Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές
Τι, Γιατί, Πώς, Πού;

2 Erasmus+ Γνωρίστε τους Ερασμίτες http://ec. europa
Erasmus+ Γνωρίστε το χωριό Erasmus    

3 Ιστορική αναδρομή Erasmus
Το ξεκίνημα - 17 Ιουνίου φοιτητές 11 χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, και Ηνωμένο Βασίλειο) Το σήμερα- Φεβρουάριος φοιτητές/έτος φοιτητές Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 33 Ευρωπαϊκές χώρες 2013/ φοιτητές Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 2001 – 2013: 670 εξερχόμενοι & 446 εισερχόμενοι

4 Έναρξη προγράμματος Erasmus +
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ: 01/01/2000 – 31/12/2006 Δια Βίου Μάθηση (LLP): 01/01/2007 – 31/12/2013 1η Ιανουαρίου 2014 έναρξη νέου προγράμματος Εφαρμογή: 2014/15 – 2020/21

5 Σήμερα Erasmus+: Μεταβατική φάση
Από τη σύγχυση που προκαλούσαν τα πολλά διαφορετικά προγράμματα… … από τον ‘Πύργο της Βαβέλ’ και τη διάσπαση σε πολλά προγράμματα για την ίδια δράση … … η μετάβαση είναι πάντα ‘επίπονη’ διαδικασία … Αλλαγή νοοτροπίας και απροθυμία Η συνήθεια αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη Η κατανόηση νέων ρυθμίσεων και κανόνων είναι χρονοβόρα διαδικασία … … σε ένα συγκροτημένο σύνολο … Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στην πείρα και την επιτυχία των υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως του Erasmus, αλλά θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι το κλειδί για την απελευθέρωση του δυναμικού των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προέλευσης.

6 Γιατί είναι σημαντική η κινητικότητα για τους φοιτητές;
Γιατί είναι σημαντική η κινητικότητα για τους φοιτητές; Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων: Βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες Μαθαίνουν να ανταπεξέρχονται σε δυσκολίες Απόκτηση διαπολιτισμικών γνώσεων Ανοίγουν οι ορίζοντες των φοιτητών-επαγγελματικοί και προσωπικοί Ενισχύεται η απασχολησιμότητα Σκοπός της είναι η τόνωση της προσωπικής εξέλιξης των πολιτών και η βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.

7 Φοιτητές και κινητικότητα στο Erasmus+
Key Action 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/ Learning Mobility of Individuals 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό

8 (ii) Πρακτική άσκηση – Traineeship/Placement
Ποιοι και γιατί; Πρόγραμμα Erasmus+ (Key Action 1: Mαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων) Προπτυχιακούς φοιτητές (1ος κύκλος σπουδών) Μεταπτυχιακούς φοιτητές (2ος κύκλος σπουδών) Υποψήφιους Διδάκτορες (3ος κύκλος σπουδών) + πρόσφατoυς απόφοιτους οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους (ii) Πρακτική άσκηση – Traineeship/Placement (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε παν/μια, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, Πρεσβείες κ.α.) Σπουδές (αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών σε παν/μιο - εταίρο)

9 Πόσο; Σπουδές από 3 έως 6 μήνες*
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χρηματοδοτεί (2014/15) κινητικότητες για Σπουδές από 3 έως 6 μήνες* (και εγκρίνει κινητικότητες χωρίς χρηματοδότηση για τους υπόλοιπους μήνες έως το ανώτατο των 12 μηνών) *9 μήνες κατ’εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από τη Διμερή Συμφωνία Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χρηματοδοτεί (2014/15) κινητικότητες για Πρακτική Άσκηση από 2 έως 4 μήνες Κάθε φοιτητής μπορεί να ωφεληθεί έως 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών Επιλέξιμη περίοδος δραστηριοτήτων : τέλη Αυγούστου 2014 – 30 Σεπτεμβρίου 2015

10 Επεξηγήσεις Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το LLP/Erasmus μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+, μέχρι το ανώτατο όριο μηνών (12 μήνες) ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant students. Πρόσφατοι απόφοιτοι μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση: Η υποβολή της αίτησής τους καθώς και η υπογραφή της Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Training Agreement) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησης τους και πριν τη λήψη του πτυχίου.

11 Πού; 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ Οι υπερπόντιες χώρες και Επικράτειες (υπ. αριθμ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου) Ελβετία  χρηματοδοτεί τους εισερχόμενους φοιτητές, ωστόσο η κινητικότητα δεν θεωρείται ERASMUS Τρίτες Χώρες: η κινητικότητα από /προς τις Τρίτες χώρες αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα (μετά το ακαδημαϊκό έτος 2014/15). Για τα δύο πρώτα χρόνια, δεν θα μετακινούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση προς τις Τρίτες χώρες.

12 Πώς επιλέγω τη δράση; Σπουδές Πρακτική Άσκηση
Πολύ συγκεκριμένες επιλογές Η κινητικότητα πραγματοποιείται μέσω υπογεγραμμένων Διμερών Συμφωνιών μεταξύ Τμημάτων πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση Ανεξάντλητες επιλογές Δεν απαιτείται η σύναψη διμερών συμφωνιών Ο ενδιαφερόμενος βρίσκει το φορέα υποδοχής Δέσμευση αποτελεί η υπογραφή της Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης

13 Θα λάβω υποτροφία; Μηνιαία ‘υποτροφία’ (οικονομική υποστήριξη) που κυμαίνεται ανά χώρα υποδοχής Στόχος: αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών κινητικότητας Καταβολή υποτροφίας σε 2 δόσεις. Η υποτροφία ERASMUS δεν είναι πλήρης υποτροφία. Καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό. Το ποσό της υποτροφίας για την πρακτική άσκηση είναι υψηλότερο του αντίστοιχου ποσού της υποτροφίας για σπουδές.

14 Σπουδές / υποτροφία 2014/15 Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)
Ομάδα 1 Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία 450 Ομάδα 2 Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία 400 Ομάδα 3 Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ 350

15 Πρακτική άσκηση / υποτροφία
2014/15 Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα) Ομάδα 1 Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία 580 Ομάδα 2 Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία 530 Ομάδα 3 Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ 480

16 Ποια είναι η διαδικασία;
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μία Προκήρυξη για το ακαδ. έτος ) Συζήτηση με τον Τμηματικό και επιστημονικό υπεύθυνο (ή και άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού) για καθοδήγηση, καθώς και με τα στελέχη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (συγκεκριμένες ώρες και ημέρες συνεργασίας) Επιλογή δράσης (σπουδές ή πρακτική άσκηση) Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών – αιτήσεων (Συμφωνία Σπουδών – Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης) Κατάταξη των υποψηφίων από Τμηματικούς υπευθύνους και επικύρωσή της από συλλογικά όργανα του Τμήματος προέλευσης Κατάρτιση πίνακα με επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες και ενημέρωση των δικαιούχων βάσει της χρηματοδότησης του Ιδρύματός μας από το ΙΚΥ

17 Φάκελος υποβολής υποψηφιότητας – ΣΠΟΥΔΕΣ (i)
1. Αίτηση – Student Application Form: Προσωπικά στοιχεία (ελληνική – αγγλική ή άλλη γλώσσα) (ιδρυματικό , 2. Προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα ή ερευνητική εργασία) του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (με φόρτο εργασίας ίσο με 30 ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο). 3. Οι προπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν και την ύλη/περιεχόμενο των μαθημάτων (εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής) που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν. 4. Δήλωση αντιστοιχίας μαθημάτων , όπου αναγράφεται η αντιστοιχία του προγράμματος σπουδών (μαθημάτων ή ερευνητικής εργασίας) στο εξωτερικό με το πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα προέλευσης του φοιτητή. 5. Γραπτή εκδήλωση των κινήτρων συμμετοχής (Motivation Letter)

18 Φάκελος υποβολής υποψηφιότητας – ΣΠΟΥΔΕΣ (ii)
6. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία (θα δηλώνεται από τη Γραμματεία ο μέσος όρος βαθμολογίας καθώς και τον αριθμό χρωστούμενων μαθημάτων έως τη στιγμή υποβολής αίτησης) -Transcript of Records (μετάφραση από τον φοιτητή στα αγγλικά) 7. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών), ή κατ’ ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Προτεινόμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι το B2. 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 9. Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής του ακαδημαϊκού ημερολογίου (academic calendar) 10. Κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (χαμηλό οικογενειακό εισόδημα – πολύτεκνοι) – Φορολογικά στοιχεία

19 Φάκελος υποβολής υποψηφιότητας – ΠΡΑΚΤΙΚΗ (i)
1. Αίτηση : Προσωπικά στοιχεία (ελληνικά – αγγλικά ή άλλη γλώσσα) (ιδρυματικό , 2. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης/Δέσμευση Ποιότητας: πρόγραμμα εργασία, μαθησιακά αποτελέσματα, πρόβλεψη για επιμελητή/επιβλέποντα, συνάφεια της πρακτικής άσκησης με τις σπουδές/πτυχίο του φοιτητή, αναγνώριση που θα δοθεί κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, γλώσσα εργασίας 4. Βεβαίωση αποδοχής (Letter of Acceptance) 5. Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας (από τον ίδιο τον φοιτητή, στην ελληνική γλώσσα όπου θα παρουσιάζεται η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες που επιδιώκει να αποκτήσει)

20 Φάκελος υποβολής υποψηφιότητας – ΠΡΑΚΤΙΚΗ (ii)
6. Αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία (θα δηλώνεται από τη Γραμματεία ο μέσος όρος βαθμολογίας καθώς και ο αριθμός των χρωστούμενων μαθημάτων έως τη στιγμή υποβολής αίτησης) 7. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών), ή κατ’ ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Προτεινόμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι το B2. 8. Βιογραφικό Σημείωμα (στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής). 9. Γραπτή εκδήλωση των κινήτρων συμμετοχής (Motivation Letter) 10. Συστατική Επιστολή (στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής) από μέλος ΔΕΠ του Π.Ι. 11. Κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (χαμηλό οικογενειακό εισόδημα – πολύτεκνοι) – Φορολογικά στοιχεία

21 Ποια είναι τα κριτήρια; (i)
Κάθε Τμήμα καταρτίζει σχέδιο / κανονισμό και θεσπίζει κριτήρια που αφορούν στην επιλογή των δικαιούχων φοιτητών του για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας (αναρτώνται στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος) (π.χ. γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, μέσος όρος βαθμολογίας – ακαδημαϊκή επίδοση, συνέντευξη, χρωστούμενα μαθήματα από παλαιότερα έτη, έτος φοίτησης – Ν+2, κ.α.)

22 Ποια είναι τα κριτήρια; (ii)
Πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας/εργασίας στη χώρα υποδοχής  απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο για σπουδές είναι τουλάχιστον το Β1 ή Β2 (λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις του Ιδρύματος υποδοχής)  απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο για πρακτική άσκηση είναι το Β2 Εξαίρεση: χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες  Αγγλική γλώσσα 2. Ακαδημαϊκή επίδοση – μέσος όρος βαθμολογίας * Δράση ‘Σπουδές’: Δεν είναι επιλέξιμοι πρωτοετείς φοιτητές

23 Συχνές ερωτήσεις (i) ΣΠΟΥΔΕΣ – Πόσα μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσω στο εξωτερικό; Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός μαθημάτων. Πρόγραμμα μαθημάτων που προσφέρει φόρτο εργασίας αντίστοιχο με το χρονικό διάστημα παραμονής στο εξωτερικό 12 μήνες: 60 πιστωτικές μονάδες ECTS 6 μήνες: 30 πιστωτικές μονάδες ECTS 3 μήνες: 20 πιστωτικές μονάδες ECTS Αποτυπώνονται στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) που θα υπογράψει ο φοιτητής τη στιγμή υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus. ΠΡΟΣΟΧH: Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της Συμφωνίας Σπουδών

24 Συχνές ερωτήσεις (ii) ΣΠΟΥΔΕΣ – Εγώ επιλέγω το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό; Όχι Προπτυχιακός φοιτητής  ακαδ. εξάμηνο (4-5 ημερ. μήνες) Μεταπτυχιακός φοιτητής / υποψ. διδάκτορας  min. 3 ημερ. μήνες Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ορίζει: Για το ακαδ. έτος 2014/15 θα χρηματοδοτηθούν max. 6 ημερολογιακοί μήνες/φοιτητή.

25 Συχνές ερωτήσεις (iii)
ΣΠΟΥΔΕΣ - Τι ισχύει για τις εξετάσεις; Η διαδικασία αξιολόγησης στην οποία υποβάλλονται οι φοιτητές είναι αυτή που ισχύει στο Ίδρυμα υποδοχής. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει γραπτές και/ή προφορικές εξετάσεις ή εργασίες. Η γλώσσα στην οποία εξετάζονται οι φοιτητές Erasmus είναι η επίσημη γλώσσα του Ιδρύματος υποδοχής, εκτός και αν υπάρχει εύλογη αιτία να χρησιμοποιηθεί άλλη γλώσσα. Οι φοιτητές δεν θα χρειαστεί να δώσουν εξετάσεις για δεύτερη φορά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκειμένου να λάβουν αναγνώριση των μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής.

26 Συχνές ερωτήσεις (iv) Που μπορώ να μετακινηθώ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ; Σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, άλλους οργανισμούς, μουσεία, σχολεία, πρεσβείες κ.α., ακόμα και Πανεπιστήμια. Δεν είναι επιλέξιμοι κάποιοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Μπορώ να μετακινηθώ συνδυάζοντας σπουδές και πρακτική άσκηση; Φυσικά. Ισχύει η ελάχιστη διάρκεια των 3 μηνών και την τοποθέτηση σε εργασία αναλαμβάνει το παν/μιο υποδοχής.

27 Συχνές ερωτήσεις (v) Πώς επιλέγω το φορέα υποδοχής; Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει κατάλληλο φορέα υποδοχής ανάλογα με τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή επαγγελματικά του ενδιαφέροντα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από ένα τεράστιο σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

28 Τι γίνεται με την αναγνώριση;
Too much paperwork! ‘Συμφωνία Σπουδών’ και ‘Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης’ εγγυώνται την πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση της επιτυχημένης περιόδου σπουδών ή περιόδου πρακτικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποτυχίας του φοιτητή, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χορηγηθείσας υποτροφίας.

29 Τι γίνεται με την εύρεση στέγης;
Η εύρεση στέγης είναι από τις πρώτες σημαντικές εμπειρίες του φοιτητή Erasmus: ΣΠΟΥΔΕΣ: Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του παν/μιου υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές και αίτηση του ενδιαφερομένου (σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Πιθανή βοήθεια από το φορέα υποδοχής Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το παν/μιο ή φορέα υποδοχής το συντομότερο δυνατόν. ESN (Erasmus Student Network) PLOTEUS (http://ec.europa.eu/ploteus) CasaSwap.com MyErasmus.com

30 επαγγελματικές προοπτικές;
Βελτιώνονται οι επαγγελματικές προοπτικές; Ναι. Πολλοί πρώην φοιτητές Erasmus βρίσκουν εργασία στο φορέα υποδοχής, όπου πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση. Σε διαφορετική περίπτωση, η εργασία που βρίσκουν οι πρώην φοιτητές Erasmus, συνδέεται άμεσα με δεξιότητες που απέκτησαν κατά την περίοδο σπουδών/εργασίας τους στο εξωτερικό, για παράδειγμα, γλωσσικές δεξιότητες, επαγγελματική γνώση της χώρας υποδοχής, πολύ καλή εξοικείωση με τον πολιτισμό της χώρας κλπ.

31 «Ανεπανάληπτη εμπειρία»
“ I realised that the experience made a whole new person of me and that I would never look at the world and Europe, my home, as I did before.” “ If I look at my experience from a distance, I can say that I would definitely do it one more time, and that apart from (or maybe because of) minor problems along the way, this semester has made me a stronger and more enthusiastic person!” “ Beyond a studying experience, Erasmus is a lot more. For me it is a way to look at the world with new eyes , to feel and discover new emotions and learn what is not written in the notebooks.”

32 Γιατί αγαπάμε το Erasmus+;
Κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο και το καλύτερο παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η συντονισμένη δράση στο πεδίο της εκπαίδευσης. Υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλές αλλαγές και πρωτοβουλίες στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και μοχλός για αλλαγές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για τους μετακινούμενους αποτελεί μοναδική ευκαιρία απόκτησης νέων δεξιοτήτων και προσόντων και συμβάλει στη προσωπική ανάπτυξη. Είναι το πιο απτό παράδειγμα της «ευρωπαϊκής ιθαγένειας» και το καλύτερο αντίδοτο στην ξενοφοβία και το ρατσισμό. Σηματοδοτεί την ανάδυση μιας «γενιάς Erasmus», με διαφορετική ματιά, ανοιχτό μυαλό, που θα δρομολογήσει τις αλλαγές που όλοι επιθυμούμε και αναμένουμε.

33 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Είμαστε εδώ για εσάς! Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Μεταβατικό Κτήριο (2ος όροφος) E. T , 07264 URL:


Κατέβασμα ppt "Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google