Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Επιμελητήριο Αχαΐας Πανεπιστήμιο Πατρών, Τηλ. : , , Μιχαλακοπούλου 58, Τ.Κ Πάτρα,Τηλ.: , 1

2 Πανεπιστήμιο Πατρών Δομή και Μέγεθος 5 Σχολές
Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνική, Θετικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 24 Τμήματα μέλη ΔΕΠ φοιτητές και 2000 μεταπτυχιακούς – ερευνητές 30 Μ€ Ερευνητική Δραστηριότητα (Περισσότερα από 500 ερευνητικά Προγράμματα) (ΕΛΚΕ - ΙΤΤΟ)

3 Δομή & Οργάνωση του Ερευνητικού Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών
2/9

4 Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (Innovation & Technology Transfer Office - ITTO)
Οργάνωση Εσωτερικής Πληροφορίας Επικοινωνία με τον Παραγωγικό Τομέα Υποστήριξη Καινοτομίας Πρακτικές Επιχειρηματικότητας Προβολή – Διάχυση - Διεθνοποίηση Μεταφορά Τεχνογνωσίας Νέα προϊόντα Βελτίωση υπαρχόντων Νέες διαδικασίες παραγωγής και διοίκησης Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού Μόνιμες δομές υποστήριξης

5 Α. Οργάνωση Εσωτερικής Πληροφορίας
Καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου σε επίπεδο μέλους ΔΕΠ, κατά θεματικά πεδία και τμήματα. (RDO Οργανωμένη καταγραφή των ερευνητικών ομάδων και του ερευνητικού εξοπλισμού. Καταγραφή των Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων. Ερευνητικές ομάδες με Ευρωπαϊκά και Αναπτυξιακά έργα. Έργα παροχής υπηρεσιών. Καταγραφή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας – τεχνοβλαστοί).

6 Υποστήριξη Καινοτομίας
Ανάπτυξη μηχανισμών για την παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Υποστήριξη ερευνητών για την υποβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υποστήριξη για τη δημιουργία τεχνοβλαστών. Υποστήριξη διαδικασιών πιστοποίησης εργαστηρίων. Συνεργασίας με τρίτους με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση ή χρηματοδότηση των παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

7 Πρακτικές επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας
Προσέγγιση επιχειρήσεων (ανά τομέα/κλάδο δραστηριότητας) Ερευνητικό Τμήμα για βελτίωση ή δημιουργία νέων προϊόντων. Προβλήματα-ανάγκες ερευνητικού τύπου Ιδέες ερευνητών που θα ήθελαν να εφαρμόσουν Γνώσεις επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και ερευνητές του ΠΠ. Σεμινάρια ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις. Συνεργασία με στελέχη επιχειρηματικότητας για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης και νομικής υποστήριξης των ερευνητικών μας ομάδων. Εργαλεία αναζήτησης συνεργασιών για νέα προϊόντα.

8 Συμμετοχή σε δίκτυα

9 Αξιολόγηση ΙΤΤΟ 11η Ιανουαρίου 2013
Επίσκεψη Paul Van Dun (Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Έρευνας στο KU Leuven) Στόχος: αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών και του αναπτυξιακού περιβάλλοντος (ινστιτούτα, φορείς, επιμελητήριο κλπ). Αναφορά αξιολόγησης: Υποστήριξη ΙΤΤΟ και της μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών Ενδυνάμωση της μεταφοράς τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή Επιχειρηματικότητα και πατέντες Μέθοδοι κινητοποίηση των ερευνητών για καινοτομική έρευνα Χρηματοδότηση έως και το στάδιο proof-of-concept Διαρκής ροή πληροφοριών και επικοινωνία ΙΤΤΟ & Επιτροπής Ερευνών Εγκαταστάσεις και δυνατότητες Επιστημονικού Πάρκου

10 Επιχειρηματική Πρόταση
Επιμελητήριο Αχαΐας Εξωστρέφεια Καινοτομία Τουρισμός Επιχειρηματική Πρόταση Παρεμβάσεις Πρωτοβουλίες Αξιοπιστία Διεκδικήσεις Τεχνολογία Εξυπηρέτηση Συμμετοχή Υπηρεσίες Εξαγωγές Πληροφόρηση Προγράμματα Επιχειρηματικότητα

11 Ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου του 1836
Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο είναι και συγκεκριμένα στο Εμπορικό Τμήμα 7.500, στο Επαγγελματικό Τμήμα 9.000, στο Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Τμήμα 5.100

12 προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα προς το Κράτος
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα προς το Κράτος ασκεί αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται από την πολιτεία ασκεί γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής εκπροσώπων του σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια μελετά τα προβλήματα που απασχολούν την οικονομία της περιοχής και εκτελεί δράσεις μέσα στο πλαίσιο των γενικών συμφερόντων της Χώρας με σκοπό την ανάπτυξη και υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας.

13 Οργανωτική Δομή Το Επιμελητήριο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου και αποτελείται από 31 αιρετά μέλη και 10 εκ του Νόμου

14 Στρατηγικό πλάνο με στόχο το μετασχηματισμό της Αχαΐας σε
αυτοδύναμο επιχειρηματικό κόμβο στον Δυτικό Άξονα Πυλώνες Στρατηγικής Άξονες Παρέμβασης Παραγωγικοί Τομείς Παρέμβασης Τοπικό Προϊόν Αγροτικό Προϊόν Πρωτογενής τομέας Μεταποίηση Δευτερογενής τομέας Τουρισμός & Υπηρεσίες Τριτογενής τομέας Δίκτυα Μεταφορές Όλοι Καινοτομία Νέες Τεχνολογίες Εξωστρέφεια

15 Διαχειριστική εταιρία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Το Επιμελητήριο συμμετέχει και συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ρόλου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία σήμερα 14 έργα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, που ωφελούν άμεσα μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχοντας συνολικό προϋπολογισμό 760 εκατομμύρια Ευρώ.

16 Ίδρυσε την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας ώστε να αποτελέσει τον ευέλικτο εκτελεστικό του βραχίονα. Έχει ξεκινήσει το τμήμα Ευρωπαϊκών & Εθνικών Προγραμμάτων ενώ ετοιμάζεται τμήμα προώθησης και διαχείρισης εξαγωγών, τμήμα Τραπεζικής Διαμεσολάβησης και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης.

17 Συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών και Επιμελητηρίου Αχαΐας
Αμοιβαία Ηλεκτρονική Πληροφόρηση και Βάσεις Δεδομένων Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Κοινή Δράση για Ανάπτυξη με δυναμικό χρονοδιάγραμμα συνεργασίας 6/7

18 Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ
Πληροφόρηση σχετικά με τις ερευνητικές ομάδες Σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες Διαδρομές για συνεργασίες 7/7

19 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστημίου Πατρών & Επιμελητηρίου Αχαΐας

20 Patras IQ 2012 Πάνω από 100 ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα και ερευνητικές δραστηριότητες στις θεματικές περιοχές: Ενέργεια & Περιβάλλον Υγεία Γεωλογία Τρόφιμα Χημεία Βιοτεχνολογία Νανο-υλικά Κατασκευές Πληροφορική Μεταφορές Ηλεκτρονική & Επικοινωνίες Διάστημα Στόχος της έκθεσης «Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 2012» ήταν η σύνδεση του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Πατρών και των Ερευνητικών Ινστιτούτων με τον επιχειρηματικό, παραγωγικό και επενδυτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας. Κύριο όραμα Πανεπιστημίου Πατρών και Επιμελητηρίου Αχαΐας είναι να αποτελέσει πόλο έλξης των Πανεπιστημίων από όλη την Ελλάδα και η έκθεση να μετατραπεί στο προσεχές μέλλον σε διεθνές αναπτυξιακό γεγονός.

21 Ανοιχτός Κύκλος Συναντήσεων - Συζητήσεων
Στόχος των συναντήσεων είναι η παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων ιδεών των ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συζητήσεις αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένο κοινό καθώς & δυνητικούς επενδυτές με στόχο την σύσφιξη σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ παραγωγικού τομέα και έρευνας.

22 Success Stories Τα πρώτα αποτελέσματα από την στενή συνεργασία Πανεπιστημίου Πατρών & Επιμελητηρίου Αχαΐας είναι γεγονός. Ήδη 3 συνεργασίες είναι στο στάδιο της υπογραφής συμβάσεως και τουλάχιστον άλλες 5 συζητάνε δυνατότητες συνεργασίας.

23 Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τηλ. : , , Επιμελητήριο Αχαΐας Μιχαλακοπούλου 58, Τ.Κ Πάτρα, Τηλ.: ,


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google