Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το τέλος της άσκησης ή όποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Για να αρχίσετε πατήστε εδώ Αγαπητός Γιώργος

2 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα κάνοντας κλικ επάνω τους. (Σε κάποιες προτάσεις υπάρχουν περισσότερα του ενός αντικείμενα) Τέλος να μεταφράσετε 1. οἱ Ἀθηναῖοι ἐποιήσατο πεντακοσίους τῶν ναυτῶν πελταστάς 2. βοηθήσαντες δέ τοῖς Ἀθηναίοις οἱ πελτασταί ἀπέκτειναν τούς Μιλησίους 3. Μιλήσιοι δέ καί Πυγελεῖς τῶν Ἀθηναίων τούς ψιλούς ἐδίωκον 4. ὁπότε οἱ Ἀθηναῖοι τῆς θεωρίας εἰς Δῆλον ἄρξαιντο, νόμος ἦν μηδένα δημοσίᾳ ἀποκτείνειν 5. γιγνώσκετε ὅτι Κύρῳ ἐβοηθήσαμεν στρατευομένῳ ἐπί τῷ ἀδελφῷ καί συνεμαχήσαμεν αὐτῷ 6. ἔτι δέ ὀλιγωρεῖτε τῶν κοινῶν, ἀπολαύετε ὅμως αὐτῶν ὡς οἰκείων 7. μάχης δέ γενομένης οἱ Ἀθηναῖοι ἄνισον ἀγῶνα ἠγωνίσαντο καί πολλά ἔπαθον 8. ἐπιλαμβάνεται ὁ Καλλίας τῆς χειρός τῇ δεξιᾷ, τῇ δέ ἀριστερᾷ ἀντελάβετο τοῦ ἐνδύματος 9. ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καί οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα στάδια 10. ἐπεί ἐκεῖνος τέθνηκε, ἐσπεισάμεθα Τισσαφέρνει καί τοῖς ὅρκοις τούτου ἐπιστεύσαμεν 11. ἐάν ὅμως ταῦτα ἀρέσκῃ ὑμῖν, σπεισόμεθα ἀλλήλοις καί δεξιάς δώσομεν 12. ἐπεί οὖν θνητοῦ σώματος ἔτυχες, πειρῶ τῆς ψυχῆς ἀθάνατον μνήμην καταλιπεῖν 13. ἔτι δέ λέγω ὑμῖν ὅτι οὔποτε ἀλλάξομαι τήν ὑμετέραν φιλίαν τῆς πάσης Ἀσίας 14. δώσω τοῖς βουλομένοις ὑμῶν καί γῆν καλήν καί ἀγαθήν ἐργάζεσθαι 15. ἐπιδείξω ὑμῖν τήν ἐμήν εὔνοιαν καί οὐ φθονήσω τινι τοῦ πλούτου καί τῆς εὐδαιμονίας πατήστε εδώ να δείτε όλα τα αντικείμενα 12.αφού λοιπόν έχεις θνητό σώμα, προσπάθησε να αφήσεις μνήμη αθάνατη για την ψυχή σου 13.και σας λέω ότι ποτέ δεν θα ανταλλάξω τη φιλία σας με όλη την Ασία 14.θα δώσω σε όποιον από σας θέλει και γη καλή και γόνιμη, για να καλλιεργεί 1. οι Αθηναίοι έκαναν πεντακόσιους από τους ναύτες πελταστές 11.εάν όμως αρέσουν αυτά σε σας, ας συμφιλιωθούμε μεταξύ μας και ας δώσουμε το δεξί (μας) χέρι 5.γνωρίζετε ότι βοηθήσαμε τον Κύρο, όταν εκστράτευε κατά του αδερφού του και συμμαχήσαμε με αυτόν 4.όποτε οι Αθηναίοι άρχιζαν την ιερή απόστολή στη Δήλο, υπήρχε νόμος να μη σκοτώνουν δημοσίως κανέναν 3.οι Μιλήσιοι και οι Πυγελείς κατεδίωκαν τους ελαφρά οπλισμένους των Αθην. 10.όταν εκείνος πέθανε, συνθηκολογήσαμε με τον Τισσαφέρνη και πιστεύσαμε στους όρκους του 6.επί πλέον δε ολιγωρείτε για τα κοινά, απολαμβάνετε όμως αυτά σαν δικά σας 9.εκεί απείχαν μεταξύ τους ο βασιλιάς και οι Έλληνες περίπου τριάντα στάδια 8.πιάνει το χέρι με το δεξί ο Καλλίας, και με το αριστερό έπιασε το ένδυμα 7.και αφού έγινε μάχη, οι Αθηναίοι έκαναν άνισο αγώνα και πολλά έπαθαν 2.και αφού βοήθησαν τους Αθηναίους οι πελταστές, σκότωσαν τους Μιλησίους 15.θα σας δείξω την εύνοιά μου και δεν θα φθονήσω κάποιον για τον πλούτο και την ευτυχία του μεταφράσεις Αγαπητός Γιώργος

3 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να κατατάξετε τα υπογραμμισμένα ρήματα των προτάσεων σύμφωνα με τον πίνακα, κάνοντας κλικ στο κάθε ένα απ’ αυτά Μεταβατικά Αμετάβατα 1. οἱ Θηβαῖοι ἔφευγον διά τῆς πόλεως 2. τήν νύκτα ὅλην κατάκειμαι ἐν τῇ σκηνῇ. 3. οἱ Ἕλληνες διέφθειραν πεντακοσίους 4. οἱ νέοι τῶν αἰσχρῶν ἔργων ἀπείχοντο 5. οἱ Βυζάντιοι σίτου ἠπόρουν 6. οἱ σύμμαζοι συνελέγοντο, ἵνα βουλευθῶσιν 7. λουσάμενοι οἱ παῖδες παρῆλθον ἐπί δεῖπνον 8. οἱ φρουροί τήν πόλιν ἔσωσαν μαχόμενοι γεναίως 9. οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζον τήν παιδείαν τοῦ Κύρου 10. Δερκυλίδας οὐ διεπράξατο πρός βασιλέα 11. ὁ Ἡρακλῆς ἀπέκοψεν τήν κεφαλήν τοῦ δράκοντος 12. ἄγγελος ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ θεοτόκῳ τό χαῖρε 13. οἱ Ἕλληνες ἔτρεψαν τούς βαρβάρους εἰς φυγήν 14. ὁ Ἐπαμεινώνδας κατηγορήθη ὑπό τῶν Θηβαίων 15. οἱ νέοι κολάζονται ὑπό τῶν παιδονόμων ἔφευγον κατάκειμαι διέφθειραν ἀπείχοντο ἠπόρουν συνελέγοντο βουλευθῶσιν παρῆλθον ἔσωσαν ἐθαύμαζον διεπράξατο ἀπέκοψεν ἐπέμφθη εἰπεῖν ἔτρεψαν κατηγορήθη κολάζονται

4 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να κατατάξετε τα υπογραμμισμένα ρήματα των προτάσεων σύμφωνα με τον πίνακα, κάνοντας κλικ στο κάθε ένα απ’ αυτά Μονόπτωτα Δίπτωτα πείθομαι τοῖς νόμοις ὁ πάππος ἐνέδυσε τόν Κῦρον ἱμάτιον οὗτοι ἀνέῳξαν τάς πύλας ἀγαπᾶτε ἀλλήλους ἐλπίδων πάντας ἐνέπλησεν Τισσαφέρνης ἔπεμπε ἱππέα τῷ βασιλεῖ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ σε ἐνταῦθα οὐκ ἀπορήσομεν(δεν θα στερηθούμε) τῶν ἐπιτηδείων Κῦρος συνεγένετο Κλεάρχῳ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῆς σοροῦ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκράτησαν Λακεδαιμονίους οὕτω πράττων ἐρημοῖς σαυτόν φίλων ἐξέβαλον αὐτόν τῆς οἰκίας καί ἰδού ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἔδωκεν τόν υἱόν τῇ μητρί αὐτοῦ πείθομαι ἐνέδυσε ἀνέῳξαν ἀγαπᾶτε ἐνέπλησεν ἔπεμπε ἐρωτῶ ἀπορήσομεν συνεγένετο ἤψατο ἐκράτησαν ἐρημοῖς ἐξέβαλον ἐπέστη ἔδωκεν

5 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να κατατάξετε τα ρ. σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της κάθε στήλης, τσεκάροντάς την και να υπογραμμίσετε τα υποκ. των απαρεμφ., με κλικ πάνω τους-Τέλος να μεταφρ. Προτάσεις Ειδικό τελικό ταυτ/ία ετερ/ία 1. πάντας ὑμᾶς οἴομαι γιγνώσκειν τοῦτο 2. Κροῖσος ἐνόμιζεν ἑαυτόν ὀλβιώτατον πάντων εἶναι 3.ὁμολογεῖται τήν πόλιν ἀρχαιοτάτην εἶναι 4. ἐγώ φοβοῦμαι διελέγχειν(=να ελέγχω) σε 5. φησί ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν τό ἀργύριον 6. Εὐθύφρονα ὁμολογεῖς σοφόν εἶναι 7. οἱ ἄνθρωποι εἰς τόν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν 8. ταύτην τήν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζεν εἶναι 9. Ἄλκηστις ἐβούλετο ὑπέρ Ἀδμήτου ἀποθανεῖν 10. Ἀναξαγόρας ἔφη τόν ἥλιον διάπυρον εἶναι 11. ἐκέλευσεν αὐτόν φυλάττειν τό στρατόπεδον 12. οὐ ἐᾷ με καθεύδειν τό τοῦ Μιλτιάδου τρόπαιον 13. οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐβούλοντο διαμένειν ἐν τῷ χωρίῳ 14. οἱ Αἰγινῆται ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι 10.ο Αναξαγόρας έλεγε ότι ο ήλιος είναι φλογισμένος 11.διέταζε αυτόν να φυλάει το στρατόπεδο 9.η Άλκηστις ήθελε να πεθάνει για χάρη του Άδμητου 14.οι Αιγινήτες έλεγαν ότι δεν είναι αυτόνομοι 8.νόμιζε ότι αυτή η πόλη έχει αριστοκρατικό πολίτευμα 13.οι Λακεδαιμόνιοι ήθελαν να μένουν στην τοποθεσία 12.δεν με αφήνει να ησυχάσω το τρόπαιο του Μιλτιάδη 4.φοβάμαι να σε ελέγχω 1. όλοι εσείς νομίζω ότι το ξέρετε αυτό 7.οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιτάξουν τον ήλιο 3.λέγεται ότι η πόλη είναι αρχαιότατη 5.λέει ο κατήγορος ότι δεν παίρνω δίκαια τα χρήματα 6.ομολογείς ότι ο Ευθύφρονας είναι σοφός 2.ο Κροίσος νόμιζε τον εαυτό του πιο ευτυχισμένο απ΄ όλους εδώ θα δείτε τις μεταφράσεις

6 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να τσεκάρετε στην οικία στήλη το συντ/κό ρόλο των απαρεμφ.,που υπογραμμίζονται (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο)-Να κάνετε τις μεταφράσεις Προτάσεις Υποκ. Αντικ. Κατηγ. 1. οἱ στρατιῶται ἔφασαν κρύπτειν τούς στρατηγούς τήν στρατείαν 2. χαλεπόν ἐστι τό πρᾶξαι, ῥᾴδιον δέ τό κελεῦσαι 3. ἐξόν, ὦ βουλή, σῶσαι με δικαίως, ἀπολεῖτε ἀδίκως 4. ῥᾳδίως ἔχει αὐτοῖς δακρῦσαι 5. τό λακωνίζειν ἐστι φιλοσοφεῖν 6. τό μή ἐθέλειν τά δίκαια ἐστιν ἀδικία 7. τό ἁμαρτάνειν οὐ θαυμαστόν ἐστιν 8. Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι τό κέρας 9. τόν στρατηγόν προσδοκῶ ταῦτα πρᾶξαι 10. ἡμεῖς ἐθέλομεν ἐλθεῖν 11. πονηρίαν δεῖ φεύγειν παντί τρόπῳ 12. τό βλάπτειν ἑκόντα ἐστίν ἀδικεῖν 13. οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐβούλοντο διαμένειν ἐν τῷ χωρίῳ 14. οἱ Αἰγινῆται ἔλεγον οὐκ εἶναι αὐτόνομοι 8.ο Κλέαρχος δεν ήθελε να διασπάσει την πτέρυγα 5.το να μιλά κάποιος, όπως οι Λάκωνες είναι σαν να φιλοσοφεί 6.το να μη θέλει κάποιος το δίκαιο είναι αδικία 7.το να κάνει κάποιος σφάλματα δεν είναι αξιοθαύμαστο 13.οι Λακεδαιμόνιοι ήθελαν να μένουν στην τοποθεσία 9.περιμένω να κάνει αυτό ο στρατηγός 10.εμείς θέλουμε να έρθουμε 4.είναι εύκολο σ’ αυτούς να κλάψουν 11.την κακία πρέπει να αποφεύγουμε με κάθε τρόπο 12.το να βλάπτει κάποιος με τη θέλησή του είναι αδικία 14.οι Αιγινήτες έλεγαν ότι δεν είναι αυτόνομοι 1. οι στρ/τες έλεγαν ότι οι στρατηγοί κρύβουν την εκστρατεία 2.δύσκολο είναι να πράξει κάποιος, εύκολο όμως να διατάξει 3.αν και είναι δυνατόν, κ. βουλευτές να με σώσετε δίκαια, θα με καταστρέψετε άδικα εδώ θα δείτε τις μεταφράσεις

7 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να κατατάξετε στις αντίστοιχες στήλες τις μετοχές, που υπογραμμίζονται, κάνοντας κλικ πάνω τους-Να κάνετε τη μετάφραση Προτάσεις Επιθετική Κατηγ/κή Επιρρ/κή 1. ὅτε ἠσθένει Δαρεῖος, Ἀρταξέρξης παρών ἐτύγχανεν 2. Τισσαφέρνης ἤγγειλε Κῦρον στρατεύοντα 3. ῥᾳδίως δείξω σε προδότην ὄντα 4. ἔπλεον πολεμήσοντες 5. ἐπολέμει τοῖς Θραξί τοῖς ὑπέρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι 6. οἱ ἐκ Φλειοῦντος φεύγοντες ἐπορεύοντο εἰς Σπάρτην 7. ἅπαντα ὁ τοῦ ζητοῦντος εὑρίσκει πόνος 8. Θυμοχάρης ἀφίκετο ἔχων ναῦς ὀλίγας 9. ταῦτα λέγω βουλόμενος συμβουλεῦσαι σοι 10. οἱ Λακεδ/νιοι καί ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν Θηβαίους 11. Ἀλκιβιάδης εἶπεν τῷ Περικλεῖ, ἐπιτρόπῳ ὄντι ἑαυτοῦ 12. Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται 13. Δίκαια πράξας συμμάχους ἕξεις θεούς 14. Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἶχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν παρών στρατεύοντα ὄντα πολεμήσοντες οἰκοῦσι φεύγοντες ζητοῦντος ἔχων βουλόμενος ὄντες ὄντι πεσούσης πράξας πείσαντα 1. όταν ασθενούσε ο Δαρείος, ο Αρταξ. κατά τύχη ήταν παρών 6.οι εξόριστοι από τον Φλειούντα πήγαιναν στην Σπάρτη 7.όλα τα βρίσκει ο κόπος αυτού, που αναζητεί 5.πολεμούσε τους Θράκες, που κατοικούσαν στον Ελλήσποντο 4.έπλεαν, για να πολεμήσουν 3.εύκολα θα σου αποδείξω ότι είσαι προδότης 8.ο Θυμοχάρης έφθασε έχοντας λίγα πλοία 9.σου λέω αυτά, επειδή θέλω να σε συμβουλεύσω 14.κατηγορούσαν το Περ., επειδή τους έπεισε να πολεμούν 13.εάν πράξεις δίκαια, θα έχεις συμμάχους τους θεούς 12.όταν πέσει η βελανιδιά, κάθε άνθρωπος κόβει ξύλα 10.οι Λακεδ., αν και ήταν λίγοι νίκησαν τους Θηβαίους 11.ο Αλκιβ. είπε στον Περικλή, ο οποίος ήταν κηδεμόνας του 2.ο Τισσαφέρνης ανήγγειλε ότι εκστρατεύει ο Κύρος εδώ θα δείτε τις μεταφράσεις

8 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να αντιστοιχίσετε τις επιρρηματικές μετοχές, που υπογραμμίζονται στην α’ στήλη, με τους χαρακτηρισμούς της β΄ στήλης, κάνοντας κλικ πάνω στις μετοχές Προτάσεις 1. οὐδείς τῶν βροτῶν ἀπέθανεν φέρων πλοῦτον 2. Ἀρταξέρξου βασιλεύοντος Κῦρος ἐπ΄Σοῦσα ἐστράτευε 3. οὐκ ἔστιν ἡμῖν μή νικῶσι σωτηρία 4. ἔπλεον πολεμήσοντες 5. οὐκ ἑώρων ἀλλήλους ἄτε πυκνοῦ ὄντος τοῦ δάσους 6. ἀποπλεῖ οἴκαδε καίπερ ὄντος χειμῶνος 7. ὁ Θρασύβουλος θύσας τῇ Ἀθηνᾷ ἀπῆλθεν 8. Θυμοχάρης ἀφίκετο ἔχων ναῦς ὀλίγας 9. ἡμεῖς οἰόμεθα πλείονος ἄν ἄξιοι εἶναι ἔχοντες τά 10. οἱ Λακεδ/νιοι καί ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν Θηβαίους 11. ὁ δέ συλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν 12. Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται 13. Δίκαια πράξας συμμάχους ἕξεις θεούς 14. Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἶχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν Υποθετική Τελική Χρονική Εναντιωματική Αιτιολογική Τροπική 13.εάν πράξεις δίκαια, θα έχεις συμμάχους τους θεούς 14.κατηγορούσαν τον Περ., επειδή τους έπεισε να πολεμούν 12.όταν πέσει η βελανιδιά, κάθε άνθρωπος κόβει ξύλα 6.θα αποπλεύσει για την πατρίδα, αν και υπάρχει κακοκαιρία 5.δεν βλέπονταν μεταξύ τους, επειδή υπήρχε πυκνό δάσος 4.έπλεαν, για να πολεμήσουν 3.εάν δεν νικήσουμε, δεν υπάρχει για μας σωτηρία 1. κανείς θνητός δεν πέθανε παίρνοντας μαζί του πλούτο 11.και αυτός συλλαμβάνει τον Κύρο, για να τον σκοτώσει 10.οι Λακεδ., αν και ήταν λίγοι νίκησαν τους Θηβαίους 7.ο Θρασύβουλος, αφού θυσίασε στην Αθηνά έφυγε 9.εμείς νομίζουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αξία, αν έχουμε τα όπλα 8.ο Θυμοχάρης έφθασε έχοντας λίγα πλοία 2.όταν ήταν βασιλιάς ο Αρταξ. ο Κύρος εκστράτευε στα Σούσα κλικ εδώ για μεταφράσεις

9 πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Στις προτάσεις να αντιστοιχίσετε τις ευκτικές, που υπογραμμίζονται, με τους χαρακτηρισμούς της β΄ στήλης κάνοντας κλικ πάνω στις ευκτικές-Τέλος να μεταφρ. Προτάσεις απλή βουλητ απορημ 1.καί τῶν βαρβάρων ἐπεμελεῖτο, ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοί εἴεν 2. Σεύθης εἶπεν ὅτι οὐδενί ἄν ἀπιστήσειεν Ἀθηναίων 3. Πᾶσι φανερόν ἦν ὅτι οἱ πολέμιοι γιγνώσκοιεν τοῦτο 4. εἴθε γένοιτο τοῦτο 5. ὁπότε χειμών εἴη, ἀπέλειπον τάς ἐπάλξεις 6. ἀλλ’ ἐκεῖνο ἴσως ἐνοεῖτε, πῶς ἄν γένοιτο τοῦτο 7. περιεμένομεν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τό δεσμωτήριον 8. εἴθε δέ οἱ θεοί σημαίνοιεν ὑμῖν, ὅτε ἡμεῖς ἐπιτυγχάνομεν 9. πλοῖα δέ ὑμῖν πάρεστι, ὥστε ἐξαίφνης ἄν ἐπιπέσαιτε 10. Κῦρος ᾤετο φίλων δεῖσθαι, ὡς συνεργούς ἔχοι 11. εἰ αἴσθοιτο καταλελειμμένα παιδάρια, ἐπεμέλετο καί τούτων 12. ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μή αὐτούς κατακόψειαν 13. Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδός ἔσοιτο πρός βασιλέα μέγαν 14. εἴη σοι πάντα τά ἀγαθά Ευχετική πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ Δυνητική Πλαγίου λόγου Επαναληπτική 1. και τους βαρβ. φρόντιζε, ώστε να είναι ικανοί να πολεμούν 14.μακάρι να έχεις όλα τα αγαθά 13.ο Κύρος έλεγε ότι η κατεύθυνση θα είναι προς το μεγάλο βασιλιά 6.αλλά εκείνο ίσως εννοείτε, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό 5.οπότε υπήρχε κακοκαιρία, εγκατέλειπαν τις επάλξεις 4.μακάρι να γίνει αυτό 3.σε όλους ήταν φανερό, ότι οι εχθροί το γνώριζαν αυτό 7.περιμέναμε κάθε φορά, μέχρι να ανοίξει η φυλακή 8.μακάρι οι θεοί να σας το φανερώνουν, όταν εμείς έχουμε επιτυχίες 11.εάν καταλάβαινε εγκαταλειμμένα παιδιά, φρόντιζε και γι’ αυτά 12.οι Έλληνες φοβήθηκαν μήπως τους καταστρέψουν 10.ο Κύρος νόμιζε ότι έχει ανάγκη φίλων, για να τους έχει συνεργάτες 9.και πλοία έχουμε, ώστε να μπορείτε να επιτεθείτε ξαφνικά 2.ο Σεύθης είπε ότι σε κανένα από τους Αθηναίους δεν θα απιστούσε κλικ για μεταφράσεις

10 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Κάνοντας κλικ πάνω τους: 1. Να υπογραμμίσετε τα απρόσ. ρ. και εκφράσεις 2. Να βάλετε σε τετράγωνο τα υποκείμενα των εκφράσεων και των ρημ. αυτών 1. ἐντεῦθεν χρή ἄρχεσθαι τούς μέλλοντάς τι τῶν δεόντων ποιήσειν 2. προσήκει προθύμως πείθεσθαι ὑμᾶς τοῖς ἄρχουσιν 3. δικαιότατόν ἐστι πάντας κοινωνεῖν τῶν πόνων καί κινδύνων 4. οὐ θέμις ἐστίν ὑμᾶς φυλάττεσθαι καί ἐπιβουλεύειν ἡμῖν 5. χρεών ἐστι ὑμῖν ἀγοράν παρέχειν τοῖς στρατιώταις 6. ἐδόκει ἥξειν βασιλέα 7. λέγεται φύσει τούς ἀνθρώπους ἀγαθούς εἶναι 8. ἐμοί οὐ καλόν ἐστι φεύγειν 9. δίκαιόν ἐστι μεμνῆσθαι θεοῦ τόν εὖ πράττοντα 10. χρή τοῦ βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλοις 11. ἔδει λαβεῖν (ἡμᾶς) τότε τά ἐνέχυρα 12. ἀνάγκη ἐστί τοῖς παισί πείθεσθαι τοῖς τοῦ πατρός λόγοις 13. ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν 14. προσήκει τοῖς πολίταις προθύμως πείθεσθαι τῷ ἄρχοντι 15. οὐ θέμις ἐστίν ἡμῖν ψεύδεσθαι πατήστε εδώ να δείτε τις απαντήσεις Αγαπητός Γιώργος

11 δείτε όλες τις απαντήσεις
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ 1. Να υπογραμμίσετε τα υποκείμενα των απαρεμφάτων κάνοντας κλικ πάνω τους 2. εάν το υποκείμενο εννοείται πατήστε δίπλα, πάνω στο βέλος-Τέλος να μεταφρ. 1. ἐντεῦθεν χρή ἄρχεσθαι τούς μέλλοντάς τι τῶν δεόντων ποιήσειν 2. ἀνάγκη νῦν ἐστι τούτους ἐπί τά ἐπιτήδεια ἐξελθεῖν 3. δικαιότατόν ἐστι πάντας κοινωνεῖν τῶν πόνων καί κινδύνων 4. οὐ θέμις ἐστίν ὑμᾶς φυλάττεσθαι καί ἐπιβουλεύειν ἡμῖν 5. χρεών ἐστι ὑμῖν ἀγοράν παρέχειν τοῖς στρατιώταις 6. ἐδόκει ἥξειν βασιλέα 7. λέγεται φύσει τούς ἀνθρώπους ἀγαθούς εἶναι 8. ἐμοί οὐ καλόν ἐστι φεύγειν 9. δίκαιόν ἐστι μεμνῆσθαι θεοῦ τόν εὖ πράττοντα 10. χρή τοῦ βάρους μεταδιδόναι ἡμᾶς τοῖς φίλοις 11. ἔδει λαβεῖν τότε τά ἐνέχυρα 12. ἀνάγκη ἐστί τοῖς παισί πείθεσθαι τοῖς τοῦ πατρός λόγοις 13. ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν 14. προσήκει τοῖς πολίταις προθύμως πείθεσθαι τοῖς νόμοις 15. οὐ θέμις ἐστίν ἡμῖν ψεύδεσθαι ξαναπροσπάθησε ξαναπροσπάθησε ξαναπροσπάθησε ξαναπροσπάθησε ὑμᾶς ξαναπροσπάθησε ξαναπροσπάθησε ἐμέ ξαναπροσπάθησε ξαναπροσπάθησε ἐμἐ-ἡμᾶς ή σε-ὑμᾶς ή τοῦτον-τούτους τούς παῖδας Κλαζομενίους τούς πολίτας ἡμᾶς δείτε όλες τις απαντήσεις 5.πρέπει να προσφέρουμε τα απαραίτητα τρόφιμα στους στρατιώτες 11.έπρεπε να πάρω-ουμε ή πάρεις-ετε ή πάρει-ρουν τότε τις εγγυήσεις 12.είναι ανάγκη τα παιδιά να πείθονται στα λογια του πατέρα 10.πρέπει να μεταφέρουμε μέρος του βάρους στους φίλους 9.είναι δίκαιο να θυμάται το θεό αυτός, που είναι ευτυχισμένος 7.λέγεται ότι οι άνθρωποι από τη φύση τους είναι καλοί 8.για μένα δεν είναι καλό να φύγω 13.μπορούν οι Κλαζομένιοι να ασχημονούν 14.πρέπει οι πολίτες να πείθονται πρόθυμα στους νόμους 3.είναι δίκαιο να μετέχουν όλοι στους κόπους και στους κινδύνους 6.φαινόταν ότι θα έρθει ο βασιλιάς 1. απ’αυτό το σημείο πρέπει να αρχίζουν, όσοι πρόκειται να κάνουν κάτι απ’ αυτά, που υπάρχει ανάγκη 15.δεν είναι δίκαιο να ψευδόμαστε 4.δεν είναι δίκαιο να προφυλάγεσθε και να μας επιβουλεύεσθε 2.είναι ανάγκη τώρα να βγούν αυτοί για την αναζήτηση τροφίμων δείτε τις μεταφράσεις Αγαπητός Γιώργος

12 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κάνοντας κλικ πάνω στους συνδέσμους 1. να υπογραμμισθούν οι σύνδεσμοι, που συνδέουν προτάσεις μεταξύ τους 2. να χαρακτηρισθεί η σύνδεση(παρατακτική, υποτακτική) Προτάσεις παρατ/κή Υποτ/κή 1. Κῦρος ἐλυπεῖτο σύν τοῖς ἄλλοις καί οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν 2. νῦν ἐπαινῶ σε, ἐφ’ οἷς λέγεις τε καί πράττεις 3. οὔτε προδώσομεν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἐσόμεθα 4. οἱ στρατηγοί ἔλεγον ὅτι προστάξειαν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς 5. θαυμάζω δ’ ἔγωγε, εἰ μηδείς ἡμῶν μήτ’ ἐνθυμεῖται μήτ’ ὀργίζεται 6. ἔλεγον οἱ ἄγγελοι ὅτι Κῦρος τέθνηκε, Ἀριαῖος δέ πεφευγώς εἴη 7. Κῦρος ἀγῶνας ἐποίει καί ἄθλα τοῖς νικῶσι μεγαλοπρεπῶς ἐδίδου 8. οὔτε ἔγνων οὔτε γνώσομαι 9. οἱ μέν ἀκούοντες ταῦτα ἥδοντο, οἱ δέ ἤχθοντο 10. ἐπεί συνῆλθον οἱ λοχαγοί, Ξενοφῶν ἔλεξεν 11. τούτους ἐβούλοντο ἐκποδών ποιήσασθαι, ἵνα ποιοῖντο, ἅ βούλοιντο 12. ἐπεί ἐτελεύτησεν Δαρεῖος καί κατέστη εἰς τήν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τόν Κῦρον πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ Αγαπητός Γιώργος

13 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ 1.Να υπογραμμίσετε την εισαγ. και το ρ. των δευτερ. προτ. πατώντας πάνω τους 2. Να βρείτε το είδος τους: ονομ/κές, επιρρ/κές, αναφορ.(ονομ/κές-επιρρ/κές-μικτές) πατώντας τα βέλη Προτάσεις είδος πρότασης α) ἐκόλαζον οὕς ἐνόμιζον πονηρούς. β) ἐλθέτω ὅστις βούλεται. γ) ἤσθετο ὁ δῆμος ὅτι οὐ τέθνηκεν ὁ Θρασυδαῖος. δ) οὐκ ἀκούεις ὅτι Θεμιστοκλῆς ἀνήρ ἀγαθός γέγονεν; ε) ἐγώ οὐκ ἀπέπεμπον τούτους φοβούμενος μή κακόν τι γένοιτο στ) Φροντίζω μή κράτιστον ᾖ μοι σιγᾶν. ζ) ἡ μήτηρ διηρώτα τόν Κῦρον πότερον μένειν βούλοιτο ἤ ἀπιέναι η) οὐκ οἶδα ὅπως ἄν ἔπραξαν. θ) ὅτι μέν ὀργίζεσθε οὐ θαυμάζω. ι) δοκεῖ μοι, ὥσπερ ἔχομεν, οὔτως ἰέναι ἐπί τους πολεμίους. ια) Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπολέσαι. ιβ) οὐ πρότερον ἐπαύσαντο ὀργιζόμενοι, πρίν ἐζημίωσαν χρήμασιν ιγ) ὁρῶ ὅτι οὐδείς τῶν ἀνθρώπων ἀναμάρτητός ἐστιν. ιδ) Ἑρμῆς εἰς Πιερίαν παραγίγνεται (= πηγαίνει), ἵνα κλέψῃ τάς βοῦς. αναφ. μικτή πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ αναφ. μικτή ειδική ονοματ. ειδική ονοματ. ενδοιαστ.ονομ. ενδοιαστ.ονομ. πλ.ερωτ. ονομ. πλ.ερωτ.ονομ. αιτιολογ.ονομ. αναφ.επιρ.παρ αναφ.μικτή χρονική επιρρ. ειδική ονοματ. τελική επιρρημ. 1. τιμωρούσαν, όσους νόμιζαν κακούς 7.η μητέρα ρωτούσε τον Κύρο ποιο απ’ τα δύο θέλει να μένει ή να φεύγει 8.δεν ξέρω, πώς θα μπορούσαν να ενεργήσουν 6.φροντίζω μήπως είναι καλύτερο για μένα να σιωπώ 5.εγώ δεν έδιωχνα αυτούς, επειδή φοβόμουν μη γίνει κάτι κακό 4.δεν ακούς ότι ο Θεμιστοκλής έγινε γενναίος άνδρας; 9.επειδή οργίζεσθε, δεν εκπλήσσομαι 10.μου φαίνεται, όπως είμαστε, έτσι να βαδίσουμε κατά των εχθρών 14.ο Ερμής πηγαίνει στην Πιερία, για να κλέψει τα βόδια 13.βλέπω ότι κανένας από τους ανθρώπους δεν είναι αναμάρτητος 12.δεν σταμάτησαν να οργίζονται, προτού τον τιμωρήσουν με χρήματα 11.ο θεός τρελαίνει, όποιον θέλει να καταστρέψει 3.ο λαός κατάλαβε ότι δεν έχει πεθάνει ο Θρασυδαίος 2.ας έρθει, όποιος θέλει δείτε τις μεταφ/σεις

14 α) ἐνταῦθα ἦν κρήνη μεγάλη β) Πασίων ἦν τῶν ἀμφί Μίλητον στρατευομένων
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να υπογραμμίσετε τους επιρρ.προσδ. κάνοντας κλικ πάνω τους και με δεύτερο κλικ να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο εκφέρονται: μονολεκτικά ή περιφραστικά Προτάσεις Τρόπος Εκφοράς α) ἐνταῦθα ἦν κρήνη μεγάλη β) Πασίων ἦν τῶν ἀμφί Μίλητον στρατευομένων γ) Σωκράτης τό αὐτό ἱμάτιον ἔφερεν θέρους τε καί χειμῶνος δ) τετάρτῃ δέ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τό πεδίον ε) δειπνήσαντες δέ, πορεύεσθε στ) ἐπλανῶντο ἀνά τά ὄρη ζ) ταύτην τήν ἡμέραν μαχόμενοι διετέλουν η) ἡμέρας καί νυκτός ἦγεν ἐπί τούς πολεμίους θ) λόγῳ φράσω τά πάντα ι) ἀπήντησα (=συνάντησα) Φιλίππῳ ἀπιόντι ἤδη ια) ἐγκωμιάζω τόν διδάξαντα με ὡς σοφόν ὄντα ιβ) φύλακας συμπέμπει, ὅπως φυλάξωσιν αὐτόν ιγ) ὁ στρατός ἔτι ἐν ταῖς Ἀθήναις ἦν ιδ) πολλά μέν ἄν χρήματα ἔδωκεν, ὥστε ἔχειν Ὠρεόν μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά μονολεκτικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά μονολεκτικά μονολεκτικά μονολεκτικά μονολεκτικά περιφραστικά μονολεκτικά περιφραστικά περιφραστικά όλες οι απαντήσεις 8.μέρα και νύχτα βάδιζε εναντίον των εχθρών 7.αυτή την ημέρα πολεμούσαν συνεχώς 1. εκεί ήταν μεγάλη βρύση 4.την τέταρτη ημέρα κατεβαίνουν στην πεδιάδα 12.φρουρούς στέλνει μαζί, για να προστατεύσουν αυτόν 9.με λόγια θα σου πω τα πάντα 11.εγκωμιάζω τον δάσκαλό μου, επειδή είναι σοφός 13.ο στρατός ήταν ακόμα στην Αθήνα 14.πολλά μεν χρήματα θα έδινε, ώστε να έχει τον Ωρεό 3.ο Σωκ. το ίδιο ρούχο φορούσε χειμώνα, καλοκαίρι 5.και αφού δειπνήσετε, προχωράτε 6.περιπλανιούνταν στα βουνά 10.συνάντησα τον Φίλιππο, ενώ ήδη αποχωρούσε 2.ο Πασίων ήταν ένας απ’ αυτούς, που εκστράτευαν γύρω απ’ τη Μίλητ. δείτε τις μεταφ/σεις

15 α) ἐνταῦθα ἦν κρήνη μεγάλη β) Πασίων ἦν τῶν ἀμφί Μίλητον στρατευομένων
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να δηλώσετε τη σημασία των υπογραμμισμένων προσδιορ., κάνοντας κλικ πάνω τους (π.χ χρόνο ή τόπο ή εμπρόθετος προσδ. αιτίας κ.λ.)-Να μεταφραστούν οι προτάσεις Προτάσεις Σημασία α) ἐνταῦθα ἦν κρήνη μεγάλη β) Πασίων ἦν τῶν ἀμφί Μίλητον στρατευομένων γ) Σωκράτης τό αὐτό ἱμάτιον ἔφερεν θέρους τε καί χειμῶνος δ) τετάρτῃ δέ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τό πεδίον ε) δειπνήσαντες δέ, πορεύεσθε στ) ἐπλανῶντο ἀνά τά ὄρη ζ) ταύτην τήν ἡμέραν μαχόμενοι διετέλουν η) ἡμέρας καί νυκτός ἦγεν ἐπί τούς πολεμίους θ) λόγῳ φράσω τά πάντα ι) ἀπήντησα (=συνάντησα) Φιλίππῳ ἀπιόντι ἤδη ια) ἐγκωμιάζω τόν διδάξαντα με ὡς σοφόν ὄντα ιβ) φύλακας συμπέμπει, ὅπως φυλάξωσιν αὐτόν ιγ) ὁ στρατός ἔτι ἐν ταῖς Ἀθήναις ἦν ιδ) πολλά μέν ἄν χρήματα ἔδωκεν, ὥστε ἔχειν Ὠρεόν επίρρημα: στάση σε τόπο εμπρ.προσδ.:στάση σε τόπο Γενική χρόνου Γενική χρόνου Δοτική χρόνου εμπρ.προσδ.: κατεύθ.σε τόπο αιτιολογική μετοχή εμπρόθ.προσδ/μός: δια τόπου κίνηση αιτιατική χρόνου Γενική χρόνου εμπρ.προσδ.: εχθρική κατεύθ. Γενική χρόνου Δοτική: τρόπος χρονική μετοχή επίρ/μα:χρόνος αιτιολογική μετοχή δευτερ.τελική πρότ.: σκοπός επίρ/μα:χρόνος εμπρ.προσδ. στάση σε τόπο δευτερ. συμπερασματική. πρότ.: επιδιωκόμενο αποτέλεσμα-σκοπός

16 δείτε όλες τις απαντήσεις
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να υπογραμμίσετε τους ομοιόπτωτους.προσδ. κάνοντας κλικ πάνω τους και με δεύτερο κλικ να τους αντιστοιχίσετε με τους χαρακτηρισμούς της Β΄ στήλης-Να μεταφρ.τις προτάσεις Προτάσεις α) τό δίκην διδόναι μεγίστου κακοῦ ἀπαλλαγή ἦν, πονηρίας β) Φυλήν, χωρίον ἰσχυρόν, καταλαμβάνει γ) τοῦτό ἐστι τό δίκαιον, τό ἀποδιδόναι τό προσῆκον ἑκάστῳ δ) εἰσέπλει Ἀλκιβιάδης εἴκοσι ναυσί ε) ἡμισείᾳ τῇ δυνάμει ἐπέθετο(=επιτέθηκε) αὐτοῖς στ) Κῦρος ἔστησε τό ἅρμα πρό τῆς φάλαγγος μέσης ζ) ἅπας ὁ τοῦ ἀνθρώπου βίος κινδύνων γέμει η) οἱ ἔφοροι Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέστειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ θ) γυναῖκές ἐσμεν, γένος φιλόφρον ἀλλήλαις ι) οἱ λύκοι ἐπιπεσόντες τοῖς προβάτοις ἐρήμοις διήρπαζον ταῦτα ια) ἐλευθέραις ταῖς ψυχαῖς ἐπολιτεύοντο ιβ) Ἑλένην κτάνωμεν(=ας σκοτώσουμε), Μενελάῳ λύπην πικράν ιγ) ἐγώ αὐτός ἔλυσα(=ελευθέρωσα) τόν παῖδα(=τον δούλο) ιδ) ἔτι δέ ἔχομεν τά σώματα ἱκανώτερα τούτων Επιθετικός Κατηγορ/κός Παράθεση Επεξήγηση δείτε όλες τις απαντήσεις 7.όλη η ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη κινδύνους 6.ο Κύρος έστησε το άρμα μπροστά από το μέσο της φάλαγγας 5.με μισή τη δύναμη (του στρατού) επιτέθηκε σ’ αυτούς 12.ας σκοτώσουμε την Ελένη, που είναι πικρή λύπη για το Μενέλαο 11.με ελεύθερες τις ψυχές πολιτεύονταν 10.οι λύκοι, αφού έπεσαν στα πρόβατα, που ήταν μόνα τους, τα άρπαζαν 9.γυναίκες είμαστε, γένος φιλικό μεταξύ μας 13.εγώ ο ίδιος ελευθέρωσα το δούλο 14.επί πλέον έχομε τα σώματα ικανότερα απ’ αυτούς 4.εισέπλευσε ο Αλκιβιάδης με είκοσι πλοία 3.τούτο είναι το δίκαιο, να αποδίδεις δηλ. σε κάθ’ έναν αυτό, που πρέπει 1.το να τιμωρείται κάποιος ήταν απαλλαγή από μέγιστο κακό, δηλ.την κακία 8.οι έφοροι διέταξαν τον Σ, τον τότε ναύαρχο, να υπηρετεί τον Κύρο 2.την Φυλή, που ήταν τοποθεσία ισχυρή, κυριεύει δείτε τις μεταφ/σεις

17 α) οὗτοι διατελοῦσιν εὔνοιαν ἔχοντες τῇ πόλει
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ 1. Να υπογραμμίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορ. πατώντας πάνω τους, και 2. να τους χαρακτηρίσετε πατώντας τα βέλη Προτάσεις χαρακτηρισμός α) οὗτοι διατελοῦσιν εὔνοιαν ἔχοντες τῇ πόλει β) πολλοί πολῖται μετά θάνατον ἀνδριάντων ἄξιοι νομίζονται γ) κακόν ἐστιν ἡ ἐπιθυμία χρημάτων δ) ἡ πόλις ἐκτίσθη μετά τήν ἧτταν τῶν πολεμίων ε) οὗτος ἐστίν ἔνοχος δειλίας στ) Ῥαμψίνιτος, τῶν Αἰγυπτίων βασιλεύς, ᾠκοδομεῖτο οἶκον λίθου ζ) θαυμάζομεν Σωκράτη τῆς σοφίας η) αὐτῶν μέν τεθνᾶσιν ὀκτώ, τῶν δέ πολεμίων παμπληθεῖς θ) ἀπετετέλεστο (=είχε ολοκληρωθεί) τεῖχος ὀκτώ σταδίων ι) κρεῖττόν (ἐστι) φίλων ἀγέλην κεκτῆσθαι ἤ βοῶν ια) τῷ ἡμίσει τοῦ δόρατος ἐμάχετο ιβ) αἱ μέν ῥίζαι τῆς παιδείας πικραί, οἱ δέ καρποί ἡδεῖς ιγ) ἀνδρός χαρακτήρ ἐκ λόγου γνωρίζεται ιδ) τῷ μέν τρόπῳ γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ δέ λόγῳ εὐπροσήγορος δοτ. αντικ/νική γενική αξίας γεν.αντικ/νική πριν συνεχίσετε διαβάστε εδώ γεν.υποκειμενική γενική αιτίας γεν.αντικ/κή γεν. της ύλης γενική αιτίας γενικές διαιρετ γενικ.ιδιότητας γενικές περιεχομένου γεν. διαιρετική γενική κτητική δείτε όλες τις απαντήσεις γενική κτητική δοτικές της αναφοράς 9.είχε ολοκληρωθεί τείχος οχτώ σταδίων 10.είναι καλύτερο να έχεις αγέλη από φίλους, παρά από βόδια 5.αυτός είναι ένοχος για δειλία 4.η πόλη κτίστηκε μετά την ήττα των εχθρών(ή αφού νικήθηκαν οι εχθροί) 14.στη συμπεριφορά να είσαι ευγενικός, στο λόγο να είσαι γλυκομίλητος 13.ο χαρακτήρας του ανθρώπου αναγνωρίζεται από το λόγο 12.οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές, οι καρποί όμως γλυκοί 11.με το μισό του δόρατος πολεμούσε 3.είναι κακό πράγμα να επιθυμείς χρήματα 6.Ο Ραμψίνιτος, βασιλιάς των Αιγυπτίων, έφτιαχνε οικία από πέτρες 7.θαυμάζομε το Σωκράτη για τη σοφία του 1. αυτοί διαρκώς ήταν ευνοϊκοί προς την πόλη μας 8.απ’ αυτούς μεν πέθαναν οχτώ, από τους εχθρούς όμως πάρα πολλοί 2.πολλοί πολίτες θεωρούνται ότι αξίζουν ανδριάντα μετά θάνατον δείτε τις μεταφ/σεις

18 Αρχική Σελίδα επανάληψη Τερματισμός Τ Ε Λ Ο Σ Αγαπητός Γιώργος

19 1. Η διάκριση της ευκτικής
Η ΕΥΚΤΙΚΗ Η ευκτική παρουσιάζει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν ευχή εκείνου που ομιλεί: ώ, παϊ, γένοιο πατρός ευτυχέστερος. 1. Η διάκριση της ευκτικής Η ευκτική διακρίνεται σε: α. Ευχετική Ευκτική Εἴθε ἐθέλοιεν οἱ θεοί εὐμενεῖς ἡμῖν εἶναι. Συνήθως προηγείται το εἴθε. Τη συναντάμε στις κύριες προτάσεις β. Δυνητική Ευκτική Ποῖὀν τινα νομίζοις ἄν εἶναι τοῦτον τόν ἄνδρα; Συνοδεύεται από το δυνητικό ἄν. Τη συναντάμε σε κύριες και δευτερεύουσες προτ.(συνοδεύεται από το δυν. «ἄν») Μεταφράζεται με το μπορεί να + το ρήμα ή με το θα+παρατατικό γ. Ευκτική του πλαγίου λόγου Ἔλεγεν ὅτι λύσοι τάς σπονδάς. Ακολουθεί μετά ιστορικό χρόνο. Τη συναντάμε μόνο στις δευτερεύουσες προτάσεις Μεταφράζεται άλλοτε με οριστική και άλλοτε με υποτακτική δ. Επαναληπτική Ευκτική Λακεδαιμόνιοι πάντας διέφθειρον, ὅσους λάβοιεν. Είναι είδος ευκτ. πλ. λόγου. Τη συναντάμε σε δευτ.προτ. (χρονικές, υποθετικές, αναφορικές). Βρίσκεται κανονικά σε αόριστο χρόνο και μεταφράζεται με παρατατικό. Εκφράζει την επανάληψη στο παρελθόν Επιστροφή Αγαπητός Γιώργος

20 συνέχεια διαβάστε εδώ «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» Οι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίζονται
Ονοματικές Επιρρηματικές Ειδικές Ενδοιαστικές Πλ. Ερωτηματικές πατήστε τα κουμπιά Αιτιολογικές Χρονικές Τελικές Συμπερασματικές Υποθετικές Εναντιωματικές Οι αναφορικές προτάσεις ειδκότερα χωρίζονται συνέχεια 1. άλλοτε σε Ονοματικές 2. άλλοτε σε Επιρρηματικές πατήστε τα βέλη 2α. καθαρά επιρρηματικές: όταν χρησιμεύουν ως επιρ/κός προσδ/μός ρημάτων ή επιρρημάτων και εισάγονται με αναφορ. επιρρήματα: ὅπως, ὅπου, ἔνθα, ὅθεν κ.λ. 2β. μικτές επιρρηματικές: όταν εκτός από τον προσδιορισμό ονόματος προσδιορίζουν επιρρηματικά και το ρήμα όταν χρησιμεύουν ό,τι και ένα όνομα. δηλ. υποκ., αντικ., κατηγ. ονοματ. προσδιορ. πατήστε τα κουμπιά π.χ. ἄρξομαι δ’ ἐντεῦθεν, ὅθεν καί ὑμεῖς ῥᾷστα ἄν μάθοιτε π.χ. οὖτος ἐστίν, ὅς ἀπέκτεινεν τούς στρατηγούς π.χ. ἄξιον ἐστίν ἐπαινεῖν τούς ἄνδρας, οἵτινες ἀπέθανον ὑπέρ πατρίδος= γιατί αυτοί πέθαναν... ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι καθαρά επιρρ. προτ., που εισάγονται με το «ὅσον» «ὅπως» ή «ὡς» λέγονται «αναφορ. Παραβολικές προτάσεις». π.χ. ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω καί ποιεῖτε. οι προτάσεις αυτές δηλώνουν παρομοίωση ή σύγκριση διαβάστε εδώ «ΣΗΜΕΙΩΣΗ» Επιστροφή

21 Η ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1α. Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων η σύνδεση των προτάσεων είναι Παρατακτική Υποτακτική Δύο ή περισσότερες όμοιες προτάσεις, κύριες ή δευτερεύουσες του ίδιου εί­δους, συνδέονται ισότιμα και τάσσονται η μία δίπλα στην άλλη: Μία ή περισσότερες προτάσεις δεν έ­χουν αυτοτελές νόημα, αλλά υποτάσσο­νται σε μια κύρια ή σε μια δευτερεύου­σα πρόταση: πατήστε τα κουμπιά α) Στράτευμα συνέλεξε και ἐπολέμει. δηλ.: κύρια πρόταση + κύρια πρόταση α) Οἱ δ' ἀπήγγελλον, ὅτι τό στράτευμα οὕτως ἀναπαύοιτο. δηλ.: κύρια πρόταση < δευτερ. πρόταση παράδειγμα 1ο: παράδειγμα 1ο: β) ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμποι οὔτε αὐτός φαίνοιτο. δηλ.: δευτερ/σα πρότ. + δευτερ/σα πρότ. β) Λύσανδρος εἶπεν ὅτι ὑποσπόνδους ὑμᾶς ἔχοι, εἰ μή ποιήσετε ἅ Θηραμένης κελεύει. δηλ.: δευτερ/σα πρότ. < δευτερ/σα πρότ. παράδειγμα 2ο: παράδειγμα 2ο: Α Κατά παράταξη συνδέονται με τους συνδέσμους α) συμπλεκτικούς: τέ, καί, οὔτε, μήτε, οὐδέ, μηδέ β) αντιθετικούς: μέν, δέ, μέντοι, ἀλλά, μήν, καίτοι, καίπερ, καί μήν, ἀλλά μήν γ) συμπερασματικούς: ἄρα, δή, οὖν, τοίνυν, οὔκουν, οὐκοῦν, τοιγάρτοι, τοιγαροῦν δ) διαζευκτικούς: ἤ, ἤτοι, εἴτε, ἐάντε, ἄντε, ἤντε καί ε) αιτιολογικό: γάρ Β. καθ' υπόταξη συνδέονται με τους συνδέσμους α) χρονικούς: ὡς, ὅτε, ὁπότε, ἐπεί, ἐπειδή, ἄχρι, μέχρι, ἕως, ἐστε, ἠνίκα, πρίν β) αιτιολογικούς: ὡς, ὅτι, διότι, ἐπεί, ἐπειδή γ) τελικούς: ἵνα, ὅπως, ὡς δ) παραχωρητικούς: ἄν καί, εἰ καί, οὐδ'ἐάν, μηδ' ἐάν ε) υποθετικούς: εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν στ) ειδικούς: ὅτι,ὡς ζ) ενδοιαστικούς: μή, μή οὐ 1. με τις αναφορικές ή ερωτηματικές αντωνυμίες και επιρρήματα 2. με εμπρόθετους προσδιορισμούς με β' λέξη αναφορική αντωνυμία: ἀφ' οὗ, ἀφ' ὅτου, ἐξ οὗ, μέχρις ὅτου, ἐν ᾧ κλπ. επιστροφή

22 ετερόπτωτοι προσδιορισμοί
Οι ετερόπτωτοι προσδ. είναι ονόματα που προσδιορίζουν κάποια άλλα σε διαφορετική πτώση από αυτά και εκφέρονται με μία από τις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική). α) σε γενική 1. Οἱ νέοι των ὁπλιτῶν. οἱ σώφρονες τῶν πολιτῶν 2. Στέφανος δάφνης Ποταμός γλυκέος ὕδατος. 3. ἡ οἰκία του πρυτάνεως. ἡ ἀρετή τοῦ ἀνδρός. 4. παῖς τριῶν ἐτῶν. Μισθός τριῶν μηνῶν. 5. Οἰκία δέκα μνῶν. Θυσία δύο ταλάντων. 6. Μεγάλων ἀδικημάτων ὀργή. ὑπόδικος κλοπῆς. 7. Μετά τήν εἰσβολήν τῶν Πε- λοποννησίων. ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων. 8. Οἰκοδόμησις τειχῶν. ἡ διάβασις τοῦ Εὐφράτου. 1. Λέγεται γενική διαιρετική ή του όλου και φα­νερώνει το σύνολο από το οποίο μέρος είναι το ουσιαστικό ή επίθετο που προσδιορίζει.  2. Λέγεται γενική του περιεχομένου ή της ύλης και φανερώνει την ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένο κάτι ή το περιεχόμενο του.  3. Λέγεται γενική κτητική και φανερώνει τον κτήτορα, δηλαδή τον κάτοχο ενός πράγματος. 4. Λέγεται γεν. της ιδιότ. και φανερώνει μέγεθος ή ηλικία ή χρόνο και συνοδεύεται από αριθ/τικό 5. Λέγεται γενική της αξίας ή του τιμήματος και φανερώνει πόσο αξίζει ένα πράγμα. 6. Ονομάζεται γενική της αιτίας και φανερώνει την αιτία, για την οποία γίνεται κάτι. 7. Ονομάζεται γενική υποκειμενική και φανε­ ρώνει το υποκείμενο της ενέργειας ενός ρη­ ματικού ουσιαστικού. 8. Ονομάζεται γενική αντικειμενική και φανε­ ρώνει το αντικείμενο της ενέργειας ενός ρη­ ματικού ουσιαστικού. πατήστε πάνω στα βέλη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

23 Συνέχεια... (Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί...)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ: διαφ. 22 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ:διαφ. 17 Συνέχεια... (Ετερόπτωτοι Προσδιορισμοί...) β) σε Δοτική 1. Τούς ἄρχοντας ὑπηρέτας τοϊς νόμοις έκάλεσα. Εὐπειθής (= πειθαρχικός) τοῖς ἄρχουσι. 2. Ταχύς τοῖς ποσίν. Η δοτική που εξαρτάται από ουσιαστικό ή επίθετο λέγεται δοτική αντικειμενική ή συ­ντακτική. Η δοτική φανερώνει αναφορά και λέγεται δοτική της αναφοράς ή του κατά τι. γ) σε Αιτιατική ἀνήρ θαυμάσιος τό κάλλος. Κινάδων ἦν νεανίσκος τό εἶδος (= στη μορφή) κάλλιστος Η αιτιατική που εξαρτάται από ουσιαστικό ή επίθετο λέγεται αιτιατική του κατά τι ή της αναφοράς. Αγαπητός Γιώργος


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google