Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επανάληψη στη γλώσσα Αυ Ευ Αγγίσταλη Ματίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επανάληψη στη γλώσσα Αυ Ευ Αγγίσταλη Ματίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επανάληψη στη γλώσσα Αυ Ευ Αγγίσταλη Ματίνα

2 ευ ευτυχία ευτυχώς εύκολο ευχή

3 ευ ευγένεια φεύγω Ευγενία ευγενικός

4 αυτί αυτή ναύτης καυτό αυτός

5 αυ αυλή σαύρα μαύρα αύρα αυγό αυγή

6 Ευτυχώς θα καθίσουμε σπίτι και θα ευχαριστηθούμε παιχνίδι.
Το σχολείο δε θα λειτουργήσει αύριο. Ευτυχώς θα καθίσουμε σπίτι και θα ευχαριστηθούμε παιχνίδι. Θα φωνάξω τον Παύλο, την Ευγενία την Ευτυχία και θα μαζευτούμε όλοι στην αυλή μας, δίπλα από τη μεγάλη λεύκα και το ψηλό πεύκο. Θα περάσουμε απίθανα. Το απόγευμα θα μαζευτούμε σπίτια μας για να διαβάσουμε και λίγο.

7 Συλλαβισμός ευ-χού-λα, αυ-γή, αυ-λή, αυ-γό σαύ-ρα, καυ-τός, ευ-γε-νι-κός, φεύ-γω μα-ζεύ-ω, χο-ρεύ-ω, λα-τρεύ-ω

8 τα αυγά τα αυτοκίνητα τα αυτιά οι ναύτες οι ταύροι οι ναυαγοί
Από το ένα στα πολλά: το αυγό ……………… το αυτοκίνητο ………………. το αυτί ……………… ο ναύτης ………………. ο ταύρος ………………. ο ναυαγός ……………….. η σαύρα ………………. η αυλή ………………. η ευχή ……………… η μαύρη ………………. τα αυγά τα αυτοκίνητα τα αυτιά οι ναύτες οι ταύροι οι ναυαγοί οι σαύρες οι αυλές οι ευχές οι μαύρες

9 ΤΕΛΟΣ Αγγίσταλη Ματίνα


Κατέβασμα ppt "Επανάληψη στη γλώσσα Αυ Ευ Αγγίσταλη Ματίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google