Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η γεωγραφική θέση της ΕΟΚΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η γεωγραφική θέση της ΕΟΚΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

2 Η γεωγραφική θέση της ΕΟΚΕ

3 Η θεσμική θέση της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4 Ποια είναι τα μέλη της ΕΟΚΕ; Συνθήκη της Ρώμης 1957 Οι αντιπρόσωποι των διαφόρων κλάδων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής Συνθήκη της Νίκαιας 2000 Οι διάφορες συνιστώσες οικονομικής και κοινωνικής φύσεως της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνθήκη της Λισσαβώνας 2009 Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων των εργοδοτών, των εργαζομένων και άλλων αντιπροσωπευτικών τμημάτων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον κοινωνικο-οικονομικό, πολιτικό, επαγγελματικό και πολιτιστικό τομέα

5 Ποια μορφή έχει η ΕΟΚΕ; Είναι μία Συνέλευση 344 συμβούλων από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης Τα μέλη της διορίζονται με θητεία πέντε ετών η οποία μπορεί να ανανεώνεται Διορίζονται από το Συμβούλιο βάσει καταλόγων που έχουν καταρτιστεί από τις εθνικές κυβερνήσεις

6 Μια συνέλευση οργανωμένη σε 3 ΟΜΑ∆ΕΣ Ομάδα I – Εργοδότες Δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κλπ. (μεγάλες επιχειρήσεις) Ομάδα II – Μισθωτοί Εθνικές συνδικαλιστικές συνομοσπονδίες Ομάδα III – Διάφορες Δραστηριότητες Γεωργοί, καταναλωτές, κοινωνική οικονομία, βιοτεχνία και ΜΜΕ, κοινωνικές και οικολογικές ΜΚΟ, ελευθέρια επαγγέλματα κ.ά.

7 Τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΟΚΕ Η Προεδρία Εκλέγεται με θητεία δυόμιση χρόνων Το Προεδρείο Εκλέγεται με θητεία δυόμιση χρόνων Η Ολομέλεια Εκλέγεται με θητεία πέντε χρόνων

8 Τα όργανα εργασίας της ΕΟΚΕ Έξι ειδικευμένα τμήματα… Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση – INT Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών – TEN Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον – NAT Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή – ECO Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη – SOC Εξωτερικές σχέσεις – REX

9 Τα όργανα εργασίας της ΕΟΚΕ …και πέντε άλλα όργανα Η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών – CCMI Το Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς – SMO Το Παρατηρητήριο της Βιώσιμης Ανάπτυξης – SDO Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας – LMO Το Παρατηρητήριο της Στρατηγικής της Λισσαβώνας – LSO Τα μέλη και τα διάφορα όργανα εργασίας επικουρούνται από μία Γενική Γραμματεία.

10 Η δραστηριότητα της ΕΟΚΕ Ο ρόλος της ΕΟΚΕ είναι να εκδίδει γνωμοδοτήσεις (±150 ετησίως) Συνθήκη της Ρώμης 1957 Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ μπορεί να ζητήσει το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997 Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ μπορεί να ζητήσει το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αιτήσεις γνωμοδότησης είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές

11 Η δραστηριότητα της ΕΟΚΕ Επιπλέον, η ΕΟΚΕ: Έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας Μπορεί να εκδίδει διερευνητικές γνωμοδοτήσεις Επιτελεί ρόλο διευκόλυνσης και προαγωγής του κοινωνικού διαλόγου

12 Μέθοδοι εργασίας Για να καταρτίσουν τις γνωμοδοτήσεις τους, τα ειδικευμένα τμήματα συγκροτούν στις περισσότερες περιπτώσεις «ομάδες μελέτης» με έναν εισηγητή Συνεχής επιδίωξη «δυναμικού συμβιβασμού» Εποικοδομητικός διάλογος βασισμένος στην εμπειρογνωσία Ψηφοφορία στο τμήμα και έπειτα στην Ολομέλεια

13 Ρυθμός εργασίας 9 σύνοδοι ολομέλειας το χρόνο Καθένα από τα 6 ειδικευμένα τμήματα συνεδριάζει κατά κανόνα μία φορά το μήνα Κάθε ομάδα μελέτης συνεδριάζει από 1 έως 3 φορές

14 Η ΕΟΚΕ και η προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου Τακτικές επαφές και συνεργασία με τα δίκτυα εθνικών Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα κράτη μέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες Στις χώρες της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης Στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) Στα κράτη της Mercosur και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής Στην Ινδία, την Κίνα κλπ.

15 Οι προκλήσεις για το μέλλον… Βελτιστοποίηση του ρόλου της ΕΟΚΕ ως συμβουλευτικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την εντατικοποίηση της συνεργασίας μαζί τους Βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητας και της αξιοπιστίας της ΕΟΚΕ ως θεσμικού εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών Ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΟΚΕ στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.

16 Η προστιθέμενη αξία της ΕΟΚΕ Μεγάλη δεξαμενή εμπειρογνωσίας Η αναζήτηση της συναίνεσης («δυναμικός συμβιβασμός») Η λειτουργία της διαμεσολάβησης ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τα ευρωπαϊκά όργανα Πραγματικός αντίκτυπος στη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 Η συμβουλευτική λειτουργία και ο διάλογος με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών… …καθιστούν την ΕΟΚΕ έναν από τους πιο δραστήριους πρωταγωνιστές και παράγοντες προώθησης της… … ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

18 Ο πρόεδρος Οι αντιπρόεδροι Mario Sepi Ιταλία Ομάδα των Μισθωτών (II) Irini Pari Ελλάδα Ομάδα των Εργοδοτών (I) Seppo Kallio Φινλανδία Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων (III)

19 Οι πρόεδροι των Ομάδων Henri Malosse Γαλλία Ομάδα των Εργοδοτών (I) Georgios Dassis Ελλάδα Ομάδα των Μισθωτών (II) Staffan Nilsson Σουηδία Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων (III)

20 Οι πρόεδροι των τμημάτων Bryan Cassidy INT (Ηνωμένο Βασίλειο) Leila Kurki SOC (Φινλανδία) Filip Hamro-Drotz REX (Φινλανδία) Krysztof Pater ECO (Πολωνία) János Tóth TEN (Ουγγαρία) Hans-Joachim Wilms NAT (Γερμανία)

21 Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles www.eesc.europa.eu Τηλ.: +32 2 546 90 11 Φαξ: +32 2 513 48 93


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η γεωγραφική θέση της ΕΟΚΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google