Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ L’ INFINITIU DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 23-28 de novembre de 2005 SINTAXI MORFOLOGIA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ L’ INFINITIU DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 23-28 de novembre de 2005 SINTAXI MORFOLOGIA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ L’ INFINITIU DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 23-28 de novembre de 2005 SINTAXI MORFOLOGIA

2 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS MORFOLOGIA DE L’INFINITIU 1 SINTAXI DE L’INFINITIU 2 DESINÈNCIES ESPECÍFIQUES USOS SINTÀCTICS

3 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS MORFOLOGIA DE L’INFINITIU 1 FORMES : en tots els temes PRESENT FUTUR AORIST PERFET TEMPS

4 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS MORFOLOGIA DE L’INFINITIU 1 DESINÈNCIES VEU: ACTIVA / MITJANA-PASSIVA TEMPS CLASSE DE VERB TIPUS DE FLEXIÓ

5 Veu activa temàtiquesatemàtiquesaorist sigmàtic -εν-ναι-σαι Veu mitjana-passiva -σϑαι DESINÈNCIES D’INFINITIU

6 - εν ACTIVA PRESENT -ω FUTUR DE TOTS ELS VERBS AORIST TEMÀTIC - ειν λύειν, βαίνειν, γράφειν - ᾶν PRESENT EN –άω τιμᾶν - εῖν PRESENT EN –έω φιλεῖν -οῦν PRESENT EN –όω ἀξιοῦν λύσειν, δώσειν, θήσειν, τιμήσειν λαθεῖν. εἰπεῖν

7 -ναι ACTIVA / PASSIVA PRESENT ATEMÀTIC AORIST ATEMÀTIC τιθέναι, εἶναι, διδόναι, ἰστάναι, δεικνύναι στῆναι, θεῖναι, δοῦναι, βῆναι, γνῶναι PERFET ACTIU DE TOTS ELS VERBS λελυκέναι, πεποιηκέναι, δεδωκέναι, εἰδέναι AORIST PASSIU DE TOTS ELS VERBS λυθῆναι, τιμηθῆναι, δοθῆναι, πραχθῆναι

8 -σαι ACTIVA AORIST SUFIXAT O SIGMÀTIC λῦσαι πρᾶξαι ἀγγεῖλαι νικῆσαι λύειν πράττειν ἀγγέλλειν νικᾶν PRESENTAORIST λύσειν πράξειν ἀγγελεῖν νικήσειν FUTUR

9 -σθαι MITJANA-PASSIVA: PRESENT PRESENT MITJÀ-PASSIU DE TOTS ELS VERBS λύεσθαι, θεᾶσθαι, φοβεῖσθαι, μάχεσθαι δίδοσθαι, τίθεσθαι, ἵστασθαι -οῦσθαι-εῖσθαι-ᾶσθαι -εσθαι PRESENT EN –ω PRESENT EN –άω PRESENT EN –όω PRESENT EN –έω -σθαι PRESENT EN –μι

10 -σθαι MITJANA-PASSIVA: FUTUR FUTUR MITJÀ-PASSIU DE TOTS ELS VERBS λύσεσθαι, φοβήσεσθαι, ὄψεσθαι, ἔσεσθαι, δώσεσθαι λυθήσεσθαι, νικηθήσεσθαι, δοθήσεσθαι -εσθαι -εῖσθαι FUTUR CONTRACTE (verbs en líquida) Κρινεῖσθαι, φανεῖσθαι, ὀλοφυρεῖσθαι

11 -σθαι MITJANA: AORIST AORIST MITJÀ DE TOTS ELS VERBS λύσασθαι, φοβήσασθαι, πράξασθαι γενέσθαι, πυθέσθαι, πιθέσθαι -σασθαι AORIST SUFIXAT -εσθαι AORIST TEMÀTIC θέσθαι, δόσθαι, κεῖσθαι -σθαι AORIST ATEMÀTIC

12 -σθαι MITJANA-PASSIVA: PERFET PERFET-MITJÀ PASSIU DE TOTS ELS VERBS τετιμῆσθαι, πεποιῆσθαι, δεδηλῶσθαι πεπρᾶχθαι, τετρῖφθαι, πεπεῖσθαι λελύσθαι δεδόσθαι, τεθέσθαι, εἷσθαι, LA FLEXIÓ DEL PERFET MITJÀ-PASSIU ÉS ATEMÀTICA EN TOTS ELS VERBS I MODES ἠγγέλθαι, κεκρῖσθαι, ἐφθᾶρθαι

13 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 USOS SINTÀCTICS SUBSTANTIU VERBAL INVARIABLE

14 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 SUBSTANTIU VERBAL INVARIABLE FUNCIONS PRÒPIES D’UN SUBSTANTIU SUBSTANTIVAT PER L’ ARTICLE SINTAGMES NOMINALS I PREPOSICIONALS NUCLI VERBAL ORACIÓ D’INFINITIU: subjecte propi en acusatiu EQUIVALENT A ORACIONS SUBORDINADES CIRCUMSTANCIALS

15 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 FUNCIONS PRÒPIES D’UN SUBSTANTIU SUBJECTE COMPLEMENT DIRECTE APOSICIÓ DETERMINANT NOMINAL PREDICATIU

16 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 VERBS I LOCUCIONS IMPERSONALS δεῖ ὑμᾶς τὰ καλὰ καὶ τὰ δίκαια τιμᾶν ἀνάγκη ἦν Σωκράτη ἰέναι πρὸς τοὺς σοφοὺς καὶ διαλέγεσθαι περὶ σοφίας ἀδικεῖν δ’ ἐστὶν ἐν τῷ τοιούτῳ καλόν ἐστι τὸ ἐν πολέμῳ ἀποθνῄσκειν SUBSTANTIU VERBALSUBJECTE

17 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 SUBSTANTIU VERBALC. DIRECTE VERBS OPINIÓ VOLUNTAT AFIRMACIÓ Σωκράτης οὐ πειρᾶται διαφθείρειν τοὺς νέους φασὶν εἶναι ἄλλην ὀδόν νομίζω θεὸν εἶναι κελεύεις με λέγειν

18 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 SUBSTANTIU VERBALAPOSICIÓ μέγιστον ἀγαθὸν τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι ἆρά γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, τὴν μάχην συνάψαι;

19 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 SUBSTANTIU VERBALPREDICATIU καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν δοκεῖ οὖν σοι ὁ γραμματιστὴς ὑμᾶς διδάσκειν καλῶς ἔμοιγε δοκεῖ Σωκράτης λέγειν οἱ σοφοὶ δοκοῦσί τι εἰδέναι, οὐκ εἰδότες

20 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS 2 SUBSTANTIU VERBALDETERMINANT NOMINAL INFINITIU DETERMINA ADJECTIUS δεινὸς λέγεινἡδὺ ἀκούεινἕτοιμος ποιεῖν peritus dicendisuave auditupromptus ad agendum θαῦμα ἰδεῖν (quelcom) “admirable de veure” SINTAXI DE L’INFINITIU

21 EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC FORMES VERBALS NOMINALS SINTAXI DE L’INFINITIU 2 NUCLI VERBAL: EQUIVALENT A ORACIONS SUBORDINADES CIRCUMSTANCIALS TEMPORALS: πρίν, πάρος, πρότερον MODALS: ὡς CONSECUTIVES: ὥστε οὕτως ἐστὶ σοφὸς ὥστε μηδέποτε σφάλλεσθαι ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐκ ἤθελε πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε


Κατέβασμα ppt "EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ L’ INFINITIU DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 23-28 de novembre de 2005 SINTAXI MORFOLOGIA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google