Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών “People in Crisis”

2 Facts & Figures (I) -2--2- Source: Russell Investment Group - Great Place to Work Institute Hellas

3 Facts & Figures (II) -3--3- Source: Russell Investment Group - Great Place to Work Institute Hellas

4 Facts & Figures (IΙI) Total Shreholder Returns WMACS&P 500 One Year22,6%15,1% Three Years4,3%(2,8)% Five Years8,3%2,3% Ten Years7,8%1,4% “Our philosophy is that you can’t have business growth without personal growth. In fact, they’ re inseparable. When the business is growing and you’ve got employees that are themselves growing professionally it’s a very powerful combination and one can really drive the other” David Henderson, SVP OF Talent Management, PepsiCo, quoted in 2011 Source: HayGroup -4--4-

5 Πλαίσιο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Στόχοι Ενέργειες Οφέλη -5--5-

6 Στόχοι -6--6- Στοχευμένη, Συστηματική & Διαχρονική Ανάπτυξη των Ικανοτήτων των Ανθρώπων μας Εδραίωση ενιαίας προσέγγισης για την εκπαίδευση & την επαγγελματική ανάπτυξη Ενδυνάμωση ηγετικών & διοικητικών ικανοτήτων & Εδραίωση ενιαίας κουλτούρας ηγεσίας Επέκταση εκπαιδευτικών & αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (αριθμός εργαζομένων, γεωγραφικές περιοχές) Μείωση κόστους Εμπλουτισμός δεξιοτήτων & εμβάθυνση γνώσεων στο αντικείμενο εργασίας Ενίσχυση ομαδικότητας, συνεργασίας & ανθεκτικότητας

7 Στόχοι Ενέργειες Οφέλη Πλαίσιο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης -7--7-

8 Περιλαμβάνει:  Σύστημα Διαχείρισης Καριέρας:  Ορισμός Οικογενειών Σταδιοδρομίας  Αποτύπωση Προδιαγραφών (Γνώσεις, Ιδιότητες, Δεξιότητες)  Εκπαιδευτικό Πλάνο ανά Ρόλο Εργασίας Σχεδιασμός Υποδομής Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων) 1 2 3 Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής -8--8-

9  Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο  Εργασιακή Εμπειρία  Πιστοποιήσεις Ανθεκτικότητα/ Αντοχή στην Πίεση Επιχειρηματική Σκέψη Κίνητρο για Συνεχή Βελτίωση Προσαρμοστικότητα & Ενεργή Δράση στην Αλλαγή Πρωτοβουλία Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη  Αξιολόγηση της Απόδοσης  Χρόνια στον τρέχοντα ρόλο  Ενδιαφέροντα Επαγγελματικής Ανάπτυξης  Δυνατότητα Μετακίνησης Ομαδικό Πνεύμα Αποτελεσματική Επικοινωνία Ηγεσία Ομάδας Ανάπτυξη Άλλων Επαγγελματικά Κριτήρια Ιδιότητες Δεξιότητες ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Χρήση Αγγλικής Γλώσσας Χρήση Η/Υ και Εφαρμογών Αριθμητική Ανάλυση Επικοινωνία και Διεξαγωγή Παρουσιάσεων Διαπραγμάτευση Ανάπτυξη Εργασιών Διαχείριση και Παρακολούθηση Έργων Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Αναφορών Τεχνικές Εκπαίδευσης Προγραμματισμός & Οργάνωση Επιχειρησιακή Ανάλυση Γνώση της Αγοράς Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστική Διαχείριση Κινδύνου Νομικές Δεξιότητες Τεχνικές Ανθρώπινου Δυναμικού Επενδυτική Τραπεζική Παράμετροι Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής -9--9-

10 Υπόδειγμα Εκπαιδευτικού Πλάνου ανά Θέση Εργασίας Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής -10-

11 Ενέργειες: (Ι) Σχεδιασμός Υποδομής Υπόδειγμα Εκπαιδευτικού Πλάνου ανά Θέση Εργασίας (συν.) -11-

12 Περιλαμβάνει:  Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας (INSEAD, ALBA, Harvard Business Publishing)  Προγράμματα 360 ο feedback & Coaching για την ανάπτυξη Διοικητικών Ομάδων Ενέργειες: (ΙΙ) Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών Σχεδιασμός Υποδομής Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων) 1 2 3 -12-

13 Περιλαμβάνει:  Ενίσχυση Γνώσεων, Δεξιοτήτων & Πρακτικής Τραπεζικής  Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων (στελέχη μεσαίου επιπέδου)  Διαχείριση Σταδιοδρομίας & Προγραμματισμός Διαδοχής:  Αξιολόγηση Δυνατοτήτων  Προγραμματισμός Σταδιοδρομίας  Δημιουργία Ατομικών Πλάνων Ανάπτυξης  Mentoring  Διαδραστική και Ανοιχτή Επικοινωνία  Ενδοδιαδικτυακοί Τόποι Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ενέργειες: (ΙΙΙ) Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων) Σχεδιασμός Υποδομής Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Υψηλόβαθμων Στελεχών Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών (όλων των ιεραρχικών επιπέδων) 2 3 1 -13-

14 Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Εκπαίδευσης - Παράδειγμα (Ι) Αρχική Σελίδα του Site της Εκπαίδευσης -14-

15 Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Εκπαίδευσης - Παράδειγμα (ΙΙ) Σελίδα με τη Μηχανή Αναζήτησης Προγραμμάτων -15-

16 Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Εκπαίδευσης - Παράδειγμα (ΙΙΙ) Σελίδα Αποτύπωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος -16-

17 Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (Ι) -17-

18 Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (ΙΙ) -18-

19 Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (ΙΙΙ) -19-

20 Ενδοδιαδικτυακός Τόπος Επαγγελματικής Ανάπτυξης - Παράδειγμα (IV) -20-

21 Στόχοι Ενέργειες Οφέλη Πλαίσιο Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης -21-

22 Εύρος Υλοποίησης (2009 – 2011)  Σημαντική ενίσχυση της εσωτερικής αξιοποίησης στελεχών: -22-

23 Εύρος Υλοποίησης (2009 – 2011)  Σημαντική ενίσχυση της εσωτερικής αξιοποίησης στελεχών:  Αύξηση από 33% το 2008 σε 83% το 2011 στην εσωτερική κάλυψη θέσεων εργασίας σε επίπεδο Ομίλου  Ανάπτυξη Ηγεσίας:  Πάνω από 350 ανώτερα στελέχη σε Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας  95% των μεσαίων διευθυντικών στελεχών έχουν συμμετάσχει σε Προγράμματα Ανάπτυξης Διοικητικών Ικανοτήτων  Προγραμματισμός Ανάπτυξης για 310 επιλεγμένα στελέχη με υλοποίηση πλάνων ανάπτυξης  Προγράμματα mentoring για 140 στελέχη σε 3 διαφορετικές μονάδες της Τράπεζας  Αύξηση του % εργαζομένων που συμμετείχαν σε εκπαίδευση σε 75% το 2011 από 68% το 2009, με σημαντική μείωση του προϋπολογισμού -23-

24 Οφέλη Οργανισμός Διευθυντικά Στελέχη HR -24-  Εναρμόνιση επαγγελματικής ανάπτυξης με τους εταιρικούς στόχους  Διασφάλιση ομαλής διαδοχής σε θέσεις ευθύνης  Εδραίωση ενιαίου προτύπου ηγεσίας  Βελτίωση ομαδικότητας και προσαρμοστικότητας  Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων  Ενίσχυση της δέσμευσης σε κοινό όραμα και κουλτούρα ηγεσίας  Καθοδήγηση των ομάδων με έμφαση στη διαρκή βελτίωση  Καλλιέργεια της διατμηματικής συνεργασίας  Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων και Γνώσεων  Ενίσχυση της διαφάνειας για τις προϋποθέσεις της επιτυχίας  Ενίσχυση της δέσμευσης  Εναρμόνιση των πρακτικών του HR σε επίπεδο Ομίλου  Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας των στελεχών του HR  Ανάδειξη του HR ως στρατηγικού συνεργάτη για την ανάπτυξη στον Οργανισμό  Εναρμόνιση επαγγελματικής ανάπτυξης με τους εταιρικούς στόχους  Διασφάλιση ομαλής διαδοχής σε θέσεις ευθύνης  Εδραίωση ενιαίου προτύπου ηγεσίας  Βελτίωση ομαδικότητας και προσαρμοστικότητας  Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων  Ενίσχυση της δέσμευσης σε κοινό όραμα και κουλτούρα ηγεσίας  Καθοδήγηση των ομάδων με έμφαση στη διαρκή βελτίωση  Καλλιέργεια της διατμηματικής συνεργασίας  Ανάπτυξη Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων και Γνώσεων  Ενίσχυση της διαφάνειας για τις προϋποθέσεις της επιτυχίας  Ενίσχυση της δέσμευσης


Κατέβασμα ppt "Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google