Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and Ecosystems

2 Ελληνική Συμμετοχή σε STREPS+CA+SSA της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα ΑκρωνύμιοΣυμμετέχοντες Ελληνική Συμμετοχή STREPS + CA 1FISH & CHIPSIMBC197.000 2ALERTAUTH245.000 3ELMEIMBC183.700 4RIVERTWINAUTH202.800 828.500 SSA 1THE MAIN AIMUOA70.000 2KASSANAGREF28.500 98.500

3 Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα ΑκρωνύμιοΣυμμετέχοντεςΕλληνική Συμμετοχή 1SCOUT DUTH 31000 UOA 90000 UOC 80000 AUTH 340000 541000 2EURO-LIMPACS Greek Biotype Center 166000166000 3MARINE GENOMICS UOC, ΙΜΒC ?? 4ENSEMBLES NOA 246000 AUTH 68000 314000

4 ΑκρωνύμιοΣυμμετέχοντεςΕλληνική Συμμετοχή 5 ALARMUOAeg 282.000282.000 6 ACCENTUOC ? AUTH? 7 LESSLOSSAlgosystems 240000 AUTH 212000 DENCO 144000 NTUA 144000 Stamatopoulos 144000 Un. Patras 176000 1.060.000 8 FLOODsiteAUTH 83.50083.500 9 MARBEFIMBC?? 2.446.500 Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

5 Συμμετοχή σε 9 από 12 προγράμματα 75 % 20 συμμετέχοντες = 13 Πανεπιστήμια + 3 Ερευνητικά Κέντρα + 4 SMEs 1. UoAegean2. UoCrete ? 3. UoCrete ?4. UoAthens 5. UoCrete6. AUTH 7. AUTH8. AUTH 9. AUTH10. AUTH 11. DUTH12. UoPatras 13. NTUA14. IMBC? 15. IMBC?16. NOA 17. DENCO18. Stamatopoulos 19. Algosystems20. Greek Biotype Center Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 1ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

6 AT292,15%51,36% BE302,22%61,63% DE15611,56%5013,59% DK272,00%92,45% ES765,63%205,43% FI272,00%30,82% FR1178,67%359,51% GR715,26%71,90% IE161,19%10,27% IT1057,78%246,52% LU10,07% 0,00% NL785,78%267,07% PT231,70%51,36% SE282,07%61,63% UK14310,59%3910,60% JRC - EC80,59%20,54% EU15 Σύνολο93569,26%23864,67% Χώρα Συμμετέχοντες σε επιλέξιμα προγράμματα Συμμετέχοντες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα Συμμετοχή Χωρών Μελών (μερίδιο συμβολής ΕΕ ) σε αξιολογημένες και διατηρούμενες για χρηματοδότηση προτάσεις στα Νέα Εργαλεία (1η Προκήρυξη Απρίλιος 2003)

7 ΑκρωνύμιοNo Προϋπολο- γισμός (€) Ζητούμενη EC Συμμετοχή (€) Προτεινόμε- νη EC Συμμετοχή (€) Ελλ. Συμμετέχοντες Ζητούμενη Ελλ. Συμμετοχή Προτεινό- μενη Ελλ. Συμμετο- χή HERMES1628.868.53819.991.99015.000.000 HCMR 1.532.686766.343 EUR-OCEANS32-12.000.00010.000.000 HCMR AQUASTRESS1916.399.08011.763.54610.300.000 1.University of Piraeus 2.NTUA 1.154000 1.131.800 DeSurvey2411.285.3948.621.1857.800.000 1.National Observat ory of Athens 2.AUTH 3.Agricultu ral Universit y of Athens 4.Geoapiko nisis Ltd 300.000 150.960 154.800 116.500 150.000 150.960 154.800 58.250 Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

8 ΑκρωνύμιοNo Προϋπο- λογισμός (€) Ζητούμενη EC Συμμετοχή (€) Προτεινόμε νη EC Συμμετοχή (€) Ελλ. Συμμετέχοντες Ζητούμε -νη Ελλ. Συμμετο χή Προτεινό- μενη Ελλ. Συμμετο- χή EDEN2616.538.00013.247.00011.500.000 University of Crete 56.000 NEWATER2419.131.64914.471.20512.000.000 Aristotle University of Thessaloniki National Center for Scientific Research ''DEMOKRITOS National Agricultural Research Foundation 99.600 188.436 153.100 222.560 99.600 178.238 153.100 206.247 MATISSE1412.238.0009.218.0005.000.000 Institute of Communication and Computer Systems of NTUA 900.000 QUANTIFY1717.385.00012.000.0008.000.000 National Hellenic Research Foundation 300.000 Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

9 Συμμετοχή σε 7 προγράμματα ΙΡ και 1 ΝοΕ 15 συμμετέχοντες = 7 Πανεπιστήμια + 7 Ερευνητικά Κέντρα + 1 SMEs Ελληνικοί Οργανισμοί 1.University of Crete 2.Piraeus 3.NTUA 4.AUTH 5.Institute of Communication and Computer Systems of NTUA 6.Aristotle University of Thessaloniki 7.Agricultural University of Athens 8.HCMR 9.HCMR 10.National Observatory of Athens 11.National Center for Scientific Research ''DEMOKRITOS 12.National Hellenic Research Foundation 13.National Agricultural Research Foundation 14.National Agricultural Research Foundation 15.Geoapikonisis Ltd Ελληνική Συμμετοχή στα Νέα Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

10 Χώρα Συμμετοχή σε αξιολογημένες προτάσεις Συμμετοχή σε χρηματοδο- τούμενες προτάσεις % % του ολικού ζητούμε- νου προϋπο- λογισμού % του ζητούμε- νου προϋπολογι σμού AT6.004.5652.496.79141,6%1,41%1,6% BE8.091.8445.401.72166,8%3,06%3,5% DE62.122.32733.674.67954,2%19,08%21,7% DK7.361.6525.168.52770,2%2,93%3,3% ES14.200.9249.871.01269,5%5,59%6,3% FI5.820.5033.044.15152,3%1,72%2,0% FR34.463.84622.968.71466,6%13,01%14,8% GR7.358.9144.084.51355,5%2,31%2,6% IE4.630.6331.345.97429,1%0,76%0,9% IT19.730.07310.333.76052,4%5,85%6,6% NL38.523.15023.361.83760,6%13,23%15,0% PT5.620.1361.857.03633,0%1,05%1,2% SE17.161.7825.030.49829,3%2,85%3,2% UK55.832.56526.869.18248,1%15,22%17,3% Σύνολο286.922.914155.508.39554,2%88,09%100,0% Συμμετοχή Χωρών Μελών (μερίδιο συμβολής ΕΕ ) σε αξιολογημένες και διατηρούμενες για χρηματοδότηση προτάσεις στα ΙΡ (2η Προκήρυξη – 2η Φάση, Φεβρουάριος 2004)

11 ΑκρωνύμιοΕργα-λείοΣυντονιστήςΕλλ. ΣυμμετέχοντεςΠροτεινόμενη ΕΕ Συμμετοχή € Προτείνο- μενη Ελλ. Συμμετοχή 13HAZ-CorinthSTREPInstitut de Physique du Globe de Paris Un. Of Athens 18.000 HCMR 130.000 NOA 18.000 AUTH 10.000 NEURON SA 55.000 1.500.000231.000 2STRESOILSTREPGeological Survey of Denmark and Greenland ITE 235.0001.100.000235.000 3MEDIGRIDSTREPALGOSYSTEMSAlgosystems 266.640 Entente Interdépartementale en vue de la Protection de la Forêt et de l'Environnement contre l'Incendie 188.400 950.000455.040 4NA.R.AS.SSAUniversità di Napoli Federico II AUTH 70.000240.00070.000 5ARMONIASTREPT6Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Algosystems 50.0001.000.00050.000 6DAISIESTREPNatural Environment Research Council Centre for Ecology& Hydrology Un. Of Athens 153.2002.400.000153.200 Ελληνική Συμμετοχή σε STREPS+CA+SSA της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα (Οκτώβριος 2003)

12 Ακρωνύμιο Προϋπολο- γισμός Αρχικη Ζητούμενη Χρηματοδότ ηση Προτεινόμενη Χρηματοδό- τησηΝο SMEsSMEs GR Co-ordinator 1 Eu-Medin Companions 300.000 11 ALGOSYSTEMS S.A. 2IASON735.950452.550 262HCMR 3 SAFE 1.259.158 300.00093 EUROCONSULTANTS SA Ελληνική Συμμετοχή 687.045 Ελληνική Συμμετοχή σε STREPS+CA+SSA της 2 ης Προκήρυξης, 2 ης Φάσης,στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα (Φεβρουάριος 2004)

13 Συμμετοχή σε 5 STREP και 4 SSA 14 συμμετέχοντες = 4 Πανεπιστήμια + 4 Ερευνητικά Κέντρα + 6 SMEs Ελληνικοί Οργανισμοί 1.University of Athens 2.University of Athens 3.AUTH 4.AUTH 5.HCMR 6.HCMR 7.ITE 8.NOA 9.NEURON SA 10.Algosystems 11.Entente Interdépartementale en vue de la Protection de la Forêt et de l'Environnement contre l'Incendie 12.ALGOSYSTEMS S.A. 13.ALGOSYSTEMS S.A. 14.EUROCONSULTANTS Ελληνική Συμμετοχή στα Παλαιά Εργαλεία της 2ης Προκήρυξης στην Πλανητική Μεταβολή και οικοσυστήματα

14 Συμμετοχή Χωρών Μελών (μερίδιο συμβολής ΕΕ ) σε αξιολογημένες και διατηρούμενες για χρηματοδότηση προτάσεις για SSA (2η Προκήρυξη – 2η Φάση, Φεβρουάριος 2004) ΧώραΠροτάσειςΧρηματοδότηση% % Ζητούμενη Ολικής Χρηματοδότησ ης AT€291,943€194,90367% 3,89 BE€286,850€211,85074%0,42 DE€944,596€572,07761%11,43 DK€42,925€29,02568%0,58 ES€823,170€108,66013%0,22 FI€333,860€124,96037%0,25 FR€485,360€51,20011%0,01 GR€821,682€687,04584%13,72 IE€329,600 100%0,07 IT€994,266€223,28522%4,46 NL€546,593€00%0,00 PT€386,154€00%0,00 SE€289,370€259,77090%0,52 UK€4,486,431€282,3206%0,56 Σύνολο€11,062,800€3,074,69561,42


Κατέβασμα ppt "Πλανητική Μεταβολή και Οικοσυστήματα Απολογισμός των Αποτελεσμάτων των προηγουμένων προκηρύξεων Δρ. Ε. Παπαθανασίου, Εμπειρογνώμονας Global Change and."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google