Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τρίτη Μέρα Προγράμματος (Λεμεσός / Πάφος)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τρίτη Μέρα Προγράμματος (Λεμεσός / Πάφος)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τρίτη Μέρα Προγράμματος (Λεμεσός / Πάφος) Καλωσορίσατε και πάλι Χρόνια Πολλά Και Καλή Χρονιά

2 2 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Γνωστοί Ελληνο-Κύπριοι Πιθανές Ερωτήσεις Άνδρας ή γυναίκα Απασχόληση Πολιτικός Καλλιτέχνης (ηθοποιός, συνθέτης, τραγουδιστής, κλπ) Λογοτέχνης Αθλητής Πολύ γνωστός Κύπριος

3 3 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Γνωστοί Ελληνο-Κύπριοι Ιδέες για διαφοροποίηση αυτής της δραστηριότητας στα διάφορα επίπεδα

4 4 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Catherine DENEUVE Charles AZNAVOUR Jacques Chirac Michel Platini Brigitte Bardot Zinedine Zidane

5 5 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Queen Elizabeth II William Shakespeare David Beckham Sir Winston Churchill Lady Diane Margaret Thatcher Paul McCartney Charles Dickens

6 6 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα με αυθεντική αξιολόγηση Το διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα διαφοροποιείται από το συμβατικό στους εξής βασικούς τομείς: α. Το γνωσιακό περιεχόμενο οργανώνεται σε θεματικές ενότητες. Με βάση την εννοιοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, οι πληροφορίες συσχετίζονται μεταξύ τους και οργανώνονται σε νοηματικές ολότητες με κύριο όρο συσχέτισης και ταξινόμησης τη νοηματική συγγένεια του περιεχομένου και των θεμελιωδών εννοιών από τις οποίες συγκροτείται. β. Το περιεχόμενο αξιοποιείται με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικο- συναισθηματικών και κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες διατυπώνονται ρητά. Η απόκτηση γνώσεων δεν αποτελεί το μοναδικό σκοπό, αλλά το μέσον επίτευξης άλλων παιδαγωγικών επιδιώξεων. γ. Ο μαθητής συμμετέχει στην επεξεργασία του περιεχομένου και στην αξιολόγηση του έργου που παράγει ως άτομο και ως μέλος ομάδας. Με βάση τα παραπάνω, οι ενότητες και τα κεφάλαια που μπορούμε να αντλήσουμε από το συμβατικό αναλυτικό πρόγραμμα μπορούν να αποτελέσουν υλικό για κάθετη ανάπτυξη μιας διαθεματικής ενότητας, που θα επεκτείνεται σε όλες τις τάξεις

7 7 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Αξιολόγηση Πώς γνωρίζουμε ότι οι μαθητές μας μαθαίνουν αυτό που υποτίθεται πρέπει να μάθουν; Γενικά, τους εξετάζουμε. Ο παραδοσιακός τρόπος γραπτής εξέτασης χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ελέγχου της προόδου των μαθητών μας. Αυτός ο τύπος εξέτασης δεν είναι συνήθως διαδραστικός. Σύμφωνα με αυτόν, δεν επιτρέπεται στους μαθητές να δουν το εξεταστικό δοκίμιο πριν από την εξέταση ούτε τους επιτρέπεται εκ των προτέρων να γνωρίζουν τον τρόπο που θα αξιολογηθούν.

8 8 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Υπάρχουν διάφοροι τύποι αξιολόγησης: 1. Αξιολόγηση με βάση κάποια κριτήρια που καθορίζονται από την αρχή Η αξιολόγηση γίνεται βάσει ή σε άμεση σύγκριση με ένα σταθερό κριτήριο επιτυχίας και το αποτέλεσμα αναφέρεται ως ικανοποιητικό ή μη-ικανοποιητικό. Σε μια ενότητα, για παράδειγμα, η οποία ασχολείται με την αγορά τροφίμων, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να ζητάνε ψωμί Να ρωτάνε την τιμή Να αγοράζουνε ψωμί. 2. Συγκριτική Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται σε άμεση σύγκριση με κάποιο αναμενόμενο επίπεδο, την απόδοση άλλων ατόμων ή ομάδων. Είναι κυρίως η σύγκριση ενός ατόμου ή ομάδας με κάποιου άλλου με κοινά χαρακτηριστικά. Παράδειγμα: Ένας αριθμός ομάδων μαθητών δραματοποιεί μια ιστορία που έχουν διαβάσει. Άλλοι μαθητές από την ίδια ή άλλη τάξη ψηφίζουν για την καλύτερη απόδοση 3. Αυτο-Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται σε άμεση σύγκριση με ένα εσωτερικό κριτήριο ή πλαίσιο του ίδιου του ατόμου που εκτελεί μια επικοινωνιακή πράξη. Οι μαθητές, για παράδειγμα, επιλέγουν ποιες εργασίες θέλουν να συμπεριλάβουν στο φάκελο εργασιών που θα καταθέσουν για αξιολόγηση.

9 9 4. Αξιολόγηση βάσει του αναλυτικού προγράμματος Η αξιολόγηση γίνεται σε σύγκριση με ένα σταθερό αριθμό στόχων ενός συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση αυτή ονομάζεται επίσης αξιολόγηση βάσει στόχων, βάσει του περιεχομένου ή βάσει συγκεκριμένων εργασιών. Στην περίπτωση αυτού του είδους της αξιολόγησης ένας συγκεκριμένος και προκαθορισμένος αριθμός εργασιών γίνεται το κέντρο της αξιολόγησης και η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με την πρόοδο που σημειώνεται κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος. Για παράδειγμα, δίνεται μια σειρά αναγνωσμάτων στους μαθητές μιας τάξης. Ο κάθε μαθητής καλείται να διαβάσει έναν αριθμό αναγνωσμάτων, ακολουθώντας το δικό του ρυθμό. 5. Αξιολόγηση από τους συμμαθητές Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των συμμαθητών ενός μαθητή. Αυτή θεωρείται και η βάση της αξιολόγησης από άλλους συμμαθητές. Οι μαθητές μιας τάξης αξιολογούν, για παράδειγμα, την επιτυχία απόδοσης της κατάλληλης ατμόσφαιρας μιας δραματοποιημένης επικοινωνιακής περίστασης. 6. Αξιολόγηση βάσει της ικανότητας Η αξιολόγηση γίνεται σε σύγκριση με την επάρκεια που απαιτείται να έχει κανείς για να επικοινωνήσει ικανοποιητικά και με κάποια ανεξαρτησία σε συγκεκριμένη περίπτωση ή σε παρόμοια πραγματική περίπτωση. Μπορεί, για παράδειγμα, ένας μαθητής να πάρει μέρος σε μια συνδιάλεξη πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να αντεπεξέλθει αισίως τόσο στην κατανόηση όσο και στην έκφραση σχετικών νοημάτων. Μπορεί να διαβάσει σχετικές πληροφορίες και να απαντήσει ικανοποιητικά σε γραπτή μορφή. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Υπάρχουν διάφοροι τύποι αξιολόγησης:

10 10 7. Αξιολόγηση με βάση ορισμένα προκαθορισμένα επίπεδα επάρκειας Η αξιολόγηση αναφέρεται ή γίνεται σε σύγκριση με ένα αριθμό προ-αποφασισμένων επιπέδων ποιότητας. Συνήθως μεταφράζονται σε βαθμούς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν επίπεδα επίδοσης. Αυτό είναι το είδος αξιολόγησης το οποίο χρησιμοποιείται σε περίπτωση αξιολόγησης με κριτήρια τα οποία καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αξιολογητές με κοινή συναίνεση. Παράδειγμα: Ο μαθητής παίρνει συνέντευξη από κάποιον αναφορικά με τις μουσικές του προτιμήσεις. Η ηχογράφηση μιας τέτοιας πληροφορίας μπορεί να δώσει τα ακόλουθα επίπεδα: Eπίπεδο A1: κάνε ένα κατάλογο των στοιχείων που σου αρέσουν ή δε σ’ αρέσουν. Επίπεδο A2: όπως στο επίπεδο A1, αλλά με περισσότερες πληροφορίες- απλές συγκρίσεις ανάμεσα σε δύο είδη μουσικής και λόγους για τη μία ή άλλη προτίμηση. Επίπεδο B1: όπως στο Επίπεδο A2, αλλά με στοιχεία ανάλυσης, όπως για παράδειγμα πώς εκτελείται ένα μουσικό κομμάτι, ή με ποιους τρόπους είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Υπάρχουν διάφοροι τύποι αξιολόγησης:

11 11 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης English Common European Framework of Reference for LanguagesCommon European Framework of Reference for Languages (CEFR) Francais Le Cadre européen commun de référence pour les langues Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) Ελληνικά Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ΓλώσσεςΚοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολυγλωσσία Ελληνικά http://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc179_el.htmhttp://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc179_el.htm Αγγλικά http://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc179_en.htmhttp://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc179_en.htm Γαλλικά http://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc179_fr.htmhttp://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc179_fr.htm

12 12 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τι είναι η Εναλλακτική Αξιολόγηση; ΔΕΝ είναι ο παραδοσιακός τρόπος γραπτής εξέτασης Η Εναλλακτική Αξιολόγηση ΔΕΝ είναι γραπτή εξέταση. Είναι πρωτίστως μια διαδραστική διαδικασία ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον μαθητή. Οι εργασίες / δραστηριότητες στις οποίες καλείται ο μαθητής να εμπλακεί είναι βασισμένες σε εμπειρίες από την καθημερινή ζωή. Επιπλέον, δίνονται εκ των προτέρων στους μαθητές συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία θα βαθμολογηθούν, ούτως ώστε να γνωρίζουν ακριβώς πώς θα αξιολογηθούν. (Κάποιες διαφάνειες σχετικές με το θέμα, βασισμένες στην εργασία Φάκελος Επιτευγμάτων – Εναλλακτική Αξιολόγηση http://athena.pi.ac.cy/portofolio.htm, Φάκελος Επιτευγμάτων – Εναλλακτική Αξιολόγησηhttp://athena.pi.ac.cy/portofolio.htm Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση και Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας)

13 13 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Πέντε χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια διαδικασία αυθεντικής αξιολόγησης (Stiggins, 1994, 163-164˙ Wiggins, 1998, 21-22˙ MacBeath κ.ά., 2000, 92-93): α) Επιλέγει και εφαρμόζει ερωτήσεις και ασκήσεις που αναδεικνύουν τον επινοητικό τρόπο σκέψης των μαθητών, προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη και σε αυθεντικές καταστάσεις του καθημερινού βίου όσα έμαθαν στο σχολείο. β) Επεκτείνεται πέρα από τον έλεγχο της συγκράτησης των πληροφοριών, δηλαδή δεν αξιολογεί το αυτονόητο και προσιτό, αλλά παρωθεί τους μαθητές σε συσχετισμούς δεδομένων που να οδηγούν σε συμπερασμούς και τεκμηριωμένη δράση. γ) Προϋποθέτει το στοχασμό και την κριτική ανάλυση. δ) Καθιστά τις διαδικασίες αξιολόγησης κτήμα των μαθητών. ε) Ανταποκρίνεται με ευελιξία στις ιδιαιτερότητες της περίστασης (γνωστικά αντικείμενα, στόχοι μάθησης κτλ.). Στη ουσία, αυθεντική αξιολόγηση σημαίνει και αυθεντική διδασκαλία και αυθεντική μάθηση και, κατ΄ επέκταση, αυθεντική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, ο αυθεντικός τρόπος εργασίας στη σχολική τάξη επιζητεί από τους μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να παραχθεί ένα ορατό προϊόν ή έργο (performance). Αυτά τα έργα και τα προϊόντα στηρίζονται σε ρητά διατυπωμένους μαθησιακούς στόχους (π.χ. να γράψω, να παρουσιάσω, κτλ.) και απευθύνονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες (π.χ. δάσκαλο, συμμαθητές, γονείς, κτλ.). Ο αυθεντικός τρόπος εργασίας αφορά σε καταστάσεις του καθημερινού βίου. Οι καταστάσεις αυτές, όπως τις βιώνουμε όλοι μας, αποτελούν ένα σύνολο κι όχι αποσπασματικά μέρη, που επιζητούν λύση μέσα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Κατ΄ αναλογία, το φυσικό πλαίσιο ανάπτυξης της αυθεντικής εργασίας στη σχολική τάξη είναι η διαθεματική διδασκαλία και μάθηση (McTighe, 1996/1997, 9).

14 14 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τύποι Αυθεντικής Αξιολόγησης (παραδείγματα) Αξιολόγηση βασισμένη στο διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα* Συλλογή πληροφοριών για την επίδοση του μαθητή μέσω της παρατήρησης και ερωτήσεων ανοικτού τύπου, που καλούν το μαθητή να καταθέσει την προσωπική και πρωτότυπη άποψή του Παρατηρήσεις / Παρακολουθήσεις εκπαιδευτικού Συνεντεύξεις Διηγήσεις Παραδείγματα διαφόρων ειδών γραπτού / προφορικού λόγου * Μεγάλες εργασίες και εκθέσεις Πειράματα / Παρουσιάσεις Φάκελος Εργασίας του Μαθητή (ΦΕΜ) Φάκελος με συλλογή εργασιών ενδεικτικών της προόδου του (Portfolio) * Η Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Rubrics) * Checklists Rating Scales Η γραπτή εξέταση παραδοσιακού τύπου μπορεί να εμπεριέχεται ως τύπος αξιολόγησης. Μπορεί να βελτιωθεί με πιο αυθεντικού τύπου περιεχόμενο

15 15 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Πώς αξιολογούμε; Η αξιολόγηση είναι από τη φύση της μια υποκειμενική διαδικασία. Για να φτάσει κανείς σε ποιοτικά συμπεράσματα σε σχέση με την επίδοση του μαθητή που να είναι όσο γίνεται πιο έγκυρα, πρέπει να επιλέξει μια πλατιά γκάμα τεχνικών αξιολόγησης με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει με γνώμονα την ποικιλία και την ευελιξία. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια του όλου προγράμματος όσο και στο τέλος του προγράμματος. Δεν πρέπει βέβαια να γίνεται αυτοσκοπός. Η αξιολόγηση θεωρείται μια συνεχής διαδικασία και όχι μια διαδικασία που γίνεται μόνο στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας. Μερικές τεχνικές αξιολόγησης: · Προγνωστικά και μεταγνωστικά τεστ · Φάκελοι και ημερολόγια μαθητών · Ατομική και ομαδική εργασία · Εργασίες και έρευνες μεγαλύτερου μήκους · Συνάντηση συμβουλευτικού χαρακτήρα ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό · Αυτο-αξιολόγηση μαθητή · Παρατηρήσεις εκπαιδευτικού σε κάθε μαθητή ατομικά Ο πιο πάνω κατάλογος βέβαια δεν περικλείει όλες τις τεχνικές αξιολόγησης που υπάρχουν. Δίνεται απλώς ενδεικτικά.

16 16 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Καταγραφή Επίδοσης των Μαθητών και της Αξιολόγησής τους Διάφορες μέθοδοι καταγραφής της επίδοσης και αξιολόγησης των μαθητών:  Παρατηρήσεις, βαθμοί ή γράμματα, γραμμένα δίπλα από την εργασία του μαθητή  Συμπλήρωση προφίλ ή κάποιοι καταλόγου.  Παρατηρήσεις, βαθμοί ή γράμματα, γραμμένα στο βαθμολόγιο του εκπαιδευτικού.  Συζήτηση απόδοσης του μαθητή με το μαθητή ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.  Συλλογή παραδειγμάτων εργασίας του μαθητή σε φάκελο, μαγνητοταινία ή άλλη μορφή.  Ημερολόγιο ή σημειώσεις.  Αυτο-αξιολόγηση μαθητή (Καρτέλες προόδου, κλπ.) Αναφορά αποτελεσμάτων - Έλεγχος και Ενδεικτικό Η αναφορά των αποτελεσμάτων της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας μέσα από τα αποτελέσματα αξιολόγησης και επίδοσης των μαθητών γίνεται από το σχολείο. Σχετικά έντυπα όπως ο Έλεγχος ή το Ενδεικτικό καταγράφουν λεπτομέρειες της επίδοσης και των αποτελεσμάτων του μαθητής, στις διάφορες περιοχές μάθησης όπως οι διάφορες δεξιότητες, ο πολιτισμός, το λεξιλόγιο, κλπ. Περαιτέρω αναφορά μπορεί να γίνει στη συμπεριφορά του μαθητή, στο ενδιαφέρον του για μάθηση, στην ενεργό συμμετοχή του και στη γενική πρόοδό του.

17 17 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Πότε αξιολογούμε; Υπάρχει η Διαμορφωτική (Συνεχής) Αξιολόγηση η οποία γίνεται συνέχεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος κάθε ενότητας, κλπ). Επίβλεψη επιτευγμάτων του μαθητή: σημειώσεις, ημερολόγιο, κατάλογοι ελέγχου, κλίμακες, μελέτη μεμονωμένων περιπτώσεων, φάκελος όπου σημειώνονται η πρόοδος και οι δυσκολίες των μαθητών, κλπ. Εργασία στην τάξη και στο σπίτι Φάκελοι εργασιών και μαγνητοταινίες Τεστ στο τέλος κάθε ενότητας Υπάρχει η Τελική Αξιολόγηση που επιτελείται στο τέλος ενός προγράμματος: στο τέλος του χρόνου, στο τέλος ενός επιπέδου, κλπ. Australian Language Levels Guidelines, Book 3, p. 48-51 Πότε αξιολογούμε; Υπάρχει η Διαμορφωτική (Συνεχής) Αξιολόγηση η οποία γίνεται συνέχεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος κάθε ενότητας, κλπ). Επίβλεψη επιτευγμάτων του μαθητή: σημειώσεις, ημερολόγιο, κατάλογοι ελέγχου, κλίμακες, μελέτη μεμονωμένων περιπτώσεων, φάκελος όπου σημειώνονται η πρόοδος και οι δυσκολίες των μαθητών, κλπ. Εργασία στην τάξη και στο σπίτι Φάκελοι εργασιών και μαγνητοταινίες Τεστ στο τέλος κάθε ενότητας Υπάρχει η Τελική Αξιολόγηση που επιτελείται στο τέλος ενός προγράμματος: στο τέλος του χρόνου, στο τέλος ενός επιπέδου, κλπ. Australian Language Levels Guidelines, Book 3, p. 48-51 Ποιος αξιολογεί; Εκτός του δασκάλου, έχουν δικαίωμα να καταθέτουν την άποψή τους κι άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται άμεσα για την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή (stakeholders). Π.χ. Μαθητές, γονείς, εξωτερικοί κριτές

18 18 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τι αξιολογούμε στη γλώσσα; Αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων Ο Προφορικός Λόγος: Μπορεί να αξιολογηθεί η συμμετοχή του μαθητή σε κάποιο διάλογο, συνδιάλεξη, συζήτηση, ατομική ομιλία, ραδιοφωνική παρουσίαση, θεατρική σκηνή, θεατρική παράσταση, προφορική επικοινωνιακή περίσταση όπως για παράδειγμα στο μανάβη, στο γιατρό, κλπ. Η Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Η αξιολόγηση της Κατανόησης του Προφορικού Λόγου στοχεύει στην κατανόηση του μαθητή κάποιας μορφής προφορικού λόγου στη γλώσσα που μαθαίνει. Μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από ένα απλό τεστ που ζητά από το μαθητή να απαντήσει με ένα ‘ναι’ ή ένα ‘όχι’, ή γράφοντας κάτω μερικές λέξεις. Οι μαθητές μπορεί να γράψουν κάτω τη γενική ιδέα κάποιου αποσπάσματος που άκουσαν ή να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μπορούν επίσης να ξαναδιηγηθούν κάτι που έχουν ακούσει, ή να απολαύσουν ένα κινηματογραφικό έργο ή ένα ανέκδοτο. Σε υψηλότερα επίπεδα, μπορεί, για παράδειγμα να ζητηθεί από το μαθητή να ακούσει το αθλητικό δελτίο από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και να καταγράψει τα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων μιας συγκεκριμένης μέρας. Η Κατανόηση Γραπτού Λόγου: Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου στοχεύει επίσης στην κατανόηση του μαθητή. Μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από τεχνικές όπως απάντηση ‘ναι’ ή ‘όχι’, ‘σωστό’ ή ‘λάθος’, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, γενική ιδέα του κειμένου που διάβασαν, απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, απάντηση σε μια επιστολή, ανάγνωση κάποιας συνταγής, κλπ. Ο Γραπτός Λόγος: Είναι η μορφή του λόγου που δυσκολεύει περισσότερο τα παιδιά. Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου πρέπει να γίνεται προσεκτικά και με βάση το επίπεδο του μαθητή. Επιπρόσθετη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν η γραφή της γλώσσας που μαθαίνει ο μαθητής είναι διαφορετική από τη γραφή της μητρικής του γλώσσας. Οι μαθητές μπορούν να γράψουν στην αρχή λέξεις, περιγραφές, οδηγίες, πληροφορίες, μηνύματα, ευχετήριες κάρτες, επιστολές. Στη συνέχεια μπορούν να γράψουν και άλλα είδη λόγου όπως μικρές ιστορίες, αναφορές, βιογραφικά σημειώματα, άρθρα για εφημερίδες, σενάρια μικρών θεατρικών έργων, κλπ.

19 19 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Μερικά σημεία τα οποία μπορεί κανείς να αξιολογήσει: Προφορικός Λόγος · Προφορά · Ρυθμός/τόνος/διακύμανση της φωνής · Σύνταξη και λεξιλόγιο · Κατανόηση · Ακρίβεια · Σχετικότητα · Κοινωνικό-πολιτιστικά στοιχεία · Επίδοση Γραπτός Λόγος · Περιεχόμενο · Σύνταξη · Ακρίβεια · Γνώση πολιτιστικών στοιχείων · Σχετικότητα · Ύφος · Ποικιλία εκφράσεων και λεξιλογίου · Ικανότητα χρήσης του γραπτού συστήματος της γλώσσας

20 20 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Παράδειγμα 1 Αξιολόγηση Γραπτού Λόγου: Ευχετήρια κάρτα - Εργασία: Οι μαθητές έγραψαν μια ευχετήρια κάρτα για τα γενέθλια του φίλου ή της φίλης τους. Οι μαθητές είχαν μελετήσει διάφορες κάρτες-παραδείγματα που τους είχε δείξει ο δάσκαλός τους, πριν γράψουν τη δική τους κάρτα. Οι μαθητές έγραψαν ένα μικρό και απλό κείμενο, χρησιμοποιώντας το σύστημα γραφής της Γ2 που μαθαίνουν, τα σημεία στίξης και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου γραπτού λόγου, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια ευχετήρια κάρτα για γενέθλια. Μαθητές: Οι μαθητές ήταν μαθητές Α’ Γυμνασίου, Επιπέδου Γλωσσομάθειας Α1. Έκαναν γλώσσα για 1 με ½ χρόνο, 2 ώρες εβδομαδιαίως. Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Η γραφή φράσεων και μικρών προτάσεων. Χρήση γλώσσας που οι μαθητές είχαν μελετήσει αρκετά και είχαν κάνει πρακτική στη γραφή του είδους του συγκεκριμένου αυτού γραπτού λόγου. Περιληπτική παρατήρηση: Ο μαθητής γράφει μικρές φράσεις και προτάσεις, όχι απομονωμένες λέξεις, με στόχο να μεταδώσει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.

21 21 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια Παράδειγμα 1 Αξιολόγηση Γραπτού Λόγου: Ευχετήρια κάρτα Κριτήρια Αξιολόγησης: · Συγγραφή γενέθλιας ευχετήριας κάρτας · Γνώση των Χαρακτηριστικών της ευχετήριας κάρτας (τουλάχιστον τέσσερα). · Παρουσίαση περιεχομένου, σε σχέση με τον λόγο για τον οποίο γράφτηκε, από ποιον, σε ποιον, κλπ · Επιτυχής μετάδοση του νοήματος · Ποικιλία λεξιλογίου και εκφράσεων · Καταλληλότητα λεξιλογίου και εκφράσεων · Σωστή χρήση συγκεκριμένων γραμματικών στοιχείων · Σωστή χρήση συγκεκριμένων συντακτικών στοιχείων · Ορθογραφία · Γενική παρουσίαση

22 22 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων 2

23 23 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

24 24 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

25 25 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ http://www.carla.umn.edu/assessment/vac/Evaluation/p_6.html http://www.rubrics4teachers.com/languagearts.phphttp://www.rubrics4teachers.com/languagearts.php SOS http://www.rubrician.com/language.htmhttp://www.rubrician.com/language.htm SOS http://school.discoveryeducation.com/schrockguide/assess.htmlhttp://school.discoveryeducation.com/schrockguide/assess.html SOS http://www.nclrc.org/essentials/assessing/alternative.htm http://www.alte.org/ http://www.langcanada.ca/public/index.html http://www.youtube.com/watch?v=nHhwtxEji9A http://www.caslt.org/resources/general/research-articles-assessment-eval-slar_en.php Language Assessment Criteria http://pages.cms.k12.nc.us/gems/davidsonib/WebpageLanguageAcriterion.doc

26 26 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) αποτελεί συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο στόχο. Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή σε δεδομένο ή δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (μεμονωμένα ή συσχετιζόμενα). Η συλλογή πρέπει να περιλαμβάνει το σκεπτικό που αναπτύσσει ο μαθητής καθώς καταβάλει προσπάθεια για να εκπονήσει τις εργασίες, που θα περιληφθούν στον Φ.Ε.Μ.˙ τις οδηγίες του εκπαιδευτικού˙ τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των έργων και την κριτική του κοινού που έχει κληθεί να μελετήσει και να αξιολογήσει το φάκελο εργασιών ≫ (προσαρμογή ορισμού από τους Arter & Spandel, 1992, όπως παρατίθεται στον Birenbaum, 2000, 8). Ο Φ.Ε.Μ. είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης του μαθητή που καταλύει τα στενά όρια της παραδοσιακής σχολικής αξιολόγησης, αφού αναγνωρίζει το δικαίωμα να καταθέτουν την άποψή τους κι άλλοι φορείς εκτός του δασκάλου, που ενδιαφέρονται άμεσα για την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή (stakeholders). Έτσι είναι δυνατόν να περιέχει τις σκέψεις του δασκάλου και του μαθητή κατά τις συνεδρίες τους, όταν συζητούν και στοχάζονται από κοινού για την ποιότητα των έργων του μαθητή, καθώς και τα σχόλια των γονέων, ή/και ενός εξωτερικού κριτή, ο οποίος καλείται να αξιολογήσει των εργασία των μαθητών μέσω των φακέλων τους (Seely, 1994 Cole κ.ά., 1995 Farr & Tone, 1998). Ο Φ.Ε.Μ., λοιπόν, είναι κυρίως εργαλείο αυτο- και ετερο- αξιολόγησης του μαθητή. Σε αυτό περιέχονται οι στοχασμοί του μαθητή, του δασκάλου και κάθε άλλου κριτή. Αν αποδεχτούμε τη θέση της Seely (1994, 16) ότι «η αξιολόγηση είναι η προσπάθεια να επιτύχουμε το βέλτιστο ταίριαγμα ανάμεσα στο μαθητή και το μαθησιακό περιβάλλον ≫, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική καθίσταται αυτή η στοχαστικοκριτική ανάλυση.

27 27 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων English European Language Portfolio (ELP)European Language Portfolio http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Introduction%20Templat e%20learners%206-9.htmlhttp://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Introduction%20Templat e%20learners%206-9.html Francais Portfolio européen des langues (PEL)Portfolio européen des langues http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Pass_2spr.pdf http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/documents.html Ελληνικά Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο γλωσσώνΕυρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο γλωσσών (ΕΧΓ)

28 28 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τρόπος δημιουργίας του Φακέλου Εργασιών του Μαθητή ( Φ.Ε).Μ. Υπάρχει μια ενδεδειγμένη διαδικασία με συγκεκριμένες ενέργειες, την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου ο Φ.Ε.Μ. να επιτελέσει το λειτουργικό του ρόλο (βλ. Rolheiser κ.ά., 2000˙ Seely, 1994, 23). Τις αναφέρουμε περιληπτικά αμέσως μετά και στη συνέχεια τις αναπτύσσουμε. 1.Καθορίζεται ο γενικός σκοπός του Φ.Ε.Μ. 2. Επιλέγεται η φύση του θέματος και αποσαφηνίζονται οι τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων που θα απαρτίζουν τα μέρη του. Για παράδειγμα, 1ος τομέας: εκθέσεις δεδομένων (reports), 2ος τομέας: ερωτηματολόγια-συνεντεύξεις, 3ος τομέας: σχέδια και προγραμματισμός για θεατρική παράσταση, κτλ. Κάθε μέρος εμπλουτίζεται με το υλικό και τις εργασίες του μαθητή και ολοκληρώνεται με καταγραφές από τις συνεδρίες μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή και με αυτοαξιολογικές αποτιμήσεις, που είναι οι συμπληρωμένες κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics). 3. Ορίζεται το κοινό των αξιολογητών (audience). Καθορίζονται οι αποδέκτες του φακέλου εργασιών˙ συμμαθητές, δάσκαλος/οι, διευθυντής του σχολείου, σχολικός σύμβουλος, γονείς, κάποιος φίλος αξιολογητής, προς τον οποίο απευθύνεται ο Φ.Ε.Μ. 4. Προτείνονται τρόποι διαφύλαξης και αποθήκευσης του Φ.Ε.Μ.

29 29 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Η Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Rubric) Έννοια και περιεχόμενο Τόσο ο δάσκαλος, όσο και οι μαθητές του πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει από την αρχή που διαμορφώνεται ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (Φ.Ε.Μ.) με ποια κριτήρια πρόκειται να αξιολογηθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ΄ αυτόν. Η αξιολόγηση εμπλέκει τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών, την κατανόηση και την αξιοποίησή τους. Στον Φ.Ε.Μ. η αξιολόγηση αποτελεί συλλογική διαδικασία, του δασκάλου και των μαθητών από κοινού. Από κοινού, λοιπόν, ο δάσκαλος και οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν (α) για τα κριτήρια αξιολόγησης (criteria) και (β) για το συνεχές των διαβαθμίσεων της ποιότητας των μαθητικών εργασιών (standards) που αρχίζει από την άριστη και καταλήγει στη χαμηλή ποιότητα. Αυτά τα δύο στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικές ιδιότητες του πιο διαδεδομένου εργαλείου αυτο- και ετερο- αξιολόγησης του Φ.Ε.Μ.

30 30 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Η Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Rubric) (α) Κριτήρια αξιολόγησης (criteria) ονομάζουμε τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα έργο, προκειμένου να κριθεί σωστό, κατάλληλο, πλήρες. (β) Επίπεδο ποιότητας ενός έργου (standards) ονομάζουμε μία ποιοτική διαβάθμιση, η οποία περιγράφει, με τη βοήθεια χαρακτηρισμού του τύπου άριστο ή μέτριο, το επίπεδο ποιότητας ενός έργου. Το επίπεδο ποιότητας καθορίζεται ανεξάρτητα από το εάν είναι εφικτό ή όχι. Στο χώρο της εκπαίδευσης, όμως, το επίπεδο ποιότητας προσαρμόζεται σε αυτό που κατά γενική ομολογία θεωρείται επίπεδο στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί ένας μεγάλος αριθμός μαθητών (Wiggins, 1998, 104-105). Για να είναι λειτουργική η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων, πρέπει να διαμορφώνεται από το δάσκαλο, αφού αυτός έχει ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις του με βάση τις προτάσεις και τις αντιδράσεις των μαθητών από την αρχική χρήση της κλίμακας.

31 31 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποστηρικτών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Β΄ Διαδικασία Διαμόρφωσης της Κλίμακας Διαβαθμισμένων Κριτηρίων 1.Ενημέρωση: Κατ΄ αρχήν ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερωθεί με δείγματα από κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων, που έχουν χρησιμοποιήσει συνάδελφοί του σε ανάλογες περιπτώσεις. Η συζήτηση με ένα συνάδελφο σε θέματα που τον απασχολούν στο προκείμενο θεωρείται πολύ ωφέλιμη. Οι πρώτες αυτές σκέψεις και αναζητήσεις θα τον βοηθήσουν να εντοπίσει και να καταγράψει κάποια αρχικά κριτήρια. 2. Συνδιαμόρφωση κριτηρίων με τους μαθητές: Στη συνέχεια, συζητά με τους μαθητές του. Τους ανακοινώνει το στόχο του να αξιολογήσει την έκθεση δεδομένων που θα γράψουν με βάση κριτήρια, τα οποία θα προτείνουν όλοι μαζί. Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων. Σε περίπτωση που οι μαθητές δυσκολεύονται να προτείνουν κριτήρια, τότε ο εκπαιδευτικός υποβάλλει τις δικές του προτάσεις, τις οποίες εξηγεί και αιτιολογεί. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η σαφήνεια και η συντομία είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εύχρηστων κριτηρίων. 3. Συνδιαμόρφωση επιπέδων επίδοσης: Τα επίπεδα επίδοσης σε μία κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων είναι συνήθως τέσσερα. Αποτελούν ένα συνεχές, μία κλίμακα με διαβαθμίσεις για την ποιότητα εργασίας, οι οποίες ακολουθούν στρωτά η μία την άλλη με φυσικό τρόπο ξεκινώντας από την άριστη ποιότητα, το επίπεδο 4, ως την χαμηλή, το επίπεδο 1. Η Goodrich-Andrade (2000,16) αποδίδει στα τέσσερα επίπεδα τα οικεία προσδιοριστικά ≪ Ναι! ≫, ≪ Ναι μεν, αλλά… ≫, ≪ Όχι και πολύ, αλλά… ≫, ≪ Όχι ≫. 4. Πρόχειρη Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων: Στη συνέχεια συνθέτουμε την πρώτη πρόχειρη κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων, η οποία μετά τη χρήση της από τους μαθητές θα δεχτεί βελτιώσεις. Είναι σύνηθες το φαινόμενο μία κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων να αναθεωρείται δύο και τρεις φορές. 5. Η Τελική Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων: Η τελική εκδοχή της κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων καταχωρείται στο αντίστοιχο πεδίο στο σώμα του Φ.Ε.Μ.. Συνοδεύει τις εργασίες των μαθητών και αποτελεί εργαλείο αυτο- και ετερο- αξιολόγησης. Επίσης, αποτελεί σημείο αναφοράς κατά τις συνεδρίες μεταξύ δασκάλου και μαθητή, όσον αφορά την ποιότητα των εργασιών του μαθητή.

32 32 Έκθεση δεδομένων (report) Ονομάζουμε το κειμενικό είδος που παρουσιάζει πληροφορίες με συνοπτικότητα και σαφήνεια. Στόχος της έκθεσης δεδομένων είναι να παραθέσει με οργανωμένο τρόπο πληροφορίες που περιγράφουν, εξηγούν και αξιολογούν τον κοινωνικό και φυσικό κόσμο. Δομή της έκθεσης δεδομένων Εισαγωγή: στο θέμα με μια γενίκευση, π.χ. ≪ Κάθε άνθρωπος έχει βασικές ανάγκες ≫. Ανάπτυξη: η οποία διαφέρει ανάλογα με το θέμα. Αν το θέμα είναι ≪ Τα φίδια ≫, τότε δομικά στοιχεία του κειμένου θα είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά, ο τόπος και ο τρόπος δράσης των φιδιών. Στο προκείμενο θέμα για τις ≪ Βασικές ανάγκες ≫, η αναφορά και ανάλυση των βασικών αναγκών και η εξήγηση της λειτουργίας που επιτελούν κρίνεται ως κατάλληλος τρόπος ανάπτυξης της έκθεσης. Ανακεφαλαιωτικό καταληκτικό σχόλιο: με το οποίο συνοψίζονται όσα προαναφέρθηκαν και ολοκληρώνεται η έκθεση. Τα δομικά στοιχεία πρέπει να υπάρχουν σε κάθε έκθεση δεδομένων, για να χαρακτηρίζεται ως άρτια οργανωμένη. Κριτήρια αξιολόγησης της έκθεσης δεδομένων Οργάνωση: Η έκθεση δεδομένων περιλαμβάνει τα δομικά στοιχεία οργανωμένα με λογική σειρά και συνέπεια. Ο στόχος της έκθεσης δεδομένων είναι ξεκάθαρος. Ανάπτυξη: Οι ιδέες και οι απόψεις εξηγούνται επαρκώς και υποστηρίζονται από στοιχεία και παραδείγματα. Δομή πρότασης: Οι προτάσεις είναι πλήρως ανεπτυγμένες και απολύτως κατανοητές. Λεξιλόγιο: χρήση ειδικών όρων, π.χ. ≪ τα θηλαστικά ≫, ≪ πρωταρχικές και δευτερεύουσες ανάγκες ≫, χρήση κατάλληλων όρων για να δηλωθούν συγκρίσεις, π.χ. ≪ σχετίζεται με.. ≫, ≪ αντιστοιχεί με... ≫. Μηχανισμοί: Οι λέξεις είναι ορθογραφημένες. Γίνεται ορθή χρήση των χρόνων των ρημάτων και της στίξης. Ενδεικτικές Διαβαθμίσεις Επίδοσης Στους μαθητές παρουσιάζουμε τη δεύτερη επιλογή με τα έντονα γράμματα. 1: Χαμηλή επίδοση / Όχι! Πρέπει να ξαναπροσπαθήσω. 2: Μέτρια επίδοση / Όχι και τόσο καλά. Θα κάνω κάποιες διορθώσεις. 3: Πολύ καλή / Ναι! Με κάποιες αλλαγές θα είναι τέλειο! 4: Θαυμάσια / Ναι! Μπράβο μου!

33 33 Δείγμα κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων. Η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο το μαθητή, κατά τη φάση της αυτο-αξιολόγησης, όσο από τους συμμαθητές και το δάσκαλο, κατά τη διάρκεια της ετερο-αξιολόγησης.

34 34 Δομή του Φ.Ε.Μ

35 35 Δομή του Φ.Ε.Μ

36 36 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Περισσότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών – ψηφιακός αλφαβητισμός: Δημιουργία Wiki Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα εργαστήρι που θα ασχοληθεί με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη Γλωσσική Διδασκαλία. Ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας δοθούν (και που μπορείτε ταυτόχρονα να τις βρείτε στην ιστοσελίδα των Νέων Αναλυτικών Ξένων Γλωσσών (ΝΑΞΓ), στον σύνδεσμο Σεμινάριο 2, wiki creation.ppt) θα δημιουργήσετε ένα wiki. Το wiki είναι ένας ιστοχώρος. Θα τον δημιουργήσουμε με τη χρήση ενός λογισμικού προγράμματος που λέγεται wikispaces. Θα μάθετε πώς να:Σεμινάριο 2wiki creation.ppt 1.Δημιουργείτε έναν ιστοχώρο με τη χρήση του λογισμικού αυτού 2.Προσθέτετε υλικό στον ιστοχώρο αυτό 3.Προσθέτετε επιπρόσθετες ιστοσελίδες στον ιστοχώρο σας

37 37 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Περισσότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών – ψηφιακός αλφαβητισμός: Δημιουργία Wiki Πριν όμως δημιουργήσετε το δικό σας wiki, ας επισκεφτούμε ξανά τον Ιστοχώρο των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ξένων Γλωσσών (ΝΑΞΓ): http://neaanalytikaxenonglosson.wikispaces.com/ Βλέποντάς τον, σκεφτείτε πώς, ανάλογα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε έναν δικό σας ιστοχώρο, για τη διδασκαλία του δικού σας μαθήματος.

38 38 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Δημιουργία Wiki Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το εργαστήριο δημιουργίας Wiki. Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα δημιουργήσετε σε δυάδες ή ομάδες ένα wiki. Το wiki είναι ένας ιστοχώρος. Θα τον δημιουργήσετε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος που λέγεται wikispaces. Θα μάθετε πώς να: 1.Δημιουργείτε έναν ιστοχώρο με τη χρήση του λογισμικού αυτού 2.Προσθέτετε υλικό στον ιστοχώρο αυτό 3.Προσθέτετε επιπρόσθετες ιστοσελίδες στον ιστοχώρο σας Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί σε έντυπη μορφή. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Τις οδηγίες, μπορείτε να τις βρείτε και στον ιστοχώρο των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, στον σύνδεσμο Σεμινάριο 2, wiki creation.ppt.Σεμινάριο 2wiki creation.ppt

39 39 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Δημιουργία Wiki Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα πηγαίνω από την μια ομάδα στην άλλη για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε. Επειδή δεν υπάρχουν υπολογιστές για τον καθένα σας, εργαστείτε σε δυάδες ή ομάδες. Ο ιστοχώρος θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το όνομα, κωδικό κλπ ενός από την ομάδα. Αυτός ο ιστοχώρος θα ανήκει στο άτομο αυτό. Οι υπόλοιποι μπορούν να δημιουργήσουν τους ιστοχώρους τους μόνοι τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον ιστοχώρο των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, στον σύνδεσμο Σεμινάριο 2. Καλή επιτυχία. Και μη ξεχνάτε: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –

40 40 Πατήστε στο πλήκτρο FREE Ανοίξτε το Internet Explorer. Πληκτρολογήστε: Wikispaces. Θα ανοίξει η παρούσα σελίδα. Ακολουθήστε τις οδηγίες αρχίζοντας από την οδηγία Bonne chance! Good Luck! Καλή επιτυχία!

41 41 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διάλειμμα και Διαφημίσεις Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κυπριακή ιστοσελίδα του EUROCALL και την Ευρωπαϊκή οργάνωση για τη Διδασκαλία των γλωσσών με τη Χρήση του Υπολογιστή. Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του EUROCALL www.eurocall-languages.org www.eurocall-languages.org

42 42 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ξένων Γλωσσών Εκπαιδευτική διαδικασία: Μαθητοκεντρική μάθηση Βιωματική μάθηση Ενεργός μάθηση Συνεργατική μάθηση Ηλεκτρονική μάθηση Ανατρέξατε στο φυλλάδιο / στην ιστοσελίδα των Νέων Αναλυτικών προγραμμάτων για τις Ξένες Γλώσσες http://neaanalytikaxenonglosson.wikispaces.comhttp://neaanalytikaxenonglosson.wikispaces.com Σεμινάριο 1 Σε γενικές γραμμές, όπως θα θυμάστε από την ομαδική, συνεργατική, μαθητοκεντρική, βιωματική και ενεργό δραστηριότητα, στην οποία λάβατε μέρος την περασμένη φορά, είδαμε όλες τις λεπτομέρειες του τι σημαίνουν οι γενικές αρχές των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στόχος 1: Γνωριμία με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

43 43 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ξένων Γλωσσών Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο / γλωσσικό μάθημα Εκπαιδευτική Διαδικασία Επαρκές, ενιαίο (ΚΕΠΑ) και συνεκτικό (περιεχόμενο) αναλυτικό πρόγραμμα και σώμα γνώσεων Δεξιότητες – Κλειδιά Πίνακας Ελέγχου Σε γενικές γραμμές, όπως θα θυμάστε από την ομαδική, συνεργατική, μαθητοκεντρική, βιωματική και ενεργό δραστηριότητα, στην οποία λάβατε μέρος την περασμένη φορά, είδαμε επίσης όλες τις λεπτομέρειες του τι σημαίνουν οι ειδικές αρχές των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων γενικά και των Ξένων Γλωσσών ιδιαίτερα ( ΝΑΠΞΓ), συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών (ΚΕΠΑ) πάνω στις οποίες στηρίζονται οι αρχές για τα ΝΑΠΞΓ. Ανατρέξατε στο φυλλάδιο / στην ιστοσελίδα των Νέων Αναλυτικών προγραμμάτων για τις Ξένες Γλώσσες http://neaanalytikaxenonglosson.wikispaces.comhttp://neaanalytikaxenonglosson.wikispaces.com Σεμινάριο 1 Στόχος 2: Γνωριμία με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ξένων Γλωσσών + ΚΕΠΑ

44 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξη θεματικής ενότητας Χρησιμοποιήσατε το έντυπο αυτό για να αναπτύξετε την θεματική σας ενότητα.

45 45 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Αξιολόγηση Θεματικών Ενοτήτων ΝΑΞΓ (Από συναδέλφους σε ομάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Γενικές αρχές: ομαδική, συνεργατική, μαθητοκεντρική, βιωματική και ενεργό μάθηση ΚΕΠΑ: Επίπεδα, Θέματα, Τύποι δραστηριοτήτων, Είδη επικοινωνιακού προφορικού & γραπτού λόγου Δεξιότητες, Ποικιλία δραστηριοτήτων, ρόλων, επικοινωνιακών περιστάσεων αυθεντικού τύπου, γλωσσικά στοιχεία (γραμματική), λεξιλόγιο, προφορά, πολιτιστικά και διαπολιτισμικά και πολυπολιτισμικά στοιχεία, Συνοχή, (Εναλλακτική;) Αξιολόγηση Ποικιλία πηγών Χρήση των Νέων Τεχνολογιών

46 46 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων Συζήτηση: Θετικά σημεία Σημεία που χρειάζονται βελτίωση

47 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξη θεματικής ενότητας Παραδοτέα σε ντοσιέ: 1.Το έντυπο αυτό 2.Φωτοτυπημένο το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε

48 48 Σχολική χρονιά Ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος βασισμένο σε θεματικές ενότητες Le calendrier Unités Thématiques Theme 1: Bonjour Theme 1: Bonjour (1) Salutations (2) Comment t' appelles-tu? (3) Ca va bien, merci (4) Qui est-ce/ C'est... Theme 2: A l'ecole (1) Ca s'ecrit comment, ton nom? (2) Qu'est'ce que c'est en francais, το βιβλίο? (3) Ecoutez le professeur (4) Mon emploi du temps (5) Le transport Theme 3: Connaisances (1) Tu connais Julienne? (2) Tu es francais? (3) Blond ou brun? (4) Nous sommes le combien aujourd'hui? Theme 2: A l'ecole Theme 3: Connaisances Theme 4: La familLe Theme 4: La familLe (1) Elle a quel age, ta soeur? (2) Les animaux familiers (3) Professions de famille (4) Noel et le Nouvel An Theme 5: Chez nous (1) Chez nous/ chez les francais (2) Domicile et numero de telephone (3) Ma ville / une ville francaise (4) Chez une boutique Theme 5: Chez nousChez une boutique Theme 6: Bon appetit Theme 6: Bon appetit (1) Du croissant, du pain ou des cereales? (2) Mangeons a la francaise (3) Cafe Paris (4) Faisons la cuisine Theme 7: Au jour le jour Theme 7: Au jour le jour (1) Je deteste le menage (2) Les passe-temps, c'est super! (3) je suis internatue, moi Theme 8: Vive le weekend (1) A la montagne (2) A la plage (3) A Paris (4) La fete nationale (5) Vive les vacances Theme 8: Vive le weekendA ParisVive les vacances Sample annual thematic planning Semester 1 EN A2 Topic 1 Personal informationTopic 1 Personal information EN A2 Topic 2 Describing PeopleTopic 2 Describing People My family My friends EN A2 Topic 3 My houseTopic 3 My house EN A2 Topic 4 My town and NeighbourhoodMy town and Neighbourhood EN A2 Topic 5 My SchoolTopic 5 My School School routine Tellling the time EN A2 Topic 6 Calendar CelebrationsTopic 6 Calendar Celebrations Christmas Planning Semester EN A2 Topic 7 Everyday activities EN A2 Topic 8 Hobbies, sparetime and sports activities EN A2 Topic 9 Easter EN A2 Topic 10 European teenagers getting to know teenagers from the UK Comparison of family life Comparison of school life Comparison of everyday activities, hobbies, sparetime and sports activities EN A2 Topic 11 A Trip to London Travelling and hotel arrangements Sigthseeing English Songs, music and theatre Christmas celebrations

49 49 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Γνωριμία με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών Ποιοι είναι τελικά οι στόχοι των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων; Συνοχή αρχών σε όλα τα μαθήματα Συνοχή σε όλες τις γλώσσες (επίπεδα ΚΕΠΑ) Καθορισμός στόχων: Αναλυτικά προγράμματα (στόχοι μάθησης κι’ όχι κάλυψη ύλης Διδακτικού Εγχειριδίου ) Μηχανισμός ελέγχου προγραμμάτων – βεβαίωση ύπαρξης όλων των συστατικών ενός σύγχρονου αναλυτικού προγράμματος. Θυμηθείτε τον Κατάλογο Ελέγχου που σας έχει δοθεί (check list). Θα τον βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα των Νέων Αναλυτικών Ξένων Γλωσσών (ΝΑΞΓ), στον σύνδεσμο ΝΕΑΞ Συνοπτικά ΝΕΑΞ Συνοπτικά Επιμόρφωση διδασκόντων (αυτό που κάνουμε τώρα) Αξιολόγηση και εμπλουτισμός γλωσσικού διδακτικού υλικού (προετοιμάζεται) Περισσότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών – ψηφιακός αλφαβητισμός (όσο γίνεται μέσα από τα επιμορφωτικά σεμινάρια και την ιστοσελίδα των ΝΑΞΓ (π.χ. δημιουργία wiki και ιδέες για χρήση Νέων Τεχνολογιών) και μέσα από την ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων) Περαιτέρω εκσυγχρονισμός

50 50 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Στόχοι Προγράμματος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ΝΑΠΞΓ 4.Μετάφραση των αρχών των ΝΑΠΞΓ σε πρακτικές οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ανάπτυξη θεμάτων κατά επίπεδο ΚΕΠΑ Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων, σύμφωνα με τα ΝΑΠΞΓ, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών Βιωματική πρακτική μέσα από εμπλοκή σε παραδείγματα δραστηριοτήτων εκμάθησης μιας γλώσσας και μέσα από δραστηριότητες μετάφρασης των αρχών των ΝΑΠΞΓ σε πρακτικές οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 2.Σύντομη παρουσίαση - Εξοικείωση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για τις Ξένες Γλώσσες (ΝΑΠΞΓ) (ιστοσελίδα). Βασισμένο (α) στα (ΝΑΠΔΣΚΔ) (β) Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες (ιστοδελίδα) Επίσης, σύνδεσμος: Συνοπτικά 3.Σύγκριση ΝΑΠΞΓ με υφιστάμενες πρακτικές – τι νέα στοιχεία φέρνουν τα ΝΑΠΞΓ για όλες τις γλώσσες γενικά και για κάθε γλώσσα ξεχωριστά ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ και όχι ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει η διδασκαλία σύμφωνα με τα ΝΑΠΞΓ και το ΚΕΠΑ Σύγκριση ΝΑΠΞΓ με υφιστάμενα εγχειρίδια και πρακτικές στην κάθε γλώσσα – τι πρέπει να συμπληρώνεται, σύμφωνα με τα ΝΑΠΞΓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ – ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1.Σύντομη παρουσίαση - Εξοικείωση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΝΑΠΔΣΚΔ) – αρχές που τα διέπουν (Ιστοσελίδα) Ας δούμε τι καλύψαμε μέχρι τώρα, σχετικά με τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια του Α’ σεμιναρίου καλύψαμε τους πρώτους 3 στόχους των επιμορφωτικών σεμιναρίων. Κατά τη διάρκεια του Β’ & Γ’ σεμιναρίου καλύψαμε τον στόχο 4.

51 51 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Δρ. Σαλώμη Παπαδήμα Σοφοκλέους BA, GradCertEd, DipEd, PostGradDipCALL, MEd, MLit, Dprof Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Tηλ. + 357 25 00 25 88 Κινητό: 97 77 26 89Φαξ + 357 25 00 26 34 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο salomi.papadima@cut.ac.cy Ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/languagecentre/ Αντιπρόσωπος του EuroCALL στην Κύπρο http://www.cut.ac.cy/eurocall/salomi.papadima@cut.ac.cyhttp://www.cut.ac.cy/languagecentre/http://www.cut.ac.cy/eurocall/ Ευχαριστώ για τη συνεργασία Καλή Επιτυχία με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα


Κατέβασμα ppt "1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μάχιμων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Τρίτη Μέρα Προγράμματος (Λεμεσός / Πάφος)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google