Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 2 Η-Επιχειρείν: Πώς Χρησιμοποιούν οι Επιχειρήσεις τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 2 Η-Επιχειρείν: Πώς Χρησιμοποιούν οι Επιχειρήσεις τα Πληροφοριακά Συστήματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 2 Η-Επιχειρείν: Πώς Χρησιμοποιούν οι Επιχειρήσεις τα Πληροφοριακά Συστήματα

2 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων; Πώς τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν τις κύριες λειτουργίες της επιχείρησης: πωλήσεις και μάρκετινγκ, κατασκευή και παραγωγή, χρηματοοικονομικά και λογιστήριο, και ανθρώπινοι πόροι; Πώς τα συστήματα εξυπηρετούν τα διάφορα επίπεδα στελεχών μιας επιχείρησης και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους;

3 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Συνέχεια)
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Συνέχεια) Πώς βελτιώνουν την απόδοση του οργανισμού οι επιχειρησιακές εφαρμογές, τα συστήματα συνεργασίας και επικοινωνίας και τα ενδοδίκτυα; Ποιος είναι ο ρόλος της μονάδας πληροφοριακών συστημάτων σε μια επιχείρηση;

4 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τα Πληροφοριακά Συστήματα Έρχονται στο Πάρτι της Tupperware Πρόβλημα: Η αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου προκάλεσε άσκοπες δυσκολίες στις συμβούλους πωλήσεων της Tupperware. Λύσεις: Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης παραγγελιών που απλοποιεί την εισαγωγή παραγγελιών και άλλες εργασίες.

5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τα Πληροφοριακά Συστήματα Έρχονται στο Πάρτι της Tupperware Oracle Collaboration Suite και Oracle Portal, αυτά απλοποιούν επίσης την επικοινωνία και την υποστήριξη. Παρουσιάζει το ρόλο της ΤΠ στη συγκέντρωση δεδομένων, τη βελτίωση των διεργασιών παραγωγής που οδηγούν σε ανάπτυξη και κερδοφορία. Είναι παράδειγμα της σημασίας της αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διεργασιών για μείωση του φόρτου εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας.

6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τα Πληροφοριακά Συστήματα Έρχονται στο Πάρτι της Tupperware

7 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστατικά μέρη επιχείρησης
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Τέσσερις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες: Κατασκευή και παραγωγή Πωλήσεις και μάρκετινγκ Χρηματοοικονομική και λογιστήριο Ανθρώπινοι πόροι Οργάνωση μιας Επιχείρησης: Κύριες Λειτουργίες της Επιχείρηση: Επίσημος οργανισμός που παράγει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος

8 Οι Τέσσερις Κύριες Λειτουργίες μιας Επιχείρησης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Οι Τέσσερις Κύριες Λειτουργίες μιας Επιχείρησης Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, πρέπει να εκτελεί τέσσερις λειτουργίες για να επιτύχει. Πρέπει να παράγει το προϊόν ή την υπηρεσία· να διαθέτει το προϊόν στην αγορά και να το πουλάει· να παρακολουθεί τα λογιστικά και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές· και να εκτελεί στοιχειώδεις εργασίες ανθρώπινων πόρων, όπως η πρόσληψη και διατήρηση εργαζομένων.

9 Οργάνωση Επιχείρησης: Βασικές Οντότητες Επιχείρησης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Οργάνωση Επιχείρησης: Βασικές Οντότητες Επιχείρησης Πέντε βασικές επιχειρηματικές οντότητες: Προμηθευτές Πελάτες Προσωπικό Τιμολόγια/Πληρωμές Προϊόντα και υπηρεσίες

10 Επιχειρηματικές Διεργασίες
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Επιχειρηματικές Διεργασίες Λογικά συνεκτικό σύνολο δραστηριοτήτων που ορίζουν πώς εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες στην επιχείρηση Οι εργασίες που εκτελεί κάθε εργαζόμενος, με ποια σειρά και με ποιο πρόγραμμα, π.χ. τα βήματα για μια νέα πρόσληψη Κάποιες διεργασίες συνδέονται με ένα λειτουργικό τομέα Οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ εντοπίζουν πελάτες Άλλες διεργασίες εκτείνονται σε περισσότερους τομείς Διεκπεραίωση παραγγελίας πελάτη

11 Η Διεργασία Εκτέλεσης Παραγγελιών
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Η Διεργασία Εκτέλεσης Παραγγελιών Η εκτέλεση μιας παραγγελίας περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο σύνολο βημάτων, που προϋποθέτει τον στενό συντονισμό των τμημάτων πωλήσεων, λογιστηρίου και παραγωγής.

12 Μελέτη Περίπτωσης: Η Toyota
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Μελέτη Περίπτωσης: Η Toyota Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιες είναι οι βασικές αρχές του συστήματος παραγωγής Toyota; Σε ποιους τομείς του οργανισμού έχουν εφαρμογή αυτές οι αρχές; Πώς συνδέεται το TPS με την κουλτούρα της Toyota; Βρίσκεται το TPS σε αλληλεξάρτηση με την κουλτούρα της Toyota; Θα μπορούσε το ένα να υπάρχει χωρίς το άλλο; Περιγράψτε πώς τα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν κάθε μία από τις επιχειρηματικές διεργασίες που αναφέρονται στη μελέτη.

13 Διοίκηση της Επιχείρησης και Ιεραρχία
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Διοίκηση της Επιχείρησης και Ιεραρχία Οι επιχειρήσεις συντονίζουν την εργασία του προσωπικού αναπτύσσοντας μια ιεραρχία στην οποία η εξουσία συγκεντρώνεται στην κορυφή Ανώτερα στελέχη Μεσαία στελέχη Επιχειρησιακά στελέχη Χειριστές γνώσεων Χειριστές δεδομένων Προσωπικό παραγωγής ή εξυπηρέτησης Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης

14 Τα επίπεδα μιας επιχείρησης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Τα επίπεδα μιας επιχείρησης Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι ιεραρχίες που αποτελούνται από τρία βασικά επίπεδα: ανώτερα στελέχη, μεσαία στελέχη και επιχειρησιακά στελέχη. Τα πληροφοριακά συστήματα εξυπηρετούν το καθένα από αυτά τα τρία επίπεδα. Οι επιστήμονες και οι χειριστές γνώσεων συχνά εργάζονται μαζί με τα μεσαία στελέχη.

15 Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον Γενικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες Τεχνολογία και επιστήμη Οικονομία Πολιτική Διεθνείς αλλαγές Παράγοντες άμεσου περιβάλλοντος Πελάτες Προμηθευτές Ανταγωνιστές Κανονισμοί Μέτοχοι

16 Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον Για να γνωρίσει την επιτυχία, ένας οργανισμός πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο περιβάλλον του, να ανταποκρίνεται σε αυτές ή ακόμα και να τις προλαμβάνει. Το περιβάλλον μιας επιχείρησης περιλαμβάνει ειδικές ομάδες με τις οποίες η επιχείρηση πρέπει να έρχεται σε επαφή απευθείας, όπως πελάτες, προμηθευτές και ανταγωνιστές, καθώς και το ευρύτερο γενικό περιβάλλον, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικοοικονομικές τάσεις, οι πολιτικές περιστάσεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες και τα παγκόσμια γεγονότα.

17 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστατικά μέρη επιχείρησης
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Επιχείρηση Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε πληροφοριακά συστήματα για: Να πετύχουν επιχειρηματική αριστεία Να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες Να πετύχουν εγγύτητα με τους πελάτες και εξυπηρέτηση Να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων Να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους

18 Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη Συστήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ Συστήματα κατασκευής και παραγωγής Συστήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογιστηρίου Συστήματα ανθρώπινων πόρων

19 Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη Συστήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ Υποστηρίζουν δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης Ανώτερα στελέχη: Παρακολουθούν τις τάσεις που επηρεάζουν προϊόντα και πωλήσεις, προγραμματίζουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, παρακολουθούν την επίδοση των ανταγωνιστών Μεσαία στελέχη: Υποστηρίζουν την έρευνα αγοράς, αναλύουν τις εκστρατείες μάρκετινγκ, τις αποφάσεις τιμολόγησης και την απόδοση πωλήσεων Επιχειρησιακά στελέχη και λοιπό προσωπικό: Εντοπισμός και επαφή με πιθανούς πελάτες, επεξεργασία παραγγελιών, υποστήριξη εξυπηρέτησης πελατών

20 Παράδειγμα πληροφοριακού συστήματος πωλήσεων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Παράδειγμα πληροφοριακού συστήματος πωλήσεων Το σύστημα αυτό αποτυπώνει δεδομένα πωλήσεων τη στιγμή που πραγματοποιείται η πώληση, ώστε να βοηθά την επιχείρηση να παρακολουθεί τις συναλλαγές πωλήσεων και να παρέχει πληροφορίες που βοηθούν τα στελέχη να αναλύουν τις τάσεις των πωλήσεων και την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ.

21 Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη Συστήματα κατασκευής και παραγωγής Υποστηρίζουν δραστηριότητες παραγωγής των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης Ανώτερα στελέχη: Βοηθούν στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων παραγωγικών στόχων, όπως επενδύσεων σε τεχνολογία και επιλογή τοποθεσιών νέων εγκαταστάσεων Μεσαία στελέχη: Αναλύουν και παρακολουθούν κόστη και πόρους κατασκευής και παραγωγής Επιχειρησιακά στελέχη: Ασχολούνται με την κατάσταση των εργασιών παραγωγής

22 Γενική άποψη συστήματος αποθεμάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Γενική άποψη συστήματος αποθεμάτων Εικόνα 2-6 Το σύστημα παρέχει πληροφορίες για το ύψος του διαθέσιμου αποθέματος κάθε είδους προκειμένου να υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατασκευής και παραγωγής

23 Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη Συστήματα χρηματοοικονομικών και λογιστηρίου Υποστηρίζουν τη διαχείριση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, κεφαλαιοποίησης και οικονομικών εκθέσεων Ανώτερα στελέχη: Καθορίζουν μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους και πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες προβλέψεις της οικονομικής επίδοσης της επιχείρησης Μεσαία στελέχη: Επιβλέπουν και ελέγχουν τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης Επιχειρησιακά στελέχη: Παρακολουθούν τις χρηματικές ροές της επιχείρησης μέσω συναλλαγών (έκδοση επιταγών, πληρωμές, αναφορές χρεογράφων, εισπράξεις κ.λπ.)

24 Ένα σύστημα εισπρακτέων λογαριασμών
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Ένα σύστημα εισπρακτέων λογαριασμών Εικόνα 2-7 Το σύστημα εισπρακτέων λογαριασμών παρακολουθεί και αποθηκεύει σημαντικά δεδομένα για τους πελάτες, όπως ιστορικό πληρωμών, πιστωτική αξιολόγηση και ιστορικό έκδοσης λογαριασμών

25 Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Λειτουργική Άποψη Συστήματα ανθρώπινων πόρων Υποστηρίζουν δραστηριότητες προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης του προσωπικού της επιχείρησης Ανώτερα στελέχη: Προσδιορίζουν τις ανάγκες σε προσωπικό (δεξιότητες, μόρφωση, κατηγορίες και αριθμό θέσεων κ.λπ.) για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών σχεδίων Μεσαία στελέχη: Παρακολουθούν και αναλύουν προσλήψεις, κατανομή και αμοιβές προσωπικού Επιχειρησιακά στελέχη: Παρακολουθούν προσλήψεις και τοποθετήσεις προσωπικού

26 Σύστημα τήρησης στοιχείων προσωπικού
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστατικά μέρη επιχείρησης Σύστημα τήρησης στοιχείων προσωπικού Εικόνα 2-8 Το σύστημα αυτό τηρεί δεδομένα για το προσωπικό της επιχείρησης ώστε να υποστηρίζει τον τομέα των ανθρώπινων πόρων

27 Μελέτη Περίπτωσης: Άνθρωποι
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Άνθρωποι Η Google αναζήτά τους καλύτερους και ευφυέστερους Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: Δημιούργησαν προβλήματα οι παραδοσιακές πρακτικές προσλήψεων της Google; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Αποτελεί η ποσοτική προσέγγιση της Google καλή λύση στα προβλήματά της προσλήψεων; Ναι ή όχι, και γιατί; Ποιο ρόλο διαδραματίζει η κουλτούρα στις προτιμήσεις προσλήψεων της Google; Ποια είδη συστημάτων που περιγράφονται σ’ αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται σ’ αυτήν τη μελέτη; Ποιες είναι οι εισροές, οι διεργασίες και οι εκροές;

28 Μελέτη Περίπτωσης: Άνθρωποι
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Μελέτη Περίπτωσης: Άνθρωποι Η Google αναζήτά τους καλύτερους και ευφυέστερους Καταρτίστε έναν κατάλογο 10 ερωτήσεων που πιστεύετε ότι θα ήταν κατάλληλες για ένα ερωτηματολόγιο προς υποψήφιους υπαλλήλους της Google. Αιτιολογήστε κάθε ερώτηση με μια σύντομη εξήγηση του λόγου για τον οποίο αυτή θα ήταν χρήσιμη. Αν κάνατε αίτηση πρόσληψης στην Google, πώς θα θέλατε να αξιολογηθείτε; Ποιες τεχνικές αξιολόγησης θεωρείτε ότι ευνοούν τα δικά σας προσόντα; Ποιες τεχνικές θα μπορούσαν να φέρουν στο φως τις αδυναμίες σας;

29 Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών: Παρακολουθούν τις βασικές δραστηριότητες και συναλλαγές του οργανισμού (π.χ. πωλήσεις, εισπράξεις, καταθέσεις, μισθοδοσία, πιστώσεις, ροή υλικών στο εργοστάσιο) Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων: Βοηθούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη λήψη αποφάσεων και σε διοικητικές δραστηριότητες Συστήματα υποστήριξης διοίκησης: Βοηθούν την αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων και μακροπρόθεσμων τάσεων, μέσα και έξω από την επιχείρηση

30 Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (TPS) Εξυπηρετούν τα επιχειρησιακά στελέχη Κύριος σκοπός του η απάντηση σε ερωτήματα ρουτίνας και η παρακολούθηση της ροής συναλλαγών μέσω του οργανισμού π.χ. ερωτήσεις για απόθεμα, χορήγηση πίστωσης σε πελάτη Παρακολούθηση της κατάστασης των εσωτερικών λειτουργιών και των σχέσεων της επιχείρησης με το εξωτερικό περιβάλλον Κύριες πηγές πληροφοριών για άλλα συστήματα Ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες και της υπόσταση της επιχείρησης

31 Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) Εφοδιάζουν τα μεσαία στελέχη με αναφορές για την απόδοση της επιχείρησης για παρακολούθηση της επιχείρησης και πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσής της Συνοψίζουν και αναφέρουν στοιχεία για βασικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα TPS Εφοδιάζουν με εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια αποτελέσματα, αν και μπορεί να βλέπουν και ημερήσια ή και ωριαία δεδομένα Κατά κανόνα δεν είναι πολύ ευέλικτα και έχουν λίγες αναλυτικές δυνατότητες

32 Πώς τα MIS παίρνουν τα δεδομένα τους από τα TPS
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Πώς τα MIS παίρνουν τα δεδομένα τους από τα TPS Στο σύστημα που παρουσιάζεται σε αυτό το διάγραμμα, τρία TPS εφοδιάζουν το σύστημα αναφορών MIS με συγκεντρωτικά δεδομένα συναλλαγών στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου. Tα στελέχη έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του οργανισμού μέσω του MIS, το οποίο τους παρέχει τις κατάλληλες αναφορές.

33 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Δείγμα αναφοράς MIS Εικόνα 2-10 Η αναφορά αυτή, που παρουσιάζει συγκεντρωτικά ετήσια δεδομένα πωλήσεων, παρήχθη από το MIS της Εικόνας 2-9

34 Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) Υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη στη λήψη αποφάσεων που δεν είναι ρουτίνας π.χ. ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος στα προγράμματα παραγωγής αν οι πωλήσεις διπλασιαστούν τον Δεκέμβριο; Χρησιμοποιούν πληροφορίες από τα TPS, τα MIS και εξωτερικές πηγές Χρησιμοποιούν μοντέλα ανάλυσης δεδομένων π.χ. σύστημα αξιολόγησης δρομολογίων μιας μεταλλουργικής εταιρείας που υπολογίζει οικονομικές και τεχνικές λεπτομέρειες των δρομολογίων Εστιάζουν στην εξαγωγή και ανάλυση μεγάλου αριθμού δεδομένων

35 Σύστημα Yποστήριξης Aποφάσεων Aξιολόγησης Δρομολογίων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Σύστημα Yποστήριξης Aποφάσεων Aξιολόγησης Δρομολογίων Εικόνα 2-11 Αυτό το DSS λειτουργεί σε έναν ισχυρό προσωπικό υπολογιστή. Χρησιμοποιείται καθημερινά από τα στελέχη που καταρτιζουν προσφορές για συμβόλαια μεταφορών.

36 Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Τα Συστήματα από Υποστηρικτική Άποψη Συστήματα υποστήριξης διοίκησης (ESS) Εξυπηρετούν τα ανώτερα στελέχη Ασχολούνται με στρατηγικά ζητήματα και μακροπρόθεσμες τάσεις π.χ. ποια προϊόντα θα πρέπει να κατασκευάζουμε σε 5 χρόνια; Βοηθούν στη λήψη αποφάσεων που δεν είναι ρουτίνας Δημιουργούν γενικευμένο υπολογιστικό περιβάλλον που μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταβαλλόμενη σειρά προβλημάτων Αντλούν συνοπτικές πληροφορίες από MIS, DSS και δεδομένα για εξωτερικά γεγονότα Συνήθως χρησιμοποιούν πύλη Διαδικτύου για την παρουσίαση περιεχομένου

37 Μοντέλο Συστήματος Υποστήριξης Διοίκησης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Μοντέλο Συστήματος Υποστήριξης Διοίκησης Εικόνα 2-12 Αυτό το σύστημα συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και τα παρουσιάζει στα διευθυντικά στελέχη σε εύχρηστη μορφή.

38 Σχέσεις των Συστημάτων Μεταξύ τους
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις Σχέσεις των Συστημάτων Μεταξύ τους TPS: Κύρια πηγή δεδομένων για άλλα συστήματα ESS: Κυρίως αποδέκτες δεδομένων από συστήματα κατωτέρου επιπέδου Άλλα συστήματα μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν δεδομένα Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ λειτουργικών τομέων π.χ. παραγγελία πωλήσεων που μεταδίδεται στο σύστημα παραγωγής Στους περισσότερους οργανισμούς, τα συστήματα είναι χαλαρά συνδεδεμένα

39 Αλληλεξάρτηση Μεταξύ Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Αλληλεξάρτηση Μεταξύ Συστημάτων Εικόνα 2-13 Οι διάφοροι τύποι συστημάτων ενός οργανισμού βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Tα TPS αποτελούν κύρια πηγή πληροφοριών για τα άλλα συστήματα, τα οποία με τη σειρά τους παράγουν πληροφορίες για άλλα συστήματα. Στους περισσότερους οργανισμούς, η σύνδεση των διαφόρων τύπων συστημάτων είναι χαλαρή.

40 Επιχειρησιακές Εφαρμογές
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Επιχειρησιακές Εφαρμογές Οι επιχειρησιακές εφαρμογές είναι συστήματα που εκτείνονται σε περισσότερους λειτουργικούς τομείς και αυτοματοποιούν διεργασίες για πολλά τμήματα της επιχείρησης και πολλούς τομείς της οργάνωσης· σε αυτά περιλαμβάνονται: Επιχειρησιακά συστήματα Συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Συστήματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες Συστήματα διαχείρισης γνώσεων

41 Η Αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Εφαρμογών
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Η Αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Εφαρμογών Οι επιχειρησιακές εφαρμογές αυτοματοποιούν διεργασίες που εκτείνονται σε περισσότερους από έναν λειτουργικούς τομείς και επίπεδα του οργανισμού και μπορεί να επεκτείνονται και έξω από τα όρια του οργανισμού.

42 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Επιχειρησιακά συστήματα (ERP) Συγκεντρώνουν δεδομένα από βασικές επιχειρηματικές διεργασίες σε ένα ενιαίο σύστημα Επιταχύνουν τη μετάδοση πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση Παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών και μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση παραγγελιών Επιτρέπουν στα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων να έχουν συνολική εικόνα των λειτουργιών Η Alcoa εγκατέστησε ERP για να καταργήσει πλεονασμούς και ανεπάρκειες στα διαφορετικά συστήματά της

43 Επιχειρησιακά συστήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Επιχειρησιακά συστήματα Εικόνα 2-15 Τα επιχειρησιακά συστήματα ολοκληρώνουν τις κομβικές επιχειρηματικές διεργασίες μιας ολόκληρης επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα λογισμικού που επιτρέπει την απρόκοπτη ροή των πληροφοριών σε όλη την έκταση του οργανισμού. Τα συστήματα αυτά εστιάζονται κατά κύριο λόγο στις εσωτερικές διεργασίες, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν και συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές.

44 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές, επιχειρήσεις αγορών, διανομείς και εταιρείες εφοδιαστικής Διαχείριση μερισμού πληροφοριών για παραγγελίες, παραγωγή, ύψος αποθεμάτων κ.λπ. Στόχος είναι η διακίνηση της σωστής ποσότητας προϊόντος από την πηγή στο σημείο κατανάλωσης στον ελάχιστο χρόνο και με το χαμηλότερο κόστος Τύπος διεπιχειρησιακού συστήματος: Αυτοματοποιεί τη ροή πληροφοριών εκτός των οργανωσιακών ορίων

45 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Παράδειγμα συστήματος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Παραγγελίες πελατών, ειδοποιήσεις αποστολής, βελτιστοποιημένα σχέδια αποστολής, και άλλες πληροφορίες εφοδιαστικής αλυσίδας ρέουν ανάμεσα στο Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS), στο Σύστημα Διαχείρισης Μεταφορών (TMS) και στα εσωτερικά εταιρικά συστήματα της Haworth. Εικόνα 2-16

46 Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM) Βοηθούν τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες Συντονίζουν τις επιχειρηματικές διεργασίες που αφορούν πελάτες για τη βελτιστοποίηση εσόδων και ικανοποίησης πελατών και αύξηση πωλήσεων Συνδυάζουν δεδομένα αρχείων πωλήσεων, μάρκετινγκ και σέρβις από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας για να υπάρχει ενοποιημένη θεώρηση του πελάτη, καταργώντας τις περιττές προσπάθειες π.χ. οι εφαρμογές CRM της Saab για σφαιρική θεώρηση των πελατών είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη παρακολούθηση των επαφών πωλήσεων και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών

47 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Η εικόνα παρουσιάζει τις δυνατότητες της Salesforce.com, ενός κορυφαίου παρόχου λογισμικού κατά παραγγελία για διαχείριση των σχέσεων με πελάτες (CRM). Τα συστήματα CRM ενοποιούν πληροφορίες από τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση των πελατών.

48 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Άυλα περιουσιακά στοιχεία γνώσεων Γνώσεις για παραγωγή και παράδοση προϊόντων Πηγή αξίας και πλεονεκτήματος για επιχειρήσεις Συστήματα διαχείρισης γνώσεων: Βοηθούν στην απόκτηση, αποθήκευση, διανομή και εφαρμογή γνώσεων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για στρατηγικό όφελος Περιλαμβάνουν συστήματα για: Διαχείριση και διανομή εγγράφων, διαγραμμάτων και άλλων ψηφιακών αντικειμένων γνώσης Εταιρικούς καταλόγους για προσωπικό με ειδικές γνώσεις Διανομή γνώσεων και πληροφοριών

49 Ενδοδίκτυα και Εξωδίκτυα
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Ενδοδίκτυα και Εξωδίκτυα Τεχνολογικά περιβάλλοντα που αυξάνουν την ολοκλήρωση και επισπεύδουν τη ροή πληροφοριών Ενδοδίκτυα: Εσωτερικά δίκτυα με βάση τα πρότυπα του Διαδικτύου Συνήθως χρησιμοποιούν μια πύλη Διαδικτύου Εξωδίκτυα: Ενδοδίκτυα που έχουν επεκταθεί σε εξουσιοδοτημένους χρήστες εκτός εταιρείας (συνεργάτες, πελάτες) Διευκολύνουν τη συνεργασία

50 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Συνεργασίας και Επικοινωνίας: «Αλληλεπίδραση» σε μια Παγκόσμια Οικονομία Αλληλεπιδραστικές θέσεις εργασίας: Κυρίως δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας είναι η συνομιλία, η επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι παρουσιάσεις, η πειθώ Το 41% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ Το 70% των νέων θέσεων εργασίας από το 1998 Γνώσεις και επίλυση προβλημάτων που δεν μπορούν να γίνουν από πληροφοριακό σύστημα

51 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας
Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Συνεργασίας και Επικοινωνίας: «Αλληλεπίδραση» σε μια Παγκόσμια Οικονομία Επιχειρησιακής κλίμακας λύσεις πληροφοριακών συστημάτων για αλληλεπίδραση Περιβάλλοντα συνεργασίας που βασίζονται στο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άμεσα μηνύματα (IM) Κινητά τηλέφωνα και ασύρματες συσκευές χειρός Κοινωνική δικτύωση Wikis Εικονικοί κόσμοι

52 Η-Επιχειρείν, Η-Εμπόριο, Η-Διακυβέρνηση
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Συστήματα Επιχειρησιακής Κλίμακας Η-Επιχειρείν, Η-Εμπόριο, Η-Διακυβέρνηση Η-Επιχειρείν: Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και Διαδικτύου για την εκτέλεση των κύριων επιχειρηματικών διεργασιών Η-Εμπόριο: Υποσύνολο του η-επιχειρείν Αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου Η-Διακυβέρνηση: Χρήση τεχνολογίας Διαδικτύου για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε πολίτες, προσωπικό και επιχειρήσεις

53 Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Η Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων στην Επιχείρηση Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Προγραμματιστές Αναλυτές συστημάτων Κύριοι σύνδεσμοι με την υπόλοιπη επιχείρηση Στελέχη πληροφοριακών συστημάτων Επί κεφαλής ομάδων προγραμματιστών και αναλυτών, διαχειριστές έργου, εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιών, ειδικοί βάσεων δεδομένων, προϊστάμενοι λειτουργίας υπολογιστών και προσωπικού εισαγωγής δεδομένων Διευθυντές Πληροφοριακών Συστημάτων (CIO), Ασφάλειας (CSO), Γνώσεων (CKO) Τελικοί χρήστες Εξωτερικοί ειδικοί

54 Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο2: Η-Επιχειρείν: Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων από Επιχειρήσεις Η Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων στην Επιχείρηση Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει διεύθυνση πληροφοριακών συστημάτων: Υπηρεσίες υπολογιστικής και τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων Υπηρεσίες λογισμικού εφαρμογών Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων Υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) Υπηρεσίες προτύπων τεχνολογίας πληροφοριών Εκπαιδευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης ΤΠ


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 2 Η-Επιχειρείν: Πώς Χρησιμοποιούν οι Επιχειρήσεις τα Πληροφοριακά Συστήματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google