Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 02/2009

2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Loi Montagne DTA SCOT PLU Loi Littoral CARTES COMMUNALES PIG ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 1

3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
DTA: Directives Territoriales d’ Aménagement SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale PLU: Plan local d’ Urbanisme CARTES COMMUNALES ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΣΧΗΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΣΗΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΙΣΗΣ
DTA: Directives Territoriales d’ Aménagement SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale PLU: Plan local d’ Urbanisme CARTES COMMUNALES ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η’ ΥΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣ Η’ ΥΠΕΡ-ΝΟΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΙΣΗΣ

5 DTA -> Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας
SCOT PLU CARTES COMMUNALES DTA -> Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας 2 Συνολικά υπάρχουν 7 DTA από το

6 Περιεχόμενο του DTA 2.1 Θεμελιώδεις Κρατικές Κατευθύνσεις
Orientations Fondamentales de l’ Etat Θεμελιώδεις Κρατικές Κατευθύνσεις Localisation des Grandes Infrastructures Τοποθέτηση Μεγάλων Δικτύων Grands Equipements de Préservation des Espaces Naturels Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Grands Equipements de Préservation des Sites Προστασία Αρχαιολογικών & άλλων Χώρων 2.1 DTA (Directives Territoriales d’ Aménagement) Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας

7 Προστασία Περιβάλλοντος
Δημόσιες Εγκαταστάσεις Δίκτυα και Μετακινήσεις 2.3 DTA (Directives Territoriales d’ Aménagement) Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας

8 Εδάφη προς προστασία Εδάφη παραπλήσια ακτών Μεγάλες Εγκαταστάσεις 2.2 DTA (Directives Territoriales d’ Aménagement) Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας

9 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής
DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής 3 Συνολικά 219 Σχήματα το 1999

10 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής
Le rapport de présentation Χωροταξική Διάγνωση Le PADD (Projet d‘Aménagement et de Développement Durable)   Έργα κάτω από τις αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης Le DOG (Document d’ Orientations Générales) Έγγραφο Γενικών Κατευθύνσεων Les documents graphiques  Χάρτες Définition de grands projets d’équipement et de service.   Καθορισμός Υποδομών Μετακίνησης 3.1 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής

11 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής
Δάση- Καλλιέργειες Μνημεία & Κέντρα Παλαιών Πόλεων Χρήσεις Γής Στρατηγικές Κατευθύνσεις 3.2 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής

12 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης
DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης 4 9.675 POS-PLU το 2005

13 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης
Rapport de Présentation Εδαφική Διάγνωση PADD Έργα Χωροταξίας και Αειφόρος Ανάπτυξη Réglement Κανονισμοί Orientations d’ Aménagement Χωροταξικές Κατευθύνσεις Documents Graphiques Χάρτες 4.1 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης

14 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης
Άρθρο 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Τοποθέτηση κτιρίων σε σχέση με τα όρια οικοπέδων Άρθρο 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Τοποθέτηση κτιρίων μέσα στην ίδια ιδιοκτησία Άρθρο 9 : Emprise au sol Κάλυψη Άρθρο 10 : Hauteur maximum des constructions Μέγιστο Ύψος Κατασκευών Άρθρο 11 : Aspect extérieur Όψεις Κτιρίων Άρθρο 12 : Stationnement Στάθμευση Άρθρο 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés Άκτιστα εδάφη και φυτείες, Χαρακτηρισμένα Δάση Άρθρο 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS. Συντελεστής Δόμησης Άρθρο 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites Χρήσεις ή Απαγορεύσεις Εδαφών Άρθρο 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières Χρήσεις Εδαφών κάτω από ειδικές συνθήκες Άρθρο 3 : Accès et voirie Προσβάσεις και δρόμοι Άρθρο 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité) Εξυπηρέτηση από δίκτυα (Νερού, Αποχέτευσης, Ηλεκτρισμού) Άρθρο 5 : Caractéristique des terrains Χαρακτηριστικά εδαφών Άρθρο 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Τοποθέτηση κτιρίων σε σχέση με άξονες-δρόμους και δημόσιους χώρους 4.2 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης

15 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης
Zone UA (A = tissus Anciens) Παλιός Ιστός Zone UG (G = habitat Groupé) Συγκροτήματα Κατοικιών Zone UH (H = habitat individuel) Μεμονωμένες Κατοικίες Zone UI (I = activités Industrielles) Βιομηχανικές Δραστηριότητες Zone UJ (J = habitat individuel diffus) Ζώνη Διάσπαρτων Μεμονωμένων Κατοικιών Zone US (S = équipements sportifs) Ζώνη Αθλητικών Εγκαταστάσεων Zone UZ (Z = ZAC) Ζώνες Ανάπλασης (P.I.C.) (Périmètres d‘ Implantation Commerciale) Περίμετροι Εμπορικής Δραστηριότητας Kanonismoi 4.3 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης

16 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης
Zone AU (A Urbaniser) Ζώνες προς Πολεοδόμηση Zone AUD (Οuverte à l'urbanisation.) Ζώνη Ανοικτή προς Πολεοδόμηση Zone AUI (l’installation d’activités industrielles.) Ζώνη Νέας Βιομηχανικής Δραστηριότητας Zone AUL (Vocation de loisirs, tourisme, éducation, sports, santé,…,) Ζώνη Ψυχαγωγίας, τουρισμού, παιδείας, αθλητισμού, υγείας Zone AUM (Terrains de la base aérienne 217.) Εδάφη Στρατιωτικής Βάσης ΒΑ 217 Zone AUS (D’ intérêt collectif à dominante Sportive. Ζώνη κοινωφελούς αθλητ. ενδιαφέροντος Zone A (Zone Agricole) Ζώνη Γεωργική Zone N (Zone naturelle ou paysagère protégée) Ζώνη Προστασίας Φυσικού Τοπίου Kanonismoi 4.3 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης

17 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης
AUI : Βιομηχανική Ζώνη UG : Ζώνη Πολυκατοικιών AU : Ζώνη προς Πολεοδόμηση UH : Ζώνη Μονοκατοικιών US : Αθλητική Ζώνη 4.4 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης

18 CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων
DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων 5

19 CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων
Περιεχόμενο της Carte Communale Carte Communale Εtat des lieux du territoire Εδαφική Διάγνωση Préservation et mise en valeur de l'environnement Διατήρηση και Ανάδειξη Περιβάλλοντος Réglement Κανονισμοί Construction d’ un projet communal Κατασκευή Κοινοτικού Έργου Documents Graphiques Χάρτες 5.1 CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων

20 CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων
Προστατευόμενα Εδάφη Προστατευόμενος Ιστορικός Ιστός Ζώνη Πράσινου Ζώνη Οικονομικής Δραστηριότητας Εγκαταστάσεις Ζώνη πολεοδόμησης 5.2 CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων

21 Ερωτήσεις- Συζήτηση . . . . . . .


Κατέβασμα ppt "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google