Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος

2 ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά Στοιχεία ΕΑΕΕ Νομικό Πλαίσιο Αναφορά σε Ζημιές ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 2

3 Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Αγορά
ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Υποχρεωτική ασφάλιση Όχι Ναι Όχι, ΌΜΩΣ επιβάλλεται από τα Νοσοκομεία ΟΜΩΣ αναμένεται η θέσπιση σχετικής ρύθμισης Υποχρεωτικά όρια κάλυψης Συνήθη όρια κάλυψης € € _ € € Bάση ασφάλισης Claims made Occurrence ERP Δεν χρειάζεται 3 3

4 Αναλογία Ιατρών ανά 1.000 κατοίκους στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
Η χώρα μας έχει αναλογικά τους περισσότερους Ιατρούς μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. Αναλογία Ιατρών ανά κατοίκους στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 4 4

5 Ο χώρος της υγείας στην Ελλάδα .…
Στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα εργάζονται : άτομα που έχουν έμμεση σχέση με την υγεία ιατροί και περίπου επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 5 5

6 Οι Ιατροί ανά ειδικότητα στη χώρα μας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Καρδιολόγοι 2.732 Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι 2.706 Νευροχειρουργοί-Πλαστικής χειρουργικής 628 Ορθοπεδικοί 2.013 Χειρουργοί 2.152 Χειρουργοί θώρακα 322 Χειρουργοί παίδων 172 Λοιπές ειδικότητες 15.569 Οδοντίατροι 14.690 Χωρίς ειδικότητα 26.490 ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ 67.474 ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ * Πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς 6 6

7 Αποζημιώσεις ανά είδος ζημίας
ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Θάνατος 36,93% Μόνιμη αναπηρία 35,89% Άγνωστη 5,57% Προσωρινή βλάβη (κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία) 4,53% 82.027 Απαιτείται ιατρική παρέμβαση για να διατηρηθεί στη ζωή 2,44% 36.810 Προσωρινή βλάβη (απαραίτητη η ιατρική παρέμβαση) 14,63% 36.449 * Πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς 7 7

8 Μέση επιδικασθείσα αποζημίωση ανά ειδικότητα
Ειδικότητα Μέση Αποζημίωση (€) Μαιευτική - Γυναικολογία Νευροχειρουργική Μικροβιολογία Γενική Χειρουργική Αναισθησιολογία Γενική Ιατρική Παθολογική Ανατομική Ορθοπεδική Αιματολογία Εσωτερική Παθολογία Νευρολογία Ειδικευόμενος Πλαστική Χειρουργική Καρδιολογία-Καρδιοχειρουργική Ωτορινολαρυγγολογία * Πηγή έρευνας Πανεπιστήμιο Πειραιώς 8 8

9 Τύπος συμβολαίου MEDICAL MALPRACTICE
Βάση κάλυψης claims made με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας ζημίας (E.R.P.) από 12 έως 60 μήνες Αναδρομική ισχύς δίνεται στις περιπτώσεις ετήσιων και συνεχόμενων ανανεώσεων στον ίδιο Ασφαλιστή ενώ κατά κανόνα δεν δίνεται σε περίπτωση αλλαγής του Ασφαλιστή (ασφαλιστικής εταιρίας). 9 9

10 Καλύψεις Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών
ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη, σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής πράξης η οποία θα προκαλέσει : Απώλεια Ζωής ή Σωματική Βλάβη από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 10 10

11 Παροχές Ασφαλιστηρίου
ΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου Ηθική Βλάβη για πρόκληση σωματικής βλάβης Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας του παθόντος Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα (για την απόκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης) στα Αστικά Δικαστήρια. 11 11

12 Στατιστικά

13 Στατιστικά

14 Στατιστικά

15 Νομικό πλαίσιο ευθύνης
Αδικοπραξία (ΑΚ άρθρο 914 επ.), Νομοθεσία για την προστασία καταναλωτή (Ν. 2251/1994) Ενδοσυμβατική ευθύνη (ΑΚ άρθρα 330 επ.) Κώδικας Δεοντολογίας (Ν. 3528/2007)

16 Ευθύνη Ιατρών / Νοσοκομείων ΕΣΥ
Δεν έχουν προσωπική Αστική Ευθύνη οι ιατροί του ΕΣΥ Αστική Ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών του ΕΣΥ έχουν μόνο τα νοσοκομεία. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης από το νοσοκομείο, το τελευταίο έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ιατρού μόνο στην περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας.

17 Παραδείγματα Ζημιών/ Επιδικασθέντων ή Διακανονισθέντων Ποσών
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Θάνατος 35χρονης από αιμορραγία μετά από τοκετό (ψυχική οδύνη) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ακρωτηριασμός και των δυο κάτω άκρων στο ύψος του μηρού 60χρονης λόγω θρόμβωσης (ηθική βλάβη) ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Θάνατος 38χρονης λόγω ενδοκαρδίτιδας μετά από αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας (ψυχική οδύνη) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μονιμη βλάβη βραχιονίου κεφαλής 40χρονου μετά από εγχείρηση ανάταξης κατάγματος ώμου (ηθική βλάβη) ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Διάτρηση παχέος εντέρου 45χρονου από κολονοσκόπηση (ηθική βλάβη)

18 Παραδείγματα Ζημιών/ Επιδικασθέντων ή Διακανονισθέντων Ποσών
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ - ΕΥΡΩ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μόνιμη οσφυαλγία και χωλότητα βάδισης λόγω βλάβης σπονδύλων μετά από επέμβαση σπονδυλοδεσίας και αντικατάστασης μεσοσπονδυλίου δίσκου (ηθική βλάβη & δαπάνες αποκατάστασης) Θάνατος ασθενούς 60χρονου λόγω μετεγχειρητικής λοίμωξης μετά από επέμβαση αφαίρεσης νευρινώματος σπονδύλου (ψυχική οδύνη - πρωτοδίκως) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ Αποτυχία διάγνωσης καρκίνου του πνεύμονος 55χρονου με μεταστάσεις και τελικά θάνατο (ηθική βλάβη) ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Θάνατος 35χρονης μητέρας από αιμοραγία μετά από επέμβαση λόγω παχυσαρκείας (ψυχική οδύνη)

19 Σας ευχαριστούμε !


Κατέβασμα ppt "Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google