Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Τα προγράμματα υποβάλλονται μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο. Για να είναι δυνατή η έγκριση ενός προγράμματος θα πρέπει να έχει μπει ο επιμορφωτής στο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Τα προγράμματα υποβάλλονται μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο. Για να είναι δυνατή η έγκριση ενός προγράμματος θα πρέπει να έχει μπει ο επιμορφωτής στο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Τα προγράμματα υποβάλλονται μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο. Για να είναι δυνατή η έγκριση ενός προγράμματος θα πρέπει να έχει μπει ο επιμορφωτής στο πληροφοριακό σύστημα με το προσωπικό του αναγνωριστικό και κωδικό (που παραλαμβάνει από την οικεία ΕΕ) ώστε να επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά τη διαθεσιμότητά του. Επιπλέον τα έντυπα Ε20 εκτυπώνονται μόνο από το περιβάλλον του επιμορφωτή.  Ουσιαστικά τα υποβληθέντα προγράμματα για να εγκριθούν από την Ε.Ε. πρέπει οπωσδήποτε να έχουν επιβεβαιωθεί από τον επιμορφωτή αλλιώς δεν είναι διαθέσιμη η έγκριση του προγράμματος στην Ε.Ε.  Τροποποιήσεις προγραμμάτων μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας μπορούν να γίνουν μόνο μέσα από το περιβάλλον του Τεχνικού Συμβούλου. Υποβολή προγραμμάτων από ΚΣΕ

2 Η εισαγωγή των προγραμμάτων πραγματοποιείται από το περιβάλλον λειτουργίας των ΚΣΕ στο MIS από το μενού «Διαχείριση Προγραμμάτων». Από την επιλογή «Επιμορφωτές ΚΣΕ» κάθε ΚΣΕ επιλέγει τους συνεργαζόμενους επιμορφωτές για τα προγράμματα που θα υποβάλλει εφόσον έχουν συμφωνήσει για την συνεργασία. Η συμφωνία συνεργασίας επιβεβαιώνεται με το έντυπο Ε20 το οποίο εκδίδεται από το μενού «Έντυπα» από το περιβάλλον του επιμορφωτή και προσυπογράφεται από τους συνεργαζόμενους (Υπεύθυνος ΚΣΕ και Επιμορφωτής). Επιπλέον οι επιμορφωτές θα έχουν από την περίοδο αυτή δικαίωμα εισόδου στο MIS, για να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά τη συνεργασία με τα ΚΣΕ στα προγράμματα που έχουν δηλωθεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής προγράμματος τα ΚΣΕ εκτυπώνουν τα έντυπα Ε3α, Ε3 από το μενού «Έντυπα» τα οποία υπογράφονται και υποβάλλονται στην οικεία Ε.Ε. Υποβολή προγραμμάτων από ΚΣΕ ( Ενδεικτικές ενέργειες στο MIS)

3

4

5 12345678 AB4321

6


Κατέβασμα ppt " Τα προγράμματα υποβάλλονται μέσα στην προκαθορισμένη περίοδο. Για να είναι δυνατή η έγκριση ενός προγράμματος θα πρέπει να έχει μπει ο επιμορφωτής στο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google