Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙΙ
FDDI - SONET - SDH - WDM

2 DWM / DWDM

3 IP over (ATM over SONET)
IP over SONET IP over DWDM

4 Πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM)

5 Προσπέλαση στα διαφορετικά κανάλια
Πρωτόκολλα τυχαίας προσπέλασης ALOHA Slotted ALOHA CSMA/CD Πρωτόκολλα ανάθεσης σχισμής με καθορισμό Δεν υπάρχουν συγκρούσεις Συντονισμένα συστατικά στο δίκτυο (συμβολόμετρα Fabry-Perot) Πρωτόκολλα εντοπισμού πριν την εκπομπή

6 Πρόσφατα ρεκόρ στο WDM 1×40 G up to 65 km (Alcatel’98). PMD Limited.
32× 5 G to 9300 km (1998) 64× 5 G to 7200 km (Lucent’97) 100×10 G to 400 km (Lucent’97) 16×10 G to 6000 km (1998) 132×20 G to 120 km (NEC’96) 70×20 G to 600 km (NTT’97) 1022 Wavelengths on one fiber (Lucent 99)

7 Εφαρμογές WDM Σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN)
Υποθαλάσσιες ζεύξεις => Ενίσχυση => Μεγάλο κόστος συντήρησης, Δεν χωράνε πολλές ίνες. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τοπικά δίκτυα, + Δεν απαιτείται ακόμη τόσο εύρος ζώνης

8 Κύρια συστατικά Συντονιζόμενα LASER
Δέκτες με ικανότητα ταχύτατου συντονισμού Μετατροπείς συχνότητας Ενισχυτές (Erbium Doped Fiber Amplifiers - EDFA) Splitters, Combiners

9 Οπτοζεύκτες με κατεύθυνση
Control Οπτοζεύκτες με περισσότερες εισόδους/ εξόδους, υλοποιούνται με συστοιχίες 2x2

10 Το πρόβλημα του FWM FWM = Four Wave Mixing
Προκαλείται όταν πολλά μήκη κύματος ταξιδεύουν σε φάση για μεγάλες αποστάσεις. Δημιουργούνται νέα σήματα που είναι γραμμικός συνδυασμός των πρώτων Κοντινότερα κανάλια => Έντονο FWM Μεγαλύτερη ισχύς => Έντονο FWM Λιγότερη διάχυση => Μεγαλύτερη διαδρομή μαζί => Έντονο FWM 2w1-w2 w w2 2w2-w1

11 Δίκτυα δρομολόγησης μήκους κύματος
Light Path Wavelength Routed Networks Δημιουργείται ένα μονοπάτι φωτός μέσα από ένα δίκτυο WGR (wavelength grafting router) Η δρομολόγηση γίνεται πρόβλημα ανάθεσης μήκους κύματος Δύο ίδια μήκη κύματος από διαφορετικές ίνες δεν πρέπει να μειχθούν => ανάγκη για μετατροπή μήκους κύματος.

12 Επερχόμενες τεχνολογίες
Optic Wireless. Χρησιμοποιεί WDM στον αέρα, με δέσμη LASER Optical Time Domain Multiplexing (OTDM). Χωρίζει και ανασυνθέτει στενούς παλμούς. Soliton. Σωμάτια σε μη γραμμικά μέσα. Δεν παρουσιάζουν παραμόρφωση. Παλμοί 10ps. Μεγάλες ταχύτητες, πολύ μεγάλες αποστάσεις. Optical Packet Switching. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα KEOPS (Keys to Optical Packet Switching )

13 Επερχόμενες τεχνολογίες
Dark Solitons: Κενά σε δέσμη υψηλής ισχύος. Light Guiding Light: Μια δέσμη υψηλής ενέργειας σε ειδικό (dispersive) υλικό αλλάζει τον δείκτη διάθλασης και το μετατρέπει σε κυματοδηγό. Άλλα μήκη κύματος ακολουθούν αυτόν τον κυματοδηγό. ZBLAN Fiber: Zirconium, barium, lanthanum, aluminium, and sodium (Na) fiber. Απόσβεση 10-2 or 10-3 dB/km. Διασχίζει ωκεανούς χωρίς ενίσχυση. Λειτουργεί στα 2.55 μικρά Þ Μεγαλύτερος πυρήνας.

14 Future White House Astrologer Joan Quigly All I want you to tell me is what will be the networking technology in the year 2010.

15 Περίληψη Τα οπτικά δίκτυα πολύ πιο γρήγορα. Το μέλλον
Τεχνολογία SONET/SDH καλά εδραιωμένη DWDM επιτρέπει 32 – 128 κανάλια ανά ίνα Πολλών ειδών ίνες Ειδικοί δρομολογητές / μεταγωγείς => all-optical networks Σολιτόνια. Μεγάλες ταχύτητες σε μεγάλες αποστάσεις Πολύ σύντομα η μεταγωγή οπτικών πακέτων, OPS


Κατέβασμα ppt "Οπτικές τεχνολογίες δικτύων - ΙΙΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google