Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Εταιρίας Α.Ε. Παραγωγής Άλγης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Εταιρίας Α.Ε. Παραγωγής Άλγης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Εταιρίας Α.Ε. Παραγωγής Άλγης
Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Εταιρίας Α.Ε. Παραγωγής Άλγης Ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ιούλιος 2014 Algae Energy Ltd

2 Η Algae Farms (Hellas) δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια μικροφυκών (“άλγης”), με σκοπό την παραγωγή βιομάζας ως εναλλακτικό καύσιμο. Επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ενέργειας (βιοκαύσιμα 2ης γενιάς, όπου οι καλλιέργειες δεν καταλαμβάνουν παραγωγική γεωργική γη). Algae Energy Ltd

3 Η Algae Farms (Hellas) σκοπεύει να παράγει βιοκαύσιμα από άλγη με υψηλή θερμιδική αξία και ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, τα οποία θα διαθέτει σε τιμή χαμηλότερη από τη σημερινή τιμή των συμβατικών ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων Algae Energy Ltd

4 Ο τρόπος καλλιέργειας και παραγωγής της Εταιρίας, διαφέρει από τα λοιπά υφιστάμενα συστήματα εκτροφής άλγης, επιτυγχάνοντας παράλληλα σχετικά χαμηλό κόστος παραγωγής. Το συγκεκριμένο εκτιμώμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική θα επιτρέψουν στην Εταιρία να επιτύχει υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους όπως εκτιμά η Διοίκηση. Τα προβλεπόμενα EBITDA θα διαμορφωθούν ως εξής: EBITDA 1ου έτους ~ € ΕBITDA 2ου έτους ~ € ΕBITDA 3ου έτους ~ € Προβλέψεις σύμφωνα με Παραδοχές Πληροφοριακού Σημειώματος Algae Energy Ltd

5 R&D Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγικότητας με τη μελλοντική πιστοποίηση των προϊόντων και την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από την Algae Farms (Hellas) θα επιτρέψει τη διατήρηση των εκτιμώμενων ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων Algae Energy Ltd

6 Έχοντας αποκτήσει τις πιστοποιήσεις που έχει δρομολογήσει, η Εταιρία σκοπεύει να απευθυνθεί σε πελάτες Ε.Ε. την περίοδο 2017 – 2020, ξεκινώντας από τη Γερμανία. Algae Energy Ltd

7 Τα προϊόντα της Algae Farms (Hellas):
Ξηρή Μάζα Άλγης Pellets Άλγης Βιοέλαιο Άλγης Briquettes Άλγης Algae Energy Ltd

8 Προϊόντα της Εταιρίας:
Pellets άλγης για καυστήρες κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού Briquettes άλγης για καυστήρες κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού Βιοέλαιο άλγης ως πρώτη ύλη για παραγωγή Diesel κίνησης, Marine gasoil, Jet biofuel Ανταγωνιστικά προϊόντα: Pellets ξύλου για καυστήρες κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού Briquettes ξύλου για τζάκια κατοικιών & βιοτεχνίες/βιομηχανίες χρήσης ζεστού νερού και ατμού Βιοέλαιο από συμβατικά γεωργικά προϊόντα Algae Energy Ltd

9 Η Εταιρία σήμερα πραγματοποιεί ήδη πιλοτική παραγωγή βιομάζας ξηρής άλγης σε μικρές ποσότητες στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Η Εταιρία προγραμματίζει μέχρι το τέλος του 2016 να έχει θέσει σε λειτουργία γραμμές παραγωγής δώδεκα (12) παραγωγικών εκταρίων. Algae Energy Ltd

10 Στα πλεονεκτήματα της επένδυσης συγκαταλέγονται:
Χρήση και αξιοποίηση μη καλλιεργήσιμης γη Αυτοχρηματοδοτούμενη επέκταση παραγωγής Αρνητικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα Παραγωγική διαδικασία πλήρως φιλική προς το περιβάλλον Algae Energy Ltd

11 Με την ένταξη στην ΕΝ. Α. ΣΤ. ΕΠ
Με την ένταξη στην ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο στόχος της εταιρίας είναι η άντληση κεφαλαίων ~ € με διάθεση του 26,45% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Algae Energy Ltd

12 Η επιχειρηματική - ερευνητική ομάδα που ανέπτυξε την παραγωγική διαδικασία της Εταιρίας, βραβεύτηκε το Μάρτιο του 2012 με το 1ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό “Make Innovation Work” που διοργάνωσε η επιτροπή “Καινοτομία - Εκπαίδευση - Επιχειρηματικότητα” του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σε συνδιοργάνωση με τη CISCO Algae Energy Ltd

13 Το χρηματικό βραβείο βοήθησε στη διαμόρφωση της πιλοτικής μονάδας και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Παραγωγής Άλγης Ηπείρου. Η αρχική ομάδα πλαισιώθηκε από νέους μετόχους το Μάιο του 2014. Algae Energy Ltd

14 Στο παρόν στάδιο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες για την έναρξη κατασκευής και επέκτασης της μονάδας βιομηχανικής παραγωγής και με αυτό το στόχο η Εταιρία Algae Farms (Hellas) προβαίνει στην ένταξή της στην ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ. Algae Energy Ltd

15 SWOT ANALYSIS Strengths – Πλεονεκτήματα
Δυνητικά μεγάλη πελατειακή βάση Δυνατότητα για γρήγορη ανάπτυξη / επέκταση Χαμηλό κόστος επένδυσης Πολλαπλές συγκομιδές προϊόντος / μεγάλη παραγωγή Ταχεία απόσβεση της επένδυσης Περιβαλλοντικά, πλήρως φιλική δραστηριότητα Δυνατότητα διάθεσης τελικών προϊόντων σε ανταγωνιστική τιμή Εξαγώγιμο προϊόν Είδος άλγης με μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (-30 έως 500 C) Weaknesses – Αδυναμίες Διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την αρχική επένδυση Ευαισθησία του επιλεγμένου στελέχους άλγης σε ακραίες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία θαλασσινού νερού -30C) Opportunities – Ευκαιρίες Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για εναλλακτικά καύσιμα σε σχέση με το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Δυνατότητα επέκτασης (scale up) στη διεθνή αγορά Ισχυρή πολιτική / νομοθετική στήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης (συγκεκριμένοι στόχοι διείσδυσης για τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς) Μη ορατός ανταγωνισμός στο άμεσο μέλλον Έγκριση χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών εντός της Ευρωπαϊκή Ένωσης Threats - Κίνδυνοι Μη ύπαρξη ιστορικών οικονομικών στοιχείων Μη κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Δυσκολίες διείσδυσης στην αγορά Αποκλίσεις κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου Εξάρτηση από Διευθυντικά Στελέχη και το βασικό μέτοχο Επάρκεια κεφαλαίου κίνησης Εξάρτηση από τη θυγατρική ΙΚΕ Κλοπή / αντιγραφή του επιλεγμένου στελέχους άλγης ή/και της τεχνολογίας παραγωγής Εμφάνιση νέων πηγών ενέργειας Πτώση των τιμών στη παγκόσμια αγορά ενέργειας – επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της τιμής πώλησης των προϊόντων SWOT ANALYSIS

16 Συνοψίζοντας… Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για εναλλακτικά καύσιμα σε σχέση με τα συμβατικά Ισχυρή νομοθετική, πολιτική στήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένους στόχους διείσδυσης για βιοκαύσιμα 2ης γενιάς Δυνατότητα διάθεσης τελικών προϊόντων σε ανταγωνιστική τιμή (20 – 30% χαμηλότερη από τα συμβατικά καύσιμα) Δυνατότητα επέκτασης στη διεθνή αγορά – εξαγώγιμο προϊόν Επιχειρηματικό μοντέλο που επιτρέπει γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση της παραγωγής Ταχεία απόσβεση της επένδυσης Περιβαλλοντικά πλήρως φιλική δραστηριότητα Algae Energy Ltd

17 H παρούσα παρουσίαση παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά. Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για τη Δημόσια Προσφορά και το Πληροφοριακό Σημείωμα που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( ) και της Εταιρίας ( ) στις , ενώ εφόσον ζητηθεί είναι επίσης διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Πάργης 26, Πρέβεζα. Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρείχε την άδεια του, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.876/79 στις 18/7/2014 για την παρούσα Δημόσια Προσφορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν το Πληροφοριακό Σημείωμα πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες ή μικρές επιχειρήσεις και λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/ Οι μετοχές των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι «εισηγμένες» σε οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και μετά από αυτήν είναι λιγότερες από αυτές των οργανωμένων αγορών. Οι εταιρίες που εντάσσονται στην κατηγορία ΕΝ.Α ΣΤΕΠ ενδέχεται να είναι νεοσύστατες χωρίς ιστορικά οικονομικά στοιχεία και η επίτευξη των προβλεπόμενων ποσοτικών μεγεθών βασίζεται σε συγκεκριμένες υποθέσεις υποκείμενες σε αιρέσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος Σημειώματος. Η επένδυση στις εταιρίες αυτές περιέχει υψηλό κίνδυνο απώλειας των επενδύσεων. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρίες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού ή/ και νομικού συμβούλου.

18 Ευχαριστούμε !


Κατέβασμα ppt "Δημόσια Προσφορά Μετοχών της Εταιρίας Α.Ε. Παραγωγής Άλγης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google