Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάντηση Ευαισθητοποίησης TEI Πειραιά Πειραιάς, 20/5/ 201 1 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάντηση Ευαισθητοποίησης TEI Πειραιά Πειραιάς, 20/5/ 201 1 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάντηση Ευαισθητοποίησης TEI Πειραιά Πειραιάς, 20/5/ 201 1 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts E-mail: akarabela@iky.grakarabela@iky.gr

2 1.Αυστρία 2. Βέλγιο 3. Βουλγαρία 4. Κύπρος 5.Τσεχική Δημοκρατία 6. Δανία 7. Εσθονία 8. Φινλανδία 9. Γαλλία 10.Γερμανία 11. Ελλάδα 12. Ουγγαρία 13. Ιρλανδία 14. Ιταλία 15. Λεττονία 16. Λιθουανία 17. Λουξεμβούργο 18. Μάλτα 19. Κάτω Χώρες 20. Πολωνία 21. Πορτογαλία 22. Ρουμανία 23. Σλοβακία 24. Σλοβενία 25. Ισπανία 26. Σουηδία 27. Ηνωμένο Βασίλειο Χώρες μέλη

3 1999 Bologna 2001 Prague 2003 Berlin 2005 Bergen 2007 London 2009 Leuven

4 Area Covered by the European Higher Education Area 47 Countries Participating European Higher Education Area

5 Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)

6 ΕΧΑΕ - 12 Μαρτίου 2010 Διακήρυξη Βουδαπέστης-Βιέννης Διεθνώς ανταγωνιστικός και ελκυστικός ΕΧΑΕ, όπου τα ΑΕΙ, υποστηριζόμενα από ποιοτικό και συνειδητά δεσμευμένο προσωπικό, θα μπορέσουν να επιτύχουν στην πολυποίκιλη αποστολή τους σε μια κοινωνία της γνώσης… Budapest: Venue of the Ministerial Anniversary Conference 2010

7 ΕΧΑΕ - 12 Μαρτίου 2010 Budapest-Vienna Declaration …όπου ο ι φοιτητές θα ωφελούνται δια μέσω της ομαλής και δίκαιης αναγνώρισης των σπουδών που πραγματοποίησαν κατά την περίοδο της κινητικότητάς τους με το Erasmus…

8 ΕΧΑΕ - 12 Μαρτίου 2010 Budapest-Vienna Declaration … προκειμένου να τους παρέχεται η δυνατότητα να βρίσκουν τον δρόμο και το είδος της εκπαίδευσης που θεωρούν κατάλληλο για την περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5 μετρήσιμους στόχους μέχρι το 2020, και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5 μετρήσιμους στόχους μέχρι το 2020, και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης

10

11 Imbalance of incoming/outgoing Filip Van Depoele Deputy Head of Unit Unit “Higher Education; Erasmus” Education and Culture DG European Commission

12 Erasmus benefits for the individual … in other words Personality Openness Self- confidence Problem- solving ability Maturity Getting along Teamwork Cultural Awareness

13 Impact of Erasmus at the institutional level  International offices & support services  Quality of teaching & learning => new teaching methods  Modernisation & internationalisation of curricula  More transparency (ECTS etc.)  Research participation  University-business cooperation  Professionalization of management Filip Van Depoele Deputy Head of Unit Unit “Higher Education; Erasmus” Education and Culture DG European Commission

14 Impact of Erasmus at the policy / system level  Internationalisation of higher education  Driving force behind Bologna Process  Continued impact (classification & ranking)  Worldwide interest in scheme Filip Van Depoele Deputy Head of Unit Unit “Higher Education; Erasmus” Education and Culture DG European Commission

15 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Με τον Νόμο 3374/2005, (ΦΕΚ 189/2-8-2005, τ. Α) για: "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, άρθρο 14: "Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων" και άρθρο 15: "Παράρτημα Διπλώματος", καθιερώθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και το Παράρτημα Διπλώματος (DS). Η εφαρμογή τους στα Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ. Β’ όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β’).. Με τον Νόμο 3374/2005, (ΦΕΚ 189/2-8-2005, τ. Α) για: "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, άρθρο 14: "Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων" και άρθρο 15: "Παράρτημα Διπλώματος", καθιερώθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και το Παράρτημα Διπλώματος (DS). Η εφαρμογή τους στα Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ. Β’ όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β’)..

16 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πολλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφάρμοσαν τον Νόμο Κάποια άλλα δεν τον εφάρμοσαν ακόμα ή ετοιμάζονται να τον εφαρμόσουν Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: "Διενήργησε Έρευνα σχετικά με την Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την Έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης"

17 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εφαρμόζουν το ECTS: 80,8% αυτών που απάντησαν ή το 60,2% του συνόλου, αν θεωρήσουμε ότι όσα δεν απάντησαν δεν εφαρμόζουν το σύστημα Χορηγούν το DS: Το 17,3% εκδίδουν και χορηγούν ήδη το Παράρτημα Διπλώματος όλων των προγραμμάτων, στους πτυχιούχους ή το 12,9% του συνόλου, αν θεωρήσουμε ότι όσα δεν απάντησαν δεν το χορηγούν

18 BOLOGNA PROCESS «Μέχρι το 2020 η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση έχει μια συμμετοχή ζωτικής σημασίας, στη πραγμάτωση μιας Ευρώπης της γνώσης, ιδιαίτερα δημιουργικής και καινοτόμου. Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια, μόνο αν μεγιστοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των πολιτών της και αν ενισχύει την προσπάθεια στη Διά Βίου Μάθηση, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση» Αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – μέχρι το 2020, το 20 % των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό· «Μέχρι το 2020 η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση έχει μια συμμετοχή ζωτικής σημασίας, στη πραγμάτωση μιας Ευρώπης της γνώσης, ιδιαίτερα δημιουργικής και καινοτόμου. Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια, μόνο αν μεγιστοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των πολιτών της και αν ενισχύει την προσπάθεια στη Διά Βίου Μάθηση, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση» Αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – μέχρι το 2020, το 20 % των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό· Δήλωση Υπουργών Παιδείας, Leuven, Απρίλιος 2009

19 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ΤΕΙ Ιονίων Νήσων19/10/2009 2ΤΕΙ Χαλκίδας26/10/2009 3Πανεπιστήμιο Αιγαίου29/10/2009 4Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο30/10/2009 5ΑΣΚΤ Αθήνας09/11/2009 6Πανεπιστήμιο Πατρών26/11/2009 7ΤΕΙ Καβάλας14/04/2010 8Πάντειο Πανεπιστήμιο19/05/2010 9ΤΕΙ Καλαμάτας23/06/2010 10Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο01/10/2010 11ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας06/10/2010 12Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας08/10/2010 13ΤΕΙ Λάρισας25/10/2010 14Γεωπονικό Πανεπιστήμιο19/11/2010 15TEI Κρήτης18/01/2011 16Πανεπιστήμιο Κρήτης19/01/2011 17Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο09/02/2011 18Πολυτεχνείο Κρήτης14/02/2011 19ΤΕΙ Αθήνας21/02/2011 20Πανεπιστήμιο Μακεδονίας24/02/2011 21Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης25/02/2011 22Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων02/03/2011 23ΤΕΙ Μεσολογγίου15/03/2011 24Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης04/04/2011

20 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

21

22 2ο Βραβείο “Tallinn Poster Session, 7-9 June 2010” “ 1 st Award- Lebanon N.A. 3 rd Award- Cyprus NA 2 nd Award- Greek NA

23 Καλή Πρακτική Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε καλή πρακτική την προσπάθεια της Ελλάδας σχετικά με τις «Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης» και την προτείνει και σε άλλα κράτη μέλη, διότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που είχε αυτή την πρωτοβουλία

24

25 Label holders DS Label Holders ECTS Label Holders Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Finland France Greece Island Italy Lithuania Latvia Netherland Norway Portugal Sweden Turkey United Kingdom http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_e n.php#fragment-1

26 Michael Hörig EUA Programme Manager

27 “… if we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow” - John Dewey Israel -Dr.Miri Yemini miriye@sce.ac.il

28 Θέλουμε να διευκολύνουμε τους φοιτητές ώστε να στοχεύουν ψηλά και να υλοποιούν τα εκπαιδευτικά/επαγγελματικά όνειρά τους !

29 «Μορφώνω δεν θα πει μόνο οπλίζω το νέο άνθρωπο για τον αγώνα της ζωής, αλλά ακόμη, ευγενίζω την ψυχή του, βαθαίνω την αντίληψή του για τον κόσμο, τον καθοδηγώ να ανακαλύψει ένα νόημα στη ζωή. Με μια λέξη: τον κάνω πιο άνθρωπο. Το σχολείο δεν θα εκτελέσει ποτέ το παιδευτικό του έργο, αν δεν εμπνέεται από ένα τέτοιο ιδανικό, το ιδανικό που σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες ονομάζεται ιδανικό του ανθρωπισμού». Ευάγγελος Παπανούτσος

30 Σας ευχαριστώ Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts E-mail: akarabela@iky.grakarabela@iky.gr


Κατέβασμα ppt "Συνάντηση Ευαισθητοποίησης TEI Πειραιά Πειραιάς, 20/5/ 201 1 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google