Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάντηση με Έλληνες Ευρωβουλευτές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάντηση με Έλληνες Ευρωβουλευτές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάντηση με Έλληνες Ευρωβουλευτές
“Το Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού στην Ευρώπη και Διεθνώς” Βασίλης Οικονομόπουλος π. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ΤΕΕ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013

2 ENGINEERS SERVING THE PUBLIC INTEREST AND THE HUMANITY NEEDS
ECCE General Meeting Message

3 Επί 25 χρόνια συμμετέχοντας ενεργά στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Οργανώσεις των Μηχανικών επιδιώκουμε να προβάλουμε συνοπτικούς ορισμούς αντιπροσωπευτικούς για την κρίσιμη συμβολή μας στην εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος και στην «οικοδόμηση» της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις Εθνικές Κυβερνήσεις, με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, καταδεικνύουμε τον κρίσιμο ρόλο των Μηχανικών στην εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, της ασφάλειας και υγείας των πολιτών, της αειφορίας του δομημένος περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

4 Definition of Engineer Let’s try…
An Engineer is considered to be a person possessing the skills and the knowledge to combine analytical and synthetic approaches for detecting problems in order to find and to apply reliable, safe, economical and environmentally, socially acceptable solutions. From this point of view the Engineer is a producer, as well as a decision maker. The Engineer is the Designer, the Constructor; the Producer the Supervisor, the LEADER of the integrated projects those that build the QUALITY OF LIFE OF THE HUMANITY. The Engineer must act as a professional within a framework of high morale and ethical standards seeking the sustainable development and the protection of the natural environment, with compatible construction activities for a modern and a viable urban environment.

5 Eng Profession – Public Interest Character
We explain and promote our Profession’s Public Interest Character. We can analytically present this “public interest character” in a broad range of Civil Engineering Activities as following indicatively referred: Safety and quality of the building constructions Conservation and restoration of the world cultural heritage Anti-earthquake and natural disasters facing and protection Energy efficiency of buildings Sustainable Development of infrastructure Safety of the Dams Quality of the life with adequate water supply Quality of the life with sustainable transport Quality of life and environmental protection with upgraded and innovative sewage and waste water treatment plants Industrial Development Spatial planning for a sustainable urban environment

6 Water Resources Management
Renewable Resources of Energy Road Safety Transportation Plans, Public Transport Infrastructure for Sustainable Cities Developing of Railways and Highways Infrastructure, connecting people, enhance the sustainable development Facing the Greenhouse Phenomenon and the CO2 Emissions Energy efficiency improvement of buildings and public infrastructure Public Health with advanced sanitary and social infrastructure The above indicative list of engineering activities and our contribution to the public interest are enlarged and promoted by the European/International Engineering Organizations. All the arguments, the works and the activities proving that our Engineering Profession has a vital and critical role serving the public interest and the quality of life should be emerged and promoted by the Engineering Organizations in our Societies. That should be achieved in the National and International level.

7

8 Civil Engineers Serving the Public Interest facing Natural Disasters and the Climate Change
During the year 2010, earthquakes, heat waves, floods, volcanic eruptions, hurricanes, avalanches, landslides and droughts took the life of at least people. It was the deadliest year – in terms of natural disasters – for an entire generation. In particular, the number of people that were killed in 2010 by the elements of nature is greater than the number of people that were killed by terrorist attacks over the course of the last 40 years.

9 Engineering meeting the global requirements
In a future world of 6,5+ billion people: 1,6 billion do not have safe drinking water 2,6 billion do not have basic sanitation 1,6 billion do not have adequate shelter 1,6 billion do not have reliable power 3,4 billion do not have adequate access to information or communication In an increasingly demand and conflict competitive world we need: Sustainability Research and Development Expected Benefits Managing Risk Innovation and Integration Reform in the preparation of Engineers Engineers entrusted by the Society to create a sustainable world and enhance the global quality of life

10 The Engineer should be Knowledgeable:
Mathematics, physics, chemistry, biology, mechanics and materials Design Sustainability Public Policy and Administration Business Basics Social Sciences Ethic Behavior The Engineer should be Skillful: Apply Basic Engineering Tools Learnt about, Assess and Master New Technology Communicate Collaborate Manage Lead The Engineer should Embrace Attitudes: Creativity and Entrepreneurship Commitment Curiosity Honesty and Integrity Optimism Respect and Tolerance Thoroughness and Self-Discipline

11 Engineering Formation
Skills Attitudes Creativity and Entrepreneurship Commitment Curiosity Honesty and Integrity Respect and Tolerance Thoroughness and Self- Discipline Optimism Apply Engineering Tools Learn, Assess & Master New Technology Communicate Collaborate Manage Lead Engineering Profile Knowledge Mathematics, physics, chemistry, biology, mechanics and materials Design Sustainability Public Policy and Administration Business Basics Social Sciences Ethic Behavior 11

12 Engineering Meeting Global Requirements
Published June 2007

13 Vision into Body of Knowledge

14 Technical & Professional Breadth
Technical Depth Technical & Professional Breadth Mathematics Social Sciences Basic Sciences Humanities BOK – TOTAL PICTURE

15 After the Great Work of the Vision 2025 and the required Body of Knowledge (BoK), the NCEES in the USA adopted that the candidate for the professional license for Civil Engineering profession needs an educational pre-requirement of five (5) years academic engineering degree.

16 Από τα κύρια συμπεράσματα ήταν:
Τρεις Συναντήσεις των Προέδρων των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Οργανισμών των Μηχανικών (ECCE, ECEC, EFCA, FEANI, SEFI) – Βρυξέλλες 2009, 2010, 2011 Από τα κύρια συμπεράσματα ήταν: Η ανάδειξη και η αναγνωρισιμότητα (visibility) του επαγγέλματος του Μηχανικού και της συμβολής του στο Δημόσιο Συμφέρον, στην Κοινωνία, στις Εθνικές Κυβερνήσεις και στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχυρή κριτική στην Συμφωνία της Bologna – Απαιτείται αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός του Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση με ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των σπουδών των Μηχανικών.

17 Χαρακτηριστικά μηνύματα (mottos) των Διεθνών Οργανισμών των Μηχανικών
Εξαντλητικός ο κατάλογος για την σημαντική συνεισφορά όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Χαρακτηριστικά μηνύματα (mottos) των Διεθνών Οργανισμών των Μηχανικών European Council of Civil Engineers (ECCE): “Civil Engineers at the Heart of Society Building Life Quality and a Sustainable Environment” American Society of Civil Engineers (ASCE): "ASCE a better world by design“, "Civil Engineers build the quality of life“ and the latest one “Trusted. Professional.   Environmental stewards.A global network of civil engineers dedicated to improving society’s infrastructure.” Institution of Civil Engineers (ICE, UK): “Civil engineers at the heart of society, delivering sustainable development through knowledge, skills and professional expertise.”

18 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Προφανής η αναγκαιότητα συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος θεσμοθετημένου στις εθνικές νομοθεσίες και αποδεκτού από την κοινοτική νομοθεσία (παιδεία, επαγγελματικά προσόντα, άδεια άσκησης επαγγέλματος, κώδικας δεοντολογίας, έλεγχοι, ευθύνες, ασφάλιση, σύστημα αμοιβών) Συνάντηση Προέδρων και Γενικών Γραμματέων ECCE, ECEC, ΤΕΕ – Αθήνα, Ιούλιος 2009: «Η πρόσφατη οικονομική κρίση απέδειξε ότι οι αγορές έχουν επιτακτικά ανάγκη για ρύθμιση και εποπτεία. Οι Ευρωπαϊκές Κοινωνίες οφείλουν να προλάβουν και να αποτρέψουν παρόμοια φαινόμενα κρίσεων σχετικά με την απορρύθμιση της λειτουργίας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους και εδώ οι Μηχανικοί με όλα τα εφόδια για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών θα έχουν έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο.

19 ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ECCE) Δύο κύρια συστήματα: «Ηπειρωτικό σύστημα» και Χώρες του Νότου. Αυστηρό πλαίσιο ρύθμισης του επαγγέλματος ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση (5+ Ανώτατες Σπουδές Μηχανικού). Προσδιορισμένο σύστημα αμοιβών. «Αγγλοσαξονικό σύστημα» liberal πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος. Ιδιαίτερη σημασία στην απόκτηση εμπειρίας και CPD στο επάγγελμα του μηχανικού (και όχι στις ακαδημαϊκές σπουδές) με σημαντική εμπλοκή και δραστηριότητα των κλαδικών Institutions των Μηχανικών. Ο επαγγελματικός τίτλος CEng (που παρέχουν τα Institutions) είναι εθιμικά κατοχυρωμένος στην αγορά και δεν απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στο Η.Β. Ωστόσο, τον έχουν κατοχυρώσει στην Οδηγία 2005/36 ως regulated professional title.

20 Civil Engineering Profession in Europe

21 Διεθνείς πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για το ρυθμιζόμενο επάγγελμα του Μηχανικού
Συνεχείς προτάσεις στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσου της ενεργού συμμετοχής σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς των Μηχανικών (ECCE, ECEC, FEANI, CAE, EGOS κ.α.). Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα (Δεκέμβριος 2010) για το ρυθμιζόμενο επάγγελμα του Μηχανικού και τον Κώδικα Αμοιβών. Διεθνής Συνάντηση στην Αθήνα (Οκτώβριος 2013) των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών των Μηχανικών, στα πλαίσια των 90 χρόνων του ΤΕΕ. Θέμα συνάντησης – Ευρωπαϊκή Διακήρυξη: “Engineering Regulated Profession, Serving the Public Interest, the Safety and Quality, Building the Growth and the Welfare of Europe”.

22 More Qualified Engineers for Europe
EU Commission (2002): “The crisis in the production of human recourses for science and technology” European Round Table of Industrialists – ERT (2009): “Mathematics, Science & Technology Education Report” Shell/ Microsoft/ INSEAD/ FEB (2009): “Who cares? Who dares? – Providing the skills for innovative and sustainable Europe” Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (2010): “European Engineering Report” FEANI Initiative on “More Engineers for Europe” ( ) EU 2020 Strategy CEDEFOP Projections: “16 Millions more people will be needed to fill high skilled jobs by 2020, which under current trends will lead to severe shortages of qualified professionals”

23 Professional Recognition & Mobility
The trans- European mobility of individual professionals (Civil Engineers) and Civil Engineering consulting and contracting companies is based on the fundamental Treaties of the EU. Trans – European Mobility of Individual Professionals Defined by the EC Professional Recognition Directive 2005/36 – on going revise & amendment Trans – European Mobility of Engineering Companies Defined by the EC Public Procurement Directives 2004/18 & 2004/17 - on going revise & amendment

24 Αναθεώρηση της Κ.Ο.2005/36 Η διαδικασία διαβούλευσης ξεκίνησε ήδη από το 2010. Το ΤΕΕ συμμετείχε σε δύο Public Hearings που διοργάνωσε η ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς (Φεβρουάριος ). Επίσης, δια μέσου των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που εκπροσωπείται (ECCE, ECEC, FEANI κ.α.), συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες διαβούλευσης. Τον Δεκέμβριο του 2011 συνδιοργανώθηκε στις Βρυξέλλες (ECCE & ECEC) η 1st Engineers Day με αντικείμενο την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα και της Οδηγίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

25 Θέσεις που διατυπώθηκαν στην Δημόσια Ακρόαση (Φεβρουάριος 2012)
Υπογραμμίσαμε ότι και η Νέα προτεινόμενη Κοινοτική Οδηγία διαπνέεται από την λογική της ενοποίησης των επαγγελμάτων για «συνοπτικές» διαδικασίες επαγγελματικής αναγνώρισης και κινητικότητας και ότι αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο για το Επάγγελμα του Μηχανικού γιατί έτσι ενέχει ο κίνδυνος της βλάβης του γενικού δημοσίου συμφέροντος. Τονίσαμε τον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο του Επαγγέλματος του Μηχανικού για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις και ανάγκες για ασφάλεια, ποιότητα και αειφορία του δομημένου περιβάλλοντος, για βιώσιμες σύγχρονες πόλεις, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Επισημάναμε ότι προκειμένου ο Μηχανικός να ανταποκριθεί στις αυξημένες αυτές απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις προαπαιτούνται ανώτατες ακαδημαϊκές σπουδές με επάρκεια και ποιότητα, μάλιστα σε πολλά συστήματα ανά τον κόσμο το ελάχιστο επίπεδο σπουδών προτείνεται σε επίπεδο MSc με διάρκεια μεγαλύτερη της τετραετίας και στην συνέχεια εξετάσεις και δοκιμασία επάρκειας για την πρόσβαση στο Επάγγελμα του Μηχανικού.

26 Συνακόλουθα, ο ρόλος των Εθνικών Επιμελητηρίων των Μηχανικών είναι κρίσιμος και αναγκαίος και η εγγραφή των Επαγγελματιών σε αυτά για την πρόσβαση και μετέπειτα την συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη είναι προαπαιτούμενο για την άσκηση του επαγγέλματος στα Κ-Μ. Αυτά αναφέρονται γιατί το Επάγγελμα του Μηχανικού αφορά κυρίως στην διασφάλιση του γενικού και δημοσίου συμφέροντος και αυτός είναι ο κύριος σκοπός και ρόλος των Επιμελητηρίων των Μηχανικών. Εκφράσαμε την απορία μας, πώς για μία ακόμα φορά επιχειρείται με την Νέα Οδηγία να ρυθμίζονται τα θέματα της Επαγγελματικής Αναγνώρισης και Κινητικότητας των Μηχανικών κατά τον ίδιο τρόπο με αλλά 800 επαγγέλματα πού ουδεμία σχέση έχουν μεταξύ τους. Είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπηρετηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο τα θέματα του γενικού δημοσίου συμφέροντος ούτε τα ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών. Τα θέματα Επαγγελματικής Αναγνώρισης και Διευρωπαϊκής Κινητικότητας των Μηχανικών θα έπρεπε να ρυθμίζονται από ξεχωριστή Κοινοτική Οδηγία η σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προτεινόμενης Νέας Οδηγίας. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ τόνισαν ότι το ΤΕΕ από θα είναι η αρμόδια Competent Authority για το Επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα, όπως είναι ήδη και το Ordem dos Engheneiros στην Πορτογαλία.

27 European Professional Card
Κατά την άποψη μας, η Επαγγελματική Κάρτα πρέπει να είναι ένα συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα πού να διευκολύνει την Επαγγελματική Κινητικότητα και την εύρεση εργασίας, σε καμμία περίπτωση όμως να μην προσδίδει «αυτόματα» επαγγελματικό δικαίωμα. Η χρήση της πρέπει να είναι προαιρετική και να εκδίδεται από τις Competent Authorities αλλά και να ελέγχεται-επικυρώνεται από τις Εθνικές Competent Authorities των Κ-Μ Υποδοχής. Προφανώς και η χρήση της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας πού είναι ένα μέσο διευκόλυνσης, πρέπει να περιέχει την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, όταν απαιτούνται. Είναι αλήθεια ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία αναφέρθηκαν στην παρουσίαση που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση της μόνιμης εγκατάστασης. Τονίσαμε επίσης ότι για το επάγγελμα του Μηχανικού δεν μπορούν να διαφοροποιούνται οι διαδικασίες για την Temporary Mobility και να προτείνονται σύντομες διαδικασίες με απαλοιφή των Compensation Measures και μη ενδελεχή έλεγχο των προσόντων από τις Competent Authorities των Κ-Μ Υποδοχής, γιατί και στην περίπτωση αυτή της προσωρινής παροχής υπηρεσιών μπορεί να διακυβεύεται ακόμα περισσότερο μάλιστα η ασφάλεια και ποιότητα των κατασκευών καθόσον ο προσωρινά μετακινούμενος επαγγελματίας από Κ-Μ σε Κ-Μ θα υπάγεται σε διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο ευθυνών και ποινικών ευθυνών (από αυτό του Κ-Μ Υποδοχής) όπου ενδεχομένως να επέλθει η βλάβη η και η κατάρρευση των κατασκευών. Ως γνωστόν το δίκαιο σε θέματα αρμοδιοτήτων, ευθυνών και εγγυήσεων δεν έχει ακόμα εναρμονισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα θέματα που προβλέπονται για την Temporary Mobility με τις «συνοπτικές» διαδικασίες επαγγελματικής αναγνώρισης και κινητικότητας μπορεί να αφορούν στα επαγγέλματα πχ των τουριστικών ξεναγών η των εκπαιδευτών σκι, δεν είναι όμως δυνατόν να εφαρμοσθεί αυτός ο «αυτοματοποιημένος» τρόπος για το Επάγγελμα του Μηχανικού.

28 Επίσης, αναφέραμε ότι διαπιστώνουμε μία εξαιρετική σπουδή στα κείμενα και στο αιτιολογικό της προτεινόμενης Νέας Αναθεωρημένης Οδηγίας, να συντμηθούν προθεσμίες, να τεθούν αυστηροί χρονικοί περιορισμοί στις Εθνικές Competent Authorities, ακόμα να ισχύσουν και Κώδικες Δεοντολογίας (!?) για τις Εθνικές Competent Authorities. H κινητικότητα δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, είναι απλώς το μέσο, η ασφάλεια και ποιότητα των κατασκευών και το γενικό δημόσιο συμφέρον πρέπει να είναι οι αυτονόητοι σκοποί και στόχοι πού πρέπει σταθερά να προωθεί η σύγχρονη Ενωμένη Ευρώπη και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. Για το επάγγελμα του Μηχανικού, πού η άσκησή του συναρτάται άρρηκτα με τα θέματα αυτά, η προτεραιότητα πρέπει να δίδεται όχι στις «συνοπτικές» διαδικασίες και στις συντετμημένες προθεσμίες αλλά ακριβώς στον επιστάμενο και ενδελεχή έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων (και των προ-απαιτουμένων τους) για τους επαγγελματίες πού μετακινούνται να ασκήσουν επάγγελμα στα Κ-Μ Υποδοχής και αυτό δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνον από τις αρμόδιες Αρχές των Κ-Μ Υποδοχής. Μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση αλλά και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας, που στην αρχή εκφράσαμε, ότι το ενιαίο Steering Group για την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, πού συγκροτήθηκε από την DG Markt, περιλαμβάνει μαζί τα Επαγγέλματα του Μηχανικού, του Γιατρού, των Τουριστικών Ξεναγών και των Εκπαιδευτών Σκι.

29 Αναφορικά με τα συστήματα κινητικότητας, όπως προτείνονται στην Νέα Αναθεωρημένη Οδηγία (Μόνιμη Εγκατάσταση, Temporary Mobility και Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση) δεν συμφωνούμε, κατά τα ανωτέρω, με την ελαστικοποίηση και την άμβλυνση των προϋποθέσεων και των μηχανισμών και διαδικασιών ελέγχου. Ο επαναπροσδιορισμός των επιπέδων προσόντων και τα ελάχιστα προαπαιτούμενα προσόντα για την άσκηση επαγγέλματος στο Κ-Μ Υποδοχής πρέπει να θεωρούνται με την προϋπόθεση ότι για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού απαιτούνται τουλάχιστον ακαδημαϊκές σπουδές σε επίπεδο MSc (μεγαλύτερες των 4 ετών), κατά την σύγχρονη διεθνή εμπειρία και αυτό δεν δύναται να «υπερπηδάται» με συνδυασμούς ECTS είτε κάποιας εμπειρίας με αμφίβολη της επίβλεψη και την ορθή πιστοποίησή της. Αναφερθήκαμε χαρακτηριστικά στην ισχυρότατη κριτική και αμφισβήτηση πού δέχεται η συμφωνία της Bologna και ειδικότερα στα πρακτικά ευρήματα ότι το 95% των αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών (Bachelor) δεν «βγαίνει» στην αγορά για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού (όπως επιδιωκόταν από την συμφωνία με τον διαχωρισμό των κύκλων σπουδών) αλλά συνεχίζει τις ακαδημαϊκές σπουδές στον επόμενο κύκλο (MSc). Στις ΗΠΑ μάλιστα οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν ότι προκειμένου ο υποψήφιος να δώσει στην συνέχεια εξετάσεις για την επαγγελματική άδεια του Μηχανικού προαπαιτούνται πρόσθετες σπουδές πέραν των τετραετών για την απόκτηση του MSc.

30 Διαφωνούμε επίσης με την προσπάθεια περαιτέρω ελαστικοποίησης η αυστηροποίησης των προϋποθέσεων για την επιβολή των αντισταθμιστικών μέτρων – compensation measures. Επίσης για την μετακίνηση από Κ-Μ όπου το επάγγελμα δεν είναι ρυθμιζόμενο το κριτήριο για την επαγγελματική εμπειρία είναι χρήσιμο. Για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση, προτεινόμενη ως υποχρεωτική για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, πρέπει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης να εξετασθεί προσεκτικά ιδιαίτερα σε Κ-Μ όπου για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού απαιτούνται 5+ ακαδημαϊκές σπουδές (πχ Ελλάδα, Ισπανία) και το ζήτημα της αμοιβής της πρακτικής άσκησης πού κρίνεται ως χρήσιμο, πρέπει να διασφαλίζεται σε συνθήκες κρίσης και όχι σε περιπτώσεις μη προσφοράς αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης να αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται επίπεδο αξιοπρεπούς αμοιβής για την πρακτική άσκηση και όχι να οδηγείται σε άνευ αμοιβής προσφορά εργασίας από τους νέους επαγγελματίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο επάγγελμα. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θέματα της άνισης ανάπτυξης στα Κ-Μ και στις Περιφέρειες της ΕΕ. Ακόμα τα θέματα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης με μετακίνηση από ένα Κ-Μ σε ένα Κ-Μ θέλουν πολύ μεγάλη επεξεργασία για την ρύθμισή τους. Για τα Points of Single Contact και Assistance Centres επισημάναμε ότι κάθε μηχανισμός που διαχέει την πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους και εξυπηρετεί τους επαγγελματίες πού θέλουν να μετακινηθούν, είναι αναμφίβολα θετικός, σε καμμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις Εθνικές Competent Authorities, ούτε τις διαδικασίες του απαιτούμενου επιστάμενου και ενδελεχούς ελέγχου για την επάρκεια των επαγγελματικών προσόντων και των προαπαιτουμένων τους πού διενεργούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές του Κ-Μ Υποδοχής.

31 Όσον αφορά το Κεφάλαιο για τα Κοινά Εκπαιδευτικά Πλαίσια, αποτελεί ουσιαστικά μια επαναφορά των Common Platforms με άλλες προϋποθέσεις από την προηγούμενη Οδηγία, βασιζόμενο στα Κοινά Εκπαιδευτικά Πλαίσια με τους δύο «δρόμους» πού παραπάνω αναφέρθηκαν (Common Training Frameworks είτε Common Training Tests). Για τις περιπτώσεις αυτές επιδιώκεται η «αυτόματη αναγνώριση» υπό κάποιες προϋποθέσεις. Είναι αληθές ότι για τις περιπτώσεις των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων όπου απαιτούνται συγκεκριμένες συνθέσεις Κ-Μ στην Νέα Οδηγία, προτείνονται τα Κοινά Εκπαιδευτικά Πλαίσια πού αποτελεί σαφώς βελτίωση με τις Common Platforms στην προηγούμενη Οδηγία. Δεν δεχόμαστε όμως την όποια σύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με το European Qualification Framework (EQF) καθόσον το EQF αποτελεί σύσταση της ΕΕ και όχι κοινοτική νομοθεσία πού έχουν την υποχρέωση τα Κ-Μ να εναρμονισθούν. Η «αυτόματη αναγνώριση» όπως έχομε πλειστάκις αναφέρει δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για το Επάγγελμα του Μηχανικού και σε καμμία περίπτωση δεν νοείται η μη υποχρεωτική εγγραφή των Μηχανικών στους Εθνικούς Επαγγελματικούς Οργανισμούς – Επιμελητήρια.

32 Κατά την εισήγηση του κου Jurgen Tiedje (εκπρ
Κατά την εισήγηση του κου Jurgen Tiedje (εκπρ. της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς) περί των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων όπου υπογραμμίσθηκε εκ νέου το όλο υπόβαθρο της επιχειρηματολογίας περί περιστολής των ρυθμιστικών πλαισίων, αναφέρθηκε και το γνωστό προηγούμενο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ τονίσαμε εμφαντικά την Κοινή Θέση των ECCE-ECEC και ΤΕΕ κατά την συνάντηση της Αθήνας, Ιούλιος 2009, ότι η σημερινή οικονομική κρίση με τις επώδυνες επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες εν πολλοίς προήλθε από την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου των αγορών και ρυθμιστικού πλαισίου στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα και συνεπώς θεωρείται αδιανόητο να δημιουργηθεί επίσης κρίση στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης υπονομεύοντας τις υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας πού θέλει ο Ευρωπαίος πολίτης και καταναλωτής με την ενδεχόμενη απορρύθμιση του πλαισίου των επαγγελματικών προσόντων στην αγορά εργασίας. Για την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ECJ) περί partial access – partial recognition στο ρυθμιζόμενο επάγγελμα του Μηχανικού, υπογραμμίσαμε ότι πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη με την οποία επιβεβαιώνονται και αναγνωρίζονται εν τοις πράγμασι οι απόψεις μας, διότι κρίθηκε από το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος χωρίς τα απαιτούμενα ουσιαστικά επαγγελματικά προσόντα και τα εκπαιδευτικά προαπαιτούμενά τους, να ασκήσει το επάγγελμα στο Κ-Μ Υποδοχής με τα επαγγελματικά δικαιώματα πού ο επαγγελματικός τίτλος κατοχυρώνει στο Κ-Μ Υποδοχής. Είναι λοιπόν θετική η εισαγωγή της νομολογίας αυτής στην Νέα Αναθεωρημένη Οδηγία, όμως η πρακτική εφαρμογή του συστήματος της partial access – partial recognition, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να υπόκειται στους περιορισμούς της εξυπηρέτησης του Δημόσιου Συμφέροντος. Είναι γνωστό και καταφανές ότι το υπόβαθρο και η επιχειρηματολογία περί περιορισμού του ρυθμιστικού πλαισίου στα επαγγέλματα, περί επιτάχυνσης και διευκόλυνσης της κινητικότητας πού αναδεικνύεται ως αυτοσκοπός με παραγκωνισμό πολλές φορές της βασικής στόχευσης πού είναι η εξυπηρέτηση του γενικού δημοσίου συμφέροντος στην σύγχρονη Ενωμένη Ευρώπη διαχέεται ευρύτατα στην γραφειοκρατία των υπηρεσιακών μηχανισμών της ΕΕ. Το αναφερόμενο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εισήγηση αφορά πράγματι στα ως άνω θέματα, πρέπει όμως να αναζητηθούν και προηγούμενα Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πού προκρίνουν την σημασία του γενικού δημοσίου συμφέροντος και τις συνακόλουθες θεσμικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελμάτων που έχουν άμεση επιρροή στο θέμα αυτό.

33 European Parliament Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO)
Rapporteur: Bernadette Vergnaud Final Draft Report Latest Meetings Date: 10 January 2013 Date: 23 January 2013 Indicative plenary sitting: 22 May 2013

34 Special Favorable Amendment
To the extent that they are regulated, this Directive also includes liberal professions which are according to this Directive those practiced on the basis of relevant professional qualifications in a personal, responsible and professionally independent capacity by those providing intellectual and conceptual services in the interest of the client and the public. The exercise of the profession might be subject in the Member States, in conformity with the Treaty, to specific legal constraints based on national legislation and on statutory provisions laid down autonomously, within that framework, by the respective professional representative bodies, safeguarding and developing their professionalism and quality of service and the confidentiality of relations with the client. (Amendment 174, Heide Ruhle)

35 European Court of Justice (case C-267/99)
Liberal Professions: Activities which involve intellectual character, require a high level qualification and are usually subject to clear and strict professional regulation. In the exercise of such an activity, the personal element is of special importance and such exercise always involves a large measure of independence in accomplishment the professional activities. Favorable Amendmends based on the above: Amendment 214 (Andreas Schawb, Jurgen Greutzman, Jorgo Chatzimarkakis) Amendment 110, 216 (Constance Le Grip) “overriding reasons relating to the public interest” Amendmend 223 (Emma Mc Clarkin) European Professional Card subject to the validation of the Card by the Competent Authority of the Host Member State.

36 “Civil Engineers at the Heart of Society Building Life Quality and a Sustainable Environment”

37 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Συνάντηση με Έλληνες Ευρωβουλευτές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google