Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Εβδομάδα Καλωσορίσματος Φοιτητών 2013». Γιατί είμαστε σήμερα στο ίδρυμα σας UNESCO for Lifelong Learning

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Εβδομάδα Καλωσορίσματος Φοιτητών 2013». Γιατί είμαστε σήμερα στο ίδρυμα σας UNESCO for Lifelong Learning"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Εβδομάδα Καλωσορίσματος Φοιτητών 2013»

2 Γιατί είμαστε σήμερα στο ίδρυμα σας UNESCO for Lifelong Learning http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and- informal-learning-rva/news-target/observatory-on-recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning/dd94098

3 UNESCO for Lifelong Learning Οι δραστηριότητες του UIL προσανατολίζονται προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η κίνηση Εκπαίδευση για Όλους (EFA) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), καθώς και των στόχων της Διεθνούς Διάσκεψης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (CONFINTEA), τη Δεκαετία Αλφαβητισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNLD), τη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρου Ανάπτυξη (DESD), και την πρωτοβουλία Ενδυνάμωσης Γραμματισμού της UNESCO (LIFE).

4 Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον που θέλουμε, μέσω των πολιτικών για τη νεολαία για εσάς μαζί σας! http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/infographic_youth.pdf

5 8ο Φόρουμ Νεολαίας 2013 29-31 Οκτωβρίου 2013 www.unesco.org / νέα / en/youth-forum-2013 https://www.facebook.com/ISIC.GlobalOffice

6 Βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε τον κόσμο που θέλουμε - να συμμετέχουμε στις συζητήσεις για την μετά το 2015 Αναπτυξιακής Ατζέντας http://en.unesco.org/post2015/#sthash.v3pgwlg9.dpuf http://en.unesco.org/post2015/ Εκπαίδευση μετά το 2015: Τι θα ακολουθήσει;

7 http://www.itu.int/en/bynd2015/Paes/default.aspx 2015 Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής των νέων Θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο, αλλά πού να ξεκινήσει κανείς; http://en.unesco.org/post2015/

8 http://www.un.org/millenniumgoals/ http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46003&Cr=education+first&Cr1=#.Ulwo7lDIZo7 http://www.un.org/en/events/povertyday/ Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας 17ης Οκτώβρη

9 http://www.un.org/climatechange/ «Σας προκαλώ να φέρεται στη Σύνοδο Κορυφής τολμηρές υποσχέσεις. Καινοτομία, την κλίμακα-up, να συνεργάζονται και να παραδώσει συγκεκριμένες ενέργειες που θα κλείσει το χάσμα των εκπομπών και να μας βάλει σε τροχιά για μια φιλόδοξη νομική συμφωνία μέσω της διαδικασίας της UNFCCC. " Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon http://www.un.org/climatechange/summit2014/

10 Νέοι και περιβάλλον http://www.convertpdftoimage.com/ http://unep.org/tunza/youth/ 2009 - 2014 Strategy http://www.cbd.int/2011-2020/

11 http://youngpeopletoday.net/

12 Συνεργασία με φορείς http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/cooperation- with-ngos/ http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/cooperation- with-ngos/ Υπάρχουν 46 φορείς νέων ή / και φοιτητικές οργανώσεις που διατηρούν επί του παρόντος επίσημες σχέσεις με την UNESCO. Κατεβάστε τον κατάλογο... [PDF, 50 KB] http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/youth_ngos.pdfΚατεβάστε τον κατάλογο... http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/youth_ngos.pdf Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το εάν και το πώς οι διεθνείς οργανώσεις νεολαίας μπορεί να ζητήσει τη σύσταση των σχέσεων με την UNESCO, συμβουλευτείτετην ιστοσελίδα της UNESCO για την μη-κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα.την ιστοσελίδα της UNESCO για την μη-κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα http://portal.unesco.org/en/ev.php- URL_ID=32906&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html http://portal.unesco.org/en/ev.php- URL_ID=32906&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

13 Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "«Εβδομάδα Καλωσορίσματος Φοιτητών 2013». Γιατί είμαστε σήμερα στο ίδρυμα σας UNESCO for Lifelong Learning"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google