Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 3 ο -Προσομοιώσεις ΗΕΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 3 ο -Προσομοιώσεις ΗΕΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 3 ο -Προσομοιώσεις ΗΕΠ

2 Προσομοιώσεις ΗΕΠ Χρονικό Διάστημα: 26.01.2013...31.05.2013 Τροποποίηση ποσοτήτων Μη Τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης (ΜΤΠΕ): – Λήφθηκε νέα ποσότητα ΜΤΠΕ για κάθε ΥΗΣ, MAND_NEW. Οι νέες ποσότητες MAND_NEW ανά ώρα και ανά ΥΗΣ προέκυψαν κατ’ αναλογία με τις ποσότητες που είχαν υποβληθεί στον ΗΕΠ της αντίστοιχης ημέρας, MAND_OLD – 26-1-13 έως και 09-02-13: στοιχεία (ημερήσιες συνολικές ποσότητες) από τη ΔΕΗ – 10-02-2013 έως 30.04.2013: MAND_NEW=2000MWh ημερησίως – 01.05.2013-31.05.2013: MAND_NEW= 6500MWh ημερησίως Αναπροσαρμόστηκαν οι Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης (ΤΠΕ) των ΥΗΣ, – Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές VC i,m,d που προέκυψαν από το 1 ο σετ υπολογισμών – 2.α. MAND_OLD ≠0 Προστίθεται στην ΤΠΕ κάθε ΥΗΣ νέο βήμα με ποσότητα Q 1 =MAND_OLD-MAND_NEW και τιμή P 1 = VC i,m,d. Αν για τα επόμενα βήματα ισχύει P i+1 > P i δεν γίνεται καμία τροποποίηση. Αν P i+1 <P i τότε για κάθε P i+1 <P i τροποποιείται η τιμή προσφοράς ως εξής: P’ i+1 =P i +0,001 – 2.β. MAND_OLD=0 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ΜΤΠΕ, τότε αν P 1 > VC i,m,d δεν γίνεται καμία τροποποίηση. Αν P 1 < VC i,m,d τότε οι ποσότητες ενέργειας των βημάτων της ΤΠΕ για τα οποία ισχύει P i < VC i,m,d αθροίζονται σε ένα βήμα με τιμή VC i,m,d Λοιπά στοιχεία εισόδου του ΗΕΠ, διατηρήθηκαν αμετάβλητα 2

3 Προσομοιώσεις-Αλιάκμονας (Πολύφυτο) 3

4 Προσομοιώσεις-Αλιάκμονας (Σφηκιά) 4

5 Προσομοιώσεις-Αλιάκμονας (Ασώματα) 5

6 Προσομοιώσεις-Αχελώος (Κρεμαστά) 6

7 Προσομοιώσεις-Αχελώος (Καστράκι) 7

8 Προσομοιώσεις-Αχελώος (Στράτος) 8

9 Προσομοιώσεις-Π. Αώου 9

10 Προσομοιώσεις-Άραχθος (Πουρνάρι 1) 10

11 Προσομοιώσεις-Άραχθος (Πουρνάρι 2) 11

12 Προσομοιώσεις-Νέστος (Θησαυρός1) 12

13 Προσομοιώσεις-Νέστος (Θησαυρός2) 13

14 Προσομοιώσεις-Νέστος (Θησαυρός3) 14

15 Προσομοιώσεις-Νέστος (Πλατανόβρυση) 15

16 Προσομοιώσεις-MAVC- Λάδωνας 16

17 Προσομοιώσεις-Πλαστήρας 17

18 Αποτελέσματα Προσομοιώσεων 26.01.2013-31.05.2013 18

19 Αποτελέσματα Προσομοιώσεων 26.01.2013-31.05.2013 19

20 Σύνοψη Αποτελεσμάτων 20 ΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιος Item DASAnalystDiff.% difDASAnalystDiff.% difDASAnalystDiff.% difDASAnalystDiff.% dif SMPavg 44,8950,575,6812,6530,5535,0444,49414,71%32,838,495,6917,35%34,8835,390,511,46% SMPmin 21,6929,687,9936,8410,249,99-0,25-2,44%17,1629,5812,4272,38%22,5522,980,431,91% SMPmax 69,6773,774,15,88%51,9955,333,346,42%48,1462,4514,3129,73%57,2957,360,070,12% Zeros 4521-24-53,33%16159-102-63,35%8418-66-78,57%7170-1,41% Mandatory 690.36956.554-633.815-91,81%1.025.00462.008-962.996-93,95%813.25660.022-753.234-92,62%303.920200.262-103.658-34,11% Total Hydro 705.219631.305-73.915-10,48%1.028.070909.340-118.730-11,55%814.054654.267-159.787-19,63%307.207282.012-25.195-8,20% % DAS Mand 91,44% 88,72% 80,45% 92,79%

21 Σύνοψη Αποτελεσμάτων 21

22 Σύνοψη Αποτελεσμάτων 22

23 Συμπεράσματα/Αξιολόγηση Η συνάρτηση ανταποκρίνεται γρήγορα σε απότομες μεταβολές της στάθμης, ικανοποιώντας επαρκώς το σκοπό εισαγωγής της συνιστώσας ταμιευτήρα Ο περιορισμός της εκροής των νερών από τους ταμιευτήρες σημειώνεται μόνο όταν έχει ταπεινωθεί η στάθμη και κατ’ επέκταση έχει αυξηθεί το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος H μείωση των ποσοτήτων των Μη τιμολογούμενων Προφορών Έγχυσης ΥΗΣ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ΟΤΣ, ωστόσο η τιμή της παραμένει σε χαμηλά επίπεδα Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται μεγάλο ποσοστό αύξησης της ΟΤΣ, ως επί το πλείστον οφείλεται στη μείωση ή και σε μερικές περιπτώσεις στην απαλειφή των μηδενικών τιμών σε σχέση με τον ΗΕΠ 23


Κατέβασμα ppt "Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 3 ο -Προσομοιώσεις ΗΕΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google