Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Φετάνη Ανδριανή Τόλη Ντιάνα-Ελένη Φιμερέλη Δανάη Κόντη Κατερίνα

2 Κατηγορίες ενεργειακών πόρων:
Συμβατικές ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

3 Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν:
Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη, ανθρακίτη, τύρφη

4

5 Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν:
Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη, ανθρακίτη, τύρφη Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με κατεργασία, όπως μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη

6

7 Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν:
Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη, ανθρακίτη, τύρφη Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με κατεργασία, όπως μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη Τα αέρια καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, υγραέριο

8

9 Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν:
Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη, ανθρακίτη, τύρφη Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με κατεργασία, όπως μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη Τα αέρια καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, υγραέριο Την πυρινική ενέργεια που παίρνουμε από τη σχάση ραδιενεργών υλικών

10

11

12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (1991)

13 Μορφές των ΑΠΕ Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή / και σε ηλεκτρική ενέργεια Υδρoηλεκτρική Ενέργεια: αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια Βιομάζα: είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης Βιοκαύσιμα: υγρά ή αέρια καύσιμα, τα οποία προορίζονται για μετακίνηση και τα οποία παράγεται από βιομάζα

14 Μορφές των ΑΠΕ Ηλιακή Ενέργεια: αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται και τη θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Οι τεχνολογίες αυτές είναι: Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα Παθητικά Ηλιακά και Υβριδικά Συστήματα Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα

15 Πλεονεκτήματα των ΑΠΕ Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό

16 Μειονεκτήματα των ΑΠΕ Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλες ισχύεις απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή γενικά δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης Η χαμηλή διαθεσιμότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαμηλό συντελεστή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων είναι ακόμη υψηλό

17 Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι προικισμένη όσον αφορά τις ΑΠΕ. Η αξιοποίησή τους όμως παραμένει σε εμβρυακό στάδιο. Τα πρώτα βήματα έγιναν από την Δ.Ε.Η. Στη συνέχεια πολλές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις ΑΠΕ στην Ελλάδα, πρωτίστως στην αιολική και δευτερευόντως στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Συνέπεια αυτού του ενδιαφέροντος είναι η εφαρµογή αξιόλογων προγραµµάτων, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και διάδοση των ΑΠΕ. Πολλά από τα προγράµµατα αναπτύχθηκαν από τα διάφορα ΑΕΙ της χώρας καθώς και από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο ως βασικό του σκοπό έχει ακριβώς την προώθηση και αξιοποίηση των πηγών αυτών. Σήμερα τόσο η ανάπτυξη των ΑΠΕ, όσο και η απελευθέρωση της ηλεκτρικής αγοράς δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εξ’ αιτίας πολλών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. Η ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά πάρκα το 2005 (525MW), ανέρχεται σε ποσοστό μόλις 3,6% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της Ελλάδας και είναι αξισημείωτο ότι βάσει της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε η Ελλάδα θα πρέπει έως το 2010 να παράγει το 20,1% της συνολικής παραγώμενης ενέργειας από ΑΠΕ.

18 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

19 Ενέργεια από τον άνεμο Ο αέρας είναι απλός αέρας σε κίνηση. Προκαλείται με την ανώμαλη θέρμανση της γήινης επιφάνειας από τον ήλιο. Δεδομένου ότι η γήινη επιφάνεια αποτελείται από πολύ διαφορετικούς τύπους εδαφών και υδάτων, απορροφά τη θερμότητα του ήλιου σε διάφορα ποσοστά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο αέρας επάνω από το έδαδος θερμαίνεται γρηγορότερα απ’ότι ο αέρας πάνω από το νερό. Ο θερμός αέρας πάνω από το έδαφος επεκτείνεται και αυξάνεται, ενώ ο βαρύτερος και πιο δροσερός αέρας εισβάλλει και παίρνει τη θέση του, δημιουργώντας τους ανέμους. Τη νύχτα, οι άνεμοι διατηρούνται επειδή ο αέρας δροσίζει γρηγορότερα πάνω από το έδαφος απ'ότι πάνω από το νερό. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται οι μεγάλοι ατμοσφαιρικοί άνεμοι που περιβάλλουν τη γη, επειδή το έδαφος κοντά στον γήινο ισημερινό θερμαίνεται περισσότερο από τον ήλιο απ’ότι το έδαφος κοντά στον Νότιο και Βόριο Πόλο. Συνεπώς, ο αέρας είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας επειδή ο αέρας θα συνεχίζει να φυσάει για όσο καιρό λάμπει ο ήλιος.

20 Τύποι ανεμογεννητριών
Ανεμογεννήτριες Τύποι ανεμογεννητριών Με οριζόντιο άξονα Με κάθετο άξονα

21 Αιολικά πάρκα Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αέρα, ή τα αιολικά πάρκα όπως αποκαλούνται μερικές φορές, είναι συστάδες ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται για να παραγάγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η ενεργοποίηση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας αέρα δεν είναι τόσο απλό όπως ήταν παλιά το χτίσιμο ενός ανεμόμυλου σε μια περιοχή με πολύ αέρα. Οι ιδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων αέρα πρέπει προσεκτικά να μελετήσουν που θα τοποθετηθούν οι μηχανές τους. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να εξεταστεί είναι το πόσο γρήγορα αλλά και πόσο πολύ φυσά εκεί ο αέρας.

22

23 Αιολικό Δυναμικό – Δυνατότητες
Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα καλό αιολικό δυναµικό και η αιολική ενέργεια µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό µοχλό για την ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα κάλυψε µόλις το 0,1% της συνολικής παραγωγής ενέργειας το Οι προοπτικές όµως διείσδυσης των ανεµογεννητριών στο ελληνικό σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής είναι πολύ θετικές και ένας στόχος MW για το 2005 και MW για το 2010 θεωρείται εφικτός. Με την επίτευξη αυτού του στόχου θα έχει καλυφθεί λιγότερο από το 20% του εκµεταλλεύσιµου αιολικού δυναµικού το 2010. Επιπλέον, η µείωση εκποµπών CO2 θα είναι της τάξεως των µετρικών τόνων το έτος 2010, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη µείωση των ατµοσφαιρικών ρυπαντών στη χώρα, αποκοµίζοντας όφελος απoφευγόµενoυ κόστους καυσίµων για τη περίοδο της τάξης των 750 εκατ. € και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

24 Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των συνδεδεμένων ανεμογεννητριών ανήλθε έως τον Οκτώβριο 2000 σε KW. Πρέπει να επισηµανθεί ότι, ο ιδιωτικός τομέας ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της ανάπτυξης της αιολικής ηλεκτροπαραγωγής, καθώς το σύνολο των αιτήσεων έως το 2000 για την ανάπτυξη αιολικών έργων σε όλη τη χώρα υπερβαίνει τα MW. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, η λειτουργία του θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στα έξι χρόνια λειτουργίας ( ) είχε ως αποτέλεσµα 300 MW περίπου αδειών εγκατάστασης, 80,6 MW νέα έργα σε λειτουργία και 53,5 MW µε άδειες λειτουργίας. Γενικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας πρέπει να αντιμετωπιστούν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες, όπως το δύσκαμπο διοικητικό και νοµοθετικό πλαίσιο, στο οποίο είναι υποχρεωµένοι να δραστηριοποιούνται οι ιδιώτες επενδυτές.

25 Συχνές ερωτήσεις που απασχολούν τον κόσμο

26 Οι ανεμογεννήτριες διαταράσσουν το οικοσύστημα;
Οι ανεμογεννήτριες συνυπάρχουν ειρηνικά με το οικοσύστημα! Τα βοoειδή και τα ελάφια συνηθίζουν να βόσκουν κάτω από ανεμογεννήτριες, ενώ τα πρόβατα βρίσκουν συχνά καταφύγιο γύρω από αυτές. Τα πουλιά, παρ'ότι έχουν την τάση να συγκρούονται με ανθρώπινες κατασκευές, όπως είναι οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι υψηλοί ιστοί και πυλώνες, ή τα κτίρια, πολύ σπάνια επηρεάζονται άμεσα από τις ανεμογεννήτριες.

27 Είναι ακριβή η αιολική ενέργεια;
Η αιολική ενέργεια είναι πλέον φθηνή. Η αιολική ενέργεια έχει εξελιχθεί στη φθηνότερη ανανεώσιμη ενεργειακή τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Με δεδομένο ότι το ενεργειακό περιεχόμενο του ανέμου μεταβάλλεται εις τον κύβο (δηλ. με ρυθμό ανάλογο της ταχύτητας του ανέμου εις την τρίτη δύναμη), η οικονομικότητα της αιολικής ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασής της. Επιπλέον, επιτυγχάνονται, γενικώς, οικονομίες κλίμακας, όταν κατασκευάζονται αιολικά πάρκα με σημαντικό αριθμό ανεμογεννητριών.

28 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το σύνολο των μορφών ενέργειας που προέρ-χονται από τον ήλιο (φως, θερμότητα, ακτινο-βολίες). Πρακτικά ανεξάντλητη.

29 Εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας:

30 Ενεργητικά ηλιακά συστήματα
Συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία, και στη συνέχεια τη μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε νερό, σε αέρα ή άλλο ρευστό. Πιο διαδεδομένη εφαρμογή: ηλιακοί θερμοσίφωνες. Ένα τυπικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από επί-πεδους ηλιακούς συλλέκτες, ένα δοχείο αποθήκευσης της θερμό-τητας και σωληνώσεις. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από το συλλέκτη και η συλλεγόμενη θερμότητα μεταφέρεται στο δοχείο α-ποθήκευσης. Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται συνή-θως στην οροφή του κτιρίου, με νότιο προσανατολισμό και κλίση 30°-60° ως προς τον ορίζοντα, ώστε να μεγιστοποιηθεί το ποσό της ακτινοβολίας που συλλέγεται. Μια άλλη εφαρμογή που έχει εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ο συνδυασμός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρ-μανσης χώρων με ενεργητικά ηλιακά συστήματα.

31 Στην Ελλάδα... Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλιακών συλλεκτών σε όλη την Ευρώπη. Η εξοικονόμηση που συντελείται είναι πολύ σημα-ντική. Οι εγκατεστημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες εξοι-κονομούν ήδη 1,1 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το χρόνο, όση ενέργεια παράγει δηλαδή ένας συμβα-τικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 200 ΜW. Χωρίς τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα υπήρχε ένα σημαντικό έλλειμμα ισχύος, ιδιαίτερα στα απομονω-μένα ηλεκτρικά δίκτυα των νησιών.

32 Παθητικά ηλιακά συστήματα
Eίναι συνήθως απλές κατασκευές ενσωµατωµένες στο κέλυφος του κτιρίου. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους είναι στην πλειοψηφία τους κοινά οι-κοδοµικά υλικά. Ο βασικός σκοπός είναι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας, η αποθήκευση και διανοµή της στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Η θέρµανση των κτιρίων µε παθητικά ηλιακά συστήµατα βασίζεται: -στη συλλογή της ηλιακής ενέργειας και στην µετατροπή της σε χρήσιµη θερµική (συνήθως µέσα από υαλοπίνα-κες) -στην αποθήκευση της θερµικής ενέργειας (µέσα στον ίδιο το σκελετό του κτιρίου, στα δάπεδα, στους τοίχους) -στη διατήρηση της θερµότητας στο κτίριο

33 Στην Ελλάδα... Στην Ελλάδα υπάρχουν σήµερα σε λειτουργία µερικές εκατοντάδες κτίρια τα οποία αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια µε ηλιακά παθητικά συστήµατα για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Εκτιµήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι πρέπει να έχουν κατασκευαστεί περισσότερα από 200. Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος περίπου για το 40% της καταναλώµενης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, τα παθητικά ηλιακά συστήµατα µπορούν να έχουν ση-µαντική συµµετοχή στη µείωση των ενεργειακών απαι-τήσεων των κτιρίων για θέρµανση και ψύξη.

34 Φωτοβολταϊκά στοιχεία
Μετατρέπουν το ηλιακό φως σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

35 Εφαρμογές των φωτοβολταϊκών
Απλό ή ανεξάρτητο φωτοβολταϊκό σύστημα Φωτοβολταϊκό σύστημα με αποθήκευση σε μπαταρίες Φωτοβολταϊκό σύστημα συνδεδεμένο στον οργανισμό κοινής ωφελείας Φωτοβολταϊκό σύστημα σε επίπεδο εργοστασίου παραγωγής ενέργειας Μικτά / Υβριδικά συστήματα

36 Πλεονεκτήματα Μηδενική ρύπανση!
Ασήμαντο λειτουργικό κόστος,διότι δεν καταναλώνουν πρώτη ύλη, και ελάχιστη συντήρηση. Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια). Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες. Αθόρυβη λειτουργία. Βασικό μειονέκτημα: μεγάλο κόστος

37 Στην Ελλάδα... Αρκετές εγκαταστάσεις αυτόνομων φ.σ. από ιδιωτικούς φορείς. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος (επιδότηση αγοράς εξοπλισμού έως και 60% ανάλογα με την περιοχή της εγκατάστασης και τα επιχειρηματικά κριτήρια που ικανοποιούνται). Εκτιμάται ότι η αγορά τέτοιων συστημάτων στην Ελλάδα θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

38 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Γεωθερμικός κλιματισμός:
Λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης η θερ-μοκρασία του εδάφους είναι σταθερή στους βαθμούς Κελσίου. Αν εκμεταλλευτούμε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, μπορούμε να θερμάνουμε χώρους το χειμώνα και να τους ψύξουμε αντίστοιχα το καλοκαίρι, με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.

39

40 Πλεονεκτήματα Δεν απαιτείται καμία καύση ορυκτών καυσίμων.
Οι σταθμοί παραγωγής γεωθερμικής παράγουν φορές λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και καταλαμ-βάνουν περιορισμένη επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιείται αντλία θερμότητας για την παροχή θέρμανσης σε οικία, η εξοικονόμηση χρημάτων για ηλεκ-τρική ενέργεια μπορεί να υπερβεί το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος. Με χρήση γεωθερμικής ενέργειας στη γεωργία (π.χ. σε θερμοκήπια), το κόστος θέρμανσης μπορεί να περικοπεί μέχρι και κατά 80%.

41 Στην Ελλάδα... Παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της γεωθερμίας (ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας), αυτή χρησιμοποιείται σε πολύ περιορισμένο βαθμό, κυρίως για τη θέρμανση θερμοκηπίων.

42 Υδροηλεκτρική Ενέργεια

43 Υδροηλεκτρική ενέργεια: ενέργεια που παράγεται από την πτώση του νερού των μικρών ή μεγάλων ποταμών, υδρορευμάτων ή πηγών σε υδροτροχούς, με αποτέλεσμα την περιστροφή τους και την παραγωγή μηχανικού ή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ενα υδροηλεκτρικό σταθμό το νερό διοχετευέται σε καθοδικό αγωγό, αποκτάει κινητική ενέργεια και περιστρέφει ένα υδρόμυλο ή ένα υδροστρόβιλο. Χωρίζουμε τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς με βάση: To ύψος πτώσης των υδάτων Τη διαθεσιμότητα της ηλεκτροπαραγωγού μονάδας Το είδος κατασκευής της υδροηλεκτρικής μονάδας Τη ισχύ που μπορούν να παράγουν Ειδικά στην Ελλάδα, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί χωρίζονται στους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς όταν η ισχύς είναι μεγαλύτερη των 10MW και στους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς όταν η ισχύς είναι μικρότερη των 10MW.

44 Πλεονεκτήματα των υδροηλεκτρικών σταθμών:
Είναι καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας Μπορούν να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια Μέσω των υδροταμιευτήρων μπορούν να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άδρευση, δημιουργία υγροτόπων κλπ. Μειονεκτήματα των υδροηλεκτρικών σταθμών: Μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εξοπλισμού των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και μεγάλος χρόνος μέχρι την αποπεράτωση του έργου Εντονη περιβαλλοντική αλλοίωση στην περιοχή του ταμιευτήρα(μετακίνηση πληθυσμών, υποβάθμιση περιοχών, αλλαγή στην χλωρίδα και πανίδα καθώς και στο τοπικό κλίμα). Η διεθνής πρακτική σήμερα προσανατολίζεται στην κατασκευή μικρών φραγμάτων.

45 Το φράγμα Itaipu στα σύνορα Παραγουάης και Βραζιλίας.
Το φράγμα Three gorges στην Κίνα.

46 Τα τέσσερα σημαντικότερα μεγάλα υδροηλεκτρικά συγκροτήματα στην Ελλάδα είναι:
Το συγκρότημα Αχελώου, που περιλαμβάνει τους σταθμούς Κρεμαστών-Καστρακίου-Στράτου(ισχύς 907MW) Το συγκρότημα Αλιάκμονα, που περιλαμβάνει τους σταθμούς Πολυφύτου-Σφηκιάς-Ασωμάτων( ισχύς 789MW) Το συγκρότημα Αράχθου, που περιλαμβάνει τους σταθμούς Πουρναρίου Ι&ΙΙ(ισχύς 333,5MW) Το συγκρότημα Νέστου που περιλαμβάνει τους σταθμούς Θησαυρού-Πλατανοβρύσης( ισχύς 489MW) Σε αντίθεση με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, δεν έχει γίνει συστηματική αξιοποίηση των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.Σε λειτουργία υπάρχουν 14 μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Το μέλλον όμως προβλέπεται ... Καθώς έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 110 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς

47 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

48 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ: είναι το υγρό ή αέριο καύσιμο το οποίο προορίζεται για μετακίνηση και το οποίο παράγεται από βιομάζα. Βιοαιθανόλη Βιοντίζελ Βιοαέριο Βιομεθανόλη Βιομεθυλαιθέρας Βιο-ΕΤΒΕ Βιο-ΜΤΒΕ Συνθετικά βιοκαύσιμα Καθαρά φυτικά έλαια

49 Βιοκαύσιμα 1ης γενιάς: ανήκουν τα βιοκαύσιμα που παράγονται από σπαρτά (πχ. καλαμπόκι)
Βιοκάυσιμα 2ης γενιάς:ανήκουν τα βιοκαύσιμα που παράγονται από αγροτικά και δασικά υπολλείματα Πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων Χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων αντί των κοινών καυσίμων τα οποία τείνουν να εξαντληθούν Είναι φιλικά προς το περιβάλλον Νέες θέσεις εργασίας στα εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων αλλά και νέες θέσεις για τους αγρότες που καλλιεργούν τα φυτά από τα οποία προέρχονται τα βιοκαύσιμα

50 Μειονεκτήματα των βιοκαυσίμων
Αύξηση τιμών στις πρώτες ύλες πχ καλαμπόκι αλλά και ταυτόχρονη αύξηση στις τιμές των προιόντων που εξαρτώνται από αυτές Πιθανή επιδείνωση της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω αύξησης του κόστους των τροφίμων.

51 Παραγωγη βιοκαυσίμων στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η παραγωγή και κατανάλωση βιοκαυσίμων βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο αλλά προχωράει με όλο και μεγαλύτερους ρυθμούς. Ακολουθώντας και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/30/EC έχει αποφασίσει σύμφωνα με το νόμο 3423/2005 να φτάσει το ποσοστό των βιοκαυσίμων που θα υπάρχουν στην ελληνική αγορά στο 5,75% μέχρι το 2010. Πίνακας 1: Ετήσια απαιτούμενη ποσότητα βιοντιζελ ανά % διείσδυσης στην ελληνική αγορά

52 Πίνακας 1: Ετήσια απαιτούμενη ποσότητα βιοαιθανόλης ανά % διείσδυσης στην ελληνική αγορά
Πίνακας 2: Ετήσια απαιτούμενη ποσότητα βιοντίζελ ανά % διείσδυσης στην ελληνική αγορά

53 Παραγωγή βιοντίζελ Στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν δύο εργοστάσια βιοντίζελ, στο Κιλκίς με ετήσια παραγωγή τόνων και στον Βόλο το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2007 με ετήσια παραγωγή τόνων επίσης. Παραγωγή βιοαιθανόλης Προς το παρόν στην Ελλάδα δεν παράγεται βιοαιθανόλη ως καύσιμο και οποιαδήποτε παραγωγή ή εισαγωγή βιοαιθανόλης χρησιμοποιείται στην ποτοβιομηχανία.

54 Πόροι βιοκαυσίμων στην Ελλάδα
Α) Βιοντίζελ Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως δύο φυτά για την παραγωγή βιοντίζελ: ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη A1.) Ηλίανθος: είναι ένα από τα κυριότερα φυτά που καλλιεργείται στην Ελλάδα και βρίσκεται κυρίως στις βόρειες περιοχές όπως στην Μακεδονία και στην Θράκη.

55 A2.) Ελαιοκράμβη: μπορεί να καλλιεργηθεί σαν ένα χειμερινό φυτό και το γεγονός ότι μπορεί να αναπτυχθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες το κάνει ένα πολύ σημαντικό φυτό σε σχέση με τα υπόλοιπα ελαιοφόρα φυτα. Η ελαιοκράμβη καλλιεργείται πειραματικα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και της Κρήτης.

56 Β) Βιοαιθανόλη Η βιοαιθανόλη μπορεί να παραχθεί από υδρογονάθρακες, όπως ζάχαρη, άμυλο και κυτταρίνη μέσω ζύμωσης χρησιμοποιώντας μικροοργάνισμούς.Στην Ελλάδα για την παραγωγή βιοαιθανόλης χρησιμοποιούνται δημητριακά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, αραβόσιτος, βρώμη, κριθάρι) και ζαχαρότευτλο. Επίσης τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να παραχθεί βιοαιθανόλη από γλυκό σόργο.

57 Ενέργεια και Ευρωπαϊκή Ένωση

58 Σημερινή Κατάσταση κλιματική αλλαγή(80%αερίων θερμοκηπίου προέρχονται από ενέργεια, προβλέπεται αύξηση 5% CO2 ,55%συνολικά μέχρι το 2030) εξάρτηση από εισαγωγές (η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας θα αυξηθεί από 50% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα σε 65% το 2030 , η εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου προβλέπεται να αυξηθεί από 57% σε 84% μέχρι το 2030 και πετρελαίου από 82% σε 93%.)

59

60 Στόχοι Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής
η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ο περιορισμός της εξάρτησης της ΕΕ από τους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες και η προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, για την εξασφάλιση κατ’ αυτόν τον τρόπο ασφαλούς και φτηνής ενέργειας για τους καταναλωτές

61 Δράσεις Στόχος της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις η μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το Επιπλέον, μέχρι το 2050 οι συνολικές εκπομπές πρέπει να μειωθούν μέχρι 50% σε σχέση με το 1990, που σημαίνει ότι στις βιομηχανικές χώρες πρέπει να μειωθούν κατά 60 έως 80% μέχρι το 2050. Δέσμευση της ΕΕ ότι θα μειώσει οπωσδήποτε, κατά 20% τουλάχιστον, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το 1990.

62 Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση(19/10/2006)
επιτάχυνση της χρησιμοποίησης αποδοτικών, από πλευράς καυσίμων, οχημάτων για τις μεταφορές, με καλύτερη χρήση των δημόσιων μεταφορικών μέσων αυστηρότερα πρότυπα και καλύτερη επισήμανση των συσκευών· ταχεία βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων της ΕΕ και ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε τα σπίτια με πολύ χαμηλή κατανάλωση να είναι κανόνας για τα νέα κτίρια· ομοιόμορφη χρήση της φορολογίας για την επίτευξη αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας βελτίωση της απόδοσης όσον αφορά την παραγωγή, μεταφορά και διανομή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, μία νέα διεθνής συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση με στόχο την προώθηση της κοινής προσπάθειας.

63 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σήμερα είναι γενικά πιο δαπανηρή από τη χρησιμοποίηση υδρογονανθράκων, αλλά η διαφορά μειώνεται – ειδικά αν ληφθεί υπόψη το κόστος της κλιματικής αλλαγής. Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να μειώσουν το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά αυτό απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σήμερα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ καθώς αυξάνει το ποσοστό της εγχώριας παραγόμενης ενέργειας, διαφοροποιεί το μείγμα των καυσίμων και τις πηγές εισαγωγής ενέργειας και αυξάνει το ποσοστό της ενέργειας από περιοχές με πολιτική σταθερότητα και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκπέμπουν ολίγα ή καθόλου αέρια θερμοκηπίου και οι περισσότερες απ’αυτές αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

64 Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
αύξησης στο 20% μέχρι το 2020 του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ από λιγότερο από 7% που είναι σήμερα μαζική αύξηση και στους τρεις τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: ηλεκτρισμός, βιοκαύσιμα ,θέρμανση και ψύξη.

65 Παραδείγματα Σουηδία(185.000γεωθερμικές αντλίες)
Γερμανία-Αυστρία(πρωτοπορία στον τομέα της ηλιακής θέρμανσης) το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και για ψύξη θα μπορούσε να φτάσει το 50%

66 Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (2007)
μείωση του κόστους της καθαρής ενέργειας και πρωτοπορία της βιομηχανίας της ΕΕ στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα των τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

67 7ο πρόγραμμα πλαισίου έρευνας
οι ετήσιες δαπάνες για έρευνα στον ενεργειακό τομέα κατά την επόμενη επταετία θα αυξηθούν κατά 50% Προτεραιότητες κτίρια, συσκευές, εξοπλισμό, βιομηχανικές διεργασίες και συστήματα μεταφορών υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, ανάπτυξη βιοκαυσίμων, ιδίως βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, ώστε να αποτελέσουν πλήρως ανταγωνιστική εναλλακτική λύση αντί για τους υδρογονάνθρακες, επίτευξη ανταγωνιστικής αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας εντός συντόμου χρονικού διαστήματος και προετοιμασία για τη δημιουργία ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας,

68 επίτευξη ανταγωνιστικής φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας,
χρησιμοποίησή τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους στην αποκεντρωμένη παραγωγή και μεταφορά, αειφόρες τεχνολογίες άνθρακα και φυσικού αερίου, και ειδικότερα δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα , διατήρηση της τεχνολογικής πρωτοπορίας της ΕΕ στους τέταρτης γενιάς αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης και στη μελλοντική τεχνολογία σύντηξης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των πυρηνικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής καθώς και μείωση του επιπέδου των αποβλήτων

69 Η Ευρώπη στον Κόσμο θα ευθύνεται για το 15% της εκπομπής CO2 και θα καταναλώνει 10%της ενέργειας παγκοσμίως Ανάγκη διεθνούς συνεργασίας

70 Προτεραιότητες σύναψη διεθνών συμφωνιών
σύσφιξη ενεργειακών σχέσεων με τους γείτονες της ΕΕ Η μείωση της απειλής πιθανών διαταραχών ή φυσικής καταστροφής Η ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσία Η διεύρυνση του διαλόγου και των σχέσεων με τους βασικούς παραγωγούς ενέργειας και τις χώρες διαμετακόμισης Η νέα ενεργειακή εταιρική συνεργασία μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης Η ενίσχυση των σχέσεων με άλλους σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας Η προώθηση της μη διάδοσης, της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google