Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ θρεπτικών ουσιών
Λεμφικό σύστημα ΚΥΤΤΑΡΑ ΙΣΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ αχρήστων

3

4

5 τοιχωματικός υπεζωκότας (τετμημένος)
μεσοστερνική γραμμή 2η πλευρά στέρνο διάφραγμα άνω κοίλη φλέβα αριστερός πνεύμονας αορτή τοιχωματικός υπεζωκότας (τετμημένος) δεξιός πνεύμονας πνευμονικό στέλεχος ΚΑΡΔΙΑ τοιχωματικό περικάρδιο (τετμημένο) πρόσθιο κορυφή τής καρδιάς διάφραγμα

6 ΚΑΡΔΙΑ = ΑΝΤΛΙΑ Μυώδης Αναρροφητική Συμπιεστική

7 Τοίχωμα της καρδιάς ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ τοιχωματικό περικάρδιο επικάρδιο
περικαρδιακή κοιλότητα πυκνή ινώδης στιβάδα τοιχωματικό περικάρδιο ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ διάμεσος συνδετικός ιστός μεσοθήλιο βάση τής καρδιάς αρτηρία τετμημένο περικάρδιο φλέβα συνδετικοί ιστοί περικαρδιακή κοιλότητα μεσοθήλιο κορυφή τής καρδιάς επικάρδιο διάμεσος συνδετικός ιστός καρδιακό τοίχωμα διάμεσος συνδετικός ιστός ενδοκάρδιο ενδοθήλιο

8

9 Μυοκάρδιο (λεπτομέρειες)
πυρήνας παρεμβαλλόμενοι δίσκοι μυοκαρδιακό κύτταρο χασμοσύνδεσμοι δεσμοσωμάτια μυοκαρδιακό κύτταρο μιτοχόνδριο παρεμβαλλόμενος δίσκος πυρήνας μιτοχόνδριο εγκάρσιο σωληνάριο σαρκολασματικό δίκτυο δίσκος Ζ πυρήνας σαρκείλημμα

10 μυοκαρδιακή ίνα μιτοχόνδριο δεσμοσωμάτιο παρεμβαλλόμενος δίσκος
χασμοσύνδεσμοι πυρήνας σαρκείλημμα μυοκαρδιακή ίνα άνοιγμα εγκάρσιου σωληναρίου

11

12 κοινή καρωτίδα βραχιονοκεφαλική υποκλείδια αορτικό τόξο άνω κοίλη
αρτηριακός σύνδεσμος αριστερή πνευμονική πνευμονικό στέλεχος αριστερός κόλπος μεγάλη καρδιακή αριστερή στεφανιαία: πρόσθιος μεσοκοιλιακός κλάδος περισπώμενος κλάδος αριστερή κοιλία λιπώδης ιστός κορυφή της καρδιάς τοιχωματικό περικάρδιο δεξιά κοιλία δεξιά στεφανιαία αρτηριακός κώνος δεξιός κόλπος δεξιά πνευμονική άνω κοίλη βραχιονοκεφαλική αρτηρίες / φλέβες

13

14 αορτή πνευμονική αρτηρία πνευμονική βαλβίδα αορτική βαλβίδα αριστερός κόλπος δεξιός κόλπος μιτροειδής βαλβίδα τριγλώχιν βαλβίδα αριστερή κοιλία δεξιά κοιλία

15 αορτή άνω κοίλη φλέβα αριστερός κόλπος μηνοειδείς βαλβίδες
αριστερή κοινή καρωτίδα αριστερή υποκλείδια αρτηρία βραχιονοκεφαλική αρτηρία αορτή άνω κοίλη φλέβα αριστερές πνευμονικές αρτηρίες δεξιές πνευμονικές αρτηρίες αριστερές πνευμονικές φλέβες δεξιές πνευμονικές φλέβες αριστερός κόλπος μηνοειδείς βαλβίδες δεξιός κόλπος μιτροειδής βαλβίδα τριγλώχιν βαλβίδα αριστερή κοιλία τενόντιες χορδές διάφραγμα δεξιά κοιλία κάτω κοίλη φλέβα

16 δεξιά κοιλία αριστερή κοιλία
τριγλώχιν βαλβίδα μιτροειδής βαλβίδα δεξιά κοιλία αριστερή κοιλία αορτή στεφανιαία αρτηρία στόμιο στεφανιαίας αρτηρίας αορτική μηνοειδής βαλβίδα πνευμονική μηνοειδής βαλβίδα πνευμονική αρτηρία

17 ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΥΣΤΟΛΗ αορτή πνευμονική αρτηρία μηνοειδείς βαλβίδες
άνω κοίλη φλέβα δεξιός & αριστερός κόλπος πνευμονικές φλέβες βαλβίδες μεταξύ κόλπου-κοιλίας κάτω κοίλη φλέβα ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΥΣΤΟΛΗ δεξιά & αριστερή κοιλία

18 6. Αποστολή του αρτηριακού αίματος σε όλο τους ιστούς μέσω της αορτής
1. Φλεβικό αίμα επιστρέφει στον δεξιό κόλπο 2. Άφιξη του φλεβικού αίματος στη δεξιά κοιλία Ο κύκλος της καρδιάς 3. Αποστολή τού φλεβικού αίματος στους πνεύμονες μέσω της πνευμονικής αρτηρίας 5. Άφιξη του αρτηριακού αίματος στην αριστερή κοιλία 4. Μετά την οξυγόνωσή του στους πνεύμονες, το αίμα (αρτηριακό) επιστρέφει στον αριστερό κόλπο

19  ΔΙΑΣΤΟΛΗ κόλπων/κοιλιών
 ΣΥΣΤΟΛΗ κόλπων ΔΙΑΣΤΟΛΗ κοιλιών οι μηνοειδείς βαλβίδες ΚΛΕΙΣΤΕΣ οι μηνοειδείς βαλβίδες ΑΝΟΙΚΤΕΣ οι κολ/κοιλ βαλβίδες ΑΝΟΙΚΤΕΣ οι κολ/κοιλ βαλβίδες ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΔΙΑΣΤΟΛΗ κόλπων/κοιλιών  ΣΥΣΤΟΛΗ κοιλιών ΔΙΑΣΤΟΛΗ κόλπων

20

21 Οι φάσεις του καρδιακού κύκλου για καρδιακό ρυθμό 75 παλμών/min .
έναρξη  Ο καρδιακός κύκλος ξεκινά με τους 4 θαλάμους της καρδιάς να βρίσκονται σε χάλαση (χαλάρωση), και ειδικότερα οι κοιλίες εν μέρει γεμισμένες με αίμα.  Κατά την κολπική συστολή, οι κόλποι συσπώνται και έτσι γεμίζουν πλήρως οι χαλαρωμένες κοιλίες με αίμα. Η κολπική συστολή διαρκεί 100 msec. Η κοιλιακή διαστολή διαρκεί 530 msec (τα 430 msec που απομένουν σε αυτόν τον κύκλο συν τα πρώτα 100 msec του επόμενου κύκλου). Καθ’όλο το υπόλοιπο αυτού του κύκλου, το γέμισμα λαμβάνει χώρα παθητικά, και όλοι οι θάλαμοι βρίσκονται σε χάλαση. Ο επόμενος καρδιακός κύκλος ξεκινά με τη συστολή των κόλπων και το γέμισμα των κοιλιών εξ ολοκλήρου.  H κολπική συστολή λήγει και ξεκινά η κολπική διαστολή, η οποία διαρκεί μέχρι την έναρξη του επόμενου καρδιακού κύκλου. Με τη λήξη της κολπικής συστολής ξεκινά η κοιλιακή συστολή. Η περίοδος αυτή διαρκεί 270 msec και υποδιαιρείται σε 2 φάσεις. 800 msec 100 msec  Κοιλιακή συστολή- 1η φάση: Λόγω της κοιλιακής συστολής οι κολ/κοιλ βαλβίδες ωθούνται και κλείνουν, αλλά δεν προκύπτει ικανή ενδοκοιλιακή πίεση ώστε να ανοίξουν οι μηνοειδείς βαλβίδες. Η περίοδος αυτή ονομάζεται ισοογκομετρική συστολή. Ο καρδιακός κύκλος  Κοιλιακή διαστολή- τέλος: Όλοι οι θάλαμοι βρίσκονται σε κατάσταση χάλασης. Οι κοιλίες γεμίζονται παθητικά έως το 70% του τελικού όγκου τους. 370 msec  Κοιλιακή συστολή- 2η φάση: Αυξανομένης της ενδοκοιλιακής πίεσης, μόλις αυτή υπερβεί την πίεση του αίματος στις αρτηρίες, ανοίγουν οι μηνοειδείς βαλβίδες και έτσι το αίμα προωθείται έξω από τις κοιλίες. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως κοιλιακή εξώθηση.  Αίμα εισρέει στους χαλαρωμένους κόλπους, αλλά οι κολ/κοιλ βαλβίδες παραμένουν κλειστές. Η περίοδος αυτή ονομάζεται ισοογκομετρική χάλαση.  Κοιλιακή διαστολή- αρχή: Καθώς οι κοιλίες χαλαρώνουν, μειώνεται η ενδοκοιλιακή πίεση· στις μεγάλες αρτηρίες το αίμα παλινδρομεί προς τις γλωχίνες των μηνοειδών βαλβίδων και τις κλείνει απότομα. κολπική συστολή κολπική διαστολή κοιλιακή συστολή Οι φάσεις του καρδιακού κύκλου για καρδιακό ρυθμό 75 παλμών/min . κοιλιακή διαστολή

22 ΚΑΡΔΙΑ = ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
Τα κύτταρα του μυοκαρδίου μπορούν και συσπώνται απουσία νευρικής/ορμονικής διέγερσης. Φυσικοί βηματοδότες = ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΣ και ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ.

23 δεξιός κόλπος αριστερή κοιλία δεξιά κοιλία
ΦΛΕΒΟΚΟΜ-ΒΟΣ αριστερός κόλπος δεξιός κόλπος κολποκοιλιακό δεμάτιο αριστερή κοιλία ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ δεξιά κοιλία Το ειδικό σύστημα παραγωγής και αγωγής ερεθισμάτων της καρδιάς. ίνες τού Purkinje


Κατέβασμα ppt "3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google