Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ DOUBLE NEGATIVE ♠ A983 ♥ Q87  32 ♣ 9842 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ DOUBLE NEGATIVE ♠ A983 ♥ Q87  32 ♣ 9842 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ DOUBLE NEGATIVE

4 ♠ A983 ♥ Q87  32 ♣ 9842 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Δεν υπόσχομαι 5φυλλη πίκα! 1♠1♠

5 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; ♠ KJ42 ♥ Q932  985 ♣ 92 Double Υπόσχομαι και τα δύο μαζέρ τετράφυλλα+

6 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Δεν υπόσχομαι 5φυλλη κούπα! 1♥1♥ ♠ 853 ♥ J642  A5 ♣ J765

7 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Ο συμπαίκτης δεν ξέρει ότι έχω 5φυλλη πίκα 1♠1♠ ♠ AJ983 ♥ Q87  3 ♣ 9842

8 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Ο συμπαίκτης δεν ξέρει ότι έχω 5φυλλη κούπα και 12 συνολικούς πόντους! 1♥1♥ ♠ 953 ♥ AQ642  A8 ♣ J42

9 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♥. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Υπόσχομαι 5φυλλη πίκα! 1♠1♠ ♠ AJ983 ♥ Q87  3 ♣ 9842

10 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♥. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Double Υπόσχομαι 4φυλλη πίκα! & καρά ή σπαθιά. ♠ A983 ♥ Q87  32 ♣ 9842

11 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♥. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με κράτημα στην κούπα, χωρίς 4φυλλη πίκα και 8π. αγοράζω 1ΧΑ. 1ΧΑ ♠ KJ4 ♥ QJ32  985 ♣ J92

12 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♥. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 6 συνολικούς πόντους και 5φυλλο σπαθί, δίνω φιτ στον συμπαίκτη. 2♣2♣ ♠ KJ4 ♥ 32  985 ♣ J9642

13 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♠. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με διπλό κράτημα στην πίκα, χωρίς 4φυλλη+ κούπα και 13π. αγοράζω 3ΧΑ. 3ΧΑ ♠ AQ83 ♥ Q87  32 ♣ AJ84

14 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♠. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 4φυλλη κούπα και 8π. κάνω κοντρ νέγκατιβ. Double ♠ 42 ♥ QJ32  A85 ♣ J972

15 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♠. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 5φυλλη κούπα και 11π. αγοράζω 2 ♥. 2♥2♥ ♠ K5 ♥ J10742  A985 ♣ K7

16 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♠. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 5φυλλη κούπα, αλλά μόνο 9 συνολικούς πόντους, κάνω κοντρ-νέγκατιβ Double ♠ KJ4 ♥ QJ832  985 ♣ J9

17 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♦ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 2 ♣. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 4φυλλο και στα 2 μαζέρ και 9 συνολικούς πόντους, κάνω κοντρ-νέγκατιβ Double ♠ AQ83 ♥ QJ87  932 ♣ 84

18 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♦ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 2 ♣. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 9 συνολικούς πόντους, χωρίς μαζέρ, δίνω φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη οικονομικά! 2♦2♦ ♠ 42 ♥ QJ3  A9852 ♣ J97

19 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♦ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 2 ♣. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 5φυλλη πίκα και 13 συνολικούς πόντους, αγοράζω 2 ♠ 2♠2♠ ♠ AQ983 ♥ Q87  32 ♣ A84

20 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♦ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 2 ♣. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με διπλό κράτημα στα σπαθιά και 13 συνολικούς πόντους, αγοράζω 3ΧΑ. 3ΧΑ ♠ A98 ♥ Q87  J52 ♣ AQ84

21 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♠. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 4φυλλη κούπα, και 8 συνολικούς πόντους, κάνω κοντρ-νέγκατιβ Double ♠ 54 ♥ KJ83  9852 ♣ A93

22 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♠. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 4φυλλη κούπα, και 13 συνολικούς πόντους, ξεκινώ με κοντρ-νέγκατιβ Double ♠ 54 ♥ KJ83  ΚJ52 ♣ AJ3

23 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Έχω και τα δύο μαζέρ και 6+ πόντους Double ♠ J1053 ♥ QJ104  A83 ♣ 82

24 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♦ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♥. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 13 συνολικούς πόντους και 4φυλλη πίκα, ξεκινώ με D.N. και αν δεν ακούσω πίκες, ολοταχώς για 3ΧΑ! Double ♠ QJ42 ♥ QJ32  A98 ♣ K9

25 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♦ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♥. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 13 συνολικούς πόντους και 4φυλλη πίκα, ξεκινώ με D.N. και αν δεν ακούσω πίκες, πιθανόν να παίξω και 3ΧΑ! Double ♠ Α942 ♥ Α8  532 ♣ KQ109

26 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♦ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♠. Τι αγοράζετε με τo ακόλουθο χέρι; Με 4φυλλη κούπα, και 6 συνολικούς πόντους, κάνω κοντρ-νέγκατιβ Double ♠ 105 ♥ J853  532 ♣ AJ93

27


Κατέβασμα ppt "QUIZ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ DOUBLE NEGATIVE ♠ A983 ♥ Q87  32 ♣ 9842 Ο συμπαίκτης σας άνοιξε 1 ♣ και ο αριστερά σας αντίπαλος έκανε παρεμβολή 1 ♦. Τι αγοράζετε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google