Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Θεωρία της Νοσηλευτικής, Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Θεωρία της Νοσηλευτικής, Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Θεωρία της Νοσηλευτικής, Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Χρυσούλα Β. Λεμονίδου, Καθηγήτρια

2 Επιστήμη Το σύνολο συστηματικών και επαληθεύσιμων γνώσεων, καθώς και η έρευνα αυστηρώς καθορισμένων πεδίων του επιστητού με συγκεκριμένες και ορθολογικές μεθόδους, πχ. την παρατήρηση, το πείραμα, την υπόθεση, την επαγωγή Μπαμπινιώτης 1998

3 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
 Καθοδηγούν την κριτική σκέψη και τις νοσηλευτικές ενέργειες που είναι αναγκαία στη νοσηλευτική πρακτική  Βοηθούν το νοσηλευτή να εστιάσει στον ασθενή  Παρέχουν το πλαίσιο για ταξινόμηση των συλλεγέντων δεδομένων

4 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Νοσηλευτικά Μοντέλα και Θεωρίες είναι οι όροι που δίδονται στο σώμα γνώσεων που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τη νοσηλευτική πρακτική Είναι ο μηχανισμός διαμέσου του οποίου το σώμα γνώσεων της νοσηλευτικής μπορεί να ορισθεί και να ενισχυθεί η θέση της ως επάγγελμα

5 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Συνώνυμοι όροι: Εννοιολογικό Πλαίσιο Εννοιολογικό Σύστημα Εννοιολογικό Πρότυπο Θεωρητικό Μοντέλο Θεωρητικό Πλαίσιο αναφέρονται σε σφαιρικές ιδέες σχετικά με τα άτομα, ομάδες, καταστάσεις και γεγονότα που ενδιαφέρουν έναν επιστημονικό κλάδο

6 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
ΟΡΙΣΜΟΣ «Μια ομάδα συνδεόμενων προτάσεων (έννοιες, ορισμοί, και υποθέσεις) που παρουσιάζουν κάποια συστηματική άποψη σχετικά με ένα φαινόμενο και η οποία είναι χρήσιμη για την περιγραφή, εξήγηση, πρόβλεψη και έλεγχο του φαινομένου» (Bodie & Chitty 1993)

7 Διάκριση Μοντέλου και θεωρίας
Διαφορά Μοντέλο Θεωρία Επίπεδο Αφαίρεσης Αφηρημένο και γενικό σύστημα εννοιών και υποθέσεων Ασχολείται με μία ή περισσότερες σχετικά συγκεκριμένες έννοιες ή υποθέσεις Παρέχει γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες πριν από την εφαρμογή στην πράξη πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες με ανάλογες θεωρίες Παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και περιορισμένες σε λίγα φαινόμενα. Πχ. εάν περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της συμπεριφοράς ή πώς συγκεκριμένοι παράγοντες επιδρούν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι θεωρία Εάν ο σκοπός είναι να εκφραστεί ένα σώμα διακριτικής γνώσης για τον κλάδο της νοσηλευτικής τότε μάλλον πρόκειται για εννοιολογικό μοντέλο Εάν ο σκοπός είναι η περιγραφή, η εξήγηση ή η πρόβλεψη συγκεκριμένων φαινομένων πιθανότατα είναι θεωρία

8 Νοσηλευτικές Θεωρίες 1. Χρησιμοποιούνται για την:
ανάπτυξη, περιγραφή, διάδοση, χρησιμοποίηση και τεκμηρίωση της υπάρχουσας νοσηλευτικής γνώσης Την καθοδήγηση της νοσηλευτικής έρευνας την επιλογή ερευνητικών ερωτήσεων, τη διατύπωση νοσηλευτικών διαγνώσεων και επιλογή νοσηλευτικών παρεμβάσεων, πρόβλεψη των εκβάσεων των ασθενών 2. Παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματοποίηση των νοσηλευτικών ενέργειες: Τι να ρωτήσουν Τι να παρατηρήσουν Που να εστιάσουν Τι να σκεφθούν

9 Εννοιολογικά Μοντέλα 1. Καθοδηγούν όλα τα θέματα της κλινικής πρακτικής. Το μοντέλο λέει στον κλινικό: τι να παρατηρήσει όταν αλληλεπιδρά με τους ασθενείς και πώς να ερμηνεύσει αυτές τις παρατηρήσεις πώς να σχεδιάσει τις παρεμβάσεις με γενικό τρόπο και παρέχει τα αρχικά κριτήρια για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων

10 Εννοιολογικά Μοντέλα 2. εστιάζουν σε ορισμένα θέματα που θεωρούνται σχετικά και βγάζουν έξω άλλα λόγω της μικρότερης σπουδαιότητας Ένα μοντέλο μπορεί να εστιάζει σε παρεμβάσεις σχεδιασμένες να βοηθήσουν το άτομο να προσαρμοστεί σε στρεσσογόνους παράγοντες, και ένα άλλο να δίνει έμφαση στην ικανότητα του ατόμου για αυτοφροντίδα)

11 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες: Σκοπός
Λειτουργία ως οδηγός αξιολόγησης, παρέμβασης και εκτίμησης της νοσηλευτικής φροντίδας Παροχή αιτιολόγησης για τη συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων δεδομένων σχετικών με την κατάσταση υγείας των ασθενών, που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και εφαρμογή Παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη κριτηρίων για τη μέτρηση της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας Παροχή βοήθειας στην οικοδόμηση κοινής νοσηλευτικής ορολογίας για χρήση στην επικοινωνία με άλλους επαγγελματίες υγείας, στην ανάπτυξη ιδεών και στον ορισμό λέξεων Αύξηση της αυτονομίας της νοσηλευτικής με τον ορισμό των ανεξάρτητων λειτουργιών της

12 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Η γνώση που παράγεται από τα εννοιολογικά μοντέλα και τις θεωρίες συνεισφέρει στην ανάπτυξη επαγγελματικής αυτονομίας, συνοχής σκοπών, και επαγγελματικής επικοινωνίας (Chinn & Jacobs 1987)

13 Περίληψη Νοσηλευτικών Θεωριών
Θεωρητικοί Σκοπός της Νοσηλευτικής Πλαίσιο για την Πρακτική Hildegard Peplau (1952) Η ανάπτυξη διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ ασθενούς και νοσηλευτή Διαπροσωπικό θεωρητικό μοντέλο που δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ ασθενούς και νοσηλευτή Faye Abdellah (1960) Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο όλο άτομο Επίλυση προβλήματος με βάση 21 νοσηλευτικά προβλήματα Virginia Henderson (1964) Η βοήθεια του ασθενούς να αποκτήσει ανεξαρτησία το συντομότερο δυνατό 14 βασικές ανάγκες της Henderson Joyce Travelbee (1966) Η βοήθεια του ασθενούς και της οικογένειας να αντιμετωπίσει και να βρει νόημα στην εμπειρία της αρρώστιας Διαπροσωπική θεωρία που δίνει έμφαση στη σχέση νοσηλευτή-ασθενούς

14 Περίληψη Νοσηλευτικών Θεωριών
Θεωρητικοί Σκοπός της Νοσηλευτικής Πλαίσιο για την Πρακτική Dorothy Johnson (1968) Η μείωση του stressώστε ο ασθενής να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό Μοντέλο προσαρμογής που βασίζεται σε επτά συμπεριφοριστικά υπο-συστήματα Martha Rogers (1970) Η βοήθεια του ασθενούς να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο ευεξίας “Ο Μοναδιαίος Άνθρωπος” που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής Imogene King (1971) Η χρήση της επικοινωνίας για τη βοήθεια του ασθενούς να επιτύχει θετική προσαρμογή στο περιβάλλον Η Νοσηλευτική διεργασία ως δυναμική διαπροσωπική κατάσταση ανάμεσα στο νοσηλευτή και τον ασθενή Dorothea Orem (1971) Η φροντίδα για και η βοήθεια να επιτύχει ο ασθενής αυτοφροντίδα Θεωρία του ελλείμματος αυτοφροντίδας

15 Περίληψη Νοσηλευτικών Θεωριών
Θεωρητικοί Σκοπός της Νοσηλευτικής Πλαίσιο για την Πρακτική Betty Neuman (1972) Η βοήθεια ατόμων, οικογενειών και ομάδων να επιτύχουν και να διατηρήσουν μέγιστο επίπεδο πλήρους ευεξίας με σκόπιμες παρεμβάσεις Μοντέλο Συστημάτων της νοσηλευτικής πρακτικής με σκοπό τη μείωση του stress. Νοσηλευτικές ενέργειες σε ένα από τα τρία επίπεδα: Πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο Myra Levine (1973) Η χρήση ενεργειών συντήρησης με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των πόρων του ασθενούς Μοντέλο προσαρμογής του ανθρώπου ως όλο με βάση «τέσσερις αρχές διατήρησης της ενέργειας» Sister Callista Roy (1976) Η αναγνώριση των τύπων των απαιτήσεων από τους ασθενείς και η προσαρμογή τους σε αυτές Μοντέλο προσαρμογής με βάση τέσσερις προσαρμοστικούς τρόπους: βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνιολογικό και ανεξαρτησίας Jean Watson (1979) Η αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας του ασθενούς και η πρόληψη της αρρώστιας (Marriner-Tomey, 1989) Φιλοσοφία και επιστήμη της φροντίδας: η φροντίδα είναι μια διαπροσωπική διεργασία που περιλαμβάνει παρεμβάσεις που οδηγούν στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών (Torres, 1986)

16 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Όλα τα Εννοιολογικά Μοντέλα και οι Θεωρίες της Νοσηλευτικής βασίζονται στην επιστήμη της Νοσηλευτικής, η οποία εστιάζει σε 4 κεντρικά πιστεύω: το Άτομο το Περιβάλλον την Υγεία τη Νοσηλευτική

17 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Το Άτομο (πρόσωπο,οικογένεια,κοινότητα, κοινωνία ή άλλη οντότητα) συνήθως αναγνωρίζεται ως μια ολοκληρωμένη βιο- ψυχο-κοινωνική οντότητα. Οι σχετικές αναφορές περιγράφουν:  τη φύση του ατόμου που δέχεται τη νοσηλευτική φροντίδα  τον αποδέκτη της φροντίδας  το σύστημα του ασθενούς (πχ. ως προσαρμοστικό σύστημα, συμπεριφοριστικό σύστημα, παράγοντας αυτοφροντίδας ή πεδίο ενέργειας)

18 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Το Περιβάλλον συνήθως αναγνωρίζεται ως Εσωτερικές Δομές και Εξωτερικές Επιδράσεις. Στο περιβάλλον περιλαμβάνονται:  ο Έμψυχος και Άψυχος Περίγυρος μέλη της οικογένειας Κοινότητα κοινωνία φυσικός περίγυρος Το περιβάλλον, σε μερικά μοντέλα, θεωρείται ως πηγή στρεσσογόνων παραγόντων ενώ σε άλλα ως πηγή πόρων

19 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Η Υγεία και Προαγωγή της Υγείας, είναι ο σκοπός της νοσηλευτικής, το αποτέλεσμα και ο στόχος της νοσηλευτικής φροντίδας Παρουσιάζεται με ποικίλους τρόπους, πχ. ως ένα συνεχές: Υγεία - Ασθένεια Προσαρμογή - κακή (μη)προσαρμογή Σταθερότητα (στη συμπεριφορά) - Αστάθεια ή ως: Μια αξία που αναγνωρίζεται από κάθε πολιτιστική ομάδα Η υγεία μπορεί να αναφέρεται σε αιτίες προβλημάτων που πιθανόν χρειάζονται νοσηλευτικές παρεμβάσεις

20 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες
Συνήθως ορίζεται η Νοσηλευτική και συγκεκριμενοποιούνται σκοποί των νοσηλευτικών ενεργειών και η νοσηλευτική διεργασία Παρουσιάζονται οι διαδικασίες και οι ενέργειες: της νοσηλευτικής αξιολόγησης του σχεδιασμού της φροντίδας της διατύπωσης σκοπών της εφαρμογής της φροντίδας της εκτίμησης της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της νοσηλευτικής φροντίδας Οι Σκοποί των νοσηλευτικών ενεργειών συχνά εξάγονται απ' ευθείας από τον ορισμό της Υγείας που δίνεται από το μοντέλο

21 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες Χρησιμότητα
1  Οργανώνουν τη σκέψη  Βοηθούν στην Παρατήρηση και Ερμηνεία των παρατηρούμενων φαινομένων  Παρέχουν μια συστηματική δομή και αιτιολογία για τις διάφορες ενέργειες  Δίνουν κατευθύνσεις για την έρευνα ερωτήσεων σχετικών με τα φαινόμενα  Επισημαίνουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα

22 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες Χρησιμότητα
2  Παρέχουν γενικά κριτήρια για την επιβεβαίωση της λύσης ενός προβλήματος  Παρέχουν σαφείς προσανατολισμούς όχι μόνο στους νοσηλευτές αλλά και στο γενικό πληθυσμό  Προσδιορίζουν το σκοπό και το κύρος της νοσηλευτικής  Παρέχουν πλαίσια για αντικειμενικές καταγραφές των αποτελεσμάτων της νοσηλευτικής

23 Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι ένα μοντέλο εστιάζει στην προσαρμογή του ατόμου σε εξωτερικούς στρεσσογόνους παράγοντες και προτείνει ότι ο κατάλληλος χειρισμός του πιο εμφανούς στρεσσογόνου παράγοντα οδηγεί στην προσαρμογή. Μια σχετική ερώτηση μπορεί να είναι: "Ποιός είναι ο πιο εμφανής στρεσσογόνος παράγοντας σε μια δεδομένη περίσταση;” Ενέργεια: Εστίαση στους ποικίλους τρόπους χειρισμού των στρεσσογόνων παραγόντων Εφαρμογή: Χειρισμός του πιο εμφανούς στεσσογόνου παράγοντα Εκτίμηση Αποτελέσματος: Παρατήρηση για εκδηλώσεις προσαρμογής (λύση του προβλήματος)

24 Θεωρία της Patricia Benner (2001) «Από τον Αρχάριο στον Ειδικό»
 Βασίστηκε στο μοντέλο των Dreyfus και Dreyfus για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων  Παρέχει περιγραφική αξιολόγηση της κλινικής ικανότητας των νοσηλευτών, η εξέλιξη της οποίας περιλαμβάνει πέντε επίπεδα που συνιστούν την ατραπό προς την απόκτηση ειδικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων

25 Θεωρία της Patricia Benner (2001)
 Επίπεδο 1: Αρχάριοι. Δεν έχουν εμπειρία των καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως: Οι νέοι νοσηλευτές που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και όσοι μετακινούνται σε κλινικό χώρο, στον οποίο δεν έχουν εμπειρία Διδάσκονται τα αντικειμενικά στοιχεία των καταστάσεων στον εργασιακό τους χώρο, τα οποία είναι δυνατόν να αναγνωρίσουν χωρίς να διαθέτουν κλινική εμπειρία Διδάσκονται κανόνες που καθοδηγούν τις πράξεις τους, ανάλογα με τις διαφορετικές εκδοχές των κλινικών καταστάσεων, αλλά δεν γνωρίζουν τις καταλληλότερες ενέργειες για κάθε ξεχωριστή περίπτωση

26 Θεωρία της Patricia Benner (2001)
 Επίπεδο 2: Προχωρημένος. Οι νοσηλευτές αυτού του επιπέδου είναι σε θέση να επιδεικνύουν οριακά αποδεκτή απόδοση, δεδομένου ότι: έχουν ήδη αντιμετωπίσει ικανοποιητικό αριθμό πραγματικών κλινικών καταστάσεων η κλινική εμπειρία τους επιτρέπει να εντοπίζουν τα σημαντικά συστατικά στοιχεία των διαφορετικών καταστάσεων, τα οποία εμφανίζονται κατ’ επανάληψη και ορίζονται ως «οι πλευρές της κατάστασης» μπορούν να αναπτύσσουν οδηγίες που κατευθύνουν την πρακτική τους, αλλά λόγω της γενικότητάς τους δεν βοηθούν στην ολιστική προσέγγιση των ασθενών και των πραγματικών κλινικών καταστάσεων οι πλευρές των εκάστοτε κλινικών καταστάσεων, για να αναγνωριστούν, προϋποθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες οι νοσηλευτές που βρίσκονται σ’ αυτό το επίπεδο μόλις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, ταυτόχρονα, σημαντικά κομμάτια στην κλινική πρακτική τους. Έχουν ανάγκη υποστήριξης από έμπειρους συναδέλφους για να θέτουν προτεραιότητες με τον καταλληλότερο τρόπο

27 Θεωρία της Patricia Benner (2001)
Επίπεδο 3: Ικανός. Αντιπροσωπευτικό του νοσηλευτή που έχει αποκτήσει 2-3 χρόνια εμπειρία στο ίδιο ή παρόμοιο κλινικό περιβάλλον, αναπτύσσεται όταν: ο νοσηλευτής βλέπει τις πράξεις του υπό το πρίσμα μακροπρόθεσμων στόχων ή σχεδίων, των οποίων έχει πλήρη συναίσθηση το σχέδιο φροντίδας που δημιουργεί υπαγορεύει ποιες ιδιότητες και ποιες πλευρές της παρούσας και της μελλοντικής κατάστασης δύνανται να θεωρηθούν περισσότερο σημαντικές και ποιες μπορούν να αγνοηθούν το σχέδιο κατοχυρώνει προοπτική και βασίζεται σε ιδιαίτερα συνειδητό, συνοπτικό, αλλά και αναλυτικό συλλογισμό του εκάστοτε κλινικού προβλήματος  Ο νοσηλευτής που βρίσκεται στο επίπεδο του ικανού στερείται της ταχύτητας και της ευελιξίας του πεπειραμένου νοσηλευτή. Ωστόσο, διακατέχεται από συναίσθημα ειδίκευσης και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται τα διάφορα απρόοπτα της κλινικής νοσηλευτικής πρακτική

28 Θεωρία της Patricia Benner (2001)
Επίπεδο 4: Πεπειραμένος. Φθάνουν νοσηλευτές με εμπειρία 3-5 ετών, στον ίδιο ή παρόμοιο κλινικό χώρο. Η αντίληψη είναι η λέξη-κλειδί. Ο πεπειραμένος νοσηλευτής: αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις ως σύνολα, και όχι μόνο τις μεμονωμένες πλευρές τους μαθαίνει από την εμπειρία τι είδους τυπικά γεγονότα να περιμένει σε μια δεδομένη κλινική κατάσταση, έχει βαθιά κατανόηση της κατάστασης και πώς το σχέδιο φροντίδας να τροποποιείται βασίζεται σε οδηγίες που αφορούν διαφορετικές διαστάσεις της εκάστοτε κλινικής κατάστασης και υποδεικνύουν ποιες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αντιλαμβάνεται την προοπτική της εκάστοτε κλινικής κατάστασης όχι μετά από σκέψη, αλλά μάλλον αυτόματα, με βάση την εμπειρία και τα πρόσφατα γεγονότα

29 Θεωρία της Patricia Benner (2001)
Επίπεδο 5: Ειδικός. Ο ειδικός, δε βασίζεται πλέον σε κάποια αρχή (κανόνας, οδηγία) για να συνδέσει την εκάστοτε κλινική κατάσταση με τις κατάλληλες ενέργειες Έχει μια διαισθητική σύλληψη κάθε κλινικής κατάστασης, καθώς διαθέτει τεράστιο υπόβαθρο εμπειρίας, και περιορίζεται στην περιοχή του κάθε προβλήματος με ακρίβεια, χωρίς άσκοπη εξέταση ενός μεγάλου εύρους άγονων, εναλλακτικών διαγνώσεων και λύσεων Η υψηλού επιπέδου αναλυτική ικανότητα είναι απαραίτητη σε εκείνες τις κλινικές καταστάσεις, στις οποίες ο νοσηλευτής δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία Η κλινική πρακτική που εφαρμόζει είναι δυνατόν να περιγραφεί, αλλά, αντίθετα, δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν με σαφή, τυπικά βήματα οι πνευματικές διαδικασίες ή να επαναπροσδιοριστούν όλα τα στοιχεία που με την ειδική, αναγνωριστική του ικανότητα χρησιμοποίησε για την εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης Ο ειδικός νοσηλευτής γνωρίζει πάντα περισσότερα από όσα μπορεί να πει και να περιγράψει

30 Ικανότητες σε 7 Τομείς Νοσηλευτικής Πρακτικής της Benner
Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice) Ικανότητες σε 7 Τομείς Νοσηλευτικής Πρακτικής της Benner Βοηθητικός Ρόλος Λειτουργία Διδασκαλίας-Καθοδήγησης Διαγνωστική Λειτουργία Διαχείρισης Ταχέως Μεταβαλλόμενων Καταστάσεων Χορήγησης και Παρακολούθησης Θεραπευτικών Παρεμβάσεων και Θεραπειών Διασφάλισης Ποιότητας Οργανωτικού και Εργασιακού Ρόλου

31  την ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης  την παροχή μέτρων άνεσης
Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice) Τομείς Νοσηλευτικής Πρακτικής: Βοηθητικός Ρόλος Περιλαμβάνει ικανότητες που σχετίζονται με:  την ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης  την παροχή μέτρων άνεσης  την πρόσκληση του ασθενούς για συμμετοχή και έλεγχο στη φροντίδα

32 Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice)
Τομείς Νοσηλευτικής Πρακτικής: Λειτουργία Διδασκαλίας-Καθοδήγησης Περιλαμβάνει ικανότητες όπως:  η επιλογή του χρόνου  η ετοιμότητα του ασθενούς για μάθηση  η κινητοποίηση για αλλαγή  η βοήθεια με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής  η διαπραγμάτευση για συμφωνία στους σκοπούς

33  η συνεχιζόμενη αξιολόγηση των καταστάσεων
Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice) Τομέας Νοσηλευτικής Πρακτικής: Διαγνωστική Λειτουργία Αναφέρεται σε ικανότητες όπως:  η συνεχιζόμενη αξιολόγηση των καταστάσεων  η εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της φροντίδας

34 Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice)
Τομέας Νοσηλευτικής Πρακτικής: Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταχέως Μεταβαλλόμενων Καταστάσεων Περιλαμβάνει τη δυνατότητα: σύμπτωσης απαιτήσεων και πόρων σε έκτακτες καταστάσεις  αξιολόγησης και διαχείρισης της φροντίδας κατά τη διάρκεια καταστάσεων κρίσης

35  φαρμακευτικής θεραπείας  διαχείρισης φαρμάκων
Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice) Τομέας Νοσηλευτικής Πρακτικής: Χορήγησης και Παρακολούθησης Θεραπευτικών Παρεμβάσεων και Θεραπειών Ενσωματώνει ικανότητες που συνδέονται με την πρόληψη επιπλοκών κατά τη διάρκεια:  φαρμακευτικής θεραπείας  διαχείρισης φαρμάκων  νοσηλείας στο νοσοκομείο

36 Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice)
Τομέας Νοσηλευτικής Πρακτικής: Διασφάλισης Ποιότητας Περιλαμβάνει ικανότητες σε σχέση με: τη διατήρηση της ασφάλειας τη συνεχιζόμενη ποιοτική βελτίωση τη συνεργασία και συμβουλευτική με τους γιατρούς την αυτό-αξιολόγηση τη διαχείριση της τεχνολογίας

37 Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice)
Τομέας Νοσηλευτικής Πρακτικής: Οργανωτικού και Εργασιακού Ρόλου Αναφέρεται στις ικανότητες: καθορισμού προτεραιοτήτων οικοδόμησης ομάδας συντονισμού διασφάλισης συνέχειας στη φροντίδα

38 Φιλοσοφία στη Νοσ/τική Πρακτική της Benner (Benner’s Philosophy in Nursing Practice)
Οι τομείς και οι ικανότητες της νοσηλευτικής πρακτικής χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ως ερμηνευτικό πλαίσιο για τη βελτίωση της κατανόησης της γνώσης που εμπεριέχεται στη νοσηλευτική πρακτική. Ωστόσο, πάντα πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο της κάθε κατάστασης από την οποία αναδύονται

39 Ιστορικό Περίπτωσης Ασθενούς
Η Μαίρη είναι μια 29 χρόνων γυναίκα που πρόσφατα εισήλθε στο ογκολογικό νοσηλευτικό τμήμα για εκτίμηση αφού προηγουμένως είχε αισθανθεί πυελική «τάση» και πρόσεξε ότι είχε υδαρείς, δύσοσμες κολπικές εκκρίσεις. Το τεστ Παπανικολάου έδειξε καρκίνο τραχήλου μήτρας σταδίου V και υποβλήθηκε σε ολική υστερεκτομή με αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των σαλπίγγων και ωοθηκών. Το προηγούμενο ιστορικό της έδειξε ότι σπάνια υποβάλλονταν σε αντικειμενική εξέταση και δεν πραγματοποιούσε αυτό-εξέταση μαστού. Κάπνιζε περίπου δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα για τα προηγούμενα 16 χρόνια. Η πρώτη της εγκυμοσύνη ήταν στην ηλικία των 16 και η δεύτερη στα 18. Από τότε έπαιρνε συστηματικά αντισυλληπτικά χάπια. Η Μαίρη είναι απόφοιτη γυμνασίου, είναι έγγαμη και ζει με το σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους στο σπίτι της μητέρας της, το οποίο περιγράφει ως μη υγιεινό. Ο σύζυγός της είναι άνεργος και τον περιγράφει ως συναισθηματικά απόμακρο και μερικές φορές βίαιο. Η ανάρρωσή της μετά την επέμβαση ήταν καλή εκτός από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να αδειάσει πλήρως την ουροδόχο κύστη. Έχει συνεχή μετεγχειρητικό πόνο και ναυτία. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιεί καθετηριασμό της κύστεως στο σπίτι. Λαμβάνει τα ακόλουθα φάρμακα: 1) ένα αντιβιοτικό, 2) ένα αναλγητικό κατ’ επίκληση και 3) ένα αντιεμετικό όταν χρειάζεται για τη ναυτία. Επιπλέον, θα υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία σε εξωτερική βάση. Η Μαίρη κλαίει πολύ εύκολα. Εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το μέλλον το δικό της και των παιδιών της. Πιστεύει ότι αυτή η αρρώστια είναι τιμωρία για την προηγούμενη ζωής της.

40 Τομέας Σχεδιασμός Φροντίδας της Μαίρης με την Προσέγγιση της Benner
Βοηθητικού Ρόλου θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ς Για την ανάπτυξη μιας θεραπευτικής σχέσης, ο νοσηλευτής πρέπει να ξεκινήσει να τη γνωρίζει ως πρόσωπο (κατάσταση της ζωής της, πεποιθήσεις, αξίες, ανάγκες, σκοπούς), προκειμένου να κατανοήσει το νόημα που η εμπειρία της παρούσας ασθένειας έχει για τη Μαίρη Η εμπλοκή του νοσηλευτή σε συνεχιζόμενο διάλογο σχετικά με το νόημα που δίνει η Μαίρη στην εμπειρία της ασθένειας, θα τον βοηθήσει να προσωποποιήσει την ασθένεια και να βοηθήσει τη Μαίρη να ανακαλύψει τις δυνατότητές της Η Μαίρη και ο νοσηλευτής μπορούν να σχεδιάσουν μαζί τη φροντίδα και να την τροποποιούν καθώς θα αλλάζει η κατάσταση Άλλα ζητήματα πιθανόν να περιλαμβάνουν την ερμηνεία των διαφόρων τύπων πόνου και την επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για τη διαχείριση και έλεγχό του, και Την καθοδήγηση της Μαίρης μέσω των συναισθηματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και εξελικτικών αλλαγών λόγω απώλειας της μήτρας και των ωοθηκών στα 29 της χρόνια

41 Τομέας Σχεδιασμός Φροντίδας της Μαίρης με την Προσέγγιση της Benner
Λειτουργία Διδασκαλίας-Καθοδήγησης Είναι σχετική με την κατάσταση της Μαίρης ανάλογα με την αξιολόγηση του νοσηλευτή ως προς την ετοιμότητά της για μάθηση (Για παράδειγμα, τα δάκρυά της μπορεί να είναι σημάδι ετοιμότητας για εμπλοκή σε συζήτηση των φόβων της ή μπορεί να σημαίνουν στενοχώρια και κατάθλιψη) Η κατανόηση του νοήματος των δακρύων της Μαίρης απαιτεί προσεκτική ακρόαση και ερωτήσεις προκειμένου να γίνουν οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις Εάν η Μαίρη κριθεί ότι είναι δεκτική στη μάθηση, ο νοσηλευτής την προετοιμάζει για πιθανές συνέπειες της αρρώστιας της και η ανάρρωσή της εξατομικεύεται. με βάση το δικό της τρόπο ζωής

42 Τομέας Σχεδιασμός Φροντίδας της Μαίρης με την Προσέγγιση της Benner
Διαγνωστική Λειτουργία Σε όλη τη διάρκεια, ο νοσηλευτής αναμένει μελλοντικά προβλήματα και προσπαθεί να κατανοήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ασθένειας της Μαίρης. Για παράδειγμα, ο νοσηλευτής αναμένει ανάγκες φροντίδας που συνδέονται με: τον αυτό-καθετηριασμό της Μαίρης στο σπίτι τη διαχείριση του πόνου και τον έλεγχο της ναυτίας Με βάση τις αξιολογήσεις του νοσηλευτή και της Μαίρης για την απάντηση στις διάφορες θεραπευτικές στρατηγικές, ο νοσηλευτής αναπτύσσει το σχέδιο εξόδου και το συζητά με το νοσηλευτή φροντίδας στο σπίτι

43 Οργανωτικού και Εργασιακού Ρόλου
Τομέας Σχεδιασμός Φροντίδας της Μαίρης με την Προσέγγιση της Benner Οργανωτικού και Εργασιακού Ρόλου Η οικοδόμηση και διατήρηση θεραπευτικής ομάδας για την παροχή της καλύτερης θεραπείας στη Μαίρη Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση νοσηλευτικής στελέχωσης στη μονάδα που νοσηλεύεται η Μαίρη, οπότε η σημασία των άλλων ικανοτήτων στον τομέα αυτό είναι άγνωστη Είναι κριτικής σημασίας η επικοινωνία των ανησυχιών της Μαίρης στο υπόλοιπο προσωπικό


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Θεωρία της Νοσηλευτικής, Εννοιολογικά Μοντέλα και Θεωρίες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google