Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κόσμος χωρίς πολέμους Και χωρίς βία. Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κόσμος χωρίς πολέμους Και χωρίς βία. Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κόσμος χωρίς πολέμους Και χωρίς βία

2 Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία

3

4 Μέρος 1. Γενικές Πληροφορίες για τον Οργανισμό Part 1. General Information about the Οrganism Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία

5 Βασικές θέσεις General aspects Τον παραλογισμό της πολεμικής βιομηχανίας που είναι αφοσιωμένη στο να σκοτώνει ανθρώπους Κι αυτό θεωρείται φυσιολογικό Τη φρίκη της φυσικής βίας σε μαζική κλίμακα Τα οικονομικά συμφέροντα σε βάρος της ανάπτυξης του ανθρώπου & της υπεράσπισης της ανθρώπινης ζωής WwWaWV UNDERLINES: Ο ΚΧΠΒ υπογραμμίζει: The absurdity of industrial centres dedicated to killing people and this is seen as normal. The horror of physical violence at mass scale. Economic interests instead of developing the human being and defending human life.

6 Αποδομεί ριζωμένες αντιλήψεις σχετικά με τα υποτιθέμενα οφέλη του πολέμου. Ψέμματα που διαδώθηκαν για να δικιολογήσουν το αδικιολόγητο και να στηρίξουν τις μη-αξίες που εγκαθίδρυσε μια μειωνότητα που έχει καταφέρει να σφετεριστεί το κοινωνικό σύνολο. De-mystifies certain established beliefs about the apparent benefits of war. Lies established to justify what has no justification, and make explicit the anti-values set- up by a minority which has appropriated the social whole.

7 Τονίζει ότι η δράση των ανθρώπων μπορεί να αλλάξει αυτήν την κατάσταση, Κι ότι η λύση δε θε έρθει από τους «ισχυρούς» που ευθύνονται για την εγκαθίδριση αυτής της φρίκης. Highlights that the action by people can substantively change this situation, and that the solution will not come from the “powerful” responsible for establishing this horror.

8 Καταγγέλει την υποκρισία & την αντίφαση των “ισχυρών”, που μιλούν για τη φτώχεια αλλά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την ανθρώπινη ζωή, Και σπαταλούν μεγάλα χρηματικά ποσά για όπλα και μόνο ψίχουλα για τρόφιμα, με τη μορφή ελεημοσύνης. Denounces the hypocrisy and the contradiction of the “powerful”, Who give speeches about hunger but has no interest for human life, assigning large sums of money for arms and only a few charitable cents for food.

9 Ο ΚΧΠΒ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ WWW AROUND THE WORLD World without Wars and without Violence was presented for the first time in 1995 and from that time WwW spread its activities all around the world Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1995 κι από τότε οι δραστηριότητές του έχουν διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο

10

11

12

13

14

15

16

17 Μέρος 2. Ιδεολογική βάση Part 2. Ideological basis Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία

18 Ρίζες Background Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία (ΚΧΠΒ) είναι ένας οργανισμός του Ανθρωπιστικού Κινήματος, βασίζεται στο ρεύμα σκέψης που είναι γνωστό ως Νέος Ανθρωπισμός ή Οικουμενικός Ανθρωπισμός. Το ρεύμα αυτό εκφράζεται από τις εργασίες του Silo και των ποικίλων συγγραφέων που εμπνέονται από αυτό. World without Wars and without Violence (WwW) is an organism of the Humanist Movement, based on the current of thought known as New Humanism or Universalist Humanism. This current can be found expressed in Silo’s works and in those of the diverse authors who are inspired by it.

19 Video_Slide_19: klick here

20 Βασικές ιδέες: Γιατί είναι απαραίτητος ένας Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία. Basic ideas: Why a World Without Wars and Without Violence is necessary. Οι πόλεμοι γίνονται για να οικι- οποιηθούν κοινωνικά αγαθά συμφέροντα κρυμμένα πίσω από κίνητρα θρησκευτικά, γεωπολιτικά, την «υπεράσπιση» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. τεχνολογική πρόοδος: παραγωγή όλο και πιο καταστροφικών όπλων για τον άμαχο πληθυσμό Wars are conducted to appropriate social goods interests hidden behind religious, geopolitical motives, in “defense” of human rights, etc. technological progress: production of increasingly devastating weapons for the civilian population

21 Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον από τους πολέμους In contemporary society there are powerful social forces interested in wars όπως: η στρατιωτική βιομηχανία ρατσιστικές ομάδες, φανατικοί εθνικιστές και φονταμενταλιστές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος κτλ. such as: the military-industrial complex racist groups, radical nationalists and fundamentalists, organized crime, etc.

22 ΚΧΠΒ: Στόχοι WwW: Objectives Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία είναι ένα κοινωνικό κίνημα που έχει σαν αντικείμενο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συνείδησης της Μη-βίας. World without Wars and without Violence is a social movement whose objective is the creation of a worldwide non-violent consciousness.

23 ΚΧΠΒ: Στόχοι WwW: Objectives Αυτή η νέα συνειδητότητα θα είναι το απαραίτητο βήμα προς έναν κόσμο χωρίς βία, όχι μόνο στην πλέον σκληρή μορφή του πολέμου και της φυσικής βίας, αλλά και χωρίς οικονομική, φυλετική, θρησκευτική, σεξουαλική, ψυχολογική και ηθική βία. This new consciousness will be the necessary step towards a world free of violence, not only in its cruelest expression of wars and physical violence, but also free from economic, racial, religious, sexual, psychological and moral violence.

24 ΚΧΠΒ: Στόχοι WwW: Objective Εργάζεται για τον τερματισμό των πολέμων & των ένοπλων συγκρούσεων τον ολοκληρωτικό αφανισμό των πυρηνικών όπλων την αναλογική & προοδευτική μείωση των συμβατικών όπλων It works for the cessation of wars and armed conflicts the complete elimination of nuclear weapons ; the proportional and progressive disarmament of conventional weapons

25 ΚΧΠΒ: Στόχοι WwW: Objective It works for the withdrawal of invading troops from occupied territories, the renunciation by governments of the use of war as a means to resolve conflicts Εργάζεται για Την απόσυρση των στρατευμάτων εισβολής από περιοχές υπό κατοχή Την αθεσμική αποκύρηξη του πολέμου ως μέσου επίλυσης διαφορών

26 Βία και Ενεργή Μηβία Violence and Active Nonviolence

27 Violencia y No-violencia activa Violence and active nonviolence Κάθε μορφή βίας σημαίνει την άρνηση της βούλησης των άλλων ανθρώπων Ένα κοινωνικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από τη βία All forms of violence mean the denial of the intentionality of other human beings. social system characterized by violence. Η Μηβία εμφανίζεται από νωρίς στην ανθρώπινη ιστορία με διάφορες εκφράσεις, όπως ο Χρυσός Κανόνας: «Όταν συμπερίφέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες να σου συμπεριφέρονται, απελευθερώνεσαι » Nonviolence can be seen in very early times with different expressions such as the Golden Rule, “When you treat others as you would like to be treated, you liberate yourself”.

28 Βία και Ενεργή Μηβία Violence and active nonviolence ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ, ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗ-ΒΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ. DENUNCIATION, CIVIL DISOBEDIENCE, MAKING A VOID, STRIKES, STREET MOBILIZATIONS, PERSONAL AND SOCIAL BOYCOTTS, COORDINATED ACTIONS ARE THE MAIN TOOLS OF PRESENT DAY NON- VIOLENCE.

29 Η εξάλειψη των πολέμων θα σημάνει την οριστική έξοδο από την ανθρώπινη προ- ιστορία The elimination of wars would mean to definetely exit human pre-history

30

31 Επίσημα Υλικά Official Materials Ανθρωπιστικό Έγγραφο, Silo, 1992 Εγχειρίδιο προσωπικής ανάπτυξης για μέλη του Ανθρωπιστικού Κινήματος. Κέντρο Μελετών, Πάρκο Punta de Vacas, 2009 Άπαντα Silo, 2 τόμοι, Silo, Plaza y Valdés, 2002 Αφοπλισμός και Συμφιλίωση για έναν κόσμο χωρίς πολέμους, Rafael de la Rubia Αυτοαπελευθέρωση, Luis A. Ammann. (1980, αναθεώρηση 2004) Document of the Humanist Movement, Silo, 1992 Manual of Personal Development for members of the Humanist Movement. Center of Studies, Punta de Vacas Park, 2009 Collected Works, Volume 1 and 2, Silo Disarmament and Reconciliation for a world without wars, Rafael de la Rubia Self-liberation, Luis A. Ammann

32 Μέρος 3. Οργανωτικές αρχές Part 3. Organizational guidelines Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία

33 Μέλη και συμμετοχή Members and participation Συμμετοχή ανοικτή σε οποιονδήποτε ταυτίζεται με τους βασικούς στόχους του ΚΧΠΒ Πλήρη μέλη Υποστηρικτικά μέλη Participation open to everybody who coincides with the basic objectives of WWW Full members Supporting members

34 Βασική οργάνωση Basic organization Ομάδα διάδοσης (ΟΔ): ομάδα ανθρώπων που συναντιούνται τακτικά κι εμβαθύνουν στην πρακτική και μελέτη της Μηβίας. Ομάδα Βάσης (ΟΒ): περίπου 10 πλήρη μέλη που συναντιούνται τακτικά κι εκλέγουν με άμεση ψηφοφορία ένα συντονιστή της ομάδας. Promotion Group (PG): a group of people that meets regularly and expands on the practice and study of non-violence. Base Team (BT): approx. 10 full members, meeting regularly, and elect, by direct vote, a coordinator of the team.

35 Οι Ομάδες Βάσης εκτελούν 3 βασικές λειτουργίες: BTs set in motion three basic mechanisms or functions: Αύξηση Επικοινωνία Εκπαίδευση Growth Communication Training

36 Κατάσταση στις 23 Δεκεμβρίου 2009 Situation 23rd of December 2009

37

38 12 εκλεγμένα μέλη Συντονισμός κοινών δράσεων Διεθνής πληροφόρηση στις Ομάδες Βάσης Επίσημη ιστοσελίδα Διεθνείς εκδόσεις & υλικά Συνεργασία με άλλες οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο Αναγνώριση οργανώσεων ή μετώπων που δρουν ως «υποστηρικτές» του ΚΧΠΒ. 12 elected members Coordination of joint actions World information to the Base Groups Official website Official international releases Relations with other organizations at a worldwide level Admission of organizations or fronts that act as “supporters” of WwW. Συντονισμός σε διάφορα επίπεδα (εθνικό, διεθνές) Coordination at different levels (national, worldwide) Διεθνής Συντονιστική Ομάδα World Coordination Team

39 Τροποποίηση επίσημων υλικών ή οργανωτικών θεμάτων που υπόκεινται σε άμεση ψηφοφορία από όλα τα πλήρη μέλη. Εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία των πλήρων μελών του ΚΧΠΒ σε όλον τον κόσμο, κάθε 2 χρόνια. modification of official materials or organizational aspects subject to direct vote by all full members. chosen through direct vote of the full members of World without Wars around the world every two years. Συντονισμός σε διάφορα επίπεδα (εθνικό, διεθνές) Coordination at different levels (national, worldwide) Διεθνής Συντονιστική Ομάδα (ΔΣΟ) World Coordination Team (WCT)

40 Έχει την ευθύνη του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο. Έχει τα χαρακτηριστικά της ΔΣΟ, αλλά στο δικό της επίπεδο. 12 μέλη εκλεγμένα με άμεση ψηφοφορία από τα πλήρη μέλη του ΚΧΠΒ της χώρας κάθε 2 χρόνια. National coordination is the responsibility of the “WwW National Coordination Team” that has the same characteristics and functions as the WCT but at its own level. 12 members chosen through direct vote of the full members of World without Wars of the whole Country every two years. Συντονισμός σε διάφορα επίπεδα (εθνικό, διεθνές) Coordination at different levels (national, worldwide) Εθνική Συντονιστική Ομάδα (ΕΣΟ) National Coordination team of WWW (NCT)

41 Λειτουργίες Διασύνδεσης Joint Functions Εκπρόσωπος τύπου, Επαφή με άλλες οργανώσεις, Νομικά και δικαστικά, Τύπος και διάδοση κτλ. spokesperson, relationships with other organizations, legal and juridical press and dissemination functions, etc.

42 Λειτουργίες Διασύνδεσης Joint Functions Διάρκεια: 1 χρόνος στις Ομάδες Βάσης και 2 χρόνια στις Εθνικές Συντονιστικές Ομάδες και στη Διεθνή Συντονισική Ομάδα. Duration of one year in the case of base teams, and 2 years in the case of national and worldwide coordination teams.

43 Θεσμική μορφή Institutional issues Ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης σε κάθε χώρα Έχει νομική μορφή «μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας» (ή τον αντίστοιχο όρο σε κάθε χώρα) Διεθνής Ομοσπονδία According to their level of development and growth register their legal status as “non-profit making civil association” (or similar) International Federation

44 Προσωπική Εργασία Personal Work Εγχειρίδιο Προσωπικής ανάπτυξης για μέλη του Ανθρωπιστικού Κινήματος Αυτοαπελευθέρωση Ξεπέρασμα της εσωτερικής βίας Περισσότερες προσωπικές εργασίες Συναντήσεις, εργαστήρια, σεμινάρια Manual for Personal Formation for members of the Humanist Movement Self-Liberation Surpass internal violence More personal works Meetings, workshops, seminars

45 Χρηματοδότηση Finances Ο ΚΧΠΒ χρηματοδοτείται από τις εθελοντικές εισφορές των πλήρων μελών του: Καταβάλουν ετήσια συνδρομή Όχι χαμηλότερη από το 10% του κατώτατου μισθού Όχι υψηλότερη από το 10% του μέσου μισθού Περισταδιακές εισφορές των μελών & υποστηρικτών. WWW is self-sustained through the voluntary contribution of its full members. An annual fee is collected Not less than 10% of the minimal monthly salary No more than 10% of the average monthly salary occasional voluntary collections, full and adherent members.

46 Μέρος 4. Πιθανές μελλοντικές δράσεις και καμπάνιες Part 4. Future possible activities and campaigns Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία

47 Χάρτης των βραβευμένων με Νόμπελ Ειρήνης Charter of the Nobel Peace Laureates Εκστρατεία υποστήριξης του «Χάρτη για έναν κόσμο χωρίς βία» Endorsement campaign for the Charter for a world without violence

48 2 Οκτωβρίου: Ημέρα της Μηβίας October 2nd: Nonviolence Day Δραστηριότητες εορτασμού της ημέρας Μία κοινή δράση, π.χ. ένα μήνυμα sms που διαδίδουμε σε όλους τους φίλους Δημιουργικές και ποικίλες δραστηριότητες σε όλον τον πλανήτη Event to commemorate the day only one common action, i.e.: sms message to spread to all friends creative and diverse activities in the whole planet

49 Εκστρατεία για το Συνέδριο Κύρωσης της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών (NTP) Campaign about the NPT Conference Τον Μάιο του 2010. Διεθνής Διαγωνισμός Ομιλιών σε Γυμνάσια & Λύκεια Θα δοθούν σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις in May 2010. International Competition of speeches in high schools To be delivered during national and international encounters

50 Συνέδριο NTP, Νέα Υόρκη. Μάιος 2010 NPT Conference, New York. May 2010 Ο ΚΧΠΒ στέλνει πολυπληθή διεθνή αποστολή στη Νέα Υόρκη Η Νέα Υόρκη είναι σπουδαία ευκαιρία για το σχηματισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας του ΚΧΠΒ That WWW sends a large international delegation to New York New York would be a great opportunity to form the International Federation of WWW

51 Επέτειος του πολέμου στο Ιράκ Iraq War anniversary 17 ή 20 Μαερίου: Σήματα Μηβίας March 17th (or 20th) Non- violence signs

52 Δήμαρχοι για την Ειρήνη Mayors for Peace Συνεργασία με την οργάνωση «Δήμαρχοι για την Ειρήνη» στην εκστρατεία της για νέα μέλη Colaboration with Mayors for Peace in its continuing campaign for new members.

53 Εικονική Πορεία Virtual March Η δεύτερη Πορεία για την Ειρήνη & τη Μηβία, εικονική αυτή τη φορά. Δημιουργικέ και ποικιλόμορφες δραστηριότητες σε όλον τον πλανήτη. A March for peace and nonviolence but on this second occasion a virtual one creative and diverse activities in the whole planet

54 Νομοθετικές πρωτοβουλίες Popular Legislative Initiatives Να οργανώσει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε κάθε χώρα για να κηρυχθεί ο πόλεμος παράνομος To organise Popular Legislative Initiatives in all the countries to declare wars illegal in their respective Constitutions.

55 Μη βίαιες πόλεις Non violent Cities Να οργανώσει ένα διεθνές δίκτυο πόλεων που τάσσονται υπέρ του αφοπλισμού και της μηβίας. To organize an international network of cities that declare themselves in favour of disarmament and non violence.

56 Δίκτυο επιστημόνων για τον αφοπλισμό Network of scientists for disarmament Να οργανώσει ένα δίκτυο επιστημόνων ενάντια στην ανάπτυξη των όπλων, Και να θέσει το θέμα της κοινωνικής ευθύνης της επιστήμης. To organize a network of scientists against the development of weapons and to discuss science’s social responsibility.

57 Νόμοι υπέρ της Ειρήνης Peace Legislation Οι πολιτικοί θα πρέπει να γνωστοποιούν τα οικονομικά συμφέροντα στη βιομηχανία και το εμπόριο όπλων Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να γνωστοποιούν τα χρήματα που λαμβάνουν από τη βιομηχανία όπλων Το δικαίωμα στην άρνηση φορολογίας που κατευθύνεται σε αμυντικές δαπάνες Politicians should disclose financial interests in the arms industry or trade Parties should disclose contributions received from the arms industry The right to fiscal objection

58 Ζώνη ελεύθερη από όπλα και βία Weapons and violence free zone Είναι μια εκστρατεία που ξεκινά από την κοινωνική βάση: από τη γειτονιά, την κοινότητα, το δήμο, για να πάρει χαρακτήρα περιφερειακό, εθνικό και διεθνή Υλοποιείται τοπικά, με πρωτοβουλία κάθε Ομάδας Βάσης, σύμφωνα με το δυναμικό και τη δημιουργικότητά της It is a campaign that starts from the social base: from the neighbourhood, community, municipality to take a regional, national and international character The local implementation through each Base Team according to their initiative, potential and creativity

59 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ WORLDWIDE WEB Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία

60 Ιστοσελίδα Worldwide Web www.mundosinguerras.org www.worldwithoutwars.org www.kosmosxorispolemous.gr Γενικές πληροφορίες Κατέβασμα υλικών Εγγραφή Διαθέσιμο σε αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά Σύντομα σε περισσότερες γλώσσες General information Materials downloading Inscription Available in english, spanish, french, italian More languages to come

61

62

63 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ CALENDAR Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία

64 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ CALENDAR 1 η ως 10 η Απριλίου: Συνδρομές μελών Τέλος Μαΐου Εκλογές Between 1st and 10th of April Membership fee End of May: Elections

65 Κόσμος χωρίς πολέμους Και χωρίς βία


Κατέβασμα ppt "Κόσμος χωρίς πολέμους Και χωρίς βία. Κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς βία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google