Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DESIGN = KAINOTOMIA ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DESIGN = KAINOTOMIA ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DESIGN = KAINOTOMIA ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Στάμκος Νεοκλής Υπεύθυνος Διεθνών Προγραμμάτων

2 Η Ταυτότητα του ΚΕΠΑ Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1991 από : το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Από το 1993 το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως Φορέας Διαχείρισης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και ειδικότερα ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων στο πλαίσιο των ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ Τον Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία γραφείου του ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες

3 Η λειτουργία του ΚΕΠΑ ως Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του, το ΚΕΠΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων είτε αυτόνομα, είτε μέσω συνεργασιών (της ΑΝΕΜ και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) είναι υπεύθυνο για μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως: στην τεχνική προετοιμασία των υπό προκήρυξη προγραμμάτων και δράσεων ευθύνης του σε συνεργασία με τις Αναθέτουσες Αρχές(Υπουργεία, Περιφέρειες, κ.λ.π.) στη δημοσιοποίηση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου. στην παραλαβή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος και στην υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους, με την ανάπτυξη και χρήση ειδικών μηχανογραφικών εργαλείων (π.χ ΠΣΚΕ) που εξυπηρετούν την αξιολόγηση και διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια αυτής,

4 Η λειτουργία του ΚΕΠΑ ως Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
στην παρακολούθηση και στον έλεγχο (project management) των έργων τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό αντικείμενο, με τη χρήση καινοτόμων & ολοκληρωμένων μηχανογραφικών εφαρμογών, καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την επιτυχή υλοποίηση των έργων τους, στην εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης στους Τελικούς Αποδέκτες, στην ενημέρωση των αρμοδίων Φορέων (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ε.Ε., κ.λ.π.) για την πορεία υλοποίησης του έργου του μέσω κατάλληλων τεχνικών αναφορών(reports) και με χρήση σύγχρονων μηχανογραφικών εργαλείων (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε.)

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΠΣ+ΕΣΠΑ) 1993-2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΠΣ+ΕΣΠΑ) Περίοδος Αριθμός Προγραμμάτων και Δράσεων Αριθμός Διαχειριζόμενων έργων Προϋπολογισμός (€) Δημόσια Χρηματοδότηση (€) Α’ ΚΠΣ 1 44 ,96 ,22 Β’ ΚΠΣ 28 2520 ,10 ,67 Γ’ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ) 20 3859 ,00 ,00 Γ’ ΚΠΣ (ΠΕΠ) 8 3621 ,71 ,12 ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝ) 11 2883 ,97 ΕΣΠΑ (ΠΕΠ) 2 1529 ,65 Σύνολο 70 14.456 ,97 ,48

6 Στόχοι του Γραφείου του ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες
Τον Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία γραφείου του ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες Στόχοι του Γραφείου: Προσδιορισμός κλάδων δυνητικής ανάπτυξης ΜΜΕ Δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων Διαπίστευση στα όργανα και φορείς της κοινότητας Ανάπτυξη προτάσεων προς τις Ελληνικές Αρχές Eύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων

7 Βασικά Project Μικροπιστώσεις Κέντρο Design Κοινωνική οικονομία
Ευφυής Τουρισμός Διαφοροποίηση στο λιανεμπόριο

8 Γιατί Design? Προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν
Πηγή έμπνευσης για νέα προϊόντα Εμπλοκή σε τομείς που δεν είχαμε φανταστεί (service design) Νέες τεχνολογίες αιχμής - χαμηλού κόστους (π.χ. τρισδιάστατοι εκτυπωτές) Θεραπεία προβλημάτων δημοσίου τομέα Καινοτομία για όλους

9 Παρουσία σε ημερίδες

10 Design Days is the first regional based design initiative in Europe
A multidisciplinary approach to design – industry, education and service involved in Design Days 2012 A platform with a clear regional dimension… Service design holds a massive potential to bring innovation in public policies and foster new partnerships

11 Design Days 2013 25-26 Σεπτεμβρίου 2013 στις Βρυξέλλες
Μαζί με το Brussels Design September Αντικείμενο είναι θέματα χρηματοδότησης, πολιτικές και τα εργαλεία για την ανάπτυξη στρατηγικών για το design και η εφαρμογή τους σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρέχει μια πλατφόρμα για διάφορους φορείς (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια, πανεπιστήμια, κ.λπ.) για ανάπτυξη διαλόγου για θέματα γύρω από το design και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με θέμα τον ρόλο του design στην ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών

12 European Commission It is the European Commission’s “vision that by 2020, design should be a fully acknowledged, well-known, well-recognised element of innovation policy across Europe, at European level, at national level and at regional level”. Head of Innovation Policy Unit, European Commission DG Enterprise and Industry, speaking at the SEE Conference, 29 March 2011

13 Design for growth & prosperity Report and Recommendations of the European Design Leadership Board
Tο SEE Platform είναι ένα δίκτυο από Ευρωπαϊκούς φορείς με σκοπό να αναδείξει στις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις την ανάγκη το design, να ενσωματωθεί στις κατά τόπους στρατηγικές, ως εργαλείο ανάπτυξης και καινοτομίας

14 Joint actions for non-technological, user-centred innovation: 1st Action Plan of the European Design Innovation Initiative Tο SEE Platform είναι ένα δίκτυο από Ευρωπαϊκούς φορείς με σκοπό να αναδείξει στις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις την ανάγκη το design, να ενσωματωθεί στις κατά τόπους στρατηγικές, ως εργαλείο ανάπτυξης και καινοτομίας

15 Εταίροι Design Wales / Cardiff Metropolitan University (Lead Partner)
Design Flanders Regional Development Agency of South Bohemia (RERA) Danish Design Centre Estonian Design Centre Aalto University School of Art and Design JAMK University of Applied Sciences Business and Cultural Development Centre (KEPA) Border, Midland and Western Regional Assembly Castle Cieszyn Design Council UK Belgium Czech Republic Denmark Estonia Finland Greece Ireland Poland

16 What is Design? Το design είναι μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό και βιώσιμο τρόπο, επικεντρωμένη στον χρήστη. Design is an approach to problem-solving that is creative, user-centered and viable

17 Η πρόταση του ΚΕΠΑ ΚΕΝΤΡΟ DESIGN
Δημιουργία νέων επιχειρήσεων – Προσέλκυση υφιστάμενων επιχειρήσεων Ανάδειξη νέας επιχειρηματικής ζώνης σε υποβαθμισμένες περιοχές Προώθηση της Θεσσαλονίκης ως Βαλκανική πρωτεύουσα του Design Ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιχειρήσεις

18 Λειτουργίες Κέντρου : Council : Χάραξη στρατηγικών-πολιτικών Incubator: Στέγαση μικρών επιχειρήσεων + υπηρεσίες δικτύωσης και συμβουλευτικής Training: Εκπαίδευση σχεδιαστών και επιχειρηματιών + συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα + ανάπτυξη εργαλείων design Services: Προφίλ σχεδιαστών + mentoring + outsourcing R&D + matching Promotion: Εκθέσεις + προωθητικές ενέργειες

19 Παρεχόμενες υποδομές Κέντρου Design
Αίθουσα συνεδριάσεων Εργαστήριο και εκθεσιακός χώρος Material lab Σημείο πώλησης προϊόντων Καφέ + εστιατόριο (στέκι designers) Ενοικιαζόμενοι χώροι εργασίας Χώροι συνεδριάσεων

20 ΚΕΝΤΡΟ DESIGN Διαγωνισμός για λογότυπο και όνομα Web site
Επόμενα βήματα Διαγωνισμός για λογότυπο και όνομα Web site Έρευνα αναγκών των σχεδιαστών Χωροταξικός προσδιορισμός Οριστικοποίηση εταίρων Κεφάλαιο εκκίνησης Ενέργειες δημοσιότητας

21 Case 1 The Good Kitchen Φορέας υλοποίησης: Danish Construction Authority/Hatch & Bloom Πελάτης: Holstebro Municipality Αντικείμενο: Σταθερή αύξηση παροχής συσσιτίου σε ηλικιωμένους Πρόβλημα: Μείωση ποιότητας ζωής, μείωση λαμβανόμενης διατροφής και επιδείνωση υγείας με ανάλογη αύξηση νοσοκομειακής περίθαλψης.

22 Case 1 The Good Kitchen Επανασχεδιασμός του συσσιτίου
Επίλυση: Επανασχεδιασμός του συσσιτίου Περισσότερες καθημερινές διατροφικές επιλογές, με την δυνατότητα προσθήκης επισκεπτών Περιγραφή του καθημερινού φαγητού με τρόπο «σαν το γεύεσαι» Επιλογή συνοδευτικών γευμάτων Μέριμνα για γεύματα συναφή με προβλήματα υγείας (παχυσαρκία, υποσιτισμός, διαβήτης). Αποτέλεσμα: 78% αύξηση των υγιεινά πιάτα 22% αύξηση της ικανοποίησης των πελατών Η ευτυχία και την υπερηφάνεια του προσωπικού των μαγειρείων Πτώση της απουσίας λόγω ασθένειας μεταξύ του προσωπικού

23 Reducing violence and aggression in A&E
Case 2 Reducing violence and aggression in A&E Φορέας υλοποίησης: UK Design Council Πελάτης: Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας Αντικείμενο: Αστυνομική προστασία στις μονάδες εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων της Βρετανίας Πρόβλημα: Συχνά φαινόμενα βίας κατά τη υποδοχή των ασθενών

24 Reducing violence and aggression in A&E
Case 2 Reducing violence and aggression in A&E Ανάλυση: Χώροι υποδοχής (που είμαι τώρα, τι υπάρχει γύρω μου;) Αναμονή (γιατί περιμένω;) Καθοδήγηση (πού θα πάω και τι θα κάνω;) Διαπροσωπικές σχέσεις (είμαι μόνος μου απέναντι στο σύστημα;) Πεδία θεραπείας: Υπηρεσίες Πληροφορίες Περιβάλλον

25 Reducing violence and aggression in A&E
Case 2 Reducing violence and aggression in A&E Λύση: Τοποθέτηση μεγάλων αυτοκόλλητων εικόνων χωροταξικής ενημέρωσης στους τοίχους Τοποθέτηση οθόνης με απεικόνιση χρόνου αναμονής Εκτύπωση εντύπου καθοδήγησης (process map) σχεδιασμένο να καλύψει άτομα με δυσλεξία Εκπαίδευση σε προσωπικό για διαχείριση stress Δημιουργία πρώτης θετικής αντίδρασης κατά την είσοδο στο νοσοκομείο (τρόπος επικοινωνίας νοσηλευτών με ασθενείς)

26 Reducing violence and aggression in A&E
Case 2 Reducing violence and aggression in A&E Αποτέλεσμα: Δεν ανατράπηκε το υπάρχον σύστημα Περιορισμός φαινομένων βίας Περιορισμός ανούσιων ερωτήσεων Κατανόηση από έναν ασθενή του τρόπου που λειτουργεί ένα νοσοκομείο, έτσι ώστε να μην αισθάνεται αποξενωμένος και μόνος. Οι ασθενείς κάνουν λιγότερες ερωτήσεις, οι οποίες μας απελευθέρωσαν χρόνο”. Μείωση αισθήματος απομόνωσης-άγχους

27 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
Famous last words Το Design δεν είναι μόνο το πως δείχνει ένα προϊόν. To Design είναι το πώς λειτουργεί. Steve Jobs Το design δεν πρέπει ποτέ να λέει “κοιτάξτε με.” Πρέπει πάντα να λέει “κοιτάξτε εδώ”. David Craib Η ζωή μπορεί να είναι περίπλοκη. Το design πρέπει να είναι απλό. Omiga Pun ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΣΤΑΜΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Project Manager- Προϊστάμενος Λογιστηρίου KEΠΑ (www.e-kepa.gr) tel: , fax: , mob: , skype name: stamkos.neoklis 6o χιλ. Χαριλάου-Θέρμης, Οικισμος Λήδα Μαρία, Κτίριο Ερμής, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη Brussels bureau: 3 Rue du Luxembourg, 1000, Brussels tel, fax:


Κατέβασμα ppt "DESIGN = KAINOTOMIA ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google