Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Ξάνθη, 11 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Πρόεδρος της ELARD Εκπρόσωπος Ελληνικού Δικτύου LEADER “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Ξάνθη, 11 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Πρόεδρος της ELARD Εκπρόσωπος Ελληνικού Δικτύου LEADER “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Ξάνθη, 11 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Πρόεδρος της ELARD Εκπρόσωπος Ελληνικού Δικτύου LEADER “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ LEADER+ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ELARD”

2 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) 2007-2013: Οργάνωση και Δραστηριότητες έτους 2008-2009

3 3 Με βάση το Άρθρο 67 του Κ.1698/2005: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD)διασύνδεση των εθνικών αγροτικών δικτύωνφορέων, οργανισμών διοικητικών υπηρεσιώνΜε βάση το Άρθρο 67 του Κ.1698/2005: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, δημιουργείται Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) για τη διασύνδεση των εθνικών αγροτικών δικτύων, καθώς και των φορέων, οργανισμών και διοικητικών υπηρεσιών που έχουν δραστηριότητα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο. Στόχοι του ENRD είναι:Στόχοι του ENRD είναι: συλλογή, ανάλυσηδιάδοση 1.η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών; συλλογή, διάδοση και παγίωσηορθής πρακτικής; 2.η συλλογή, διάδοση και παγίωση, σε κοινοτικό επίπεδο, της ορθής πρακτικής; παροχή πληροφοριώνεξελίξειςαγροτικές περιοχές 3.η παροχή πληροφοριών για τις εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές; διοργάνωση συναντήσεωνσεμιναρίωνκοινοτικό επίπεδο 4.η διοργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων σε κοινοτικό επίπεδο; σύστασηλειτουργίαδικτύων εμπειρογνωμόνων 5.η σύσταση και λειτουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων; εθνικών αγροτικών δικτύωνπρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας. 6.η υποστήριξη των εθνικών αγροτικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διακρατικής συνεργασίας.

4 4 Οργανωτική Δομή Λειτουργίας: 1.Η Συντονιστική Επιτροπή βοηθάει την Commission; –στην υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου και διευκολύνει την συνεργασία του με τα Εθνικά Δίκτυα; –στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και στην επιλογή και συντονισμό της θεματικής δουλειάς; –Προτείνει την δημιουργία των θεματικών Ομάδων εργασίας; 2.Η Yπο-επιτροπή LEADER; –στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και στην επιλογή και συντονισμό της θεματικής δουλειάς για τον Άξονα LEADER; –Διευκολύνει την υλοποίηση των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας; 3.H Επιτροπή αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων; –Την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας και την δημιουργία «καλών πρακτικών» στην αξιολόγηση των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης; 4.Θεματικές Ομάδες εργασίας; –Υποβάλλει αναφορές στην Συντονιστική Επιτροπή για το θέμα για το οποίο ασχολείται Commission Decision 168/2008

5 5 Συντονιστική Επιτροπή - Coordination Committee 69 μέλη: –27 από τις Δημόσιες Αρχές –27 από τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα –12 από σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς/οργανισμούς –2 από την Υποεπιτροπή LEADER –1 από ευρωπαϊκό φορέα/οργανισμό των ΟΤΔ

6 6 Η Yπο-επιτροπή LEADER- Leader subcommittee Σύνθεση, 67 μέλη (ίδιοι οργανισμοί όπως στην ΣΕ αλλά πιθανά άλλοι αντιπρόσωποι ): –27 από τις Δημόσιες Αρχές –27 από τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα –12 από σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς/οργανισμούς –1 από ευρωπαϊκό φορέα/οργανισμό των ΟΤΔ

7 7 Σκοποί του Leader subcommittee –στην υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου και να διευκολύνει την συνεργασία του με τα Εθνικά Δίκτυα; –στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και στην επιλογή και συντονισμό της θεματικής δουλειάς για τον Άξονα 4.LEADER; –Διευκολύνει την υλοποίηση των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας –Διευκολύνει την υλοποίηση των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας.

8 8 Θεματικές Ομάδες εργασίας -Thematic working groups Θεματικό περιεχόμενο, προεδρεύει η Commission. Max 15 μέλη (πιθανά 10), ορίζεται από την Commissionμετά από προτάσεις της Coordination committee. Υποβάλλει αναφορές στην Συντονιστική Επιτροπή για το θέμα με το οποίο ασχολείται Τελική Έκθεση στην Coordination Committee το πολύ σε 2 χρόνια

9 (2) Το Contact Point του ENRD 2007- 2013

10 10 To CP είναι το εκτελεστικό εργαλείο του ENRD DG AGRI CP  Suppor to transnational coooperation for LAGs  Pools of experts to produce analysis  Information and communication tool: publications, web site …  Coordination with National Networks  Promotion of the network

11 11 Group of KANTOR Management Consultants S.A. (Greece), σε συνεργασία με θυγατρικές : - LRDP KANTOR Ltd – UK, - QWENTES KANTOR S.A. – Belgium, - Kantor Doradcy w Zarzadzaniu Sp. Z o.o – Poland, - KANTOR Management Consultants SRL – Romania and - KANTOR Management Consultants EAD – Bulgaria, Και υπεργολάβους: -Hushållningssällskapens Service AB (Sweden), -IEEP – Institute for European Environmental Policy (UK), -CIHEAM – Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (France), -Agriculture Science and Engineering Centre of Debrecen University (Hungary), -Agriconsulting Europe S.A. (Belgium) Η Ένωση Εταιρειών Συμβούλων που πήρε το Συμβόλαιο του CP

12 (3) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ENRD European Network for Rural Development

13 13 Services: Secretariat of ENRD structures + thematic groups Support to transnational cooperation Coordination with national networks Analysis of monitoring indicators Promotion and representation Good practices database Seminars / conferences Publications (e-newsletter, periodicals, best practices, thematic publications) Communication tools : Information line EN RD Website Extranet facility DG AGRI CP Coordination committee Leader subcommittee Thematic group Expert group National Networks Managing authorities Rural actors European Evaluation Network Thematic group

14 (4) Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2008-2009

15 15 1) Παρόν στάδιο – επόμενα βήματα: Αποφάσεις της 1 ης Συνεδρίασης της Coordination Committee την 1 η Οκτωβρίου: –Ανασκόπηση σταδίου σύστασης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων/ πρώτη ανταλλαγή απόψεων –Δημιουργία 2 Θεματικών Ομάδων Εργασίας + πρόταση για μία ακόμη με έναρξη σε επόμενη χρονική περίοδο –Συμφωνία στην υλοποίηση 3 σεμιναρίων έτους 2009

16 16 1) Παρόν στάδιο – επόμενα βήματα: Επίσημη δημόσια έναρξη του ENRD στην Διάσκεψη της Κύπρου στις 17 Οκτωβρίου: –Στόχοι και δομή το υEN RD –Δραστηριότητες 2008-2009 –Προκλήσεις για το EN RD

17 17 Προοδευτική έναρξη των υπηρεσιών και των εργαλείων του Contact Point Συντονισμός και διαβούλευση με τα Εθνικά Δίκτυα (NRNs): –Συνάντηση των NRNs με το Contact Point στις 27/11 –Ερωτηματολόγιο Contact Point… 1) Παρόν στάδιο – επόμενα βήματα:

18 18 1 η Συνεδρίαση της Leader subcommittee την 26 η Νοεμβρίου –Σταδιακή σύσταση των οργάνων του ENRD, –Προτάσεις για καλύτερη ενσωμάτωση των αναγκών που σχετίζονατι με την υλοποίηση του Άξονα LEADER; –Ανταλλαγή εμειρίας σε εθνικό Επίπεδο (mainstreaming, national networks support to the Leader Axis), –Επισκόπηση της έως τώρα υλοποίησης του Άξονα LEADER.

19 19 2) Δημιουργία 2 Θεματικών Ομάδων Εργασίας thematic working groups Theme 1: Targeting territorial specificities and needs in RD programmes (preparation on-going) (Αποτελεσματική Στόχευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης) Theme 2: Agriculture and the wider rural economy (preparation on-going) (Προσδιορισμός και περιγραφή των σχέσεων και πιθανών συνεργιών/αντιθέσεων μεταξύ γεωργίας και ευρύτερης ανάπτυξης της υπαίθρου. Theme 3: Public goods and public intervention (for later launch) (Πως οι παρεμβάσεις των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν καλύτερα να συμβάλλουν στην παροχή δημοσίων αγαθών προς όφελος της κοινωνίας).

20 20 1.Seminar on « Capacity building – setting-up of the national networks » (Αρχές Απριλίου2009) 2.Seminar on « Innovation for the new environmental challenges » (2 ο εξάμηνο 2009 – πρoς έγκριση). 3.Seminar on « Modernisation of semi-subsistence farms » (2 ο εξάμηνο 2009 – πρoς έγκριση). 3) Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2009

21 21 (4) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Προγράμ- ματος Δραστηριοτήτων 2008-2009

22 Leader subcommittee meeting – 26/11/200822 Secretariat of ENRD structures + thematic groups Support to transnational cooperation Coordination with national networks Analysis of monitoring indicators Promotion (and representation) Good practices database Seminars / conferences 2009:  Capacity building and setting-up of NN  Modernisation of semi-subsistence farms  Innovation for the new environmental challenges Information line EN RD Website Extranet facility Publications (e-newsletter, periodicals, best practices, thematic publications) DG AGRI CP Coordination Committee Leader Sub- Committee Thematic Group 1 (2008-2010) ( targeting territorial specificities) Thematic Group 3 (2009-2011) ( public goods and public interventions) Ad-hoc expert group on Policy delivery and governance National NetworksManaging authoritiesRural actors Contact Point (CP) services and communication tools Thematic Group 2 (2008-2010) ( agriculture and the wider rural economy)

23 Στοιχεία, DG Agri Unit G.1 Πορεία Υλοποίησης του Άξονα 4. LEADER

24 24 1)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του Άξονα 4. LEADER (προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη)

25 25 Σύνολο ΔΔ Αγροτικής Ανάπτυξης EU και συνεισφορά του EAFRD στον Άξονα 4. LEADER  EAFRD στο σύνολο της ΔΔ: € 90.8 billion (61.8% της συνολικής ΔΔ) EAFRD συνεισφορά στον Άξονα 4. LEADER : € 5.4 billion (6%)  Άξονας 4. LEADER : Κατανομή Προϋπολογισμού ΔΔ: €8.688 billion Εκ των οποίων EAFRD: €5.424 billion Ιδιωτική : €5.100 billion ΣΥΝΟΛΟ: €13.788 billion

26 26 EAFRD ΔΔ 2007-2013 ανά Άξονα

27 27 EAFRD ΔΔ/Άξονας LEADER (από Άξονες 1-3)

28 28 2) ΠΡΟΓΓΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

29 29 Σύνολο συνεισφοράς EAFRD στον Άξονα 4. από τα Κράτη Μέλη (απόλυτα νούμερα and ποσοστό στο σύνολο της ΔΔ)

30 30 Άξονας 4.: Δαπάνη ανά Άξονα/Μέτρο

31 31 –Όλα τα Μέτρα RD μπορεί να υλοποιηθούν μέσω Leader: BE (Wallonia) CY, DE (Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein), IT (Lazio), LU, RO, UK (Scotland, Wales) –Ορισμένα Μέτρα RD μπορεί να υλοποιηθούν μέσω Leader: AT, CZ, FI, FR (continent), DE (Nordrhein-Westfalen, Thüringen), IT (Basilicata, Umbria), ES (La Rioja, Cantabria, Andalucia, Galicia ), GR –Μόνο Μέτρα του Αξονα 3. μπορεί να υλοποιηθούν μέσω Leader: IE, PT, LV, BE (Flanders), DE (Hamburg), IT (Emilia Romagna, Toscana, Valle D’Aosta, Sicilia, Sardegna), LT, PL Άξονας 4 Υλοποίηση: Επιλογές των ΚΜ (1)

32 32 Άξονας 4 Υλοποίηση: Επιλογές των ΚΜ(2) - Μέτρα και Άξονες αποκλειστικά υλοποιούμενα μέσω LEADER : Ολόκληρος Άξονας 3.: IE, PT, ES (Murcia) Από τα Μέτρα του Άξονα 3 : UK (Northern Ireland) Μόνο μερικά Μέτρα του Άξονα 3 : DE (Baden-Württemberg), IT (Piemonte, Abruzzo, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sicilia, Sardegna), ES (Baleares, Madrid, Asturias, Valencia) Μέτρο 217: IT (Calabria)

33 33 3) Πορεία Υλοποίησης του Άξονα 4. στα ΚΜ ( στοιχεία μέχρι 15 Νοεμβρίου 2008)

34 34 Επιλογή των ΟΤΔ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ (προβλεπόμενος) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΤΔ –Αριθμός ήδη επιλεγέντων ΟΤΔ:1.295 –Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός ΟΤΔ :2.125 Διαδικασία επιλογής : παρόν στάδιο 8 από τα 27 ΚΜ έχουν ολοκληρώσει Πρόβλεψη ολοκλήρωσης διαδικασίας επιλογής - Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η πλειοψηφία των ΚΜ (10 MS) ολοκληρώνουν μέχρι το πρώτο μισό του 2009 (Feb. to May) - RO και BG από το τέλος του 2010 και 2011

35 Leader sub committee meeting – 26/11/200835 Αριθμός επιλεγέντων και προβλεπομένων ΟΤΔ (*) BE: The number of expected LAGs to be selected is not available for Wallonian programme. (**) UK: Number of selected LAGs for Northern Irleand not available.

36 36 Δραστηριότητες των Εθνικών Δικτύων σε σχέση με τον Άξονα 4. : 1) Κατάρτιση/ Απόκτηση ικανοτήτων: Training activities, meetings, seminars for LAGs coordinators and managers (BE-Flanders, DE, DK, EE, FI, IT); assessing training needs and develop a training project (UK – Northern Ireland); coordination meetings between LAGs, Ministry of Agriculture, Regions (DK). 2) Συνεργασία : Training in cooperation issues (FR, IT); cooperation events (UK – Wales). 3) Δραστηριότητες Information / communication : Website development, publications, seminars, events…

37 11η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Ξάνθη, 11 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου LEADER στην ELARD Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την βοήθεια και την υποστήριξη της προσπάθειας της ελληνικής Προεδρίας : Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την ΕΥΔ LEADER+,Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την ΕΥΔ LEADER+, Το Γραφείο Συντονισμού, τον Γ. Αμανατίδη, την Ζ. Γκερεχτέ και τον Τ. Σιδηρόπουλο,Το Γραφείο Συντονισμού, τον Γ. Αμανατίδη, την Ζ. Γκερεχτέ και τον Τ. Σιδηρόπουλο, Τις κκ Στ. Γάτσου στο Γραφείο Βρυξελλών,Τις κκ Στ. Γάτσου στο Γραφείο Βρυξελλών, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !


Κατέβασμα ppt "11η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου LEADER+ Ξάνθη, 11 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΤΡΑΣ Παναγιώτης Πρόεδρος της ELARD Εκπρόσωπος Ελληνικού Δικτύου LEADER “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google