Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS
Διάλεξη 11

2 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή Η σύνθετη λογική NMOS Η σύνθετη λογική CMOS
Ασκήσεις

3 Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS
Εισαγωγή

4 Εισαγωγή Στη λογική MOS υπάρχει η δυνατότητα να συνδυάζονται άμεσα πύλες NAND και NOR για την υλοποίηση πιο σύνθετων διατάξεων Βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους τύπους διπολικής λογικής Η δομή της βασικής λογικής πύλης CMOS: Εκτός από τη βασική δομή (είναι στατική δομή) υπάρχουν και άλλες εξελιγμένες MOS λογικές δομές (στατικές ή δυναμικές). Στη διάλεξη αυτή θα γίνει αναφορά στην Pass Transistor Logic που βασίζεται στην πύλη μετάδοσης

5 Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS

6 Η σύνθετη λογική NMOS Μια σύνθετη λογική πύλη NMOS με φορτίο τύπου αραίωσης: Σε αντίθεση με τη λογική πύλη CMOS, εδώ δεν υπάρχει δικτύωμα μεταγωγής PMOS, αλλά ένα φορτίο τύπου αραίωσης

7 Η σύνθετη λογική NMOS Η έξοδος Y θα είναι σε χαμηλή κατάσταση όποτε αναπτύσσεται αγώγιμη διαδρομή διαμέσου του δικτυώματος των τρανζίστορ μεταγωγής Η τάση εξόδου θα είναι χαμηλή αν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδρομές είναι αγώγιμη: Α ή BC (Β και C) ή BD (B και D) Οπότε:

8 Η σύνθετη λογική NMOS Αναστροφέας Αναφοράς:
Διαστασιολόγηση με βάση τη χείριστη περίπτωση: ΜΑ: πρέπει να είναι ικανό να διατηρεί μόνο του την VOL όταν είναι το μόνο στοιχείο που άγει  W/L=2.06/1 MB, MC, MD: στη χείριστη περίπτωση υπάρχουν δύο τρανζίστορ σε σειρά (MB σε σειρά είτε με MC είτε με MD)  W/L=4.12/1 ΜL: μένει το ίδιο

9 Παράδειγμα 1 Συνάρτηση εξόδου: Διαστασιολόγηση με δύο τρόπους
1ος τρόπος: Χείριστη διαδρομή = CDB, τρία τρανζίστορ σε σειρά  κάθε τρανζίστορ τριπλάσιο από αυτό του αντιστροφέα αναφοράς  W/L=6.18/1 Διαδρομή ΑΒ: το άθροισμα των Ron να είναι ίσο με την Ron του ΜS του αντιστροφέα αναφοράς:  (W/L)A=3.09/1

10 Παράδειγμα 1 – Εναλλακτική σχεδίαση
2ος τρόπος: Δύο υποδικτυώματα σε σειρά: το τρανζίστορ B σε σειρά με τον παράλληλο συνδυασμό των A και CD (W/L)Β=2(2.06/1)=4.12/1 (W/L)Α+CD=2(2.06/1)=4.12/1 Επομένως: (W/L)Α=4.12/1 (W/L)C=8.24/1 (W/L)D=8.24/1

11 Παράδειγμα 1 – Σύγκριση σχεδιάσεων
Αν η μοναδιαία διάσταση αντιστοιχεί με το ελάχιστο χαρακτηριστικό μέγεθος F Επιφάνεια 1ης σχεδίασης: 21.6F2 Επιφάνεια 2ης σχεδίασης: 24.7F2  14% περισσότερη επιφάνεια!!

12 Ιδιαίτερη Περίπτωση Υπάρχουν 4 αγώγιμες διαδρομές: ΑΒ ή CDB ή CE ή ADE
Δεν διασπάται σε κλάδους σε σειρά και παράλληλα Διαστασιολόγηση με προσέγγιση χείριστης περίπτωσης CDB: 3 τρανζίστορ σε σειρά  W/L=3(2.06/1)=6.18/1 ADE: ομοίως Έλεγχος ΑΒ και CE: (W/L)ΑΒ= (W/L)CE =3.09/1>2.06/1 VOL<0.25=VOL_refinv Κατεύθυνση ρεύματος στο D ανάλογα με την ενεργή διαδρομή Τρανζίστορ MOS: συμμετρικό στοιχείο Για NMOS: απαγωγός είναι ο ακροδέκτης με τη μεγαλύτερη τάση και πηγή αυτός με τη μικρότερη

13 Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS

14 Σχεδίαση σύνθετης πύλης CMOS
Λογική συνάρτηση: Δίνεται το δικτύωμα NMOS Ζητείται το δικτύωμα PMOS Τοπολογία Διαστασιολόγηση

15 Εύρεση του δικτυώματος PMOS – 1ος τρόπος
Γραφικός τρόπος Κάθε κόμβος στο δικτύωμα NMOS αντιστοιχεί σε ένα κόμβο του γραφήματος Περιλαμβάνονται: κόμβος 0 για τη γείωση, κόμβος 2 για την έξοδο Κάθε NMOS αντιπροσωπεύεται από ένα τόξο

16 Εύρεση του δικτυώματος PMOS – 1ος τρόπος
Τοποθέτηση νέου κόμβου μέσα σε κάθε κλειστή διαδρομή (κόμβοι 4 και 5) Συν δύο εξωτερικοί κόμβοι: ένας για την έξοδο, ένας για VDD (κόμβοι 2 και 3) Για κάθε NMOS τόξο, προσθέτουμε ένα PMOS τόξο (μαύρο χρώμα). Κάθε PMOS τόξο τέμνει ένα NMOS τόξο (και αντιστοιχεί στην ίδια μεταβλητή εισόδου με το NMOS) και συνδέει το ζεύγος κόμβων που χωρίζονται από το τόξο NMOS Αποτέλεσμα: ελάχιστο δικτύωμα PMOS με μόνο ένα τρανζίστορ PMOS ανά λογική είσοδο

17 Εύρεση του δικτυώματος PMOS – 1ος τρόπος

18 Εύρεση του δικτυώματος PMOS – 1ος τρόπος
Για κάθε τόξο στο γράφημα PMOS προσθέτουμε ένα τρανζίστορ στο δικτύωμα μεταγωγής PMOS

19 Εύρεση του δικτυώματος PMOS – 1ος τρόπος

20 Διαστασιολόγηση PMOS δικτυώματος
NMOS NMOS worst case: δύο MOS σε σειρά, άρα Β, C και D διπλάσια από τον αντιστροφέα αναφοράς Το Α: ίδιο με αυτό του αντιστροφέα αναφοράς PMOS PMOS worst case: τρία MOS σε σειρά, άρα Α, C και D τριπλάσια από τον αντιστροφέα αναφοράς Για το B:

21 Διαστασιολόγηση PMOS δικτυώματος
Διαστασιολόγηση της εναλλακτικής υλοποίησης

22 Εύρεση του δικτυώματος PMOS – 2ος τρόπος
Το δικτύωμα PMOS προκύπτει από το δικτύωμα NMOS με διαδοχική εφαρμογή του κανόνα μετασχηματισμού σε σειρά / παράλληλα Το δικτύωμα NMOS έχει δύο παράλληλους κλάδους: το Α και τα BCD Άρα το δικτύωμα PMOS έχει δύο δικτυώματα σε σειρά: Το Α σε σειρά με το δικτύωμα των BCD Στο NMOS είναι B σε σειρά με τον παράλληλο συνδυασμό των C και D Άρα στο PMOS: Β παράλληλα με τον εν σειρά συνδυασμό των C και D Όταν υπάρχουν κλάδοι γεφύρωσης προκύπτουν προβλήματα με αυτόν τον τρόπο

23 Παράδειγμα με κλάδο γεφύρωσης
Λογική συνάρτηση: Οι τοπολογίες NMOS και PMOS σε αυτήν την περίπτωση είναι πανομοιότυπες

24 Παράδειγμα με κλάδο γεφύρωσης
Η διαδρομή στη χειρότερη περίπτωση σε κάθε δίκτυο περιλαμβάνει τρία στοιχεία σε σειρά, επομένως όλα τα τρανζίστορ είναι τριπλάσιου μεγέθους από αυτά του αντιστροφέα αναφοράς Γράφημα PMOS δικτυώματος

25 Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS

26 Η πύλη μετάδοσης CMOS Χρήση σε αναλογική και ψηφιακή σχεδίαση
Λειτουργία: Για A=0 και το NMOS και το PMOS είναι off  ανοιχτοκύκλωμα Για Α=1 η είσοδος και η έξοδος συνδέονται διαμέσου του παράλληλου συνδυασμού των Ron των δύο MOS  αμφικατευθυντική ωμική σύνδεση Κυκλωματικό σύμβολο πύλης μετάδοσης στο σχήμα (c)

27 Η Ron της πύλης μετάδοσης CMOS σε αγωγή
Η Ron μπορεί να ελαττωθεί αυξάνοντας τους λόγους W/L των τρανζίστορ Η Ron συμπεριλαμβανομένου και του φαινόμενου σώματος (VTON=0.75V, VTOP=-0.75V, γ=0.5V0.5, 2φF=0.6V, Kp=10μΑ/V2, Kn=25μΑ/V2 )

28 Pass Transistor Logic (PTL)
Οι διακόπτες του Switch Network μπορούν να υλοποιηθούν είτε ως απλές NMOS πύλες μετάδοσης (δηλαδή μόνο NMOS τρανζίστορ), είτε ως πύλες μετάδοσης CMOS (NMOS και PMOS παράλληλα) Όχι στατική κατανάλωση ισχύος

29 AND πύλη

30 XOR πύλη

31 Multiplexer

32 Master-Slave D Flip-Flop
Χρήση CMOS πυλών μετάδοσης για υλοποίηση Master-Slave D Flip-Flop

33 Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS
Ασκήσεις

34 Άσκηση 1 – Εκφώνηση (προς λύση)
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μια νέα σχεδίαση λογικής πύλης. Να βρείτε τις VOL και VOH για τη σχεδίαση αυτή. (Βοήθημα: Για την VOL, σημειώστε ότι τα ρεύματα απαγωγού των MN και MP πρέπει να είναι ίσα, το ένα στοιχείο θα λειτουργεί στην γραμμική περιοχή, ενώ το άλλο στην περιοχή κορεσμού.)

35 Άσκηση 2 – Εκφώνηση (προς λύση)
Ποια είναι η λογική συνάρτηση που υλοποιείται με την πύλη του διπλανού σχήματος; Ποιοι είναι λόγοι W/L για τα τρανζίστορ, με βάση τη σχεδίαση του αντιστροφέα αναφοράς του παρακάτω σχήματος;

36 Άσκηση 3 – Εκφώνηση (προς λύση)
Ποια είναι η λογική συνάρτηση που υλοποιείται με την πύλη του παρακάτω σχήματος; Ποιοι είναι οι λόγοι W/L για τα τρανζίστορ, αν η πύλη πρόκειται να καταναλώσει τριπλάσια ισχύ από τον αντιστροφέα αναφοράς της άσκησης 2;

37 Άσκηση 4 – Εκφώνηση (προς λύση)
Να σχεδιάσετε μια πύλη με φόρτο τύπου αραίωσης που να υλοποιεί τη λογική συνάρτηση με βάση τη σχεδίαση του αντιστροφέα αναφοράς της άσκησης 2.

38 Άσκηση 5 – Εκφώνηση Ποιά είναι η λογική συνάρτηση που υλοποιείται από την πύλη του διπλανού σχήματος; Να σχεδιάσετε το δικτύωμα transistor ΝMOS. Να επιλέξετε τα μεγέθη των εξαρτημάτων και για τα transistor NMOS και για τα transistor PMOS, ώστε να πάρετε μία καθυστέρηση παρόμοια με εκείνη ενός αντιστροφέα CMOS.

39 Άσκηση 5 – Λύση Η συνάρτηση που υλοποιεί η πύλη είναι: Y=((A*B)+(C*D)+(E*F)) Ο λόγος (W/L)N σε ένα αναστροφέα είναι 2. Συνεπώς στην συγκεκριμένη πύλη πρέπει να είναι 2Χ2=4. Ο λόγος (W/L)P σε ένα αναστροφέα είναι 5. Συνεπώς στην συγκεκριμένη πύλη πρέπει να είναι 5Χ3=15.

40 Άσκηση 6 – Εκφώνηση Ποιοι είναι οι χρόνοι ανόδου και καθόδου και η μέση καθυστέρηση μετάδοσης στη χειρότερη περίπτωση, για την πύλη CMOS του διπλανού σχήματος, για μία χωρητικότητα φόρτου ίση με 1.25 pF;

41 Άσκηση 6 – Λύση Στην χειρότερη περίπτωση το ισοδύναμο (W/L)N είναι 2 και το ισοδύναμο (W/L)P είναι 5 Από την εξίσωση 8.14 (Μικροηλεκτρονική, Richard C. Jaeger, σελ.445) έχουμε:

42 Άσκηση 7 – Εκφώνηση Ποιά είναι η λογική συνάρτηση που υλοποιείται από την πύλη του διπλανού σχήματος; Να σχεδιάσετε το δικτύωμα transistor PMOS. Να επιλέξετε τα μεγέθη των εξαρτημάτων και για τα transistor NMOS και για τα transistor PMOS, ώστε να πάρετε μία καθυστέρηση παρόμοια με εκείνη ενός αναστροφέα CMOS.

43 Άσκηση 7 – Λύση Η συνάρτηση που υλοποιεί η πύλη είναι: Y=NOT((A+B)*(C+D)*(E+F)) Ο λόγος (W/L)N σε ένα αναστροφέα είναι 2. Συνεπώς στην συγκεκριμένη πύλη πρέπει να είναι 2Χ3=6. Ο λόγος (W/L)P σε ένα αναστροφέα είναι 5. Συνεπώς στην συγκεκριμένη πύλη πρέπει να είναι 5Χ2=10.

44 Άσκηση 8 – Εκφώνηση Να σχεδιάσετε τη CMOS πύλη που υλοποιεί τη συνάρτηση χρησιμοποιώντας τη γραφική μέθοδο X = (A+B)•(C+D)

45 Άσκηση 8 – Λύση X VDD GND A B C PUN PDN D C A B X = (A+B)•(C+D) D A B

46 Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Η διάλεξη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος EΠΕΑΕΚ II από το μεταπτυχιακό φοιτητή Παπαμιχαήλ Μιχαήλ για το μάθημα Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου ©2008


Κατέβασμα ppt "Πολυσύνθετες πύλες NMOS και CMOS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google