Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1
Τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές (μέρος Α)

2 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με το τέλος του μαθήματος ο/η μαθητής/τρια θα είναι ικανός/ή: Να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών μονάδων που απορρέουν από την Κυπριακή νομοθεσία.

3

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά τις Κυπριακές νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να ερμηνεύουμε σωστά τα μέρη τα οποία αναφέρονται πιο κάτω. Έτσι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι: ‘Γενικός Διευθυντής’ είναι ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού ‘Διοικητικό Συμβούλιο’ είναι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού (Κ.Ο.Τ) ‘Κανονισμοί’ είναι οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο.

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
‘Ξενοδοχείο’ ή ‘ξενοδοχειακή μονάδα’ ή ‘ξενοδοχειακό κατάστημα’ είναι το κατάστημα που κατ’επάγγελμα και έναντι αμοιβής παρέχει στέγη για πρόσκαιρη διαμονή, με ή χωρίς διατροφή, και με ή χωρίς ψυχαγωγία. ‘Οργανισμός’ είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κ.Ο.Τ) ο οποίος ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Κυπριακό Τουριστικό Νόμο και με τις συστάσεις του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. ‘Τουριστικό κατάλυμα’ είναι το κατάστημα ή ο οργανωμένος χώρος ή το ξενοδοχείο που κατ’επάγγελμα και έναντι αμοιβής παρέχει στέγη διαμονής, ή ευκολίες για κατασκήνωση υπό όρους και με επαρκείς ανέσεις. ‘Υπουργός’ είναι ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας

6 Τα ξενοδοχεία και οι ξενοδοχειακές μονάδες διακρίνονται σε:
α) κυρίως ξενοδοχεία β) παρόδια ξενοδοχεία γ) συγκροτήματα οικίσκων δ) παραδοσιακή οικοδομή

7 ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8

9

10 ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

11 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΟΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ
ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥ ΜΟΤΕΛ ΤΥΠΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ

13 Τα κυρίως ξενοδοχεία, τα παρόδια ξενοδοχεία και τα συγκροτήματα οικίσκων κατατάσσονται ως εξής:
σε 5 αστέρων, σε 4 αστέρων, σε 3 αστέρων, σε 2 αστέρων, σε 1 αστέρα

14 Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε τάξεις σύμφωνα με καθορισμένους όρους και σύμφωνα με:
1) τη θέση τους, 2) την εμφάνισή τους, 3) τον αριθμό κλινών, 4) την κτιριολογική συγκρότησή τους, 5) την αξία τους, 6) την ποιότητα κατασκευής τους, 7) την επίπλωσή τους, 8) τον εξοπλισμό τους, 9) τη λειτουργική τους οργάνωση, 10) τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και 11) τις ανέσεις τους.

15 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ   Η κατάταξη των ξενοδοχείων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με καθορισμένο τρόπο και καθορισμένη διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου β) το Γενικό Διευθυντή γ) έναν υπάλληλο του Οργανισμού δ) έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε) έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Υγείας ζ) έναν αρχιτέκτονα που εκπροσωπεί το Σύνδεσμο Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών η) δύο εκπρόσωπους του Συνδέσμου Ξενοδόχων και θ) μέχρι και πέντε άτομα που έχουν πείρα ή ειδική γνώση για την ξενοδοχειακή βιομηχανία.

16 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ   Να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να δοθεί άδεια λειτουργίας σε ένα ξενοδοχείο αν πρώτα δε γίνει η κατάταξή του σε τάξη. Η κατάταξη ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια και άν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανεπαρκής συντήρηση του ξενοδοχείου, ή της επίπλωσής του ή του εξοπλισμού και της στελέχωσής του, ή αν παραμεληθεί η σωστή λειτουργία του, ή ακόμα αν απουσιάζουν κάποια στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη κατά την αρχική του κατάταξη, τότε δίνεται στο ξενοδοχείο επαρκής χρόνος να συμμορφωθεί στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να αναπληρώσει τις ελλείψεις και παραβιάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν το ξενοδοχείο δεν συμμορφωθεί στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να γίνει ανακατάταξή του σε κατώτερη τάξη ή και ακόμα αν η περίπτωση είναι σοβαρή δεν του χορηγείται άδεια ή του αφαιρείται η άδεια για εργασία.

17 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ   Όταν διαπιστωθεί ότι το ξενοδοχείο έχει κάνει σοβαρές βελτιώσεις στο οικοδομικό και μηχανολογικό συγκρότημά του, καθώς και βελτίωση του εξοπλισμού, στελέχωσης και λειτουργίας του, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να το ανακατάξει σε ανώτερη τάξη. Η ανακατάταξη του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη μπορεί να γίνει και πριν περάσουν τα δύο χρόνια, αν φυσικά γίνει εισήγηση από το γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου.

18 ΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Για ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων, το κτίριο δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 20, 25, 30 τοις εκατόν αντίστοιχα του εμβαδού της έκτασης μέσα στο οποίο ανεγείρεται. Το κτίριο του ξενοδοχείου πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι μέτρα από τα σύνορα του γηπέδου της επιχείρησης. Το εμβαδόν της έκτασης ενός ξενοδοχείου των 5 και 4 αστέρων πρέπει να είναι τουλάχιστο, 13,000 τ.μ. και 8,000 τ.μ. αντίστοιχα, ενώ για τις άλλες τάξεις ανεξάρτητα από το μέγεθος του ξενοδοχείου το εμβαδόν της έκτασή τους πρέπει να είναι τουλάχιστο τ.μ.(για πυκνοκατοικημένη περιοχή) και τουλάχιστο τ.μ. (για μη πυκνοκατοικημένη περιοχή).

19 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων και για ξενοδοχεία 3 αστέρων με δυναμικότητα πέρα από 240 κλίνες είναι υποχρεωτική η ύπαρξη σάουνας και ενός τουλάχιστο κλειστού αθλητικού χώρου, όπως αίθουσας γυμναστικής, ή squash ή badminton. Για τα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων η ύπαρξη ενός γηπέδου αντισφαίρισης είναι υποχρεωτική. Η ύπαρξη ενός γηπέδου αντισφαίρισης είναι προαιρετική για ξενοδοχεία 4 αστέρων που βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή.

20 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Για ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων είναι υποχρεωτική η ύπαρξη κολυμβητικής πισίνας με εμβαδόν 150, 120, και 100 τ.μ αντίστοιχα. Πρέπει επίσης να διαθέτουν βοηθητικούς χώρους όπως αποδυτήρια, αποχωρητήρια, αποθηκευτικό χώρο, μηχανοστάσιο και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών πρέπει η πισίνα να είναι θερμαινόμενη, τουλάχιστον 20 βαθμών κελσίου. Για τις υπόλοιπες τάξεις ξενοδοχείων, και αφού έχουν πισίνα, το εμβαδόν της πρέπει να είναι τουλάχιστο 80 τ.μ. Τα εμβαδά που προαναφέρθηκαν ισχύουν για ξενοδοχεία μέχρι και 240 κλίνες. Για κάθε 100 επιπρόσθετες κλίνες τα τ.μ αυξάνονται ανά 10 τ.μ.

21 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ο χώρος γύρω από την πισίνα πρέπει να είναι τουλάχιστο 3 τ.μ. για κάθε κλίνη που παρέχει το ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία 5,4 και 3 αστέρων πρέπει επίσης να παρέχουν και κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο με εμβαδόν τουλάχιστον 80, 70 και 60 τ.μ. αντίστοιχα. Τα ξενοδοχεία πρέπει να έχουν κήπο και χώρους πρασίνου. Η διαμόρφωση των χώρων αυτών πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου. Για τα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων πρέπει να ικανοποιούνται οι αναλογίες 15 τ.μ. και 12 τ.μ για κάθε κλίνη αντίστοιχα.

22

23

24

25 ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

26

27 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τα παράθυρα των υπνοδωματίων πρέπει να επιτρέπουν αρκετό φωτισμό. Κατά προτίμηση πρέπει να εξασφαλίζεται η καλύτερη θέα, και να αποφεύγεται η δημιουργία εσωτερικών υπνοδωματίων με φωτισμό από φωταγωγούς. Εννοείται ότι για τα ξενοδοχεία των 5 και 4 αστέρων αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει να εξασφαλίζεται η άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έτσι ώστε να τηρούνται όλοι οι κανόνες πυρασφάλειας. Πρέπει να παίρνονται μέτρα ώστε οι πελάτες να μην επηρεάζονται από τον καύσωνα, ή άλλα καιρικά φαινόμενα και τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Πρέπει επίσης να παίρνονται μέτρα εναντίον του θορύβου (ηχομονωτικά δωμάτια) και των εντόμων. Όσον αφορά τα παράθυρα στα υπνοδωμάτια πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται, με τεχνητό τρόπο, η είσοδος ακτίδων φωτός.

28

29 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

30 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ
α) ξενοδοχείου 5 αστέρων, 160 κλίνες β) ξενοδοχείου 4 αστέρων, 100 κλίνες γ) ξενοδοχείου 3 αστέρων, 50 κλίνες δ) ξενοδοχείου 2 αστέρων, 25 κλίνες ε) ξενοδοχείου 1 αστέρα, 15 κλίνες


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google