Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Του Προγράμματος Call Accounting Ελ. Βενιζέλου 5 Καλλιθέα 17671 τηλ.: 92 10 000 fax: 9234825 URL:http://www.simplesoft.gr,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Του Προγράμματος Call Accounting Ελ. Βενιζέλου 5 Καλλιθέα 17671 τηλ.: 92 10 000 fax: 9234825 URL:http://www.simplesoft.gr,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Παρουσίαση Του Προγράμματος Call Accounting Ελ. Βενιζέλου 5 Καλλιθέα 17671 τηλ.: 92 10 000 fax: 9234825 email : info@simplesoft.gr URL:http://www.simplesoft.gr, http://www.pc-tel.com

3 Το νέο PC-TEL αποτελεί την ολοκλήρωση της εμπειρίας σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Χωρίζεται σε δύο μέρη, απ’ τα οποία το συγκεκριμένο είναι ο server που συλλέγει τα CDRs

4 Το Σύστημα παραμέτρων, δίνει την δυνατότητα στον integrator, να ρυθμίσει το σύστημα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Οι παράμετροι επεκτείνονται στις χρεώσεις και στην ανταπόκριση του κάθε συστήματος

5 Στο σύστημα παραμέτρων, δίνεται η δυνατότητα στον administrator, να ρυθμίσει το σύστημα του ηλ. Ταχυδρομείου σύμφωνα με το υπάρχουν δίκτυο, έτσι ώστε, κάποιες εκτυπώσεις να αποστέλλονται αυτόματα σε όσους απ’ τους χρήστες έχουν ηλ. Δ/νση

6 Οι ενοποιημένες ζώνες κωδικών με κοινή χρέωση μπορούν να ενημερωθούν απ΄το χρήστη, δίνοντας ευελιξία στην υποστήριξη και την προσαρμογή του προϊόντος σε κάθε ανάγκη

7 Οποιαδήποτε τροποποίηση απ’ οποιοδήποτε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είναι πλήρως μετατρέψιμη απ΄το χρήστη μέσω του συστήματος συντήρησης χρεώσεων

8 Οι τροποποιήσεις επεκτείνονται και στις ζώνες χρεώσεων που καθορίζονται απ’ τον πάροχο, έτσι ώστε οποιαδήποτε μεταβολή να καλύπτεται απόλυτα.

9 Η δημιουργία του προφίλ του χρήστη, γίνεται χρησιμοποιώντας την παραπάνω μάσκα, έτσι ώστε ανάλογα με το ποιος είναι ο χρήστης του εσωτερικού ή του κωδικού να αντιμετωπίζεται ανάλογα

10 Σε μεγάλα τηλεφωνικά συστήματα, είναι δυνατή η χρήση authorization code πάνω σε εικονικό εσωτερικό. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία και σύνδεση κωδικών με virtual extensions.

11 Με τις ανακατατάξεις και αναπροσαρμογές προς τα κάτω πάντα, που θα προκύψουν απ’ την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών θα χρειαστεί πολλές φορές η τροποποίηση των κλιμακίων εξωτερικού μιας και θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.

12 Το νέο φίλτρο εκτύπωσης, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πάρει τα αποτελέσματα όπως ακριβώς τα επιθυμεί επιλέγοντας μέσα από μια σειρά παραμέτρων τις επιθυμητές τιμές,

13 Σε επίπεδο διοίκησης, η παραπάνω οθόνη δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης report, το οποίο ανάλογα με την επιλογή εμφανίζει το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

14 Κάθε report που δημιουργείται απ΄το χρήστη, μπορεί να εκτυπωθεί ή να σταλεί fax & E-mail, αλλά μπορεί ακόμα να αποθηκευθεί στο δίσκο του συστήματος για χρήση στο μέλλον.

15 Η κατάσταση της κίνησης ενός εσωτερικού, ανάλογα με το φίλτρο που θέσαμε, περιλαμβάνει ακριβώς την ερώτηση που προκύπτει μετά τους περιορισμούς.

16 Η έκδοση αυτή του PC-TEL, μπορεί : 1.Να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο ή σύστημα Voice Over IP, τοπικά (V. Main) 2.Να εγκατασταθεί σε ενιαίο δίκτυο PBX, με κεντρική συλλογή των στοιχείων(V. Multi Site) 3.Να εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο, με ή χωρίς σύνδεση με το front office.(V. Zeus) 4.Να κοστολογήσει οποιοδήποτε IP σύστημα που παράγει IP log event, για έλεγχο του surf αλλά και του Pay per call Internet.(V. IP) 5.Να εγκατασταθεί και να δίνει billing σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με συστήματα public switch ή VOIP, σαν ολοκληρωμένη λύση billing, έκδοσης λογαριασμών, είσπραξης, κ.λ.π.

17 Multi site λύση Κεντρικοποιημένου call accounting

18 Multi site λύση Κεντρικοποιημένου σε μη ενιαίο τύπο PBX

19 Ο FTP site manager, όταν εγκατασταθεί στο δίκτυο, συλλέγει σύμφωνα με το προσχεδιασμένο σενάριο όλα τα στοιχεία απ’ τα περιφερειακά συστήματα, κεντρικοποιώντας την διαδικασία κοστολόγησης των κλήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενιαίας αρίθμησης και δικτύωσης των συστημάτων. FTP Connection monitor

20 Για κάθε επικοινωνία με τα remote sites, τηρείται αναλυτικό log file στο οποίο μπορεί ο χρήστης να δει τις χρονικές περιόδους της επικοινωνίας και φυσικά το status για κάθε μία αναλυτικά FTP Connection monitor

21

22

23 PC-TEL NET - Buffer (Buffer αποθήκευσης CDR σε μη ενιαίου τύπου δίκτυα PBX, με modem αυτόματης αποστολής στοιχείων με το γέμισμα του 80%) PC-TEL HOTEL (Ειδική έκδοση για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με ή χωρίς σύνδεση με το Front Desk).

24 Συνεργασία και αποδοχή με τα όλα τα τηλεφωνικά συστήματα

25 Η πορεία ανάπτυξης Call Accounting στην Ελληνική Αγορά

26 Επιχειρήσεις που εγκαθιστούν συστήματα καταγραφής κλήσεων

27 Εγκαταστάσεις ανά κατηγορία Επιχείρησης

28 Τι Αποτέλεσμα προσφέρουμε Βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη. Βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη. Βελτιστοποίηση του ελέγχου και πρόληψη ανεπιθύμητων προβλημάτων. Βελτιστοποίηση του ελέγχου και πρόληψη ανεπιθύμητων προβλημάτων. Δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταυτόχρονη σύγκριση μεταξύ τους. Δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταυτόχρονη σύγκριση μεταξύ τους. Άμεση πληροφόρηση και στις δυνατότητες του υφιστάμενου εξοπλισμού. Άμεση πληροφόρηση και στις δυνατότητες του υφιστάμενου εξοπλισμού.

29 Απαραίτητος Εξοπλισμός 1. Καλώδιο σύνδεσης με το τηλ. κέντρο (Υποχρεωτικό) Τύπος RS-232 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του τηλ. κέντρου. 2. Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Υποχρεωτικό) Επεξεργαστής PENTIUM 200 ή νεώτερος με: Επεξεργαστής PENTIUM 200 ή νεώτερος με: Σκληρό δίσκο ανάλογα με την ποσότητα των κλήσεων που θα τηρούνται Σκληρό δίσκο ανάλογα με την ποσότητα των κλήσεων που θα τηρούνται (προτείνεται 2GB και πάνω) (προτείνεται 2GB και πάνω) Μνήμη RAM 64MB Μνήμη RAM 64MB Windows '98, ΝΤ-4.0, ΜΕ, 2000 Windows '98, ΝΤ-4.0, ΜΕ, 2000 CD-ROM 24X και πάνω Κάρτα δικτύου Ethernet για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. Κάρτα δικτύου Ethernet για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. 3. Για τηλεσυντήρηση προτείνονται: (Προαιρετικό) Modem ταχύτητας 56Κ V90 Modem ταχύτητας 56Κ V90 PC-ANYWHERE Host, Version 8 ή νεώτερη PC-ANYWHERE Host, Version 8 ή νεώτερη

30


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Του Προγράμματος Call Accounting Ελ. Βενιζέλου 5 Καλλιθέα 17671 τηλ.: 92 10 000 fax: 9234825 URL:http://www.simplesoft.gr,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google