Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενισχυτών ισχύος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενισχυτών ισχύος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενισχυτών ισχύος
Διπλωματική εργασία του φοιτητή Θανάση Βγενή Υπό την επίβλεψη του Λέκτορα Κώστα Ευσταθίου

2 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας
Μελέτη της λειτουργίας και των διαφόρων σταδίων των ενισχυτών Μελέτη των διαφόρων τοπολογιών για κάθε στάδιο Σχεδίαση ενισχυτή Υλοποίηση ενισχυτή

3 Διάρθρωση παρουσίασης
Γενικά περί ενισχυτών ήχου Παρουσίαση των σταδίων των ενισχυτών Επισκόπηση των τοπολογιών των διαφόρων σταδίων Περιγραφή της σχεδίασης και ανάλυση του ενισχυτή Περιγραφή της υλοποίησης και αξιολόγηση

4 Ανάγκη χρήσης ενισχυτών ήχου
Μικρές τάσεις εξόδου από τις πηγές Πολύ μικρή απόδοση των ηχείων Ανάγκη ενίσχυσης ήχου για πρακτικούς λόγους σε πραγματικό χρόνο Ενεργειακό ισοζύγιο

5 Απαιτήσεις από τους ενισχυτές
Ενίσχυση του σήματος και παραγωγή μεγάλης ισχύος στην έξοδό τους Καμία επιπλέον επέμβαση στο σήμα

6 Προδιαγραφές Ενισχυτών
Ισχύς Απόκριση Συχνότητας Παραμόρφωση Λόγος σήματος προς θόρυβο Αντίσταση εισόδου-εξόδου Μέγιστος ρυθμός ανόδου Μεταβολή φάσης Θερμική σταθερότητα

7 Σχήμα 3 σταδίων Lin Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό άμεσα με ένα εξάρτημα, και ο σχεδιαστής είναι αναγκασμένος να καταφεύγει σε διάφορες τοπολογίες με μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών στοιχείων.

8 Στάδιο Εισόδου Πρέπει να έχει μεγάλη αντίσταση εισόδου Υψηλό PSRR
Μειωμένη ευαισθησία στην πρόσληψη θορύβου

9 Στάδιο Εισόδου (2) Επιλέγουμε ενισχυτή διαγωγιμότητας Διαφορικό στάδιο
Προσφέρει τα παραπάνω Διαθέτει αναστρέφουσα είσοδο για την εφαρμογή της ολικής ανάδρασης Σχόλια για τα πλεονεκτήματά του, το gm, κτλ. Βλ κείμενο

10 Τοπολογίες σταδιών εισόδου (1)
Απλό διαφορικό στάδιο

11 Τοπολογίες σταδιών εισόδου (2)
Διαφορικό στάδιο με φορτίο καθρέπτη ρεύματος Τ

12 Τοπολογίες σταδιών εισόδου (3)
Push- pull συμμετρικό διαφορικό στάδιο με διπλή έξοδο, που απαιτεί και συμμετρικό στάδιο ΕΤ Βελτίωση στην απόρριψη θορύβου και το PSRR

13 Φίλτρα εισόδου Αποκοπή των DC Αποκοπή των RF

14 Στάδιο Ενίσχυσης Τάσης (ΕΤ)
Υλοποιεί το κυρίως κέρδος τάσης Ενισχυτής διαντίστασης Αντιστάθμιση συχνότητας

15 Στάδιο ΕΤ, αντιστάθμιση συχνότητας
Μεγάλο επιθυμητό Περιθώριο Φάσης Ανάγκη για επικρατούντα πόλο σε χαμηλότερη συχνότητα

16 Στάδιο ΕΤ, αντιστάθμιση συχνότητας (2)
Αντιστάθμιση Miller GmVi το στάδιο εισόδου Γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο πυκνωτής που μπαίνει δεξιά λόγω του θεωρήματος Miller?

17 Στάδιο ΕΤ, αντιστάθμιση συχνότητας (3)
Υπολογισμοί Κέρδος σταδίου εξόδου= 1, άρα συνολική συνάρτηση μεταφοράς ενισχυτή

18 Στάδιο ΕΤ, αντιστάθμιση συχνότητας (4)
Τελικά Και για μεγάλα κέρδη ΑΕΤ Εξάρτηση του ωΤ από την πόλωση του σταδίου εισόδου και τον πυκνωτή αντιστάθμισης

19 Τοπολογίες Σταδίων ΕΤ Απλό στάδιο ΕΤ με φορτίο πηγή ρεύματος

20 Τοπολογίες Σταδίων ΕΤ (2)
Διαφορικό στάδιο ΕΤ, για συμμετρικά στάδια εισόδου

21 Τοπολογίες Σταδίων ΕΤ (3)
Τι προσφέρει το καθένα, και τι η ανιστάθμιση 2 πόλων??? Push – pull στάδιο ΕΤ, με δυνατότητα αντιστάθμισης 2 πόλων

22 Στάδιο Εξόδου (ΣΕ) Χαρακτηρίζει την ενισχυτική διάταξη
Κύρια πηγή αλλοιώσεων του σήματος Ανάγκη μέριμνας για θερμική σταθερότητα Εισάγονται 3 είδη παραμορφώσεων Παραμόρφωση περάσματος Παραμόρφωση διακοπης Μη γραμμικότητες beta- droop

23 Τάξεις Σταδίων Εξόδου Καθορίζονται από: Την γωνία αγωγής Την πόλωση
Την τεχνική

24 Τάξη Α Αγωγή και για τις 360ο του σήματος
Εξάλειψη των παραμορφώσεων περάσματος και διακοπής Ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση (<15%) Μετάβαση σε τάξη ΑΒ για μεγάλα πλάτη τάσης εισόδου 15% λόγω και της ανάγκης λειτουργίας σε μέση ισχύ υπό κανονικές συνθήκες

25 Τάξη Β Συμπληρωματικά τρανζίστορ στην έξοδο που άγουν για 180ο το καθένα Ενίσχυση των θετικών και αρνητικών τάσεων εκ περιτροπής Πολύ καλή απόδοση => δυνατότητα μεγάλων τιμών ισχύος εξόδου Αυξημένες παραμορφώσεις περάσματος και διακοπής

26 Τάξη ΑΒ Αύξηση της γωνίας αγωγής πέραν των 180ο με σκοπό την μείωση της παραμόρφωσης περάσματος

27 Τάξη D Διαμόρφωση PWM Εξαιρετική απόδοση λόγω διακοπτικής λειτουργίας
Μειωμένη δυνατότητα παροχής ισχύος D όχι από Digital

28 Υπόλοιπες Τάξεις Τάξεις C, E Αφορούν RF σχεδιάσεις Τάξεις G, H
Βελτιώσεις της απόδοσης Τάξης Β Μεταβαλόμενες τάσεις τροφοδοσίας Μεγάλη πολυπλοκότητα Τάξη S Συνδιασμός τάξης Α και Β

29 Τοπολογίες τάξης Α Κέρδος 1 Μέγιστη θετική τάση V1-VCE1sat
Ελάχιστη αρνητική τάση V2+VCE2sat, ή –IRload Μέγιστη απόδοση

30 Τοπολογίες τάξης Α (2) Push-Pull κύκλωμα Μέγιστη θεωρητική απόδοση 50%
Τάση Vbias ώστε μόνιμη αγωγή και των 2 τρανζίστορ

31 Τοπολογίες τάξης Α (3) Πρακτική υλοποίηση ΣΕ τάξης Α, push-pull
Ενσωμάτωση κυκλώματος ρύθμισης πόλωσης

32 Σύνοψη Τάξης Α Συνήθως push-pull
Απουσία παραμορφώσεων περάσματος και διακοπής Περιορισμένος εύρος χρήσης λόγω της μειωμένης απόδοσης

33 Τάξη ΑΒ Βασίζεται στην ίδια τοπολογία push-pull
Διαφοροποιημένη τάση πόλωσης Δυνατότητα αποκοπής του ενός τρανζίστορ σε μεγάλες τάσεις εξόδου Μη γραμμικότητες λόγω gm doubling

34 Τάξη Β Πάλι το ίδιο push –pull σχήμα, πλέον εκφυλισμός του ορου push-pull Τάση πόλωση οριακά επαρκής ώστε αγωγή ακριβώς 180ο Με μηδενική τάση πόλωσης θα είχαμε αγωγή μικρότερη από 180ο

35 Στάδια Τάξης Β (1) Στάδιο Ακόλουθου Εκπομπού (ΑΕ) Vbias>4VBE
Ανάγκη για θερμική παρακολούθηση

36 Στάδια Τάξης Β (2) Συμπληρωματικό με Ανάδραση (ΣΑ) στάδιο
Ανάγκη θερμικής παρακολούθησης μόνο των οδηγούντων, λόγω της τοπικής ανάδρασης

37 Εκτίμηση σταδίων ΑΕ Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εξαιρετική σταθερότητα
Μειωμένη παραμόρφωση διακοπής (με ειδική τεχνική) Χαμηλότερη παραμόρφωση περάσματος σε χαμηλές στάθμες Μειονεκτήματα Μικρή θερμική σταθερότητα ως προς την τάση πόλωσης Μεγαλύτερη κατανάλωση ηρεμίας Μεγαλύτερη αποδεκτικότητα σε beta-droop μη γραμμικότητες

38 Εκτίμηση σταδίων ΣΑ Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Βέλτιστη γραμμικότητα ανοικτού βρόχου από οποιαδήποτε σχεδίαση ΣΕ Βέλτιστη γραμμικότητα σήματος από οποιαδήποτε σχεδίαση ΣΕ Βελτιωμένη σταθερότητα ως προς την τάση πόλωσης για μεγάλες διαφορες θερμοκρασίας Μικρότερη κατανάλωση ηρεμίας Δυνατότητα κέρδους Μειονεκτήματα Δύσκολη εφαρμογή κυκλώματος μείωσης της παραμόρφωσης διακοπής Κάποια υψίσυχνά παράγωγα αστάθειας, μειωμένης σημασίας

39 Στάδια Τάξης Β (3) Ημισυμπληρωματικό ΣΕ Χρήση npn τρανζίστορ ισχύος
Πρόσθεση της διόδου για εξισορρόπηση της ανομοιομορφίας των VBE

40 Στάδια Τάξης Β (3) Τριάδες εξόδου
Δυνατότητα χρήσης τρανζίστορ υψηλών τάσεων-χαμηλού β

41 Στάδια Τάξης Β (4) Παράλληλα στάδια εξόδου
Πολλαπλασιασμός της δυνατότητας παροχής ρεύματος

42 Πόλωση σταδίων εξόδου Πολλαπλασιαστής VBE
Δυνατότητα ρύθμισης τάσης πόλωσης Δυναμική ρύθμιση μέσω της θερμικής παρακολούθησης

43 Θερμική Ανάλυση Τε-Τα= Ρκ(θεκ+θκψ+θψα) θ: θερμική αντίσταση

44 Σχεδίαση, Ανάλυση Ενισχυτή
Στόχος οι υψηλές επιδόσεις με χρήση ευρέως διαθέσιμων υλικών Σχεδιάση τοπολογίας από Κώστα Ευσταθίου

45 Σχηματικό διάγραμμα

46 Στάδιο Εισόδου Διαφορικό με ενεργό φορτίο Πηγή σταθερού ρεύματος
Ανωδιαβατό φίλτρο εισόδου (5 Hz) Αντίσταση εισόδου 1 kΩ Υψηλό PSRR (πηγή-διαφορικός)

47 Στάδιο Ενίσχυσης Τάσης
Τοπολογία κοινού εκπομπού με ενεργό φορτίο τον καθρέπτη ρεύματος Δεσμευμένο κέρδος στην τιμή 2

48 Στάδιο Εξόδου (1) Τροποποιημένη εκδοχή τριάδων εξόδου και ΣΑ
Χρήση ζευγών Darlington Τοπική ανάδραση που επιτρέπει την αξιοποίηση του κέρδους τάσης

49 Στάδιο Εξόδου (2) Ζεύγη Darlington Κέρδος τάσης 9
Μείωση τάσης στους εκπομπούς των οδηγούντων Μείωση τάσης στους συλλέκτες των οδηγούντων Πρόσθεση αντιστάσεων επιτάχυνσης απομάκρυνσης φορτίων

50 Στάδιο Εξόδου (3) Κύκλωμα προστασίας με current limiters
Ρύθμιση για περιορισμό ρεύματος στα 2.5 Α

51 Κύκλωμα Ανάδρασης Τοπική ανάδραση σταδίου εξόδου που ορίζει AVΣΕ = 9
Προκύπτει για το στάδιο ΕΤ: ΑVολ=AVΕΤ&AVΣΕ, άρα AVET = 2 Λειτουργία του σταδίου ΕΤ με μεγάλο περιθώριο κέρδους

52 Ρύθμιση και εξομοιώσεις
Ρύθμιση DC σημείου λειτουργίας με την βοήθεια προγραμμάτων εξομοίωσης (PSpice) και βελτιστοποίησης (Optimizer) Προδιαγραφές: 9mA ρεύμα πόλωσης για την κάθε πλευρά του διαφορικού 15mA ρεύμα πόλωσης για το στάδιο ΕΤ 9mA ρεύμα πόλωσης για το οδηγούν στάδιο 15mA ρεύμα πόλωσης για τα Darlington εξόδου ελάχιστη δυνατή τάση εκτροπής εξόδου (Voutput offset=0) ελάχιστη δυνατή τάση εκτροπής της ενδιάμεσης τάσης Voi

53 Ρεύματα DC σημείου λειτουργίας

54 Τάσεις DC σημείου λειτουργίας

55 Κατανάλωση ισχύος DC σημείου λειτουργίας

56 Ρύθμιση απόκρισης συχνότητας, αντιστάθμιση Miller
Πολύ μικρό περιθώριο φάσης απουσία πυκνωτή αντιστάθμισης που οδηγεί σε αστάθεια

57 Ρύθμιση απόκρισης συχνότητας, αντιστάθμιση Miller (2)
Χρήση Optimizer για επίτευξη περιθωρίου φάσης >45ο Εξάλειψη συντονισμών

58 Ρύθμιση απόκρισης συχνότητας, αντιστάθμιση Miller (3)
Προκύπτουσα απόκριση συχνότητας Απόκριση συχνότητας χωρίς τους πυκνωτές C2, C3

59 Ρύθμιση απόκρισης συχνότητας, αντιστάθμιση Miller (3)
Τελική απόκριση συχνότητας με την ενσωμάτωση και του φίλτρου εισόδου

60 Επιδόσεις σχεδίασης Ισχύς εξόδου
20.3 W για τάση εισόδου 1 V, και τροφοδοσία 20 V 51.9 W για τάση εισόδου 1.6 V, τροφοδοσία 30 V και κατάλληλη ρύθμιση των current limiters

61 Επιδόσεις σχεδίασης (2) THD (1)
Συχνότητα (kHz) Πλάτος Εισόδου Vinp-p (Volt) RMS Ισχύς εξόδου με φορτίο 8 Ohm (Watt) Τάση τροφοδοσίας (Volt) THD (%) 1 0.7 10 20 0.0163 0.0634 0.9 16.5 0.0251 0.0509 20.3 0.0128 0.0452 0.0944

62 Επιδόσεις σχεδίασης (2) THD (2)
Συχνότητα (kHz) Πλάτος Εισόδου Vinp-p (Volt) RMS Ισχύς εξόδου με φορτίο 8 Ohm (Watt) Τάση τροφοδοσίας (Volt) THD (%) 1 1.1 21.5*1 20 3.04 10 21.5 3.09 3.13 23.3*2 30 1.22 23.3 1.28 1.34 1.5 45.7*3 0.0047 45.7 0.0078 0.0203 0.7 10*4 0.0187 0.107 0.207

63 Επιδόσεις σχεδίασης (3)
Slew rate 17 V/μsec

64 Επιδόσεις σχεδίασης (4)
Παραμόρφωση Περάσματος Λανθασμένη ρύθμιση πόλωσης για την παρουσίαση παραμόρφωσης περάσματος

65 Υλοποίηση Σχεδίαση PCB Protel Συμμετρία

66 Υλοποίηση (2) Διακλαδώσεις Αποστάσεις αγωγών Γωνίες Πάχη αγωγών

67 Πρώτη λειτουργία και ρύθμιση
Αρχική θέση ποτενσιομέτρων Παρακολούθηση ρευμάτων Αρχική ρύθμιση (Voffset, THD) Τελική ρύθμιση σε θερμοκρασία λειτουργίας

68 Μετρήσεις (1) THD Pout (W) Vinpk (mV) 295.5 415 665 935 fin (kHz)
(ρεύμα πόλωσης 60mA συνολικά) Pout (W) 1 2 5 10 Vinpk (mV) 295.5 415 665 935 fin (kHz) 0.186 0.194 0.189 0.233 0.267 0.275 0.273 0.277 0.253 0.266 0.263 0.261 0.366 0.398 0.384 0.372 20 0.605 0.65 0.572 0.528 THD (%) (ρεύμα πόλωσης 300+mA συνολικά) Pout (W) 1 2 5 10 Vinpk (mV) 295.5 415 665 935 fin (kHz) 0.03 0.1 0.141 0.19 0.077 0.115 0.21 0.18 0.12 0.15 0.2 0.25 0.14 0.213 0.27 0.35 20 0.295 0.42 0.45

69 Παρατηρήσεις (THD) Αύξηση THD με την άυξηση της ισχύος
Διαγράμματα αναλυτή φάσματος

70 Μετρήσεις (2) Αδυναμία συσκευής για σάρωση συχνοτήτων
Προσέγγιση απόκρισης συχνότητας με είσοδο τυχαίο θόρυβο και πολλά δείγματα για μέση τιμή

71 Μετρήσεις (3) Slew rate Τιμή 10 V/μsec Αντίστοιχη fT=88.5kHz

72 Μετρήσεις (4) Ισχύς εξόδου Μέγιστο πλάτος 18.6 V (για 20 V τροφοδοσία)
21.6 W για 8 Ohm Επιφυλάξεις για αύξηση τροφοδοσίας στα 30 V, λόγω VCEmax = 60 V

73 Μετρήσεις (5) Λόγος Σήματος προς Θόρυβο Στάθμη θορύβου -81 dB RMS
SNR = 102 dB

74 Μετρήσεις (6) Παραμόρφωση περάσματος
Ομαλή καμπύλη με σωστή ρύθμιση πόλωσης Εμφάνιση παραμόρφωσης με εσκεμμένα λανθασμένη πόλωση

75 Τελική αξιολόγηση Επίτευξη του στόχου για υψηλή πιστότητα
Εξαιρετικός λόγος απόδοσης προς τιμή Σύγκριση με εμπορικές συσκεύες

76 Ευχαριστίες Τον καθηγητή μου Κώστα Ευσταθίου για την έμπνευση, καθοδήγηση και υποστήριξη στα δύσκολα και εύκολα Τον καθηγητή μου κο Μουρτζόπουλο για τα μαθήματα ηλεκτρακουστικής Τον καθηγητή μου Γιάννη Κωνσταντινίδη για την βοήθεια στην κατασκευή Τους φίλους μου που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως


Κατέβασμα ppt "Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενισχυτών ισχύος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google