Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Ανδρέου Ιωάννα, Βιβλιοθηκονόμος, MsA Cultural Management.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Ανδρέου Ιωάννα, Βιβλιοθηκονόμος, MsA Cultural Management."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Ανδρέου Ιωάννα, Βιβλιοθηκονόμος, MsA Cultural Management iandreou@haef.griandreou@haef.gr Γαϊτάνου Πανωραία, Βιβλιοθηκονόμος MSc gaitanou@benaki.grgaitanou@benaki.gr Γαρουφάλλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Εφαρμογών, mgarou@libd.teithe.grmgarou@libd.teithe.gr Κουτσομίχα Δαμιάνα, Βιβλιοθηκονόμος dkouts@afs.edu.grdkouts@afs.edu.gr 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ιωάννινα Κριεζή Βέρα, Βιβλιοθηκονόμος MSc v.kriezi@megaron.gr 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ιωάννιναv.kriezi@megaron.gr

2 Δομή της εισήγησης zWeb 2.0 zΒιβλιοθήκη 2.0 zΟμάδα GreekLIS zΣκοπός της έρευνας zΜεθοδολογία zΑποτελέσματα έρευνας zΣυμπεράσματα zΠροτάσεις

3 Web 2.0 Το Web 2.0 είναι η εξελιγμένη έκδοση του αρχικού Web (Web 1.0), η νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ιστολόγια, τα RSS Feeds, τα tags, τα wikis, οι κοινωνικές υπηρεσίες σελιδοσήμανσης (social bookmarking services) κλπ., οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και στον εμπλουτισμό των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων

4 Web 2.0 - Βασικά χαρακτηριστικά z Συμμετοχή (Participation) z Διαμοιρασμός (Sharing) z Χρηστικότητα (Usability) z Αποτελείται από ενότητες (Modularity) z Έλεγχος από τους χρήστες (User control) z Επικοινωνία και διευκόλυνση δημιουργίας κοινοτήτων (communication - communities) z Χαμηλό έως ανύπαρκτο κόστος (Low cost) z Ανοιχτή πρόσβαση (Free access) z Αποκέντρωση (Decentralization)

5 Βιβλιοθήκη 2.0 (1/2) ‘ Ένα μοντέλο για υπηρεσίες βιβλιοθηκών που ενθαρρύνει τη συνεχή και σκόπιμη αλλαγή, προσκαλώντας τους χρήστες να συμμετέχουν στη δημιουργία των φυσικών αλλά και εικονικών υπηρεσιών που επιθυμούν, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση των υπηρεσιών. Επίσης, προσπαθεί να προσεγγίσει νέους χρήστες και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους υπάρχοντες μέσα από βελτιωμένες και κατευθυνόμενες προς τον χρήστη προσφερόμενες υπηρεσίες. Κάθε κομμάτι από μόνο του αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς βελτιωμένες υπηρεσίες. Μόνο όμως μέσα από τη συνδυασμένη εφαρμογή όλων των παραπάνω μπορούμε να φτάσουμε στη Βιβλιοθήκη 2.0.’ (Casey and Savastinuk, 2006, p.40)

6 Βιβλιοθήκη 2.0 (2/2) Τα τέσσερα βασικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης 2.0 είναι: zΗ χρησιμοποίηση πολυμέσων zΕστιάζει στον ίδιο τον χρήστη zΕίναι πλούσια σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις zΕπιτρέπει στους χρήστες να συμβάλλουν στην αλλαγή της βιβλιοθήκης (Maness, 2006)

7 GreekLIS Σκοπός της ερευνητικής ομάδας GreekLIS (http://greeklis/org) είναι:http://greeklis/org z η συλλογή, καταγραφή και παρακολούθηση των εξελίξεων z η διάδοση και ενημέρωση των εξελίξεων και των καινοτομιών και z η επιμόρφωση και κατάρτιση.

8 Σκοπός της έρευνας Η Ερευνητική Ομάδα GreekLIS διεξήγαγε έρευνα τον Μάρτιο του 2008 έχοντας ως στόχο: zτην αξιολόγηση της χρησιμότητας και χρηστικότητας των εργαλείων Web 2.0, zτην καταγραφή και τον προσδιορισμό του επιπέδου εξοικείωσης των βιβλιοθηκονόμων με τα εν λόγω εργαλεία και zτην παρακολούθηση των απόψεων των βιβλιοθηκονόμων σχετικά με τη χρήση των εργαλείων Web 2.0.

9 Μεθοδολογία (1/4) Το online ερωτηματολόγιο θεωρήθηκε η καταλληλότερη μέθοδος έρευνας, διότι: z κάλυψε εύκολα το target group z είναι δωρεάν z πετυχαίνεται η άμεση συλλογή των δεδομένων

10 Μεθοδολογία (2/4) Επιλέχθηκε η χρήση του δωρεάν προγράμματος Survey Gizmo με κριτήρια επιλογής: y τον εύκολο τρόπο δημιουργίας του, y την εύκολη συμπλήρωσή του, y την υποστήριξη της ελληνική γλώσσας, y τη δυνατότητα δημιουργίας ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων, y την αποθήκευση απεριόριστου αριθμού απαντήσεων, y την εξαγωγή των δεδομένων σε στατιστικούς πίνακες

11 Μεθοδολογία (3/4) Το ερωτηματολόγιο περιείχε: y 46 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου διαρθρωμένες σε ενότητες και αναρτήθηκε: yστην επίσημη ιστοσελίδα της Ερευνητικής Ομάδας GreekLIS (http://greeklis.org),http://greeklis.org yσε άλλες επίσημες βιβλιοθηκονομικές ιστοσελίδες, yσε ιστολόγια συναδέλφων και yμέσω ενημερωτικών e-mails

12 Χρονική διάρκεια: y12 Μαρτίου 2008 έως 28 Μαρτίου 2008 Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε: yτο Data Analysis ToolPack του Excel (MS Office) yδεν χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Μεθοδολογία (4/4)

13 Αποτελέσματα έρευνας Στο online ερωτηματολόγιο λάβαμε: z116 απαντήσεις zαπό 83 Έλληνες βιβλιοθηκονόμους zαπό 33 Κύπριους βιβλιοθηκονόμους z90 γυναίκες z26 άντρες

14 Web 2.0 (1/2)

15 Web 2.0 (2/2)

16 Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networking) (1/2)

17 Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networking) (2/2)

18 Κοινωνικοί Σελιδοδείκτες (Social Bookmarkers)

19 Ιστολόγια (Blogs) (1/2)

20 Ιστολόγια (Blogs) (2/2)

21 RSS Feeds

22 Παιχνίδια στο web (Games) (1/2)

23 Πιστεύετε ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υλικό; yΠεριορισμοί ως προς το είδος βιβλιοθήκης, yΠεριορισμοί ως προς το είδος των παιχνιδιών και yΠροβληματισμός ως προς τους σκοπούς και στόχους των βιβλιοθηκών Παιχνίδια στο web (Games) (2/2)

24 Wikis

25 Συμπεράσματα zΝέα εποχή τεχνολογικής νοοτροπίας, zΠοιοτικότερες υπηρεσίες, zΜετάβαση των βιβλιοθηκών στη νέα εποχή και zΠροσαρμογή των Web 2.0 εφαρμογών στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες.

26 Προτάσεις (1/2) zΔια βίου μάθηση και εκπαίδευση, zΔιεξαγωγή σεμιναρίων και διοργάνωση συνεδρίων, zΠροσωπική πρωτοβουλία των βιβλιοθηκονόμων για ενημέρωση και zΕυελιξία των διοικήσεων των βιβλιοθηκών.

27 Προτάσεις (2/2) zΑνάπτυξη χρηστοκεντρικών υπηρεσιών, zΔημιουργία νέων βελτιωμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και zΑναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στις σχολές βιβλιοθηκονομίας.

28 Τα Μέλη της Ομάδας GreekLIS Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Τα Μέλη της Ομάδας GreekLIS (http://greeklis.org)


Κατέβασμα ppt "Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Ανδρέου Ιωάννα, Βιβλιοθηκονόμος, MsA Cultural Management."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google