Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Άξονας 5. «΄Αμβλυνση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων», Μέτρο 5. «Τοπικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Άξονας 5. «΄Αμβλυνση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων», Μέτρο 5. «Τοπικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Άξονας 5. «΄Αμβλυνση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων», Μέτρο 5. «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης». ΕΡΓΟ: «ΤΠΑ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από Εθνικούς Πόρους

3 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Προγράμματα: «Προκατάρτιση παλιννοστούντων ομογενών ή οικονομικών μεταναστών –Τμήμα ΙΙ» «Προκατάρτιση παλιννοστούντων ομογενών ή οικονομικών μεταναστών –Τμήμα ΙΙΙ»

4 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  Τοπικός Τύπος (έντυπος –ηλεκτρονικός)  Αφίσα  Ενημερωτικό φυλλάδιο  Ημερίδα

5 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  Προτάθηκαν από το Δήμο Φιλίππων 20 άνεργες παλιννοστήσασες ομογενείς Πόντιες.  Συμμετείχαν 20 άνεργες.

6 ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ: 62.800,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ: 300Χ2=600 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 20 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 5. 940 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: 7 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: 300Χ2=600 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας

7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΕΙΚΤΕΣΒΑΘΜΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευόμενους (εσωτερική): 0,0597,654,89 Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευόμενους (εξωτερική): 0,2097.919.58 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων:0,1080,248,02 Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευτές (εξωτερική) 0,209519 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από εκπαιδευόμενους (εσωτερική, εξωτερική): 0,1092,609,26 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από φορέα0,1593,2413,99 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων από ΚΕΓ0,1510015 Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτών0,0588,54,43 Σ.Α.Ε.Ε. [ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ]:94.17

8 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Επιστολή σε Τ.Υ. Ο.Α.Ε.Δ. Καταγραφή στοιχείων εκπαιδευομένων στην ηλεκτρονική βάση προώθησης στην απασχόληση. Ενημέρωση ομάδας Σ.Υ.Υ. της Τ.Π.Α. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ».


Κατέβασμα ppt "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Άξονας 5. «΄Αμβλυνση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων», Μέτρο 5. «Τοπικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google