Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ ELS PARTICIPIS MORFOLOGIA SINTAXIS DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

2 1 2 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI SINTAXI DEL PARTICIPI FORMES FORMANTS
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI FORMES FORMANTS DECLINACIÓ 2 SINTAXI DEL PARTICIPI USOS SINTÀCTICS

3 TEMPS 1 FORMES: en tots els temes MORFOLOGIA DEL PARTICIPI
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI FORMES: en tots els temes PRESENT TEMPS FUTUR AORIST PERFET

4 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI FORMANTS: segons veu -ντ- ACTIVA -ντ- -σα
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI FORMANTS: segons veu -ντ- ACTIVA MASCULÍ I NEUTRE -ντ- FEMENÍ -ντ- + *ya -σα MITJANA-PASSIVA -μενος -μένη -μενον

5 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI -ντ- VEU ACTIVA -ων -ουσα -ον
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI -ντ- VEU ACTIVA FORMES TEMÀTIQUES Nominatiu masculí asigmàtic -ων -ουσα -ον -είς -εῖσα -έν FORMES ATEMÀTIQUES Nominatiu masculí sigmàtic -ούς -οῦσα -όν -άς -ᾶσα -άν

6 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI VEU ACTIVA
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI VEU ACTIVA FORMES TEMÀTIQUES VERBS PURS NO CONTRACTES λύων λύουσα λῦον VERBS PURS CONTRACTES τιμῶν τιμῶσα τιμῶν ποιῶν ποιοῦσα ποιῶν δηλῶν δηλοῦσα δηλοῦν

7 ὤν οὖσα ὄν ὄντα οὖσαν ὄντος οὔσης ὄντι οὔσῃς ὄντες οὖσαι ὄντας οὔσας
masculí femení neutre singular Nom. ὤν οὖσα ὄν Acus. ὄντα οὖσαν Gen. ὄντος οὔσης Dat. ὄντι οὔσῃς plural ὄντες οὖσαι ὄντας οὔσας ὄντων οὖσι οὔσαις

8 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI VEU ACTIVA λελυκώς λελυκυῖα λελυκός
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI VEU ACTIVA PARTICIPI DE PERFET NOMINATIU -ώς -υῖα -ός GENITIU -οτος -υῖας -οτος λελυκώς λελυκυῖα λελυκός εἰδώς εἰδυϊα εἰδός

9 τεθηκότων τεθηκυίων τεθηκότων τεθηκόσι οὔσαις
masculí femení neutre singular Nom. τεθηκώς τεθηκυῖα τεθηκός Acus. τεθηκότα τεθηκυῖαν Gen. τεθηκότος τεθηκυῖας Dat. τεθηκότι τεθηκυίᾳ plural τεθηκότες τεθηκυῖαι τεθηκότας τεθηκυίας τεθηκότων τεθηκυίων τεθηκότων τεθηκόσι οὔσαις

10 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI VEU MITJANA-PASSIVA -μενος -μένη -μενον
EL SISTEMA NOMINAL DEL GREC ANTIC DECLINACIÓ 1 MORFOLOGIA DEL PARTICIPI VEU MITJANA-PASSIVA -μενος -μένη -μενον ADJECTIU DE LA PRIMERA CLASSE MASCULÍ-NEUTRE: 2ª Declinació FEMENÍ: 1ª Declinació


Κατέβασμα ppt "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google