Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEAM-BASED ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEAM-BASED ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEAM-BASED ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
SOFIA CHATZI Ph.D Student Supervisor: Ioannis Nikolaou Department of Management Science and Technology Athens University of Economics and Business

2 TEAMWORK Teamwork: Team Features:
Ως εργασία στα πλαίσια ομάδας (“teamwork”) ορίζονται «όλες εκείνες οι ενέργειες, διαδικασίες, και συμπεριφορές που υιοθετούν τα μέλη προκειμένου η ομάδα να έχει την ικανότητα να πετύχει συγκεκριμένους, κοινούς και με αξία στόχους» (Glickman et al., 1987). Η πιο σημαντική πλευρά της εργασίας στα πλαίσια ομάδας είναι η υπευθυνότητα που αποκτάει εκείνος που γίνεται μέλος μιας ομάδας. Team Features: Η κοινή αντίληψη των ατόμων ότι αποτελούν μια κοινωνική μονάδα, δηλαδή ομάδα Τα κοινά κίνητρα να ικανοποιούν με αμοιβαίο τρόπο τις ανάγκες τους (Κάντας, 1995) Οι κοινοί στόχοι και σκοποί (Hayes, 1997) Η οργάνωση: οι σχέσεις δηλαδή των ανθρώπων ρυθμίζονται από κάποιο σύστημα ρόλων και κοινά αποδεκτών κοινωνικών κανόνων (Thomas & Corney, 1993) Η μεταξύ των ατόμων αλληλεξάρτηση, διεξάγοντας συχνά τυπικές ή άτυπες συναντήσεις (West & Slater, 1996) Η βάση μιας κοινής γνώσης και η συλλογική υπευθυνότητα ως ομάδα (Gilmore et al.,1974) Ο προσανατολισμός προς το εργασιακό καθήκον και οι διαφορετικές, αλλά αλληλοσυμπληρωματικές, δεξιότητες (Hayes, 1997)

3 TEAMS IN ORGANIZATIONS
ΟΙ ΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΙ αυξάνουν την παραγωγικότα (Weldon & Weingart, 1993) προωθούν την καινοτομία (Pillinger & West, 1995) καλυτερεύουν την οικονομική απόδοση της εταιρίας (Guzzo, 1996) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Tannenbaum et al. 1996, βλ. Burch & Anderson, 2004) τα χαρακτηριστικά του εργασιακού καθήκοντος η δομή της εργασίας τα ατομικά χαρακτηριστικά τα χαρακτηριστικά της ομάδας οι διαδικασίες της ομάδας ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Team – Member Επιλογή Προσωπικού

4 TEAM BASED ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σε έρευνα των Capelli & Rogovsky (1994) σε δείγμα 56, 000 εργαζομένων σε παραγωγικές μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρέθηκε ότι μία από τις πιο κοινές δεξιότητες που οι νέες εργασιακές πρακτικές απαιτούν, είναι η Ικανότητα να εργάζεται κανείς μέσα σε Ομάδες. THE BIG ISSUE Πώς μπορούμε να επιλέξουμε υποκείμενα που θα είναι ικανά να εργαστούν στα πλαίσια μιας ομάδας (team), ενώ παράλληλα θα είναι παραγωγικά και θα προάγουν την καινοτομία; Τί ξέρουμε για τη σύνθεση των ομάδων, ερευνητικό ερώτημα η απάντηση του οποίου θα μας βοηθήσει να συγκροτήσουμε σωστές και αποτελεσματικές ομάδες;

5 ΕΡΕΥΝΑ Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να ανταποκρίνονται ψυχολογικά καλύτερα από κάποιους άλλους σε δραστηριότητες της ομάδας.....Ομάδες που σχηματίζονταν από άτομα που επιθυμούσαν την εργασία στα πλαίσια ομάδας ή που χαρακτηρίζονταν από «κολλεκτιβιστικό προσανατολισμό» (Early, 1994), απέδιδαν καλύτερα στα καθήκοντα που απαιτούσαν αλληλεπίδραση και συντονισμό (Davis, 1969) Μέτρηση δεξιοτήτων: οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες (KSAs) είναι οι σπουδαιότεροι προβλεπτικοί παράγοντες της ατομικής και ομαδικής απόδοσης. Τέτοιες δεξιότητες στο ομαδικό επίπεδο ανάλυσης είναι: επίλυση της σύγκρουσης, συνεργασία στη λύση προβλημάτων, επικοινωνία, επιβολή στόχου, διαχείριση της απόδοσης, προγραμματισμός και συντονισμός του εργασιακού καθήκοντος (Stevens & Campion, 1994). Κατά τους Salas, Burke, & Cannon-Bowers (2000) υπάρχουν 8 δεξιότητες για να εργαστεί κάποιος σε ομαδικά πλαίσια: adaptability, shared situational awareness, performance monitoring/ back-up behavior, team leadership, interpersonal relations, coordination, communication, και decision-making

6 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Με τον όρο Καινοτομία εννοούμε
«…τη σκόπιμη εισαγωγή και εφαρμογή μέσα σε ένα επάγγελμα, σε μια ομάδα, ή σε μια επιχείρηση ιδεών, μεθόδων, προϊόντων, ή διαδικασιών, που είναι καινούργια για το επάγγελμα, την ομάδα ή την επιχείρηση, και που έχουν σχεδιαστεί προκειμένω να ωφελήσουν το επάγγελμα, την ομάδα ή την επιχείρηση» (West & Farr, 1990)

7 ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Μέτρηση της Δημιουργικότητας στη λήψη αποφάσεων (Maier, 1970) Περιγραφή του ποσοστού Καινοτομίας των Ομάδων από Supervisors και Experts (Burningham & West, 1995, Agrell & Gustafson, 1994) Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η έννοια; Σημαντικό είναι αυτό που τίθεται σε εφαρμογή: Το πόσο καινοτόμα ήταν μια απόφαση βάσει ενός αριθμού διαστάσεων μέγεθος-σπουδαιότητα, ριζοσπαστικότητα, νεωτερισμός και η επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης

8 Personnel Selection Team Innovation

9


Κατέβασμα ppt "TEAM-BASED ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google