Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων από υπάρχουσες δυναμικές ενεργειακές βάσεις γνώσης Ευφυής web-Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας System protected under 20060100249 Patent submission number Βασίλειος Γ. Νικολόπουλος Διπλ. Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ Hons.Eng MSc DIC Maj.Ing(X99) Υποψήφιος Δρ. Μηχ. ΕΜΠ

2 E.M.I.R. System Συλλογή δεδομένων θεματικά και οντολογικά προσανατολισμένη Χρησιμοποίηση Ασύρματου Δικτύου Τηλεμέτρησης Ολοκληρωμένη Διαχείριση γνώσης (integrated) Μεταβλητή στο χρόνο (time-variant) Εργαλεία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Δημιουργία Αποθήκης Δεδομένων (EDW) Δικτυακή Μηχανή Αναζήτησης γνώσης Η βάση του on-line Ενεργειακού Χρηματιστηρίου Διαχείριση Δεδομένων & Γνώσης

3 E.M.I.R. System Web-based Σύστημα, που επιτρέπει στους Προμηθευτές & Παραγωγούς Ενέργειας και ΑΠΕ, να ανακτούν, να αναλύουν και να αποθηκεύουν ενεργειακές πληροφορίες σε συνθήκες πραγματικού χρόνου από τους Καταναλωτές - Πελάτες. Web-based Σύστημα, που επιτρέπει στους Καταναλωτές να αναλύουν και να παρακολουθούν όλη την ενεργειακή τους κατανάλωση Η βάση ενός εξελιγμένου αμφίδρομου Ενεργειακού Πληροφοριακού Συστήματος με βάση το Internet (Energy Information System - EIS) Αμφίδρομο Ενεργειακό Σύστημα Λήψης Απόφασης Κλειστό Ενεργειακό Σύστημα Ελέγχου του ΗΕΠ & SMP Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων και E.I.S.

4 E.M.I.R. System Κλειστός βρόγχος Καταναλωτή vs Παραγωγού - Προμηθευτή Αμφίδρομη web-based Ενεργειακή Διαχείριση

5 E.M.I.R. System Μεγάλη σημασία της Ενεργειακής Κατανάλωσης (πού, πότε, γιατί) Ορθή αποτύπωση και καταγραφή όλων των ενεργειακών φορτίων Γνώση ακριβής κατάστασης του κάθε φορτίου σε κάθε χρονική στιγμή Αξιοπιστία και έλεγχος ενεργοβόρων μονάδων και καταναλωτών Σύνθετη στατιστική ανάλυση των γράφων κατανάλωσης - ενέργειας Λήψη αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα με δυναμικά Reports Πολυδιάστατη στατιστική εκτίμηση (estimation) ενεργειακών φορτίων Ανάλυση του ΗΕΠ και εκτίμηση της ΟΤΣ για κάθε Προσφορά Έκχυσης -> Όλα τα παραπάνω σε Web based εφαρμογή με απλά menus ! Ενδιαφέροντα στοιχεία...

6 E.M.I.R. System GSM ενεργειακοί μετρητές για αποτύπωση και αποστολή δεδομένων Web-based βάση δεδομένων με ενεργειακές δοσοληψίες (transactions) Εξαγωγή στατιστικών διαγραμμάτων και ομαδοποιημένων γράφων Συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης και των φορτίων Διαδικασία ανάλυσης της Κοστολόγησης μέσω ενεργειακών reports Directed campaign marketing και σχεδιασμός μεθόδων πωλήσεων OLAP υπηρεσίες για ανάλυση και προσέγγιση ενεργειακών πελατών Μηχανή Αναζήτησης (energy google) βέλτιστης ενεργειακής πολιτικής Σύνθετο μελλοντικό on-line Ενεργειακό Χρηματιστήριο (ΗΕΠ, SMP) Web-based Ελαχιστοποίηση της Εξίσωσης Ενεργειακής Ισορροπίας Η λύση του συστήματος EMIR

7 E.M.I.R. System Βασισμένο πλήρως πάνω στο Matlab και Matlab Web Application Server Χρησιμοποίηση και ενσωμάτωση J2EE φιλοσοφίας και XML Core intelligence πάνω σε Matlab Αλγόριθμους και Matlab Server Pages Integration Java & JSPs - Matlab σε κατανεμημένο web περιβάλλον Χρησιμοποίηση υπερκυβικών Αλγορίθμων και Βελτιστοποίηση Οντολογική προσέγγιση και Συσταδοποίηση ενεργειακής διαδικασίας Components Τεχνητής Νοημοσύνης (Fuzzy Algorithms - Data fusion) Πλήρες WROLAP (Web Relational On line Analytical Processing) Ενεργειακό Data Warehousing σύστημα προσβάσιμο μέσω Internet Χρονοπρογραμματιστικές διεργασίες και Matlab batch processes Επιστημονικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται

8 E.M.I.R. System Προσωπικός Alarm Manager Διαχειριστής Συναγερμών Cost Analyst Aναλυτής επιμέρους συντελεστών για διαμόρφωση κόστους Διαχειριστής περικοπής ενεργειακής σπατάλης Έξυπνος Αναλυτής δεδομένων καταναλωτή μέσω Εξόρυξης Enterprise Navigator Στατιστική και Στοχαστική Ενεργειακή πρόβλεψη Ολοκληρωμένη ανάλυση λογαριασμών και intelligent Billing Έλεγχος μεθόδων ελαχιστοποίησης της Ενεργειακής κατανάλωσης Κάποιες διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω Portal

9 E.M.I.R. System Μακροσκοπική αρχιτεκτονική

10 E.M.I.R. System Μακροσκοπική αρχιτεκτονική

11 E.M.I.R. System Τοπολογία διακομιστών

12 E.M.I.R. System Τοπολογία Matlab cluster

13 E.M.I.R. System Matlab Server Pages (MSP)

14 E.M.I.R. System EMIR Case study On-line portal @ http://fermat.medialab.ntua.gr/emirhttp://fermat.medialab.ntua.gr/emir

15 E.M.I.R. System EMIR Case study On-line portal @ http://fermat.medialab.ntua.gr/emirhttp://fermat.medialab.ntua.gr/emir

16 E.M.I.R. System EMIR Case study On-line portal @ http://fermat.medialab.ntua.gr/emirhttp://fermat.medialab.ntua.gr/emir

17 E.M.I.R. System EMIR Case study On-line portal @ http://fermat.medialab.ntua.gr/emirhttp://fermat.medialab.ntua.gr/emir

18 E.M.I.R. System EMIR Case study On-line portal @ http://fermat.medialab.ntua.gr/emirhttp://fermat.medialab.ntua.gr/emir

19 E.M.I.R. System EMIR Case study On-line portal @ http://fermat.medialab.ntua.gr/emirhttp://fermat.medialab.ntua.gr/emir

20 E.M.I.R. System Δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων για λήψη ορθής απόφασης Real-time επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων καταναλωτών Δυνατότητες στατιστικών αρχείων για αξιολόγηση (ΗΕΠ, ΟΤΣ) Λήψη απόφασης και τιμολόγησης με βάση μετρούμενα δεδομένα (ΗΕΠ) Πολλές δυνατότητες ελαχιστοποίησης κόστους Παραγωγής - Προμήθειας Δυνατότητες προσθήκης περαιτέρω ενεργειακών μεταβλητών Εξαγωγή πινάκων μετρήσεων για web-based billing Το σύστημα θα δημοσιευτεί σε διεθνές περιοδικό (Elsevier) Το σύστημα θα δημοσιευτεί σε διεθνές συνέδριο και στο Τ.Ε.Ε. Το σύστημα & η μέθοδος έχει κατατεθεί για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Συμπεράσματα & Μελλοντικές προεκτάσεις

21 E.M.I.R. System Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google