Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οικονομία Πετρελαίου. Δεν είναι όλα τα καυσίμα ίδια FUELEnergy Density (MJ/Kg)100 W per 1 Kg Fuel Wood101.2 days Coal32.53.8 days Petroleum (crude)41.94.8.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οικονομία Πετρελαίου. Δεν είναι όλα τα καυσίμα ίδια FUELEnergy Density (MJ/Kg)100 W per 1 Kg Fuel Wood101.2 days Coal32.53.8 days Petroleum (crude)41.94.8."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οικονομία Πετρελαίου

2 Δεν είναι όλα τα καυσίμα ίδια FUELEnergy Density (MJ/Kg)100 W per 1 Kg Fuel Wood101.2 days Coal32.53.8 days Petroleum (crude)41.94.8 days Diesel45.85.3 days Natural Uranium6.3E572,000 days Αν καίγαμε όλη την ενέργεια σε ένα κιλό καύσιμο για να ανάψει μια λάμπα 100 W, για πόσο χρόνο θα άναβε;

3 Πετρέλαιο - ο Βασιλεύς των Ορυκτών Καυσίμων ■ ■ 1 metric ton = 7.33 bbl Μόλις 20% του ενεργειακού περιεχομένου απαιτείται για την εξόρυξη, μεταφορά και επεξεργασία σε τελικό προιόν

4 Οικονομικά δεδομένα Πηγή: G. Tverberg, http://ourfiniteworld.com/http://ourfiniteworld.com/ ■ ■ Τα «Συμβόλαια» πετρελαίου διαπραγματεύοντα σε Δολάρια ΗΠΑ ■ ■ 1 Συμβόλαιο = 1000 bbl ■ ■ Διαπραγματευση σε Νέα Υόρκη (NYMEX) και Λονδίνο (ΙCE, ΙPE ) 1 metric ton of oil equivalent = 7.33 barrels of oil equivalent

5 Η καμπύλη ζήτησης δείχνει τη σχέση τιμής και ζητούμενης ποσότητας όταν άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί Τιμή Ποσότητα D Πηγή – Begg, D., Εισαγωγή στην Οικοινομική, Κριτική, 2007

6 Η καμπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση τιμής και προσφερόμενης ποσότητας όταν άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί Τιμή Ποσότητα S

7 Ισορροπία στην αγορά (1) ■ ■ Η αγορά ισορροπεί στο σημείο E 0 όπου η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα, - με τιμή P 0 και ποσότητα Q 0. D0D0 D0D0 S S Τιμή Ποσότητα Q0Q0 P0P0 E0E0  Πηγή – Begg, D., Εισαγωγή στην Οικοινομική, Κριτική, 2007

8 Ισορροπία και ανισορροπία στην αγορά ■ ■ Αν η τιμή είναι μικρότερη του P 0 έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση - οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράσουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που επιθυμούν να προσφέρουν οι παραγωγοί. ■ ■ Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη του P 0 έχουμε υπερβάλλουσα προσφορά. - οι παραγωγοί επιθυμούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που επιθυμούν να αγοράσουν οι καταναλωτές. D D S Q0Q0 E Τιμή Ποσότητα  P1P1  Υπερβάλλ ουσα προσφορά P2P2   Υπερβάλλου σα ζήτηση Πηγή – Begg, D., Εισαγωγή στην Οικοινομική, Κριτική, 2007

9 Μεταβολή στη ζήτηση ■ Αν η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού μειωθεί... …θα ζητείται μικρότερη ποσότητα για κάθε δεδομένη τιμή. ■ Η καμπύλη ζήτησης θα μετατοπιστεί από τη θέση D 0 D 0 στη θέση D 1 D 1. ■ Αν η τιμή παρέμενε στο P 1 θα υπήρχε υπερβάλλουσα προσφορά. ■ Άρα η αγορά θα μετακινηθεί στη νέα ισορροπία στο σημείο Ε 1. S S E1E1 Τιμή Ποσότητα D0D0 D0D0 E0E0 Q0Q0 P0P0 D1D1 D1D1 Q1Q1 P1P1 Πηγή – Begg, D., Εισαγωγή στην Οικοινομική, Κριτική, 2007

10 Μεταβολή στην προσφορά ■ ■ Έστω ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας γίνονται πιο αυστηρές με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για τους παραγωγούς. ■ ■ Η καμπύλη προσφοράς θα μετατοπιστεί στη θέση S1S1. ■ ■ Αν η τιμή παρέμενε στο P0 θα υπήρχε υπερβάλλουσα ζήτηση. ■ ■ Άρα η αγορά θα μετακινηθεί στη νέα ισορροπία στο σημείο Ε2. D D Q0Q0 P0P0 E0E0 Τιμή Ποσότητα S0S0 S0S0 Q1Q1 P1P1 E2E2 S1S1 S1S1 Πηγή – Begg, D., Εισαγωγή στην Οικοινομική, Κριτική, 2007

11 Δύο τρόποι αύξησης της ζήτησης (1) ■ ■ (1) Κίνηση κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης από το Α στο Β. ■ ■ Αντανακλά την αντίδραση των καταναλωτών σε μια μεταβολή της τιμής. ■ ■ Θα μπορούσε να είναι η συνέπεια μιας μετατόπισης της καμπύλης προσφοράς. A P0P0 Q0Q0 Ποσότητα Τιμή D B P1P1 Q1Q1

12 Δύο τρόποι αύξησης της ζήτησης (2) ■ ■ (2) Μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης από τη θέση D 0 στη θέση D 1. ■ ■ Οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για κάθε δεδομένη τιμή. ■ ■ Για τιμή P 0 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q 0 σε Q 2. Για τιμή P 1 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q 1 σε Q 3. A B P0P0 Q0Q0 Q1Q1 D0D0 Ποσότητα Τιμή P1P1 C D1D1 F Q2Q2 Q3Q3

13 Μια αγορά σε ανισορροπία ■ ■ Έστω ότι η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση SS λόγω μιας καταστροφικής σοδειάς. ■ ■ Η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να προστατεύσει τους φτωχούς θέτοντας ως ανώτατη τιμή την P 1... ■ ■...η οποία είναι χαμηλότερη της P 0 που είναι η τιμή ισορροπίας. ■ ■ Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη υπερβάλλουσας ζήτησης. ■ ■ Η υπερβάλλουσα ζήτηση που προκύπτει καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός συστήματος ποσοστώσεων. Ποσότητα Τιμή P0P0 Q0Q0 QSQS D S P1P1 E AB P2P2 Υπερβάλ λουσα ζήτηση QDQD D S Πηγή – Begg, D., Εισαγωγή στην Οικοινομική, Κριτική, 2007

14 Παγκόσμια αγορά ενέργειας ■ World consumption of energy exceeds 210 million barrels of oil equivalent (boe) per day (7.5 boe ~ 1 mtoe - metric ton of oil equivalent). ■ World oil demand ~ 81 million barrels of oil per day. ■ World oil supply (peak?) ~80+ mb/day. ■ Energy is the world’s largest industry. ■ Modern energy creates the ability to supply world with: ■ Water ■ Food ■ Health ■ Transportation ■ Modern living standards

15 Mεγέθοι παγκόσμιων αγορών Annual Spending (Billions) ■ ■ Energy Used $ 8,000+ ■ ■ Defense Spending 920 ■ ■ Agricultural "Value Added" 1,900 ■ ■ International Tourism Receipts 676 ■ ■ Παγκόσμιο GDP ~$70,000 Sourse: Simmons International, http://www.simmonsco-intl.com/

16 Περιθόρια ανάπτυξης της ζήτησης ■ ■ Growth in energy demand has been astonishing, but it is still has great margins for growth. Consider: ■ ■ 12% of the world uses 54% of all energy ■ ■ 33% of the world still has no access to modern energy ■ ■ The other 45% use 1/4 of the energy consumed by remaining 12% (“us”) ■ ■ Energy use by world’s richest 12% varies from a little to a lot: ■ ■ U.S.: 65 boe energy per person ■ ■ Japan: 32 boe energy per person ■ ■ U.K.: 30 boe energy per person ■ ■ Germany: 32 boe energy per person

17 Σύγκριση μονάδων ■ ■ 65 boe annual consumption per US citizen (5x10 11 Joules) is equivalent to ■ ■ 20 tons of coal ■ ■ 500,000 cubic feet of natural gas ■ ■ 2,800 gallons of gasoline ■ ■ 0.0056 grams of mass (using E=mc 2 )

18 Οδηγός ζήτησης - Παγκόσμιος Πληθυσμός First Oil Well ?

19 Οδηγοί ζήτησης – Κίνα, Ινδία

20 Η προέλευση του Πετρελαίου Organic debris 90 and 150 Million Year Ago Extreme Global Warming Produced Excessive Algal Growths

21 Βιομάζα,αποθήκευση ηλιακής ενέργειας

22 1.Dissipation 2. Escape 3. Oilfield Source Αργή κίνηση πετρελαίου Surface of the Earth Oil generation at 2000m depth

23

24 Το 70% από τα εναπομείνοντα συμβατικά πετρέλαια σε 5 χώρες του Περσικού Κόλπου

25 Εξελίξεις στην τεχνολογία άντλησης (Oil Well Technology) High pressure, water around and below Lower pressure, water has moved above and through, more gas separated at the top; vertical drilling has been the key innovation in the 90’s Abundance of Gas is symptomatic of oil depletion!

26 Ο Νόμος του Hubbert ■ ■ Oil depletion is very different from coal depletion. ■ ■ Coal mining proceeds starting from areas of highest density. Additional investment (effort) delivers more coal. ■ ■ “Hubbert’s Peak” refers to a (largely misunderstood) phenomenon where oil production peaks at some point in time and thereafter enters a period of irreversible decline (no matter how much effort is applied).

27 M. King Hubbert (1903-1989) ■ ■ Best known geophysicist because of his startling prediction, first made public in 1949, that the fossil fuel era would be of very short duration. ■ ■ His prediction in 1956 that U.S. oil production would peak in about 1970 and decline thereafter was scoffed at then but his analysis has since proved to be remarkably accurate.

28 Μεθοδολογία Hubbert Peak of “First Strikes” (new oil discoveries per year) can be used to predict “Peak of Production” There is a time shift of 30-40 years (between peak of discoveries and peak of production) First Strikes Year ~ 30 - 40 Years

29 Hubbert’s Peak (US~1970)

30 Ανακαλύψεις και παραγωγή στις ΗΠΑ

31 Η φύση του προβλήματος ■ ■ For three decades we have been using oil faster than new oil is being discovered. ■ ■ 2003 was the first year since the 1920's that no oilfield of 500 million barrels or larger was discovered. (The world uses more than 500 million barrels per week.) The discovery gap continues to widen with time.

32 Μύθοι και πραγματικότητα Inflexion due to falling Discovery OPEC “quota war” Reality Flat-earth illusion

33 Πραγματική τάση ανακαλύψεων Past discovery by ExxonMobil

34 Εχει ακμάσει η παγκόσμια παραγωγή; Peak by 2006-07: 81 mb/day By 2020: 50 mb/day Bakhtiari, S. A-M. World Oil Production Capacity Model Suggests Output Peak by 2006- 07, Oil and Gas Journal (OGJ), May 2004.

35

36 All Oil & Gas 2003 Base Case Scenario All boundaries fuzzy

37 Ακμή της παγκόσμιας παραγωγής

38 Οικονομολόγοι και Γεωλόγοι Οι οικονομολόγοι της ενέργειας τείνουν προς την αισιοδοξία Οι γεωλόγοι τείνουν προς την απαισιοδοξία ή πεσιμισμό Some interesting sites Energy Information Administration: http://www.eia.doe.gov/ http://www.eia.doe.gov/ International Energy Agency: http://www.iea.org/ US Geological Survey: http://www.agiweb.org/geotimes/nov02/inde x.html http://www.agiweb.org/geotimes/nov02/inde x.html ASPO: http://www.asponews.org/ Douglas-Westwood's World Energy Supply Report, web site at: http://www.dw-1.com http://www.dw-1.com

39 Μήπως σφάλουν οι οικονομολόγοι; ■ ■ Published tables of world oil reserves are based on what individual countries claim as "proved reserves". These claims are not audited or verified by independent sources. ■ ■ In 2000 USGS forecasts that some 700 (+/-) billion barrels of new oil would be found in the 30 year period 1995 to 2025. So far, the discovery rate has been only about half the required rate. ■ ■ Example: USGS forecast is the 47 (+/-) billion barrels of new oil that will be found in East Greenland. So far no oil company has rushed in to get this bonanza, but of course the USGS forecast has over 20 years to go ■ ■ Example: Myth of Caspian offshore oil (260 billion barrels)

40 Ενεργειακή σύγχυση ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης (ΕΣΣΔ) 2002: Oil companies estimate that the Caspian floor has approximately 9-12 billion barrels of oil (of rather sour crude varieties - 16% sulfur content). 1990’s: Many energy myths came out of the former Soviet Union. For example, “there exist 260 Billion Barrels of Oil Offshore Caspian Sea!”

41 Like Shell, OPEC Appears to Have Been Overstating “Proven Reserves” From “Energy Outlook,” IEA reported reserves in billions of barrels, 1999

42 Η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας Saudis are pumping 7 million barrels of seawater per day to prop up oil pressure! (Presently, not really able to produce more than about ~10 million barrels of oil per day; seem to be pumping at nearly full capacity.)

43 Εχει παρακμάσει η παραγωγή του Ghawar? In 1975, ARAMCO believed Ghawar (the largest oil field in the world – producing 4 mb/day) has 60 billion barrels of recoverable (“proven”) reserves. Over 400 wells had been drilled. The Oil/Water Contact (OWC) was carefully mapped. There was no incentive to understate proven reserves by a factor of 2 to 3 fold. If they were “in ball park correct”, Ghawar could soon peak and enter irreversible decline!

44 Η περίπτωση της παραγωγής στο Oman Yibal Oil Field

45 Η περίπτωση του Ομάν ■ ■ Yibal was Oman’s sole giant oilfield. ■ ■ Field heavily water injected. ■ ■ Vertical wells were becoming obsolete. ■ ■ Its use of horizontal drilling began in 1990. ■ ■ By 1997, production hit new record: 250,000 b/d. ■ ■ Field capacity was expanded. ■ ■ By 2001, production fell to under 90,000 b/d. ■ ■ 2004 production apparently 40,000 to 50,000 b/d. ■ ■ It caught everyone by total surprise!!! Πηγή, Matt Simmons International

46 Νέα τεχνολογία High pressure, water around and below Lower pressure, water has moved above and through, more gas separated at the top; vertical drilling has been the key innovation in the 90’s Abundance of Gas is symptomatic of oil depletion!

47 Τι συνεπάγεται o Nόμος της Ακμής του Hubbert; ■ ■ Increased geopolitical instability. ■ ■ World is heading towards a major energy crisis ■ ■ Rolling blackouts/brownouts to be become endemic? ■ ■ $60 per barrel soon? ■ ■ $8 per thousand cubic feet (ptcf) NatGas? ■ ■ What is to happen to the nearly 220 GW of power generation in the US added in last 5 years all running on Nat Gas? (business plans had assumed $1-3 ptcf NatGas price) ■ ■ What are the implications for the university research enterprise? (circa 2004)

48 3.Depletion Protocol 1.Middle East profiteering 2. Profiteering by Conquest

49 Προτάσεις : International Depletion Protocol ■ ■ Importers cut imports to match Depletion Rate ■ ■ Profiteering avoided ■ ■ Destabilising financial transfers avoided ■ ■ World price moderate: related to actual cost ■ ■ Middle East prepares for its own destiny ■ ■ Poor countries aided ■ ■ Consumers concentrate on ■ ■ Energy Savings (do more with less) ■ ■ Develop Niche Power (aka “Renewables”) ■ ■ Develop Nuclear Power

50 Consensus View? R. E. Smalley, MIT Forum, River Oaks, January 22, 2003

51 Συμπεράσματα ■ ■ World oil demand unexpectedly grew (presently at ~81 million barrels per day) fueled largely by astonishing growth in China and India. ■ ■ World production of conventional oil might have entered irreversible decline (~2005). ■ ■ This is a watershed moment in human history. All aspects of human civilization will be affected, particularly ■ ■ Agriculture ■ ■ Transportation ■ ■ Manufacturing ■ ■ Power generation ■ ■ Finance ■ ■ There appears to be very little public or political awareness of what is coming ahead

52 Η καμπύλη ζήτησης δείχνει τη σχέση τιμής και ζητούμενης ποσότητας όταν άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί Τιμή Ποσότητα D Πηγή – Begg, D., Εισαγωγή στην Οικοινομική, Κριτική, 2007

53 Η καμπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση τιμής και προσφερόμενης ποσότητας όταν άλλοι παράγοντες είναι σταθεροί Τιμή Ποσότητα S

54 Ισορροπία στην αγορά (1) ■ ■ Η αγορά ισορροπεί στο σημείο E 0 όπου η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα, - με τιμή P 0 και ποσότητα Q 0. D0D0 D0D0 S S Τιμή Ποσότητα Q0Q0 P0P0 E0E0 

55 Ισορροπία και ανισορροπία στην αγορά ■ ■ Αν η τιμή είναι μικρότερη του P 0 έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση - οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράσουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που επιθυμούν να προσφέρουν οι παραγωγοί. ■ ■ Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη του P 0 έχουμε υπερβάλλουσα προσφορά. - οι παραγωγοί επιθυμούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που επιθυμούν να αγοράσουν οι καταναλωτές. D D S Q0Q0 E Τιμή Ποσότητα  P1P1  Υπερβάλλ ουσα προσφορά P2P2   Υπερβάλλου σα ζήτηση

56 Μεταβολή στη ζήτηση ■ Αν η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού μειωθεί... …θα ζητείται μικρότερη ποσότητα για κάθε δεδομένη τιμή. ■ Η καμπύλη ζήτησης θα μετατοπιστεί από τη θέση D 0 D 0 στη θέση D 1 D 1. ■ Αν η τιμή παρέμενε στο P 1 θα υπήρχε υπερβάλλουσα προσφορά. ■ Άρα η αγορά θα μετακινηθεί στη νέα ισορροπία στο σημείο Ε 1. S S E1E1 Τιμή Ποσότητ α D0D0 D0D0 E0E0 Q0Q0 P0P0 D1D1 D1D1 Q1Q1 P1P1

57 Μεταβολή στην προσφορά ■ ■ Έστω ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας γίνονται πιο αυστηρές με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για τους παραγωγούς. ■ ■ Η καμπύλη προσφοράς θα μετατοπιστεί στη θέση S1S1. ■ ■ Αν η τιμή παρέμενε στο P0 θα υπήρχε υπερβάλλουσα ζήτηση. ■ ■ Άρα η αγορά θα μετακινηθεί στη νέα ισορροπία στο σημείο Ε2. D D Q0Q0 P0P0 E0E0 Τιμή Ποσότητα S0S0 S0S0 Q1Q1 P1P1 E2E2 S1S1 S1S1

58 Δύο τρόποι αύξησης της ζήτησης (1) ■ ■ (1) Κίνηση κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης από το Α στο Β. ■ ■ Αντανακλά την αντίδραση των καταναλωτών σε μια μεταβολή της τιμής. ■ ■ Θα μπορούσε να είναι η συνέπεια μιας μετατόπισης της καμπύλης προσφοράς. A P0P0 Q0Q0 Ποσότητα Τιμή D B P1P1 Q1Q1

59 Δύο τρόποι αύξησης της ζήτησης (2) ■ ■ (2) Μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης από τη θέση D 0 στη θέση D 1. ■ ■ Οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για κάθε δεδομένη τιμή. ■ ■ Για τιμή P 0 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q 0 σε Q 2. Για τιμή P 1 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q 1 σε Q 3. A B P0P0 Q0Q0 Q1Q1 D0D0 Ποσότητα Τιμή P1P1 C D1D1 F Q2Q2 Q3Q3

60 Μια αγορά σε ανισορροπία ■ ■ Έστω ότι η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση SS λόγω μιας καταστροφικής σοδειάς. ■ ■ Η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να προστατεύσει τους φτωχούς θέτοντας ως ανώτατη τιμή την P 1... ■ ■...η οποία είναι χαμηλότερη της P 0 που είναι η τιμή ισορροπίας. ■ ■ Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη υπερβάλλουσας ζήτησης. ■ ■ Η υπερβάλλουσα ζήτηση που προκύπτει καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός συστήματος ποσοστώσεων. Ποσότητα Τιμή P0P0 Q0Q0 QSQS D S P1P1 E AB P2P2 Υπερβάλ λουσα ζήτηση QDQD D S

61 Μεταβολές τιμών και ποσοτήτων ■ ■ Στην πράξη, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τις εκ των προτέρων καμπύλες ζήτησης και προσφοράς. ■ ■ Γι αυτό χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία και υποθέτουμε ότι οι παρατηρούμενες τιμές είναι τιμές ισορροπίας. ■ ■ Εφόσον οι υπόλοιποι παράγοντες σπάνια είναι σταθεροί, η ερευνητική δουλειά είναι απαραίτητη. ■ ■ Σε αυτό το σημείο, η θεωρία μας είναι χρήσιμη.


Κατέβασμα ppt "Οικονομία Πετρελαίου. Δεν είναι όλα τα καυσίμα ίδια FUELEnergy Density (MJ/Kg)100 W per 1 Kg Fuel Wood101.2 days Coal32.53.8 days Petroleum (crude)41.94.8."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google