Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Gate2Start Gate2Start Τα εργαλεία Άγγελος Μαγκλής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Gate2Start Awareness Seminar 5/3/2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Gate2Start Gate2Start Τα εργαλεία Άγγελος Μαγκλής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Gate2Start Awareness Seminar 5/3/2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Gate2Start Gate2Start Τα εργαλεία Άγγελος Μαγκλής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Gate2Start Awareness Seminar 5/3/2007

2 1.“How-to-guide” για την περίληψη μίας ιδέας εφαρμοσμένης έρευνας 2.Checklist 3. Self Assessment Tool – Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης 4. Εργαλεία 3 ου Σταδίου Τα εργαλεία του Gate2Start

3 Gate2Start Unique Value Other TT Schemes Gate2Start Tools 3 rd stage Tools ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ GATE2START

4 How-to-guide Γιατί μία περίληψη ερευνητικής ιδέας; Η σύλληψη μίας ερευνητικής ιδέας πρέπει να αποτυπώνεται στο χαρτί, συνοψίζοντας τα βασικά της στοιχεία, με σκοπό να μπορεί να κοινοποιηθεί προς 3 ους για εύρεση χρηματοδότησης και πιθανών συνεργατών

5 How-to-guide  Αναφορά σε θέματα τεχνικά, αλλά και market / business  2-5 σελίδες  Χρήση και για την αρχική αξιολόγηση μίας πρότασης στο FP7

6 How-to-guide - Δείγμα

7

8

9 Checklist ΣΚΟΠΟΣ: Να αφυπνίσει τον ερευνητή σχετικά με τα θέματα που θα πρέπει να έχει επεξεργασθεί προκειμένου η ερευνητική του υπόθεση εφαρμοσμένης έρευνας να οδηγηθεί σε καινοτομική επιτυχία. Τα βασικά αυτά θέματα αφορούν τρεις κατηγορίες:  Τεχνολογία  Αγορά  Θέματα επιχειρηματικότητας

10 Checklist Πως χρησιμοποιείται:  Μία σειρά ερωτήσεων κάτω από κάθε κατηγορία  Ο ερευνητής απαντά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.  Παράλληλα με την περίληψη ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο ερευνητής έχει λάβει υπ’ όψιν όλα τα σημαντικά θέματα που εμπλέκονται πριν ολοκληρώσει την περίληψη και προκειμένου αυτή να είναι ελκυστική προς χρηματοδότηση και δυνητικούς συνεργάτες

11 Checklist - Δείγμα

12

13

14 Self Assessment Tool ΣΚΟΠΟΣ: Να παρέχει στον ερευνητή την ευκαιρία να ελέγξει την πληρότητα και ωριμότητα της ερευνητικής του ιδέας καθώς και να λάβει ανάδραση σχετικά με το ποια θέματα πρέπει να ερευνήσει σε μεγαλύτερο βαθμό ώστε να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας της ιδέας. Γιατί self-assessment? Θέματα εχεμύθειας & εμπιστευτικότητας στην αξιολόγηση της ιδέας, Πανευρωπαϊκή Χρήση, Μαζική Χρήση

15 Self Assessment Tool Πως χρησιμοποιείται?  Διαδικτυακό εργαλείο (μέσα στον Μάρτη)  Στοχευμένες ερωτήσεις με διαφορετική βαρύτητα. Τρεις κατηγορίες: Τεχνολογία, Αγορά, Θέματα Επιχειρηματικότητας  Ο ερευνητής βαθμολογεί τον εαυτό του από 0 ως 4  Χρήση μετά τη δημιουργία της περίληψης και αξιολόγηση της περίληψης της ερευνητικής ιδέας.  Ως αυτόνομο εργαλείο από τον ερευνητή ή ως βάση συζήτησης μεταξύ ερευνητικών ομάδων με σκοπό όχι μόνο την αφύπνιση αλλά και τον προβληματισμό σχετικά με ποια θέματα πρέπει να βελτιωθούν.  Συγκριτικά αποτελέσματα ανά χώρα, κλάδο κλπ

16 Self Assessment Tool - Δείγμα

17

18

19 Εργαλεία 3 ου σταδίου ΣΚΟΠΟΣ: Να δώσει στους ερευνητές μία λίστα υφιστάμενων εργαλείων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο πετυχημένων πρωτοβουλιών και έργων και έχουν αποδειχθεί αξιόπιστα. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο από αυτό που στοχεύει το Gate2Start (μετά την απόδειξη της ιδέας proof of concept) για τη διαμόρφωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

20 Εργαλεία 3 ου σταδίου Δείγμα

21 Δείγμα

22 Δείγμα

23 http://www.europe-innova.org/Gate2Start http://www.europe-innova.org/Gate2Start Δοκιμάστε τα εργαλεία του Gate2Start και υποστηριχθείτε στη 2 η φάση από ειδικούς: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΗ (PERSONAL COACHING) ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (NETWORKING DISCUSSION GROUPS) http://www.europe-innova.org/Gate2Start

24 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ: Ερευνητές με ιδέες εφαρμοσμένης έρευνας σε πρώιμο στάδιο, οι οποίοι επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε πετυχημένες καινοτομίες για την αγορά και την κοινωνία. Προσωπική Προγύμναση

25 ΣΚΟΠΟΣ:  Η παροχή προσωπικής προγύμνασης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ερευνητές / οργανισμούς κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συναντήσεων με ειδικούς, με σκοπό τη διαμόρφωση της ιδέας τους ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας της καινοτομίας.  Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων του Gate2Start ώστε να προετοιμασθούν για τις Ομάδες Δικτύωσης. Προσωπική Προγύμναση

26 Τι θα κερδίσει ο ερευνητής?:  Εισαγωγή στις απαιτήσεις των επενδυτών και των επιχειρήσεων.  Βελτίωση της περίληψης της ερευνητικής ιδέας.  Βελτίωση της παρουσίασης της ερευνητικής ιδέας.  Αξιολόγηση της εμπορικής και επιχειρηματικής προοπτικής της ιδέας.  Δημιουργία δικτύου άμεσων και δυνητικών συνεργατών Προσωπική Προγύμναση

27 ΣΚΟΠΟΣ: Η δικτύωση των ερευνητών με ειδικούς της αγοράς, των επιχειρήσεων και των επενδύσεων (project managers, VCs, θερμοκοιτίδες, επιχειρηματίες κλπ) ΔΟΜΗ:  Παρουσίαση των ερευνητικών έργων  Σχόλια από τους ειδικούς, feedback σε συγκεκριμένα προβλήματα κλπ  Προσωπικές συναντήσεις ώστε να ενθαρρυνθεί η δικτύωση και παροχή εξατομικευμένης βοήθειας. Ομάδες Δικτύωσης

28 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ:  Ερευνητές στην αρχή έργων εφαρμοσμένης έρευνας που επιθυμούν:  Να εμπορευματοποιήσουν το αποτέλεσμα και χρειάζονται συνεργάτες από τη βιομηχανία,  να αξιολογήσουν την ιδέα τους βάσει μη τεχνικών κριτηρίων,  Να βρουν συνεργάτες που θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα, να πουλήσουν την ιδέα τους κλπ.  Επενδυτές που αναζητούν να χρηματοδοτήσουν ερευνητικά έργα.  Επιχειρήσεις που αναζητούν νέα ερευνητικά έργα, συνεργάτες κλπ. Ομάδες Δικτύωσης

29 Δικτύωση σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο!  3 Πανευρωπαϊκά Workshop θα διοργανωθούν με σκοπό τη δικτύωση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο των Τοπικών Δικτύων. (1ο Workshop: Ελσίνκι IST Event 2006).  Παρουσίαση Management Teams που δημιουργήθηκαν κατά το έργο και καλών πρακτικών.  Συζητήσεις (Round table discussions) θα θέσουν τη βάση για την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία συνεργασιών. Πανευρωπαϊκά Workshops

30 Παρακαλώ Δηλώστε Συμμετοχή στη γραμματεία. Στοιχεία Επικοινωνίας Παρακαλώ Δηλώστε Συμμετοχή στη γραμματεία. Στοιχεία Επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 9ο χμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 57001, Τ.Θ. 60683 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.+302310531000 Fax.+302310552265 email: amanglis@atlantisresearch.gr URL: www.atlantisresearch.gr


Κατέβασμα ppt "Gate2Start Gate2Start Τα εργαλεία Άγγελος Μαγκλής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Gate2Start Awareness Seminar 5/3/2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google