Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2. Kapalı sistemin transfer fonksiyonu G 1 (s) KtKt + - K G 2 (s) C(s) R(s) + - Sistem Mod. Konu 08D İleri bağlantı hatları (Forward paths): KG 1 G 2 Kapalı.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2. Kapalı sistemin transfer fonksiyonu G 1 (s) KtKt + - K G 2 (s) C(s) R(s) + - Sistem Mod. Konu 08D İleri bağlantı hatları (Forward paths): KG 1 G 2 Kapalı."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2. Kapalı sistemin transfer fonksiyonu G 1 (s) KtKt + - K G 2 (s) C(s) R(s) + - Sistem Mod. Konu 08D İleri bağlantı hatları (Forward paths): KG 1 G 2 Kapalı döngüler (loops): KG 1 G 2 (-1), G 1 K t (-1) İleri bağlantı hatları Kapalı döngüler Mason formulü Örnek 2.1 Link: 2.1 Adım g.c.

2 Örnek 2.2

3 Örnek 2.3 )s(R clc,clear,nc=6*[0.24,2.1,1];dc=[2.1,0]; np=[6];dp=conv(conv([1,1],[1,2]),[1,3]); nh=conv(nc,np);dh=polyadd(conv(dc,dp),conv(nc,np)); Açık sistemin özdeğerleri: D p =0 p 1 =-1, p 2 =-2, p 3 =-3 Kapalı sistemin özdeğerleri: D(s)=D c D p +N c N p =0, roots(dh) p 1 =-4.526, p 2,3 =-0.4993±2.7883i, p 4 =-0.4753

4 Kapalı sistem için: Δt=0.0703, t ss =13.2181 dt=0.0703;tson=13.2181;t=0:dt:tson; tfh=tf(nh,dh);[c,t]=step(tfh,t);plot(t,c), max(c) Aşma: % 43.19 p 1 =-4.526, p 2,3 =-0.4993±2.7883i, p 4 =-0.4753 p 1 için p 4 için p 3,4 için Link: 2.1 Adım g.c.


Κατέβασμα ppt "2. Kapalı sistemin transfer fonksiyonu G 1 (s) KtKt + - K G 2 (s) C(s) R(s) + - Sistem Mod. Konu 08D İleri bağlantı hatları (Forward paths): KG 1 G 2 Kapalı."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google