Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

.  THE CORRELATION BETWEEN THE TYPE OF PASS AFTER FLOAT SERVIS AND THE EFFICIENCY OF ATTACK IN MEN'S ELITE VOLLEYBALL  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ".  THE CORRELATION BETWEEN THE TYPE OF PASS AFTER FLOAT SERVIS AND THE EFFICIENCY OF ATTACK IN MEN'S ELITE VOLLEYBALL  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 .  THE CORRELATION BETWEEN THE TYPE OF PASS AFTER FLOAT SERVIS AND THE EFFICIENCY OF ATTACK IN MEN'S ELITE VOLLEYBALL  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

2  G. Bakodimos, Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S.  A. Kasabalis, Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S.  S. Drikos, Capodistrian University of Athens, D.P.E.S.S.  J. Dimitriadis, Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S.

3 The interactions between two opposing teams lead to the emergence of unique game patterns. In volleyball, attack efficiency emerges as the strongest predictor of the final result and thus it becomes of foremost importance to understand which game patterns afford the attaining of higher attack efficacies. In turn, the serve and the serve reception constrain the setter’s actions and the attacker’s efficiency. Therefore, the purpose of this study was to examine the correlation between the type of pass after float servis and the attack efficiency.. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αντίπαλες ομάδες, δημιούργησε την ανάγκη για μοναδικές λειτουργικές δραστηριότητες. Στην Πετοσφαίριση αποτελεσματικότητατηςεπίθεσης, είναιοσ ημαντικότεροςπαράγονταςπρόβλεψης του τελικού αποτελέσματος. Έχει αποδειχθεί ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της επίθεσης είναι το σερβίς του αντιπάλου και η ποιότητα της υποδοχής, η οποία περιορίζει τις επιλογές του πασαδόρου. Σε αυτή την έρευνα ο σκοπός ήταν να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα της επίθεσης σε σχέση με το είδος της υποδοχής ( δάκτυλα ή μανσέτα ) μετά από κυματιστό σέρβις.

4 The sample was the total attempts of pass(over head and low) after float servis n=966 from 10 games of Greek professional League the period 2012/13 and the observation of both team in every game. The dependent variable was the result of attack and the independent variables were the, serve type and reception type(overhead/low reception). Multinomial logistic regression was applied, in order to obtain the estimated likelihood of occurrence of the dependent variable, based on the values of the independent variables(p ≤ 0.05). Τ he technical skill of pass after float servis rated a five-level tactical scale. The effectiveness of the attack was evaluated on a regular scale of three levels. Το δείγμα ήταν το σύνολο των υποδοχών με δάκτυλα ή μανσέτα μετά από κυματιστό σερβίς n = 966, από δέκα παιχνίδια Α 1 Εθνικής κατηγορίας αντρών της περιόδου 2012 /13 σύνολο 20 παρατηρήσεις ομάδων (10*2). Δημιουργήθηκε πρωτόκολλο καταγραφής με πλήθος μεταβλητών. Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το αποτέλεσμα της επίθεσης και ανεξάρτητες μεταβλητές τα δύο είδη υποδοχών ( ποιοτική με δύο διακριτές ). Η στατιστική μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση. Οι τεχνικές δεξιότητες που αξιολογήθηκαν είναι η υποδοχή του κυματιστού σερβίς ( σε τακτική κλίμακα 5 επιπέδων ) το είδος της υποδοχής που χρησιμοποιήθηκε ( με δάχτυλα ή με μανσέτα ), και το αποτέλεσμα της επίθεσης ( σε τακτική κλίμακα 3 επιπέδων ).

5  Servis zone  Type of servis  Servis direction  Server specificity  Type of pass  Zone of pass  Passer specificity  Attacker specificity  Pass and the same attacker  Pass and other attacker  Zone of attack  Rated attack  Rated pass  Rated attack for every specificity  Rated pass for every passer specificity  Flight time of the ball after contacting the passer by contacting the setter  Rotation of the serving team  Rotation of passing team  Start time of the race episode  Physical characteristics of players  Result of match  Result of set

6  The total actions of overhead reception  Efficacy of over head receiving  The efficiency of attacks after the over head receptions  The total actions of low receptions  Efficacy of low receiving  The efficiency of attacks after the low receptions  Causes of attack efficiency in relation to the time of flight of the ball between receptor and the setter(categories of flight time : 4=1,5-1,75s. 3=1,3- 1,5s. 2= over 1,8s. 1=less than 1sec.)  Frequency of attacker specificity and efficiency  Οι συνολικές υποδοχές με δάκτυλα  Αποτελεσματικότητα υποδοχής με δάκτυλα  Η αποτελεσματικότητα της επίθεσης μετά την υποδοχή με δάκτυλα  Οι συνολικές υποδοχές με μανσέτα  Αποτελεσματικότητα της υποδοχής με μανσέτα  Η αποτελεσματικότητα της επίθεσης μετά την υποδοχή με μανσέτα  Έρευνα της αποτελεσματικότητας της επίθεσης σε σχέση με τον χρόνο πτήσης της μπάλας μετά την επαφή του υποδοχέα έως την επαφή του πασαδόρου (categories of flight time : 4=1,5-1,75s. 3=1,3- 1,5s. 2= over 1,8s. 1=less than 1sec.)  Σχέση της αποτελεσματικότητας της επίθεσης με την συχνότητα των ειδικοτήτων των παικτών που εκτελούν επίθεση στις κατηγορίες των χρόνων.

7 NPUP.PTOTAL JF597/90,7%281/91,2%878/90,1% FL61/9,3%27/8,8%88/9,1% TOTAL658308966

8 N.PUP.PTOTAL PAMVOHAIKOS146/22,2%78/25,3%224/23,2% MILONAS35/5,3%16/5,2%51/5,3% LAMIA95/14,4%65/21,1%160/16,6% OSFP89/13,5%13/4,2%102/10,6% PAOK126/19,1%58/18,8%184/19.0% IRAKLIS9/1,4%15/4,9%24/2,5% ETHNIKOS80/12,2%30/9,7%110/11,4% ARIS34/5,2%15/4,9%49/5,1% EGINIO15/2,3%11/3,6%26/2,7% KIFISIA29/4,4%7/2,3%36/3,7% TOTAL658308966

9 PASS EFFICIENCY N.PUP.PTOTAL ACE20 /3,0%6/1,9%26/ 2,7% ON THE NET KILL 47/7,1%20/6,5%67/6,9% 2. CH.89/13,5%26/8,4%115/11,9% 3.H CH135/20,5 % 40/13,0%175/18,1% PERFECT367/55,8 % 216/70,1%583/60,4% TOTAL658308966

10 UNDER 1,4 SEC39/6,6%15 /5,3%54 6,2% OVER 1,8SEC101/ 17,1%28/9,9%129/19,8% FROM 1,3 TO 1,5133/22,5%64/22,5%197/22,5% FROM 1,5 TO1,75317/53,7%177/62,3%494/56,5% TOTAL590284874

11 N.PUP.PTOTAL SET.12/2,1%6/2,2%18/2,5% W.AT.1154/26,6%60/21,6%214/25.0% K157/26,6%32/11,5%89/10,4% OP.174/30,1%97/34,9%271/31,7% W.AT.2116/20,1%46/16,5%162/18,9% K265/11,2%37/16,5%102/11,9% TOTAL578278856

12 N.PUP.PTOTAL POINT.S.TEA M 100/17,2%62/21,9%162/18,7% CNNNG198/34,0%96/33,9%294/34,0% POINT.P.TEA M 284/48,8%125/44,2%409/47,3% TOTAL582283865

13 TEAMPASS EFFTime from R to P_NEW SERVIS Correlation Coefficient -,091,127-,105 ** Sig. (1-tailed),002,000,OO1 N98797875 PASSCorrelati on Coefficient -,042,137 **,014 Sig. (1-tailed),094,000,342 N966 874 **. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

14  The following model was considered as the dependent variable the reception quality using the below coding and independent as originally entered all variables  Στο ακόλουθο μοντέλο θεωρήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή η ποιότητα υποδοχής με χρήση της παρακάτω κωδικοποίησης και ως ανεξάρτητες αρχικά μπήκαν όλες οι μεταβλητές  Ln( Ποιότητα Υποδοχής ) = -3,841+ 0,376*( ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ _NEW) + 0.827*( ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ) + 0.282*( Time from R to P_NEW)+ 0,964*( ΣΕΡΒΙΣ )+ 0,739*( ΥΠΟΔΟΧΗ )

15 BS.EWALDDFSIGEXP(B) VAR000 10,739,17318,228 1,0002,095 VAR000 08,964,30110,253 1,0012,622 VAR000 11,282,1692,769 1,0961,325 VAR000 12,827,11254,712 1,0002,286 VAR000 13,827,1555,846 1,0161,456 CONST ANT -3,841,61538,961 1,000,021

16  H υποδοχή με δάχτυλα αυξάνει την λογαριθμική πιθανότητα της ποιότητας υποδοχής κατά 0,739 φορές.  Up. H pass increases the log probability of pass quality at 0,739 times  Το κυματιστό σέρβις αυξάνει την λογαριθμική πιθανότητα της ποιότητας υποδοχής κατά 0,964 φορές  J.FL &F.SER. increases logarithmic probability of reception quality by 0,964 times

17  Όταν ο χρόνος από τον υποδοχέα στον πασσαδόρο είναι πάνω από 1,5 η λογαριθμική πιθανότητα της ποιότητας υποδοχής αυξάνεται κατά 0,282 φορές.  When the time of the pass to the setter is above 1.5, the logarithmic probability of the quality of reception is increased by 0.282 times.  Η εκτέλεση της επίθεσης από τους κεντρικούς σε σχέση με τους ακραίους αυξάνει την λογαριθμική πιθανότητα της ποιότητας υποδοχής κατά 0,827 φορές. Ομοίως αυξάνεται η πιθανότητα όταν έχουμε ως αναφορά τους ακραίους σε σχέση με τους Δ / Π.  The execution of the attack of the M.AT relative to the W.AT increases the logarithmic probability of the reception quality by 0,827 times. Similarly increasing the probability when we report as W.AT compared with D / P.  Όταν έχουμε πόντο για την υποδεχόμενη ομάδα η λογαριθμική πιθανότητα της ποιότητας υποδοχής αυξάνεται κατά 0,376 φορές  When we have point of the passing team logarithmic probability of passing quality increases by 0.376 times

18  Στο ακόλουθο μοντέλο θεωρήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή ο χρόνος από τον υποδοχέα στον πασσαδόρο με χρήση της παρακάτω κωδικοποίησης και ως ανεξάρτητες αρχικά μπήκαν όλες οι μεταβλητές.  The following model was considered as the dependent variable the time of the pass in the setter using the below coding and independent as originally entered all variables.  Ln(Time from R to P)= 1.287 + 0.271*( ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ) – 0.734*( ΣΕΡΒΙΣ )

19 BS.E.WalddfSig.Exp(B) VAR00008-,734,2369,6641,002,480 VAR00009,271,1612,8491,0911,311 Constant1,287,35812,9481,0003,622

20  Το J.FL σέρβις μειώνει την λογαριθμική πιθανότητα της ποιότητας χρόνου από τον υποδοχέα στον πασσαδόρο κατά 0,734 φορές.  J.FL & Fl servis reduces the logarithmic probability of quality time from the passer to the setter 0.734 times.  Η τέλεια υποδοχή αυξάνει την λογαριθμική πιθανότητα της πόιότητας του χρόνου από τον υποδοχέα στον πασσαδόρο κατά 0,271 φορές.  The perfect pass increases the probability of a logarithmic time of the passer to the setter at 0,271 times.

21  Στο ακόλουθο μοντέλο θεωρήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή η αποτελεσματικότητα της επίθεσης με χρήση της παραπάνω κωδικοποίησης και ως ανεξάρτητες αρχικά μπήκαν όλες οι μεταβλητές.  The following model was considered as the dependent variable the effectiveness of the attack using the below coding and independent as originally entered all variables.  Ln( ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ _NEW)= -1,274 + 0,203*( ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ _NEW) +0,348*( ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ _NEW) + 0,049( ΤΕΑΜ )

22 cS.E.WalddfSig.Exp(B) VAR00001,049,0273,4401,0641,050 VAR00009,348,1525,2181,0221,417 VAR00012,203,0974,4031,0361,225 Constant-1,274,30817,1631,000,280

23  Η εκτέλεση της επίθεσης από τους κεντρικούς σε σχέση με τους ακραίους αυξάνει την λογαριθμική πιθανότητα της αποτελεσματικότητας της πρώτης επίθεσης κατά 0,203 φορές. Ομοίως αυξάνεται η πιθανότητα όταν έχουμε ως αναφορά τους ακραίους σε σχέση με τους Δ / Π.  The execution of the attack of M.ATT. compared with the end increases the logarithmic probability of the effectiveness of the first attack by 0,203 times. Similarly increasing the probability when we report as extreme compared with D / P.  Η τέλεια υποδοχή αυξάνει την λογαριθμική πιθανότητα της αποτελεσματικότητας της πρώτης επίθεσης κατά 0,348 φορές.  The perfect slot increases the logarithmic probability of the effectiveness of the first attack by 0,348 times.

24  Τα αποτελέσματα δίνουν πολλές πληροφορίες από την ανάλυση των αγωνιστικών επεισοδίων στον τομέα που ερευνήσαμε. Μπορέσαμε ακόμη να διακρίνουμε από το σύνολο των υποδοχών ανεξάρτητα από το είδος της τεχνικής, τα στοιχεία που δίνουν περισσότερους πόντους σε κάθε ομάδα.  Στην τεχνική της υποδοχής του αντίπαλου σερβίς με δάκτυλα, όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο τομέας της αποτελεσματικότητας της υποδοχής, ο τομέας των επιλογών του πασαδόρου καθώς και η ποιότητα της υποδοχής σε σχέση με την πτήση της μπάλας προς τον πασαδόρο είναι σαφέστατα καλύτερα από όταν οι ομάδες υποδέχονται με μανσέτα. Παρ ’ όλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της επίθεσης σε σχέση με τις τέλειες επιθέσεις της υποδεχόμενης ομάδας είναι υπέρ της υποδοχής με μανσέτα, ανεξάρτητα της ποιότητας των άλλων παραγόντων. Επίσης η λογαριθμική αύξηση των πιθανοτήτων σε όλα τα μοντέλα μεταβλητών που εξετάσαμε είναι υπέρ της υποδοχής με δάκτυλα πλήν της αποτελεσματικότητας της επίθεσης.  Θεωρώ ότι όλα αυτά θα διαφωτιστούν στην μεταπτυχιακή εργασία που θα καταθέσω στο Πανεπιστήμιο με μεγαλύτερο δείγμα σέρβις υποδοχών και ανάλυση επιπλέον μεταβλητών για την καλύτερη διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων που έχουμε θέσει.

25  The results give a lot of information from the analysis of the racing events in the investigated area. Could still be distinguished from all the passes regardless of the type of technic, the elements that give more points in each team.  In the technic of passing opponent serve with up.h, all evidence suggests that the area of passing ​​ efficiency, the sector of setter choices and the quality of passing in relation to the flight of the ball to the setter is clearly better than when teams passing with n.p. However, the effectiveness of the attack in connection with the perfect attacks of -passing team is in favor of the pass with n.p, regardless of the quality of other factors. Moreover, the logarithmic increase of probability in all models tested variables are in favor of the up.h pass, except the efficiency of the attack.  I think all this will be enlightened in the postgraduate project that I will put to the University in a larger sample of servis, passes and additional analysis of variables for better investigation of research hypotheses that we set.


Κατέβασμα ppt ".  THE CORRELATION BETWEEN THE TYPE OF PASS AFTER FLOAT SERVIS AND THE EFFICIENCY OF ATTACK IN MEN'S ELITE VOLLEYBALL  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ ΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google