Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Here are the verbs we have thus far covered: (ε)θέλω I want έχω I have ξέρω I know διαβάζω I read αγοράζω I shop πειράζω I bother μοιάζω I resemble παίζω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Here are the verbs we have thus far covered: (ε)θέλω I want έχω I have ξέρω I know διαβάζω I read αγοράζω I shop πειράζω I bother μοιάζω I resemble παίζω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Here are the verbs we have thus far covered: (ε)θέλω I want έχω I have ξέρω I know διαβάζω I read αγοράζω I shop πειράζω I bother μοιάζω I resemble παίζω I play βλέπω I see λέγω / (λἐω) I say τρώγω/(τρώω) I eat γράφω I write πηγαίνω I go ευχαριστώ I thank είμαι I am αισθάνομαι I feel θυμάμαι I remember Note the following: 1. Many verbs in the 1 st person singular end with / ω /. This will be important when we get to conjugation. They will all conjugate exactly the same way. 2. Note that / μαι / is another – less common – 1 st person singular ending. It is outnumbered on this slide; a fair representation of the actual ratio of verbs. 3 Remember that each one of these is on its own; the ending tells us who the subject is. 4. By adding δεν we can make any of these a negative sentence. With /;/ we can make questions. 4. The words in parentheses are the more modern of their respective pairs. The disappearing /γ/ occurs in other words as well. We are going to keep it because: a. It is 100% understood. b. It makes for easier conjugation. 5. If you don’t want to ruin my week, you will not e- mail me saying what I just realized: - κάνω -and perhaps other verbs- are missing from this list! I am way too tired to redraw those arrows. 6. And, unless you are really black-hearted, you will not remind me that I should have gone with my first instinct and not done the arrows in the first place.

3 III (future)II (subjunctive) είμαιθα είμαινα είμαι I amI will be(I) to be έχωθα έχωνα έχω I haveI will have(I) to have κάνωθα κάνωνα κάνω I doI will do(I) to do ξέρωθα ξέρωνα ξέρω I knowI will know(I) to know Note: The second principal part (in the second and third columns) is exactly the same as the first, which is the dictionary form. The verbs on this slide do not incorporate the /s/ into the stem, as we would expect them to in the future. Try reading these from left to right. Then, click on the speaker and repeat aloud. Verbs in the subjunctive form usually follow verbs like: μπορώ (ε)θέλω έχω πρέπει A more complete list will follow. I can/am able/may I want I have It is necessary (Δεν) Μπορώ να είμαι... I can (not) be… (Δεν) Πρέπει να ξέρω... It is necessary (for me) to know…

4 PRESENTFUTURESUBJUNCTIVEAORIST (PAST) (ε)θέλωΘα (ε)θελήσω**να “ έχωΘα έχωvα “Εἴχα ξέρωΘα ξέρωνα “ἤξερα διαβάζωΘα διαβάσωνα “ἐδιάβασα αγοράζωΘα αγοράσωνα “ἀγόρασα πειράζωΘα πειράξωνα “ἐπείραξα μοιάζωΘα μοιάσωνα “ἔμοιασα παίζωΘα παίξωνα “ἔπαιξα βλέπωΘα δώνα “εἴδα λέγω / (λἐω)Θα πώνα “εἴπα τρώγω/(τρώω)Θα φάωνα “ἔφαγα γράφωΘα γράψωνα “ἔγραψα πηγαίνωΘα πάωνα “ἐπήγα κάνωΘα κάνωνα “ἔκανα μπορώΘα μπορέσω**να “ἐμπόρεσα ευχαριστώΘα ευχαριστήσω**να “εὐχαρίστησα είμαιΘα είμαινα “ἤμουν αισθάνομαιΘα αισθανθώ**να “Will cover later θυμάμαιΘα θυμυθώ**να “ πρέπειΘα πρέπειn/a


Κατέβασμα ppt "Here are the verbs we have thus far covered: (ε)θέλω I want έχω I have ξέρω I know διαβάζω I read αγοράζω I shop πειράζω I bother μοιάζω I resemble παίζω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google