Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλλαγές στο μενού Έλεγχοι του ΟΠΣ --Αλλαγές στις υφιστάμενες οθόνες --Νέα οθόνη ελέγχων ΕΣΠΕΛ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλλαγές στο μενού Έλεγχοι του ΟΠΣ --Αλλαγές στις υφιστάμενες οθόνες --Νέα οθόνη ελέγχων ΕΣΠΕΛ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλλαγές στο μενού Έλεγχοι του ΟΠΣ --Αλλαγές στις υφιστάμενες οθόνες --Νέα οθόνη ελέγχων ΕΣΠΕΛ

2 Αλλαγές στις υφιστάμενες οθόνες Οι αλλαγές έγιναν κατόπιν νέων απαιτήσεων της ΕΔΕΛ και της Αρχής Πληρωμής καθώς και της αλλαγής της νομοθεσίας (ΚΥΑ 907-052 / 2-7- 2003 ΦΕΚ 878 Β΄), όπως συνολικά αποτυπώθηκαν στο αίτημα 2094. Οι αλλαγές στις υφιστάμενες οθόνες αφορούν : α) επιπλέον δεδομένα που καταχωρούνται για κάθε έλεγχο και β) τροποποιήσεις στα ήδη υπάρχοντα πεδία (κυρίως στην τοποθέτηση τους στην οθόνη). Βασικότερη αλλαγή είναι η κατάργηση των 4 σταδίων και η ύπαρξη πλέον 2 Σταδίων. Η αντιστοιχία περίπου είναι νέο Στάδιο 1 = παλιό αρχικό στάδιο, νέο Στάδιο 2 = παλιό στάδιο οριστικοποίησης. Έχουν προστεθεί νέα πεδία στις επιμέρους οθόνες όπως : Ονοματεπώνυμα ελεγκτών, κωδικός ελεγχόμενου φορέα, Συνολική ελεγχθείσα Δαπάνη, Συνολική ελεγχθείσα Δημόσια Δαπάνη, Ανακτήσεις κλπ Παραμένουν οι ίδιες ελεγκτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τα επιμέρους επίπεδα ελέγχων (πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος κλπ) - Οι καταχωρήσεις των Μονάδων Γ’ των ΕΥΔ συνεχίζουν να γίνονται στο μενού ‘Διαχείριση Ελέγχων Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ‘ ή ‘Διαχειριστικής Αρχής ΚΠ‘ αντίστοιχα.

3 Διαδρομή οθόνης ελέγχου ΚΠΣ

4 Νέες οθόνες

5 Νέες οθόνες (Στάδιο 1-προτεραιότητες)

6 Νέες οθόνες (Στάδιο 1- Μέτρα – κωδ.MIS)

7 Νέες οθόνες (Στάδιο 1- Υποέργα - παραστατικά)

8 Νέες οθόνες (Στάδιο 2-προτεραιότητες)

9 Νέες οθόνες (Στάδιο 2- Μέτρα – κωδ.MIS)

10 Νέες οθόνες (Στάδιο 2- Υποέργα - παραστατικά)

11 Ανακτήσεις

12 Οθόνη Ελέγχων ΕΣΠΕΛ

13 ΕΣΠΕΛ

14 Οδηγίες συμπλήρωσης ελέγχου ΕΣΠΕΛ Στο ανώτερο τμήμα της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του έργου και του υποέργου, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο ΣΤΔΕ. Στο πεδίο Κωδ. ΕΣΠΕΛ συμπληρώνεται ο κωδικός της εργολαβίας όπως έχει δοθεί από τον ΕΣΠΕΛ π.χ. 001/102/355/999/001 Στο πεδίο RAT-IGB καταχωρίζεται ο τετραψήφιος αριθμός που δίνεται από τον ΕΣΠΕΛ, π.χ. 3757. Η ημερομηνία επίσκεψης συμπληρώνεται στο πεδίο Ημ/νία. Στο πεδίο κατηγορία κατάταξης επιλέγεται η κατηγορία δηλαδή 2i, 2ii, 2iii ή - όταν δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση. Ως προεπιλεγμένη τιμή εμφανίζεται η -. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθούν παρατηρήσεις ή σχόλια στο πεδίο Παρατηρήσεις. Eάν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος, αναγράφεται η σχετική πληροφορία και στο πεδίο Παρατηρήσεις. Πρόσβαση στη συγκεκριμένη οθόνη θα έχει κάθε Διαχειριστική Αρχή στα στοιχεία που την αφορούν. Δικαίωμα εγγραφής θα έχει η μονάδα Γ που ενημερώνεται για τους ελέγχους του ΕΣΠΕΛ.

15 Παράδειγμα ελέγχου ΕΣΠΕΛ


Κατέβασμα ppt "Αλλαγές στο μενού Έλεγχοι του ΟΠΣ --Αλλαγές στις υφιστάμενες οθόνες --Νέα οθόνη ελέγχων ΕΣΠΕΛ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google