Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Γιατί; 1.Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 2.Μείωση του κόστους τιμολόγησης – b2b συναλλαγών 3.Μείωση του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Γιατί; 1.Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 2.Μείωση του κόστους τιμολόγησης – b2b συναλλαγών 3.Μείωση του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

2 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Γιατί; 1.Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 2.Μείωση του κόστους τιμολόγησης – b2b συναλλαγών 3.Μείωση του κόστους αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης 4.Μείωση της γραφειοκρατίας και της εμπλοκής του κράτους (ΔΟΥ, κλπ) 5.Νέες υπηρεσίες (ηλ - παραγγελιοληψία, ηλ-πληρωμές, ηλ - factoring, ηλ-αποθήκευση αρχειοθέτηση, ηλ-παρακολούθηση, κλπ) 6.Στρατηγική επιλογή της ΕΕ Τα οφέλη : 2

3 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με αριθμούς : Υπολογίζεται ότι το κόστος ανά χάρτινο τιμολόγιο κυμαίνεται περίπου από €7 έως €15, ενώ για το ηλεκτρονικό υπολογίζεται από €0,60 έως €4. Εάν λάβουμε υπ’ όψη, ότι με βάσει τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, ο αριθμός των ετησίως εκδιδομένων τιμολογίων (αξίας άνω των €300) στην Ελλάδα, υπερβαίνει τα 100 εκ. (ενώ αν υπολογισθούν και αυτά κάτω των €300, ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στα 200 εκ. με 250 εκ.), τότε το μέγεθος του οφέλους που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τις επιχειρήσεις συνολικά, με την πλήρη ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές τους, εκτιμάται ότι ανέρχεται στο … > ~ 1 δις Ευρώ! 3

4 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ενίσχυση χρήσης & διάδοσης – άξονες δράσης 2. «Προ - τυποποίηση» δεδομένων παραστατικών - διευκόλυνση ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 1. Ηλεκτρονικοποίηση Δελτίου Αποστολής 3. Απο-υλοποίηση φορολογικής σήμανσης (σε εθελοντική βάση) 4. Δράσεις ενημέρωσης για τη διάδοση της Η-Τ στις επιχειρήσεις 5. Εκπαίδευση και κατάρτιση ελεγκτικού μηχανισμού – οργάνωση 6. Δράσεις ενίσχυσης - υλοποίησης 4

5 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1. Ηλεκτρονικοποίηση Δελτίου Αποστολής (ΔΑ) Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης / φύλαξης χάρτινου ΔΑ Μετά τη λήξη/ ολοκλήρωση της μεταφοράς - αποστολής Έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα του ΔΑ Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1158/21-7-2011) ! Κατάργηση - αντικατάσταση χάρτινου ΔΑ – μελέτη : Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων αποστολής σε κεντρικές υποδομές Χρήση “gadget” (USB stick, κλπ) Άλλοι τρόποι 5

6 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 2. «Προ - τυποποίηση» (δομημένος μορφότυπος) Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο – απαιτήσεις από ΚΒΣ - σήμανση Ελαχιστοποίηση απαιτούμενων τροποποιήσεων υφισταμένων συστημάτων (ERP, κλπ) Ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις – ευελιξία χρήσης / προσαρμογής – ελευθερία επιλογής στην αγορά ( επιπλέον «ελεύθερα» πεδία, χρήση κωδικών από “standard” tables ) Απαίτηση σε οριζόντιες δράσεις – διαλειτουργικότητα Υποσύνολο για χρήση σε συγκεντρωτικές και διαβίβαση 6

7 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 3. Απο-υλοποίηση φορολογικής Σήμανσης (Εναλλακτική) κατάργηση της χρήσης hardware ( ΕΑΦΔΣΣ – φορολ. Μηχανισμοί ) Σημαντικότατο όφελος για ΔΟΥ και επιχειρήσεις! Φορολογική Σήμανση: Εθελοντικά ως web service Από ποιον / ποιους; (μελέτη για ΓΓΠΣ, 3 rd parties, κλπ) Διαδικασίες – λεπτομέρειες – περιπτώσεις αδυναμίας Χρόνος υλοποίησης Νομοθετικές προσαρμογές 7

8 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 4. Ενημέρωση - Διάδοση της Η-Τ στις επιχειρήσεις Συντονισμός με φορείς επιχειρηματικού κόσμου – επιχειρηματικό forum Διοργάνωση κεντρικής ημερίδας – εναρκτήριας εκδήλωσης Ενημέρωση για δυνατότητες Η-Τ με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο Παρουσίαση των αξόνων δράσης – πρόθεσης και θέλησης Διάλογος και feedback Συντονισμός – αλληλοενημέρωση με Ευρωπαϊκά forums

9 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 5. Εκπαίδευση – οργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού Σχεδίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου Συνεργασία με ΕΚΔΔΑ για ένταξη του προγράμματος εκπαίδευσης Πρώτη επιλογή στελεχών Οργανωτικό υποστηρικτικό σχήμα στις ελεγκτικές υπηρεσίες (ΣΔΟΕ, κλπ) Πλήρεις διαδικασίες ηλεκτρονικών επαληθεύσεων - όχι εκτυπώσεις! Τυποποίηση διαδικασιών παράδοσης-παραλαβής ηλεκτρονικών μέσων προς έλεγχο – ενίσχυση της αντικειμενικότητας - ασφάλειας των ελεγχομένων Τεχνογνωσία από συνεργαζόμενες υπηρεσίες (IRS, Belastingdienst, κλπ) 9

10 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 6α. Δράσεις εφαρμογής – υλοποίησης στο Δημόσιο Θέσπιση υποχρεωτικής εφαρμογής για b2g συναλλαγές (ηλεκτρονικές προμήθειες) Υποχρεωτική υιοθέτηση σε συναλλαγές g2g Πιλοτική εφαρμογή – επιλογή φορέα / φορέων Δράσεις εκπαίδευσης – κατάρτισης στελεχών υπηρεσιών Δημόσιου τομέα 10

11 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 6β. Δράσεις ενίσχυσης – υλοποίησης για τις επιχειρήσεις Δράση κρατικών ενισχύσεων (“tax/eInv-compliant / tax/eInv-ready”) για την προσαρμογή υφισταμένων συστημάτων Δράσεις εκπαίδευσης – κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων (συνεργασία με φορείς της αγοράς για την υλοποίηση προγραμμάτων) 11

12 ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.Ηλεκτρονικοποίηση Δελτίου Αποστολής (ΔΑ) I.Κατάργηση υποχρέωσης φύλαξής του χάρτινου ΔΑ μετά την ολοκλήρωση της αποστολής II.Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των συνοδευτικών ΔΑ κατά τη διάρκεια της αποστολής εμπορευμάτων. 8/2011-3/2012 Υπ. Οικονομικών 2.Προτυποποίηση του τιμολογίου και των υπόλοιπων στοιχείων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης του τιμολογίου. I.Θέσπιση υποχρεωτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης: α) στις δημόσιες προμήθειες (b2g) αλλά και β) μεταξύ διαφορετικών κρατικών φορέων (g2g) 11/2011 Υπ. Οικονομικών, Γ. Γ. Εμπορίου 3.Αποϋλοποίηση φορολογικής σήμανσης σε εθελοντική βάση. 12/ 2011 Υπουργείο Οικονομικών 3.Ενημέρωση/ διάχυση προς επιχειρήσεις, (με έμφαση στις ΜΜΕ) και ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Άμεσα Γ. Γ. Εμπορίου 4.Εκπαίδευση και κατάρτιση των αρμόδιων δημοσίων υπαλλήλων (ΕΚΔΔΑ, ΣΕΥΥΟ, κλπ) καθώς και δράσεις κατάρτισης για την προσαρμογή και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στις θεσμικές αλλαγές για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. 12/2011 Γ.Γ. Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων 12 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Χρονοδιάγραμμα

13 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Παράγοντες υλοποίησης Αποφασιστική πολιτική βούληση για υλοποίηση Σταθερός συντονισμός συναρμόδιων υπουργείων Εμπλοκή και συνεχής διαθεσιμότητα των έμπειρων στελεχών των υπηρεσιών μας Συνεχής διαβούλευση και συντονισμός με αγορά Παρακολούθηση – ενσωμάτωση ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου Επικαιροποίηση – προσαρμογή εθνικού θεσμικού πλαισίου 13

14 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Γιατί; 1.Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 2.Μείωση του κόστους τιμολόγησης – b2b συναλλαγών 3.Μείωση του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google