Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

& δομή των υπεζωκότων και του μεσοπνευμονίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "& δομή των υπεζωκότων και του μεσοπνευμονίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 & δομή των υπεζωκότων και του μεσοπνευμονίου
Εμβιομηχανική & δομή των υπεζωκότων και του μεσοπνευμονίου Week.7. Tutorial 2. 09_10

2 Πλάνο Οι μεγάλες δομές των υπεζωκότων Εμβιομηχανική του αερισμού
Συνέπειες των παθήσεων στα πλευρά Συνέπειες σπασμένων πλευρών Οι μεγάλες δομές του μεσοπνευμονίου Πλάνο για την επόμενη εβδομάδα Week.7. Tutorial 2. 09_10

3 Δομή των υπεζωκότων http://www. youtube. com/watch
Δομή των υπεζωκότων 2 στιβάδες – Σπλαχνικά και Τοιχωματικά Visceral and Parietal Τοιχωματικά Υπεζωκότα Parietal pleura οριοθετεί τον θωρακικό τοίχο, το διάφραγμα και το μεσοπνευμόνιο Σπλαχνικά Υπεζωκότα Visceral pleura καλύπτουν τον πνεύμονα και ανακλώνται μέσα και έξω από τις σχισμές Τι είναι οι σχισμές; Ονομάστε τις Υγρό Υπεζωκότων Καθαρό αχνοκίτρινο ~ 20mls σε κάθε πλευρά Σημασία της επιφανειακής πίεσης κτλ. Στον αερισμό Week.7. Tutorial 2. 09_10

4 Τα υπεζωκότα http://www. youtube. com/watch
Τα υπεζωκότα Week.7. Tutorial 2. 09_10

5 Σχετικά με τη Εμβιομηχανική
Τι εννοούμε με τον όρο Εμβιομηχανική; Η μελέτης της εφαρμογής μηχανικών νόμων και η δράση των δυνάμεων σε ζωντανές δομές. Week.7. Tutorial 2. 09_10

6 Εξηγείστε τι συμβαίνει!
Week.7. Tutorial 2. 09_10

7 Περιγράψτε την εμβιομηχανική του αερισμού
Εμπλεκόμενες δομές Εμβιομηχανική και Φυσική! Περίληψη περιστατικών Ορολογία που χρησιμοποιείται Week.7. Tutorial 2. 09_10

8 In relation to Focussed Topic 1
See Module Guide Submit in lecture 4-5pm in week 9 Formative BUT non submission = fail! Please do Electronic submission as well – trial run for all future essays! Read instructions on StudyNet carefully. NB every document separate with YOUR candidate number in the document name PLEASE! Don’t forget:- Using the Marking Criteria for Coursework (Level 1) for Focussed Topic 1 (please see document in Module Information – Assessment Folder on StudyNet) allocate yourself a mark and in no more than 100 words (not included in the overall word count) explain your reasoning for that mark in the right hand column of the marking criteria sheet. This is the marking sheet that staff will use to award a mark to your work. Reference your work: guidelines in Programme Point Information Week.7. Tutorial 2. 09_10

9 Week.7. Tutorial 2. 09_10

10 Οι συνέπειες των ανωμαλιών/η νόσος των υπεζωκότων και των πνευμόνων
Πλευρά και υπεζωκότα: Πνευμονοθώρακας Έκχυμα των υπεζωκότων Σπασμένα πλευρά The use of underwater sealed drainage Ανωμαλίες του ίδιου του πνεύμονα Κατάρρευση/ ατελεκτασία (υ) Πύκνωση Week.7. Tutorial 2. 09_10

11 Ανωμαλίες των υπεζωκότων
Πνευμονοθώρακας Pneumothorax Μηχανισμοί τραύμα Αυθόρμητος Εγχειρητικός Επίδραση στον αερισμό Τάση πνευμονοθώρακα Week.7. Tutorial 2. 09_10

12 Πνευμονοθώρακας Pneumothorax
Week.7. Tutorial 2. 09_10

13 Έκχυση Υπεζωκότων Μηχανισμοί Επιδράσεις στον αερισμό
Π.χ. –αυξάνεται ως προς το υγρό στην κοιλότητα των υπεζωκότων Μηχανισμοί Λοιμογόνοι Φλεγμονώδεις/ πλευρίτιδα Καρκινογόνοι Τραύμα Πνευμονικό Έμφραγμα δευτερογενώς της πνευμονικής εμβολής Καρδιογενείς / υπερφόρτωση υγρού Επιδράσεις στον αερισμό Week.7. Tutorial 2. 09_10

14 Έκχυση των υπεζωκότων– NB 3D
Week.7. Tutorial 2. 09_10

15 Πνευμονική παροχέτευση-παροχέτευση αέρα ή υγρού – θα το κάνουμε αργότερα στο εργαστήριο
Week.7. Tutorial 2. 09_10

16 Ανωμαλίες συνέχεια Σπασμένα πλευρά Αίτια Πιθανότερα σημεία
Μεμονωμένα #σε αντίθεση versus -> Περισσότερα από ένα # ενδέχεται να οδηγήσει σε – τμήμα(τα) εκτός μυϊκού ελέγχου –κυρίως εάν περισσότερα από ένα πλευρά επηρεάζονται Εν δυνάμει σοβαρές επιπλοκές στον αερισμό Σκεφθείτε τι συμβαίνει στον επικείμενο πνεύμονα κατά τη διάρκεια Εισπνοής Εκπνοής Γί’ αυτό το λόγο ποια μπορεί να είναι η επίδραση της ανταλλαγής αερίων σε αυτή και στην παρακείμενη περιοχή του πνεύμονα Week.7. Tutorial 2. 09_10

17 Ανωμαλίες του ίδιου του πνεύμονα
Ατελεκτασία ορισμός ‘loss of air in a portion of lung tissue’ (Wilkins et al 2005) Συμβαίνει για ποικίλους λόγους : Ο πνεύμονας συμπιέζεται από μια μάζα στο στήθος the (Συμπιεσμένη ατελεκτασία ) π.χ. όγκοι, έκχυση υπεζωκότων Όταν μπλοκάρεται ένας αεραγωγός, ο οποίος οδηγεί σε μια αργή απόρρόφηση του περιφερικού αέρα μέσα στο αίμα χωρίς ανανέωση (μπορεί να ονομαστεί απορρόφηση ή απόφραξη της ατελεκτασίας) ή Όταν το κενό ‘vacuum seal’ που προκαλείται από το υγρό των υπεζωκότων μεταξύ του πνεύμονα και του θωρακικού τοίχου σπάει, επιτρέποντας να μπει αέρας στην κοιλότητα των υπεζωκότων και κατά αυτόν τον τρόπο προκαλώντας την κατάρρευση του πνεύμονα από το εσωτερικό των πλευρών π.χ. στον πνευμονοθώρακα( είδος συμπιεστικής ατελέκτασης) Καταστρέφει την ανταλλαγή αερίων Week.7. Tutorial 2. 25_11

18 Ανωμαλίες του ίδιου του πνεύμονα
Η Πύκνωση υφίσταται όταν οι κυψέλες του πνεύμονα γεμίζουν με υγρό και όχι αέρα. Αυτό μπορεί να είναι φλεγμονώδες εξίδρωμα, αίμα, νερό ή ιστός όγκου Καταστρέφει την ανταλλαγή αερίων Week.7. Tutorial 2. 25_11

19 Για να ανακεφαλαιώσουμε
Week.7. Tutorial 2. 25_11

20 Τέλος –Μακροσκοπική ανατομία
Μεσοπνευμόνιο Το αίμα του πνεύμονα και λεμφατική παροχή Κάντε τις δικές σας σημειώσεις Week.7. Tutorial 2. 25_11

21 Διευκρίνιση – Ορολογία του Πνεύμονα
Ρίζα/ ΠύληRoot/Hilum – Το σημείο, όπου οι βρόγχοι και τα αιμοφόρα αγγεία κ.τ.λ. εισέρχονται στον πνεύμονα Βάση Base Κορυφή Apex Περιφερική επιφάνεια Costal surface Μεσοπνευμονική/ καρδιακή επιφάνεια Mediastinal/cardiac surface Λοβοί Lobes Βρογχοπνευμονικά τμήματα Week.7. Tutorial 2. 25_11

22 Οι λοβοί του πνεύμονα Lobes of the lung
Anterior view Posterior view Week.7. Tutorial 2. 25_11

23 Χρησιμοποιείστε τα μοντέλα στο εργαστήριο για επιβεβαίωση
Βρογχοπνευμονικά τμήματα του πνεύμονα Bronchopulmonary Segments of the lung Χρησιμοποιείστε τα βιβλία της ανατομίας για να προσδιορίσετε για ποιο τμήμα πρόκειται Χρησιμοποιείστε τα μοντέλα στο εργαστήριο για επιβεβαίωση Θα το χρειαστούμε τη 12η όταν θα κάνουμε στατική παροχέτευση εβδομάδα postural drainage Week.7. Tutorial 2. 25_11

24 Γιατί χρειαζόμαστε να ξέρετε
Μακροσκοπική δομή του μεσοπνευμονίου Gross structure of the mediastinum Γιατί χρειαζόμαστε να ξέρετε Αναφορικά μόνο, αλλά χρειάζεστε τα βασικά –φτιάξτε τις δικές σας σημειώσεις από κάποιο βιβλίο ανατομίας σχετικά με τα ακόλουθα: (some good diagrams and descriptions in ‘Keith L. Moore, Arthur F. Dalley II. (1999) ‘Clinically oriented anatomy’ 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.~ P114 ) Week.7. Tutorial 2. 09_10

25 Παροχή αίματος στους πνεύμονες Blood supply to the lungs
Πνευμονική Αρτηρία Pulmonary artery – αποξυγονωμένο αίμα για οξυγόνωση Βρογχική αρτηρία Bronchial artery – τροφοδοτεί τον ιστό του ίδιου του πνεύμονα με οξυγονωμένο αίμα Όλοι οι πνεύμονες παροχετεύονται από ένα λεμφατικό σύστημα με πολλούς κόμβους στο μεσοπνευμόνιο Week.7. Tutorial 2. 25_11

26 Μεσοπνευμόνιο Από την ανώτερη θωρακική έξοδο προς το διάφραγμα
Στέρνο προς τη θωρακική μοίρα Π.χ. βρίσκεται ανάμεσα στους πνεύμονες Περιέχει Καρδιά Μεγάλα αγγεία (αορτές, πνευμονικές αρτηρίες και φλέβες, κατώτερες και ανώτερες κοίλες φλέβες) Νεύρα Οισοφάγο Λεμφικά αγγεία και κόμβους Week.7. Tutorial 2. 25_11

27 Practical on Thursday/Friday
Listening to the lungs in practice Looking at the thoracic cage using X-Rays Have a look at the information on StudyNEt in this week’s folder So by then we will know How Mrs Fletcher breathes How we would listen to her lungs What her Chest X-Ray might look like Week.7. Tutorial 2. 09_10

28 Next week Next week we will look at:- Next week’s Practical
Anatomy of the respiratory tract from nose to alveoli concentrating on how the structure is related to it’s function PREPARATION next slide Risks of surgery and how physiotherapy may help reduce the post-operative risks Next week’s Practical Putting it all together assessment and treatment of Mrs Fletcher Week.7. Tutorial 2. 09_10

29 Preparation for next Monday’s tutorial
Read around the anatomy of the upper and lower respiratory tracts from the nose to the respiratory bronchioles concentrating on how the structure is related to it’s function (will do alveoli in Physiology) Nose Pharynx – 3 parts Trachea Larynx Bronchi Bronchioles BRING some anatomy/anatomy and physiology books, to Tute 1 next week Week.7. Tutorial 2. 09_10

30 Αποτελέσματα μάθησης Επαναλάβετε τις δομές που εμπλέκονται στην εισπνοή και στην εκπνοή Χρησιμοποιείστε ορολογία φυσιολογίας και εμβιομηχανικής, για να περιγράψετε ό,τι συμβαίνει στη διάρκεια της εισπνοής/ εκπνοής Ξεκινήστε αποτελεσματικό feed back σε όλη την ομάδα Χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες που πήρατε από αυτό το tutorial για να σας βοηθήσει στην προετοιμασία της ολοκλήρωσης του Topic 1 Εξηγείστε τις συνέπειες της παθολογίας στα υπεζωκότα κατά την εμβιομηχανική του αερισμού (π.χ. έκχυμα των υπεζωκότων και πνευμονοθώρακας) Εξηγείστε τα αποτελέσματα των σπασμένων πλευρών στην εμβιομηχανική του αερισμού Συζητήστε τις συνέπειες ενός τμήματος εκτός μυϊκού ελέγχου στην εμβιομηχανική του αερισμού Αναφέρετε τις δομές του μεσοπνευμονίου Αναγνωρίστε τις συνιστώσες του βρογχικού δέντρου σε σχέση με την ανεξάρτητη μελέτη των απαιτήσεων του tutorial 1 της επόμενης εβδομάδας Week.7. Tutorial 2. 25_11

31 Reference List Wilkins, R. L., Sheldon R. L. & Krider, S. J. (2005). Clinical assessment in respiratory care. (5th ed.). Missouri: Elsevier Mosby. Week.7. Tutorial 2. 09_10

32 Bibliography Week.7. Tutorial 2. 09_10
Anatomy TV. NB don’t access this from the Web, go through StudyNet – UH has paid the subscription Drake,, R.L., Vogl, W. & Mitchell, A.W.M. (2005). Gray’s anatomy for students. Spain: Churhill Livingstone Hough, A. (2001). Physiotherapy in respiratory care. (3rd ed.). Cheltenham: Nelson Thornes. Pryor, J. A. & Prasad, S. A. (Eds). (2002). Physiotherapy for respiratory and cardiac problems - adults and paediatrics. (3rd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. Marieb, E. N. (2004). Human anatomy and physiology. (6th ed). London: Pearson Benjamin Cummings. Martini, F. H. (2006). Fundamentals of anatomy and physiology. (7th ed.). San Francisco: Pearson Benjamin Cummings. Moore, K. L. & Dalley, A. F. (1999). Clinically orientated anatomy. (4th ed). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins Palastanga, N., Field, D. & Soames, R. (2002). Anatomy and human movement. (4th ed). Oxford: Butterworth Heinemann Thibodeau, G. A. & Patton, K. T. (2007). Anatomy and physiology. (6th ed.). St Louis, Missouri: Mosby Elsevier. Wilkins, R. L., Sheldon R. L. & Krider, S. J. (2005). Clinical assessment in respiratory care. (5th ed.). Missouri: Elsevier Mosby. Week.7. Tutorial 2. 09_10


Κατέβασμα ppt "& δομή των υπεζωκότων και του μεσοπνευμονίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google