Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL METHODS IN SYSTEM ANALYSIS Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://delab.csd.auth.gr/~katsaros/formal_methods.htm Προτεινόμενο σύγγραμμα: Berard, B., Bidoit, M., Finkel, A., Laroussinie, F., Petit, A., Petrucci, L., Schnoebelen, Ph. and McKenzie, P., Systems and Software Verification: Model-checking techniques and tools, Springer, 2001Systems and Software Verification: Model-checking techniques and tools

2 4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL METHODS IN SYSTEM ANALYSIS Θεωρητικό μέρος: Εισαγωγή Σύντομη αναφορά στις πιο σημαντικές τυπικές μεθόδους ανάλυσης Κριτική θεώρηση, πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα Προβλήματα εφαρμογών (αλγόριθμοι, πρωτόκολλα, συστήματα κρίσιμης ασφάλειας, λογισμικό) ΕΜΦΑΣΗ: Επαλήθευση με Έλεγχο Μοντέλων

3 4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL METHODS IN SYSTEM ANALYSIS Εργαστηριακή άσκηση Εργαλεία Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Συστημάτων (Model Checking Tools) Colored Petri Nets (CPN Tools) http://wiki.daimi.au.dk/cpntools/cpntools.wiki SPIN http://spinroot.com/spin/whatispin.html

4 4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 4 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL METHODS IN SYSTEM ANALYSIS Εργασίες Εφαρμογές: πρωτοκόλλα επικοινωνίας - ηλ. εμπορίου, (κατανεμημένοι) αλγόριθμοι, αρχιτεκτονικές συστημάτων κρίσιμης ασφάλειας Διερευνητικές εργασίες: πειραματισμός με άλλα εργαλεία τυπικής ανάλυσης συστημάτων (πιθανοκρατικός έλεγχος μοντέλων, εργαλεία μηχανιστικής απόδειξης, εργαλεία επαλήθευσης προγραμμάτων)

5 4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 5 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL METHODS IN SYSTEM ANALYSIS ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 12.00-14.00 e-mails επικοινωνίας: katsaros@csd.auth.gr basags@csd.auth.gr


Κατέβασμα ppt "4 Ιανουαρίου 2007 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. – ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FORMAL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google