Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρίκκος Μαππουρίδης. «η ζημιά που προκαλείται από την αναγκαστική στέρηση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποκαθίσταται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ιδιοκτήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρίκκος Μαππουρίδης. «η ζημιά που προκαλείται από την αναγκαστική στέρηση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποκαθίσταται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ιδιοκτήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ρίκκος Μαππουρίδης

2 «η ζημιά που προκαλείται από την αναγκαστική στέρηση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποκαθίσταται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ιδιοκτήτης να τίθεται στην ίδια θέση στην οποία βρισκόταν πριν την αποστέρηση».

3  Δημοκρατία  Δήμοι  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας Όχι όμως:  Κοινοτικά Συμβούλια  Αρδευτικά Τμήματα

4  Οι επιπτώσεις στον τρόπο υπολογισμού των αποζημιώσεων από την αναγκαστική στέρηση ιδιοκτησίας και την επιβολή σ’ αυτήν πολεοδομικών και άλλων περιορισμών.  Καθυστέρηση δικαστικού καθορισμού του ύψους των αποζημιώσεων  Τόκος

5  Δικαίωμα άμεσης ανάκτησης της αξίας αντικατάστασης της αποστερηθείσας ιδιοκτησίας.  Δίκαιη Δίκη διασφαλίζεται με άμεση επιδίκαση του ποσού αποκατάστασης για να μπορεί να αποκτήσει άλλη ιδιοκτησία ανάλογης αξίας.  Ετήσιος ή σύνθετος τόκος.

6 Προκαταβολικά και τοις μετρητοίς

7  Συνολική καθυστέρηση 17 ετών (1978 – 1995) στον υπολογισμό και την καταβολή αποζημίωσης, μείωσε το πραγματικό ποσό που έλαβε κατά τρόπο που να μην μπορεί να αντικαταστήσει την απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία με άλλη ανάλογης αξίας στην ελεύθερη αγορά  Καθιέρωση χρυσής τομής ανάμεσα στο Δημόσιο Συμφέρον και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας  Αγοραία αξία κατά την ώρα καταβολής της αποζημίωσης ήταν δέκα φορές ψηλότερη από το ποσό που καταβλήθηκε

8  «Δίκαιη και εύλογη αποζημίωση» όχι απαραίτητα «πλήρης αποζημίωση»  Άρθρο 10 Νόμου 15/1962: Αξία ίση προς το ποσό το οποίο η ιδιοκτησία αυτή θα απέφερε αν πωλείτο εκουσίως στην ελεύθερη αγορά κατά το χρόνο της δημοσίευσης της γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης

9  Αλλοπρόσαλλη πρόταση Υπουργείου Εσωτερικών προς Υπουργικό Συμβούλιο ημερομηνίας 15/12/2010 για μείωση επιτοκίου από 9% σε 4%.  Αναγκαστικό Δάνειο Κράτους από τους πολίτες €600,000,000.00 με επιτόκιο χαμηλότερο του νόμιμου τόκου υπερημερίας.

10 Στις απαλλοτριώσεις ανατρέπει το ισοζύγιο ανάμεσα στο δικαίωμα του ατόμου να απολαμβάνει την περιουσία του από τη μια και του δικαιώματος του για εύλογη αντιστοίχιση της αγοραίας αξίας στο ποσό της αποζημίωσης που δεν επιτυγχάνεται με την καθυστερημένη εκδίκαση της υπόθεσης. Παράγοντες:  Χρόνος εκδίκασης  Πολυπλοκότητα  Συμπεριφορά Αιτητή  Επάρκεια των δικαστηρίων  Συμπεριφορά της διοίκησης κ.α.

11  Περιορισμός ιδιοκτησίας με νόμο με όρους απολύτως απαραίτητους προς το συμφέρον της πολεοδομίας κλπ.  Διαφορά ανάμεσα στην επιβολή όρου και ολοκληρωτικής στέρησης ιδιοκτησίας  Άρθρο 10(η) Νόμου 15/1962: η επιβολή περιορισμών δεν επηρεάζει το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης  Όρος παραχώρησης που δεν προσβλήθηκε στο Α.Δ. επηρεάζει την αγοραία αξία. Ο προτιθέμενος αγοραστής δεν πληρώνει για τμήματα που θα παραχωρηθούν ώστε να δοθεί άδεια ανάπτυξης τεμαχίων.  Δικαίωμα αποζημίωσης για ουσιώδη μείωση αξίας ακινήτου από επιβολή περιορισμού.  Αφού υλοποιήθηκε η άδεια οι όροι της εφαρμόζονται αυτόματα. Ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε με άδεια που υλοποιήθηκε περιέρχεται στο δημόσιο.  Serghides v. Cyprus: Παραχωρήθηκαν αποζημιώσεις για αξία αντικατάστασης της γης που λήφθηκε χωρίς επιβολή όρων σε άδεια αλλά μόνο με ρυμοτομία.

12 Αποκαταστατική αποζημίωση αποτελεί Συνταγματική υποχρέωση.

13  Σκοπός κατέστη ανέφικτος ή εγκαταλείφθηκε  Βάρος απόδειξης φέρει η διοίκηση  Δυνατότητα επίσχεσης  Εξισορρόπηση αρχής αναλογικότητας με αναγκαστική στέρηση ιδιοκτησίας

14  Απαλλοτρίωση αφορά κυριότητα  Επίταξη αφορά κατοχή

15 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΕΠΙΤΑΞΗ  Μεταβίβαση κυριότητας  Μόνιμη στέρηση  Αγοραία αξία  Προγραμματισμένη  Ανάληψη κατοχής  Προσωρινό μέτρο  Ενοικιαστική αξία  Επείγουσα – μόνο 3 χρόνια

16 Η στέρηση ιδιοκτησίας ή ο περιορισμός της με επιβολή όρων δεν πρέπει να καθιστά κάποιον αναγκαστικό ευεργέτη του συνόλου


Κατέβασμα ppt "Ρίκκος Μαππουρίδης. «η ζημιά που προκαλείται από την αναγκαστική στέρηση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να αποκαθίσταται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ιδιοκτήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google