Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Μεταβλητοί αστέρες Γνήσιοι Μεταβλητοί Μη γνήσιοι μεταβλητοί Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

2 Ταξινόμηση μεταβλητών αστέρων

3 Μη γνήσιοι μεταβλητοί Διπλοί εκλειπτικοί Β Περσέως - Algol
m = 2.3 – 3.5 P = 2d20h49m

4 Μη γνήσιοι μεταβλητοί Αστρικές κηλίδες Ηλιακές κηλίδες TrES-1

5 Περιοδικοί μεταβλητοί
Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Οι μεταβλητοί αστέρες στο διάγραμμα H-R

6 Περιοδικοί μεταβλητοί Διάρκεια παρατήρησης:
Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Το σφαιρωτό σμήνος Μ3 Διάρκεια παρατήρησης: ~8 ώρες

7 Περιοδικοί μεταβλητοί
Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες

8 Περιοδικοί μεταβλητοί
Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες Henrietta Leavitt logP = α mpg + β

9 Περιοδικοί μεταβλητοί
Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες logP = α mpg + β

10 Περιοδικοί μεταβλητοί: Σχέση Περιόδου - Φωτεινότητας
Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί: Σχέση Περιόδου - Φωτεινότητας Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες Ισχύει: Τ=f(L) και M=f(L) Άρα: logP = α L + β

11 Περιοδικοί μεταβλητοί: Σχέση Περιόδου - Φωτεινότητας
lοgP = -0.25Mbοl - 3lοgTeff + c Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί: Σχέση Περιόδου - Φωτεινότητας Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες Για αστέρες Κύριας Ακολουθίας ισχύει η σχέση Μάζας-Φωτεινότητας: L ≈ M4 Άρα: Από παρατηρήσεις Κηφείδες Ι: lοg(P/1 d) = Mbοl lοgTeff Κηφείδες ΙΙ lοg(P/1 d) = Mbοl lοgΤeff Για Τeff > K και για Τeff < K Προκύπτουν οι εξισώσεις για τις δύο κατηγορίες Κηφειδών lοgP = -0.25Mbοl - 3lοgTeff + c

12 Περιοδικοί μεταβλητοί
Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Μακράς περιόδου ο Ceti – Mira Ceti

13 Ισχυρός αστρικός άνεμος
Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Αστέρες τύπου T Tauri Απότομες μεταβολές Φασματικές γραμμές Li Ισχυρός αστρικός άνεμος

14 Πολύ απότομες μεταβολές
Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Αστέρες εκλάμψεων Πολύ απότομες μεταβολές

15 Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Μεταβλητοί τύπου R CrB
Πολύ απότομη ελάττωση φωτεινότητας Φασματικές γραμμές άνθρακα Περίβλημα άνθρακα

16 Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς
Υπερκαινοφανείς Τύπου ΙΙ Υπερκαινοφανείς τύπου Ια

17 Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς
Υπερκαινοφανείς Τύπου ΙΙ Υπερκαινοφανείς τύπου Ια

18 Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς Τύπου ΙΙ
Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς Τύπου ΙΙ Υπόλειμμα Kepler 1604μ.Χ.

19 Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς Τύπου Ια
Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς Τύπου Ια Υπόλειμμα Καρκίνου 1054 μ.Χ.

20 Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών Εξίσωση υδροστατικής πίεσης
Γνήσιοι μεταβλητοί Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών Εξίσωση υδροστατικής πίεσης Επιτάχυνση βαρύτητας στη επιφάνεια ενός αστέρα Επιτάχυνση λόγω πίεσης

21 Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών
Γνήσιοι μεταβλητοί Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών Από (1) και (3) Διαφορίζω τις (1) και (3) (5α) (5β)

22 Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών
Γνήσιοι μεταβλητοί Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών Άρα η επιτάχυνση δίνεται από τη σχέση: Σύμφωνα με το νόμο του Νεύτωνα, η εξίσωση κίνησης της επιφάνειας του αστέρα δίνεται από: (6)


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google