Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Μηχανισμός Ανταλλαγής Περιεχομένου Γνωστοποίησης Συναλλαγών μεταξύ των Εποπτικών Αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Μηχανισμός Ανταλλαγής Περιεχομένου Γνωστοποίησης Συναλλαγών μεταξύ των Εποπτικών Αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Μηχανισμός Ανταλλαγής Περιεχομένου Γνωστοποίησης Συναλλαγών μεταξύ των Εποπτικών Αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Μπανάβας Ν. Γεώργιος 10 Ιανουαρίου 2007

2 Θέματα Παρουσίασης Τετάρτη, 10-1-20072 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Το δίκτυο γνωστοποίησης συναλλαγών των μελών της CESR (The HUB) και τα εθνικά δίκτυα (national TRS)  Το δίκτυο γνωστοποίησης συναλλαγών των μελών της CESR (The HUB) και τα εθνικά δίκτυα (national TRS)  Η κατάσταση σχετικά με τα εθνικά μηχανογραφικά συστήματα γνωστοποίησης συναλλαγών όπως καταγράφηκε από ερωτηματολόγιο της CESR.  Το περιεχόμενο της γνωστοποίησης συναλλαγών και δεδομένα αναφορών (reference data)  Δρομολόγηση γνωστοποίησης συναλλαγών - Case Study: Who reports to whom?

3 Transactions Reporting (Art.25 of L1) Τετάρτη, 10-1-20073 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Ε.Π.Ε.Υ. Επενδυτές OTC The HUB Regulated Markets MTFs Systematic Internalizers Waiver, Art.25 § 5 CA

4 The CESR HUB Τετάρτη, 10-1-20074 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Greece Germany Poland Spain... CESR A secure file exchange mechanism

5 TRS: Η κατάσταση σήμερα Τετάρτη, 10-1-20075 Μπανάβας Ν. Γεώργιος  Η πλειοψηφία των μελών της CESR διαθέτουν μηχανογραφικά συστήματα γνωστοποίησης συναλλαγών.  Τα περισσότερα όμως από αυτά δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της MiFID.  Μεταξύ των μελών της CESR υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση σε ότι αφορά τον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στις αγορές τους.  Επίσης, το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με remote members αποκλίνει σε απόλυτους αριθμούς αρκετά από χώρα σε χώρα.  Τέλος, σήμερα τα μέλη της CESR που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα γνωστοποίησης συναλλαγών θα πρέπει βρίσκονται στην φάση της ανάλυσης των επιχειρηματικών απαιτήσεων (business requirements) Πηγή: CESR-Executive Briefing, Nov. 2006

6 Hub & Local Interface Τετάρτη, 10-1-20076 Μπανάβας Ν. Γεώργιος HUB CESR National Reporting System National Reporting System Local Interface Βασική Αρχή: Το TREM θέτει τις προδιαγραφές Οι Εποπτικές Αρχές των κρατών μελών υλοποιούν

7 Τυποποίηση με ISO, γιατί; Τετάρτη, 10-1-20077 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Τα μέλη της CESR ως εποπτικές αρχές πρέπει συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη τυποποίηση για την γνωστοποίηση συναλλαγών όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 της MiFID. Τα μέλη της CESR ως εποπτικές αρχές πρέπει συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη τυποποίηση για την γνωστοποίηση συναλλαγών όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 της MiFID. Η τυποποίηση (use of common standards) αντανακλά και στην διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τις εποπτικές αρχές. Η τυποποίηση (use of common standards) αντανακλά και στην διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών προς τις εποπτικές αρχές. Η τυποποίηση (standardisation) των δεδομένων (market & reference) δεν είναι απαραίτητη μόνο για την γνωστοποίηση συναλλαγών. Θα χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που οι εταιρίες θα εμπορευτούν της ροή πληροφόρησης για την διαφάνεια (pre- or post-trade transparency flows ), για παράδειγμα ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές. Η τυποποίηση (standardisation) των δεδομένων (market & reference) δεν είναι απαραίτητη μόνο για την γνωστοποίηση συναλλαγών. Θα χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που οι εταιρίες θα εμπορευτούν της ροή πληροφόρησης για την διαφάνεια (pre- or post-trade transparency flows ), για παράδειγμα ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές. Η χρήση ‘εθνικής’ τυποποίησης απαιτεί την μετατροπή της στην τυποποίηση της CESR, πράγμα που εκτός από ακριβό μπορεί να αποδειχθεί και αδύνατο. Σ’ αυτή την περίπτωση η γνωστοποίηση συναλλαγών από εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται διεθνώς (cross border trading) στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές θα αποδειχθεί πολύ δύσκολη. Η χρήση ‘εθνικής’ τυποποίησης απαιτεί την μετατροπή της στην τυποποίηση της CESR, πράγμα που εκτός από ακριβό μπορεί να αποδειχθεί και αδύνατο. Σ’ αυτή την περίπτωση η γνωστοποίηση συναλλαγών από εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται διεθνώς (cross border trading) στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές θα αποδειχθεί πολύ δύσκολη. Το έργο TREM της CESR για την υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού γνωστοποίησης συναλλαγών θα στεφθεί με επιτυχία μόνο αν βασιστεί σε συγκεκριμένη τυποποίηση των δεδομένων. Το έργο TREM της CESR για την υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού γνωστοποίησης συναλλαγών θα στεφθεί με επιτυχία μόνο αν βασιστεί σε συγκεκριμένη τυποποίηση των δεδομένων. Το έργο TREM της CESR έχει επιλέξει συγκεκριμένη τυποποίηση των δεδομένων που είναι βασισμένη σε διεθνή ISO standards. Αυτά αφορούν στα ευρέως διαδεδομένα standards για την απεικόνιση της χώρας, του νομίσματος, της ημερομηνίας και της ώρας αλλά και σε εκείνα όπως το ISIN code, το CFI Code, το BIC Code και το MIC Code.Το έργο TREM της CESR έχει επιλέξει συγκεκριμένη τυποποίηση των δεδομένων που είναι βασισμένη σε διεθνή ISO standards. Αυτά αφορούν στα ευρέως διαδεδομένα standards για την απεικόνιση της χώρας, του νομίσματος, της ημερομηνίας και της ώρας αλλά και σε εκείνα όπως το ISIN code, το CFI Code, το BIC Code και το MIC Code.

8 Τετάρτη, 10-1-20078 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω πεδία: Οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω πεδία: 13. Put/Call 14. Strike Price 15. Price Multiplier 16. Unit Price 17. Price Notation 18. Quantity 19. Quantity Notation 20. Counterparty Identifier 21. Venue Identifier 22. Transaction Reference Number 23. Cancellation Flag 1. Reporting firm identification 2. Trading Day 3. Trading Time 4. Buy/sell Indicator 5. Trading Capacity 6. Instrument Identification 7. Instrument Security Code Type 8. Underlying Instrument Identification 9. Underlying Instrument Identification Code Type 10. Instrument Type 11. Maturity Date 12. Derivative Type Πίνακας 1 του Κανονισμού 1287/2006

9 Περιεχόμενο γνωστοποίησης συναλλαγών Τετάρτη, 10-1-20079 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Miscellaneous Data Quote/Trade VenueData Identification of trading venues -ISO 10383 -ISO 9362 Market Data Details of transaction: Date, Price, etc. - ISO 8601 - ISO 4217 Instrument Data Identification of financial instruments - ISO 6166 Classification Data - ISO 10962 Bus. Entity/Identity Data Identification of investment firms - ISO 9362

10 Reference Data Τετάρτη, 10-1-200710 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Για την σωστή λειτουργία του TREM οι εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα αναφοράς (reference data). Τα δεδομένα αναφοράς ορίζονται ως εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση, δρομολόγηση και ερμηνεία των γνωστοποιήσεων συναλλαγών. Δεν αφορούν στις συναλλαγές. Τα πιο σημαντικά δεδομένα αναφορών αφορούν στα χρηματοπιστωτικά μέσα, στις οντότητες γνωστοποίησης (reporting entities), στις οργανωμένες αγορές, στα MTFs και στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές (systematic internalizers). Για την σωστή λειτουργία του TREM οι εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα αναφοράς (reference data). Τα δεδομένα αναφοράς ορίζονται ως εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση, δρομολόγηση και ερμηνεία των γνωστοποιήσεων συναλλαγών. Δεν αφορούν στις συναλλαγές. Τα πιο σημαντικά δεδομένα αναφορών αφορούν στα χρηματοπιστωτικά μέσα, στις οντότητες γνωστοποίησης (reporting entities), στις οργανωμένες αγορές, στα MTFs και στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές (systematic internalizers). Η διαχείριση των δεδομένων αναφορών έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά δύσκολο έργο στο σχεδιασμό του και σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της CESR ο τελικός σχεδιασμός της είναι ακόμη ανοιχτός. Η διαχείριση των δεδομένων αναφορών έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά δύσκολο έργο στο σχεδιασμό του και σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της CESR ο τελικός σχεδιασμός της είναι ακόμη ανοιχτός. Η MiFID δεν λαμβάνει υπόψη την έλλειψη ομογενοποίησης στα δεδομένα αναφορών μεταξύ των κρατών μελών. H χρήση τυποποίησης με ISO standards όπως τα ISIN[1] code, CFI code και BIC code παρότι ενδεδειγμένη δεν είναι καθολική στον Ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χώρο. Η MiFID δεν λαμβάνει υπόψη την έλλειψη ομογενοποίησης στα δεδομένα αναφορών μεταξύ των κρατών μελών. H χρήση τυποποίησης με ISO standards όπως τα ISIN[1] code, CFI code και BIC code παρότι ενδεδειγμένη δεν είναι καθολική στον Ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χώρο.[1] See ISINhttp://www.anna-web.com/ISO_6166/iso_standard.htm CFI http://www.anna-web.com/ISO_10962/iso10962.htm. BIC http://www.swift.com/biconline/index.cfm?fuseaction=display_aboutbic http://www.anna-web.com/ISO_6166/iso_standard.htmhttp://www.anna-web.com/ISO_10962/iso10962.htmhttp://www.swift.com/biconline/index.cfm?fuseaction=display_aboutbichttp://www.anna-web.com/ISO_6166/iso_standard.htmhttp://www.anna-web.com/ISO_10962/iso10962.htmhttp://www.swift.com/biconline/index.cfm?fuseaction=display_aboutbic

11 Collecting & maintaining reference data Τετάρτη, 10-1-200711 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Regulated Markets CARM CA CARM RCA The default solution in the Regulation for sourcing and making instruments reference data available to Competent Authorities in accordance with Art. 11 of the Regulation.

12 The use of Reference Data Τετάρτη, 10-1-200712 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Οι εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής (Home CAs) μπορούν να ελέγχουν τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών που λαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής (Home CAs) μπορούν να ελέγχουν τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών που λαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής (Home CAs) μπορούν να δρομολογούν τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών που λαμβάνουν στην αντίστοιχη αρμόδια εποπτική αρχή (Relevant Competent Authority) Οι εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής (Home CAs) μπορούν να δρομολογούν τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών που λαμβάνουν στην αντίστοιχη αρμόδια εποπτική αρχή (Relevant Competent Authority) Η εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής (Home CA) και η αρμόδια εποπτική αρχή (Relevant CA) θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αναφορών (reference data) τόσο για εργασίες εποπτείας και έρευνας συναλλαγών όπως επιβάλλονται από τις οδηγίες των MiFID και MAD. Η εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής (Home CA) και η αρμόδια εποπτική αρχή (Relevant CA) θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αναφορών (reference data) τόσο για εργασίες εποπτείας και έρευνας συναλλαγών όπως επιβάλλονται από τις οδηγίες των MiFID και MAD.

13 Case Study: Nokia shares Τετάρτη, 10-1-200713 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Financial Instrument:  Nokia Corp., ISIN: FI0009000681 Trading Venue:  Helsinki Stock Exchange, Finland  Others: Stockholm, Frankfurt, London, Paris, NYSE, … Reporting parties:  Spanish firm, Madrid  Polish firm, Warsaw

14 Case Study: Nokia Shares Τετάρτη, 10-1-200714 Μπανάβας Ν. Γεώργιος National Reporting: Spanish firm to Spanish CA Polish firm to Polish CA Mandatory Reporting: (TREM) Spanish CA & Polish CA to Finnish CA Optional Reporting: (TREM on request) Spanish CA & Polish CA to German CA … others Spain Germany Poland Finland Πηγή: CESR-Executive Briefing, Nov. 2006

15 Lesson Learned Τετάρτη, 10-1-200715 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων συναλλαγών είναι ευρύτατο, πολύπλοκο και ιδιαίτερης σημασίας για την εφαρμογή της οδηγίας. Ως εκ τούτου οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην συλλογή και διαχείριση των δεδομένων αυτών. Το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων συναλλαγών είναι ευρύτατο, πολύπλοκο και ιδιαίτερης σημασίας για την εφαρμογή της οδηγίας. Ως εκ τούτου οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην συλλογή και διαχείριση των δεδομένων αυτών.

16 Ερωτήσεις Τετάρτη, 10-1-200716 Μπανάβας Ν. Γεώργιος Ευχαριστώ πολύ ! g.banavas@cmc.gov.gr


Κατέβασμα ppt "Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Μηχανισμός Ανταλλαγής Περιεχομένου Γνωστοποίησης Συναλλαγών μεταξύ των Εποπτικών Αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google