Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LIFE+: RECYCLING SYMPRAXIS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LIFE+: RECYCLING SYMPRAXIS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LIFE+: RECYCLING SYMPRAXIS
Συμπράξεις δημόσιων- ιδιωτικών φορέων για τη βελτιστοποίηση των σχημάτων περιορισμού, ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων σε προορισμούς μαζικού τουρισμού ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE - ΓΕΝΙΚΑ
Αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. που αφορά το περιβάλλον και τη φύση. Από το 1992 έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του LIFE περισσότερα από 3000 έργα. Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες :

3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 € (ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Ε.: ,00€)

4 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α. Ε. (ΑΝΕΤΧΑ), Συντονιστής 2
ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΤΧΑ), Συντονιστής 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6. ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ 7. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ (EAGLES PALACE) 8. ΦΑΙΑΞ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (PELLA BEACH) 9. Q-PLAN BOΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ 10. ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

5 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο, εξελιγμένων τοπικών / περιφερειακών Συμπράξεων Ιδιωτικού - Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) για τον περιορισμό, την ανάκτηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Το έργο αποσκοπεί να βοηθήσει σημαντικά την διαχείριση απορριμμάτων σε περιοχές μαζικού τουρισμού μέσω: της υιοθέτησης και εφαρμογής νέων «εργαλείων» πολιτικής (ΣΔΙΤ), της διαμόρφωσης καινοτόμων στρατηγικών και σχημάτων για τον περιορισμό, την ανάκτηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων, της γνώσης και εφαρμογής σύγχρονων, διαθέσιμων τεχνικών / εφαρμογών / μεθόδων / μοντέλων / καλών πρακτικών, της αξιοποίησης νέων ευκαιριών και της αυξανόμενης ωρίμανσης σε επίπεδο θεσμικό και επιχειρηματικό.

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 36 ΜΗΝΕΣ, ΕΝΑΡΞΗ: 01 / 01 / 2009, ΛΗΞΗ: 31 / 12 / 2011
Set of Actions 2009 2010 2011 I II III IV SA1: Διοίκηση Έργου SA2: Διάχυση SA3: Μελέτες Benchmarking SA4: Τοπικές προκαταρκτικές δράσεις SA5: Σχεδιασμός καινοτόμων ΣΔΙΤ για διαχείριση απορριμμάτων SA6: Μεταφορά τεχνογνωσίας και πιλοτική εφαρμογή SA7: Ανασκόπηση, Βελτιστοποίηση και Προτάσεις


Κατέβασμα ppt "LIFE+: RECYCLING SYMPRAXIS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google