Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόταση για τη διαμόρφωση Πολιτικής Τομέα Πολιτισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόταση για τη διαμόρφωση Πολιτικής Τομέα Πολιτισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόταση για τη διαμόρφωση Πολιτικής Τομέα Πολιτισμού 2014-2020
Πρόταση για τη διαμόρφωση Πολιτικής Τομέα Πολιτισμού

2 Πολιτιστική Κληρονομιά
Άξονες πολιτικής ΓΓΠ Πολιτιστική Κληρονομιά Σύγχρονος Πολιτισμός- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

3 Πολιτιστική επιχειρηματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα
Οριζόντιες Θεματικές Πολιτιστική επιχειρηματικότητα και οικονομική βιωσιμότητα Αξιοποίηση ΤΠΕ και ψηφιακών μέσων Ενίσχυση της απασχόλησης Σύνδεση με την εκπαίδευση Πρόσβαση στον Πολιτισμό και πολιτισμική ενσωμάτωση Περιβαλλοντικές- «πράσινες» δράσεις και παρεμβάσεις Πολυμορφία

4 «Έξυπνη, διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς»
Στρατηγική «Ευρώπη 2020» «Έξυπνη, διατηρήσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς»

5 Ο ρόλος του Πολιτισμού στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Ο Πολιτισμός δημιουργεί: Απασχόληση Επενδύσεις Έρευνα Ανάπτυξη Ο Πολιτισμός συμβάλλει σε: Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων Βελτίωση επιπέδου εκπαίδευσης Βελτίωση επιπέδου ποιότητας ζωής Καταπολέμηση φτώχειας, ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού

6 Ο ρόλος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η Πολιτιστική Κληρονομιά παρέχει: Πρότυπα βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος μέσα από παραδοσιακούς τρόπους και τεχνικές Πολιτιστικούς πόρους για την οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία Εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση

7 Στόχοι στον τομέα του Πολιτισμού στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020
Οικονομική Βιωσιμότητα Κοινωνική Βιωσιμότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση Δημιουργία Απασχόλησης Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας Εξωστρέφεια

8 Οριζόντιος χαρακτήρας του Πολιτισμού
Ο Πολιτισμός ως στρατηγική ευκαιρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη: πόλεων Περιφερειών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο Μέσα από συνέργιες με άλλες Δημόσιες Πολιτικές, ιδίως στους τομείς: Έρευνας και καινοτομίας Εκπαίδευσης και κατάρτισης Αστικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής πολιτικής εν γένει Τουρισμού Περιφερειακής πολιτικής Κοινωνικής πολιτικής

9 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Διαρθρωτικά Ταμεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Ταμείο Συνοχής Βλ. και συνέργιες με άλλα μέσα: «Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη» ( )

10 Επιμέρους πεδία παρέμβασης σύμφωνα με Εγκύκλιο
Στήριξη Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών και Σύγχρονου Πολιτισμού Υποστήριξη της σύγχρονης Ελληνικής δημιουργίας μέσω της ενθάρρυνσης νέων καλλιτεχνών για την ανάληψη επαγγελματικών πρωτοβουλιών στον χώρο των εικαστικών και παραστατικών τεχνών

11 Επιμέρους πεδία παρέμβασης σύμφωνα με Εγκύκλιο
Πιστοποίηση μουσείων Δημιουργία βιώσιμων πολιτιστικών θεσμών ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας και υποστήριξη των υφισταμένων Σύνδεση πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία Αναβάθμιση ρόλου ΤΑΠ Σύνδεση αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικής μνήμης με πολιτιστικούς θεσμούς και φορείς Ανάδειξη της φυσιογνωμίας, της εικόνας και της ιστορίας των πόλεων Στοχευμένες στον τομέα του Πολιτισμού ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

12 Κεντρικοί Στόχοι Πολιτικής Τομέα Πολιτισμού 2014-2020
Εμπλουτισμός και Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος: ανάδειξη και αξιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Σύγχρονου Πολιτισμού και Σύγχρονων Πολιτιστικών Θεσμών Μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα: στήριξη των ΠΔΒ και Σύγχρονου Πολιτισμού εν γένει Προώθηση της απασχόλησης, εκπαίδευση και ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των φορέων

13 Κεντρικός Στόχος 1 και επιμέρους Θεματικοί Στόχοι
Εμπλουτισμός και Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος: ανάδειξη και αξιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Σύγχρονου Πολιτισμού και Σύγχρονων Πολιτιστικών Θεσμών Ανάδειξη και Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υποστήριξη της Σύγχρονης Ελληνικής Δημιουργίας

14 Υποστήριξη της Σύγχρονης Ελληνικής Δημιουργίας

15 Υποστήριξη της Σύγχρονης Ελληνικής Δημιουργίας
Υποστήριξη καθιερωμένων και νέων θεσμών, ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν πόλους έλξης επισκεπτών Διεύρυνση και εμπλουτισμός δραστηριοτήτων με νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης Διεύρυνση ποσοτική και ποιοτική του κοινού Υποστήριξη διεθνών συνεργασιών Προώθηση συνεργιών και συμπληρωματικών δράσεων με άλλους φορείς

16 Υποστήριξη της Σύγχρονης Ελληνικής Δημιουργίας
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού Υποστήριξη και καθιέρωση θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Εξοικονόμηση ενέργειας-αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού

17 Υποδομές Ανάπτυξη πολυχώρων που καλύπτουν ευρύ φάσμα χρήσεων Ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτιστικών υποδομών με προδιαγραφές οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας Αξιοποίηση δικτύων Απαραίτητη προϋπόθεση: η πρόβλεψη για την οικονομική βιωσιμότητα και την αυτοχρηματοδότηση και η πλήρης εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η δημιουργία συνεργιών με υφιστάμενους θεσμούς (π.χ. ορχήστρες) Συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση

18 Υποδομές – Δράσεις 1. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών στα αστικά κέντρα (σε συσχετισμό και με συνεδριακές δραστηριότητες) 2. Δημιουργία σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών κοντά σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους 3. Δημιουργία υποδομών εντός των αρχαιολογικών χώρων για να φιλοξενήσουν σύγχρονες εκδηλώσεις 4. Ανάπτυξη επιλεγμένων υποδομών στο πλαίσιο της συνέργιας με καθιερωμένους ή δημιουργούμενους τουριστικούς πόλους υψηλής προστιθέμενης αξίας 5. Δημιουργία μικρής κλίμακας πολιτιστικών υποδομών με δυνατότητες παροχής υπηρεσιών live streaming και e-learning σε μικρά απομονωμένα νησιά και σε ορεινούς όγκους, προκειμένου να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η άρση της απομόνωσής τους

19 Ενίσχυση πολιτιστικών θεσμών και γεγονότων
Δράσεις που οικοδομούνται επάνω στην εμπειρία των προηγούμενων Προγραμματικών Περιόδων αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί δημιουργούν συνέργιες με υφιστάμενους φορείς εισάγουν καινοτόμες δράσεις και πρακτικές εντάσσονται σε πιστοποιημένα δίκτυα παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία

20 Ενίσχυση πολιτιστικών θεσμών και γεγονότων – Δράσεις
Ενίσχυση καθιερωμένων πολιτιστικών θεσμών που ήδη συγκεντρώνουν το διεθνές ενδιαφέρον Ενίσχυση υφισταμένων και δημιουργία νέων θεσμών σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος Ενίσχυση υφισταμένων και δημιουργία νέων τοπικών πολιτιστικών θεσμών σε σχέση με τις δράσεις α) ανάδειξης της φυσιογνωμίας των πόλεων και β) προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών στοιχείων της υπαίθρου

21 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών – Δράσεις
Ηλεκτρονικές ξεναγήσεις (μέσω κινητού τηλεφώνου) σε μουσεία Σύγχρονου Πολιτισμού Δημιουργία και λειτουργία στο Διαδίκτυο «εικονικών μουσείων» Σύγχρονου Πολιτισμού Δημιουργία και λειτουργία στο Διαδίκτυο «εικονικών ξεναγήσεων» σε μουσεία Σύγχρονου Πολιτισμού Ψηφιοποίηση και διάθεση στο Διαδίκτυο παραγωγών Σύγχρονου Πολιτισμού Ενίσχυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην παραγωγή και διακίνηση ψηφιακών καλλιτεχνικών δημιουργιών

22 Πράσινες Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Ανακαίνιση υποδομών με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με στόχο την περιβαλλοντική και οικονομική τους βιωσιμότητα

23 Κεντρικός Στόχος 2 και επιμέρους Θεματικοί Στόχοι
Μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα: στήριξη των ΠΔΒ και Σύγχρονου Πολιτισμού εν γένει Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του Πολιτισμού Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του Πολιτισμού

24 Μετάβαση στην Ποιοτική Επιχειρηματικότητα – Στήριξη ΠΔΒ
Πολιτική κρατικών ενισχύσεων Έμφαση στην καινοτομία Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων Περιφερειών Ρόλος των πόλεων ως εργαστηρίων εφαρμογής συμμετοχικών και καινοτόμων πολιτικών Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες Πολιτιστικός Τουρισμός Συνέργιες με Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» Συνεργατικές δράσεις Νέες μορφές χρηματοδότησης και προώθησης του προϊόντος Πλατφόρμες Εξωστρέφεια – εξαγωγικός χαρακτήρας

25 Υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας
Υποστήριξη σύστασης επιχειρήσεων σε τομείς που εξασφαλίζουν νέες πηγές ανάπτυξης Υποστήριξη σύστασης επιχειρήσεων στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

26 Υποστήριξη της σύστασης επιχειρήσεων – Δράσεις
Υποστήριξη της σύστασης επιχειρήσεων με αντικείμενο εναλλακτικές μορφές τουρισμού Υποστήριξη σύγχρονης Ελληνικής δημιουργίας μέσω της ενθάρρυνσης νέων καλλιτεχνών για την ανάληψη επαγγελματικών πρωτοβουλιών στο χώρο των εικαστικών και παραστατικών τεχνών, του κινηματογράφου, του design κ.λπ. (π.χ. επιδότηση νέων δημιουργών για να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εικαστική έκθεση, επιχορήγηση για τη λειτουργία Ανοιχτών Εργαστηρίων κ.λπ.)

27 Υποστήριξη σύστασης επιχειρήσεων ΠΔΒ και με χρήση ΤΠΕ
Υποστήριξη σύστασης επιχειρήσεων στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών – Ίδρυση και αρχική λειτουργία νέων επιχειρήσεων Υποστήριξη σύστασης επιχειρήσεων στον τομέα των εκδόσεων/βιβλίου

28 Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε τομείς που εξασφαλίζουν νέες πηγές ανάπτυξης Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

29 Ενίσχυση επιχειρήσεων
Αντίστοιχες δράσεις με αυτές που προβλέπονται για τη νεανική επιχειρηματικότητα, αυτή τη φορά με δικαιούχους τους υπόλοιπους επαγγελματίες του χώρου, καλλιτέχνες, δημιουργούς κ.ά. Πρόβλεψη σε ειδική δράση για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων προκειμένου να εισάγουν την καινοτόμο αξιοποίηση του Σύγχρονου Πολιτισμού στους χώρους λειτουργίας τους (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, διακόσμηση με σύγχρονα εικαστικά έργα κ.λπ.)

30 Κεντρικός Στόχος 3 και επιμέρους Θεματικοί Στόχοι
Προώθηση της απασχόλησης, εκπαίδευση και ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των φορέων Προώθηση της απασχόλησης, υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων, στήριξη της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και τη σύσταση νέων επιχειρήσεων

31 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας
Ολοκληρωμένες διαδικασίες που συνδυάζουν διάφορα είδη μέτρων απασχολησιμότητας, όπως εξατομικευμένη υποστήριξη, παροχή συμβουλών, καθοδήγηση, πρόσβαση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση. Η δράση συνδέεται και με την πιστοποίηση. Ωφελούμενοι: άνεργοι καλλιτέχνες του τομέα των εικαστικών και παραστατικών τεχνών και απασχολούμενοι στα υποστηρικτικά επαγγέλματα. Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία πλατφορμών πληροφόρησης για καλλιτέχνες. Δικαιούχοι: κρατικοί φορείς. Ενίσχυση ικανοτήτων φορέων, όπως κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ και δράσεις συνεργασίας μεταξύ αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού, καθώς και κρατικών φορέων, για την προώθηση της απασχόλησης, τη διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας πολιτιστικών χώρων και τη μετατροπή τους σε χώρους συνάντησης του Πολιτισμού με τις τοπικές κοινωνίες. Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία πλατφορμών πληροφόρησης, καθώς και συνεργατικών πλατφορμών για τη δημιουργία έργων on-line. Συνδέεται με το Εθνικό Σχέδιο Πολιτισμικής Ενσωμάτωσης, καθώς και τη δράση για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

32 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας
Στήριξη της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και τη σύσταση νέων επιχειρήσεων Παροχή κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις του τομέα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συνέργιες με Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ιδίως για παροχή μικροδανείων. Παροχή κρατικών ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση της σύστασης και αρχικής λειτουργίας νέων επιχειρήσεων (start up) με αντικείμενο πολιτιστική δραστηριότητα (π.χ. οπτικοακουστικά, σχολές χορού, θεατρικοί οργανισμοί κ.λπ.).

33 Εκπαίδευση, κατάρτιση, απόκτηση δεξιοτήτων και δια βίου μάθηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, κυρίως στο πλαίσιο ενός συνολικού Πολυεπίπεδου Προγράμματος για τον Πολιτισμό. Το παράδειγμα της ΕΛΣ. Καλλιτεχνική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος, την προαγωγή του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών και την παγίωση των ωφελημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δράση συμβάλλει, επίσης, στην καταπολέμηση φαινομένων σχολικής βίας και ρατσισμού, ενώ παράλληλα ενισχύει την απασχόληση νέων καλλιτεχνών και τη δημιουργία συνεργιών με τους κρατικούς φορείς. Εθνικό Σχέδιο για την Πολιτισμική Ενσωμάτωση

34 Εκπαίδευση, κατάρτιση – Δράσεις
Μεταρρύθμιση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη συμπερίληψη του Πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδίως μέσω της καλλιτεχνικής παιδείας στην κατάρτιση και δια βίου μάθηση μέσω της διάστασης του Πολιτισμού στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων Προγράμματα Πολιτισμού στην εκπαίδευση- κατάρτιση Δημιουργία κέντρων edutainment Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης κ.λπ. στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών

35 Εθνικό Σχέδιο για την Πολιτισμική Ενσωμάτωση
Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ιδίως σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους για άτομα όλων των ηλικιών, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού σε κάθε χώρο που είναι δυνατόν να φιλοξενήσει παρόμοιες δράσεις, καθώς και σε χώρους που διαβιούν άτομα που στερούνται τη δυνατότητα πρόσβασης (νοσοκομεία, φυλακές, κ.ο.κ.) Δυνατότητα παρακολούθησης παραστάσεων με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

36 Κεντρικός Στόχος 3 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των κρατικών φορέων του Πολιτισμού Αναδιοργάνωση δομής και λειτουργίας Γ.Γ.Π. (Κεντρική Υπηρεσία, Περιφερειακές Υπηρεσίες) Τεχνική υποστήριξη για κωδικοποίηση νομοθεσίας, απλούστευση διαδικασιών, βελτίωση επικοινωνίας με χρήση Τ.Π.Ε., εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών μιας στάσης

37 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των κρατικών φορέων του Πολιτισμού
Κεντρικός Στόχος 3 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των κρατικών φορέων του Πολιτισμού Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Γ.Γ.Π. και τους εποπτευόμενους φορείς για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διοικητικής λειτουργίας, καθώς και στο καθαυτό επιστημονικό αντικείμενο


Κατέβασμα ppt "Πρόταση για τη διαμόρφωση Πολιτικής Τομέα Πολιτισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google