Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πάμε ξανά στις ξαστεριές …

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πάμε ξανά στις ξαστεριές …"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πάμε ξανά στις ξαστεριές …
στον Ήλιο τον ηλιάτορα Φαινόμενη κίνηση Ηλίου Δεκέμβριος 2013 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

2 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Η θέση ενός παρατηρητή στη Ναύπακτο, με γεωγραφικό πλάτος 38° Ζενίθ 38° 38° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

3 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Συστήματα αναφοράς στη Ναύπακτο Ζενίθ Ζενίθ 52° 52° 38° 38° 52° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

4 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Φαινόμενη πορεία του Ήλιου στη Ναύπακτο στις ισημερίες 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου Ζενίθ 38° 52° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

5 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Φαινόμενη πορεία του Ήλιου στη Ναύπακτο στα ηλιοστάσια 22 Δεκεμβρίου και 22 Ιουνίου Ζενίθ 75,5° 52° 28,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

6 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Φαινόμενη πορεία του Ήλιου σε τόπο με γεωγραφικό πλάτος 40° στις ισημερίες και στα ηλιοστάσια ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

7 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Ιούνιος Δεκέμβριος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

8 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος 23,5° Ιούνιος Δεκέμβριος 23,5° 23,5° 23,5° Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

9 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Εποχές La Terra, l'anno e le stagioni ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

10 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Ιούνιος Δεκέμβριος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

11 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

12 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

13 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

14 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

15 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

16 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

17 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος Ε κ λ ε ι π τ ι κ ή 23,5° Ο υ ρ ά ν ι ο ς ι σ η μ ε ρ ι ν ό ς ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

18 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ιούνιος Μάρτιος Ε κ λ ε ι π τ ι κ ή 23,5° Ο υ ρ ά ν ι ο ς ι σ η μ ε ρ ι ν ό ς ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

19 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
22 Δεκεμβρίου – χειμερινό ηλιοστάσιο Τροπικός του αιγόκερω 23,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

20 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
22 Ιουνίου – θερινό ηλιοστάσιο Τροπικός του καρκίνου 23,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

21 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
23 Σεπτεμβρίου – 21 Μαρτίου ισημερία ισημερινός ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

22 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Με πόση γωνία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Ναύπακτο στις ισημερίες; ισημερινός ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

23 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Με πόση γωνία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Ναύπακτο στις ισημερίες; Απάντηση = 38° ως προς την κατακόρυφο ή 52° πάνω από τον ορίζοντα 38° γεωγραφικό πλάτος Ναυπάκτου ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

24 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Με πόση γωνία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Ναύπακτο στις 22 Ιουνίου; Τροπικός του καρκίνου 23,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

25 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Με πόση γωνία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Ναύπακτο στις 22 Ιουνίου; Τροπικός του καρκίνου 23,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

26 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Με πόση γωνία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Ναύπακτο στις 22 Ιουνίου; Απάντηση = 38° - 23,5° = 14,5° ως προς την κατακόρυφο ή 75,5° ως προς τον ορίζοντα 38° 23,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

27 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Με πόση γωνία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Ναύπακτο στις 22 Δεκεμβρίου; Τροπικός του αιγόκερω 23,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

28 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Με πόση γωνία πέφτουν οι ακτίνες του Ήλιου στη Ναύπακτο στις 22 Δεκεμβρίου; Απάντηση = 38° + 23,5° = 61,5° ως προς την κατακόρυφο ή 28,5° ως προς τον ορίζοντα 38° 23,5° ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

29 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Φαινόμενη πορεία του Ήλιου στη Ναύπακτο με γεωγρ. πλάτος 38° 75,5° 52° 28,5° Θερινό ηλιοστάσιο Ισημερίες Χειμερινό ηλιοστάσιο ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

30 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Φαινόμενη πορεία των αστέρων στη Ναύπακτο ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

31 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Φαινόμενη πορεία των αστέρων στους πόλους της Γης ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

32 ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2013-14
Φαινόμενη πορεία των αστέρων στον ισημερινό της Γης ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ


Κατέβασμα ppt "Πάμε ξανά στις ξαστεριές …"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google